Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142Kobiljak – vrh Veliki Kobiljak

KT HPO 8.12., 1119 m

Kobiljak – vrh Veliki Kobiljak 
Kobiljak je kamenit greben obrastao gustom šumom iz koje izviruje nekoliko vrhova viših od tisuću metara. Uzdiže se nad južnim rubom Lič polja iznad ponora rječice Ličanke i sela Podkobiljaka, na razmeđi Gorskoga kotara i Hrvatskog primorja. Njegovim južnim obronkom vodi mak. cesta kojom se na istok može doći u Lukovo i Ravno, a na zapad odlazi podnožjem Medviđaka u Vinodol. Zanimljivo je da vrh koji planinari smatraju najvišim, na koji vode markacije i koji je KT HPO-a nije najviši vrh brda Kobiljaka jer je šumovita Kanculova glavica, koja se nalazi jugoistočno od Kobiljaka i nije markirana, jedan metar viša (1120 m). Kroz njedra Kobiljaka prolazi tunel Lič – Tribalj koji odvodi vodu iz jezera Bajer do hidroŹelektrane u Triblju i željeznički tunel na pruzi Karlovac – Rijeka (dug 522 m).


INFO

Vidik Vrh (1119 m) izviruje malo iznad šume pa se s njega iznenada pruža vidik prema Lič polju
Koordinate N 45° 15' 11.6'' E 14° 43' 31.7''
Žig Metalni žig uzidan je u stijenu na vrhu
Prilaz Lič – tunel kod ž. st. Drivenik – Kobiljak 2.15 h
Lič – Kobiljak 1.45 h
Glavni i jedini pogodni prilaz na Kobiljak započinje u Liču. Cestom koja vodi do osamljene brdske željezničke stanice Drivenik i u podnožje Medviđaka, može se prići na 1 h od vrha. Jedna varijanta uspona s te se ceste odvaja točno na račvištu cesta prema Driveniku i prema Medviđaku, a druga (nešto lakša) 2 kilometra dalje na cesti prema Medviđaku i Vinodolu.
Zemljovidi: Goranski pl. put, GPP (Smand / HPD Zagreb-Matica), Gorski kotar II (Bitoraj, Viševica), 12 (Smand)
KT drugih obilaznica: Kobiljak nije KT drugih obilaznica

Google Search


hps.hr webVrijeme: Zavižan |Platak

Copyright 2018 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.