Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142Samarske stijene – vrh

KT HPO 8.6., 1302 m

Samarske stijene – vrh 
Vrh Samarskih stijena nalazi se u zapadnoj skupini Samarskih stijena. To je kamenita glavica koja izviruje iz šume. Samarske stijene sastoje se od dvadesetak bijelih kamenitih skupina, a za razliku od Bijelih stijena nemaju izrazita grebena, a ni vitkih i elegantnih oblika. Kamenjaci su poput čunjeva i većinom gromadni i slojevito raspucani. Ponikve su većinom obrasle miješanom šumom, a jele i smreke što se uspinju do vrhova daju cijelom tom parku izvanrednu slikovitost.


INFO

Vidik S vrha se pruža vidik prema južnoj skupini stijena, a na ostale strane ograničen je šumom
Koordinate N 45° 13' 52.9'' E 14° 56' 32.1''
Žig Na vrhu se nalazi kutija s upisnom knjigom i gumenim žigom, te metalni žig vrha
Prilazi 13. kilometar u Mlečikovu lugu – vrh Samarskih stijena 1 h
13. kilometar u Mlečikovu lugu – Ratkovo sklonište – vrh Samarskih stijena 1.40 h
13. kilometar u Mlečikovu lugu – Ratkovo sklonište – Veliki kanjon – Piramida – Stepenica – vrh Sam. stijena 3.10 h
Plana – vrh Samarskih stijena 1 h
S Begove staze (zapravo šumske ceste Jasenak - Tuk) na vrh Samarskih stijena vode dva puta - jedan počinje kod lugarnice na Plani, a drugi na 13. kilometru šumske ceste Tuk - Jasenak u Mlečikovu lugu. Uspon od 13. kilometra je najkraći ali i najstrmiji. Od Ratkova skloništa također prema vrhu vode dva puta - put preko vrhova Stepenice i Piramide duži je i zahtjevniji, ali atraktivniji, a izravni put je kraći i lakši.
Zemljovidi: Goranski pl. put, GPP (Smand / HPD Zagreb-Matica), Samarske i Bijele stijene, 11a (Smand), Gorski kotar I (Klek, Bjelolasica), 11 (Smand)
KT drugih obilaznica: Goranski pl. put (GPP), Kapelski pl. put (KPP), Mrkopaljski pl. put (MPP), 40 vrhova za 40 godina PD Kamenjak

Google Search


hps.hr web


Web kamera Zavižan
Web kamera Platak

Copyright 2018 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.