Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142Projektne aktivnosti Penjanje za sve

Projektne aktivnosti „Penjanje za sve“ Slika.

U projektnom kontekstu, Projekt predodređuje formom sljedeće rezultate:

 • Analiza vrijednosti te dobre i loše prakse
 • Provedba i sudjelovanje na Tjednima planinarstva i penjanja
 • Promocija planinarstva/penjanja u zemlji na dva jednodnevna događanja u zemlji
 • Metodologije i Akcijski planovi
 • Diseminacija i multipliciranje
 • Upravljanje projektom i izvještavanje

Neki od rezultata međusobno su povezani i sadrže zajedničke elemente pa se tako npr. Diseminacija i multipliciranje te Upravljanje projektom i izvještavanje provlače kroz sve ostale rezultate.

Hrvatski planinarski savez identificirao je provedbu raznovrsnih oblika edukacije u planinama kao dokazani i najučinkovitiji alat uključivanja javnosti u planinarstvo i povezane sportove i aktivnosti ali i identificirao izazove u provedbi takvih aktivnosti. Od rezultata projekta očekuju se rezultati koji postavljaju temelj kvalitetnom radu na uključivanju javnosti u planinarstvo i osnaživanje programa koje članice HPS-a i sam HPS provode.

Ključni elementi od najveće korisnosti za HPS koje očekujemo kao rezultat projekta:

 1. Izrada, u međunarodnom okviru, paketa materijala nužnih za promociju i provedbu edukacija u HPS-u
 2. Izrada, u međunarodnom okviru, akcijskih planova temeljenih na zaključcima i rezultatima projekta
 3. Promocija metodologije kvalitetnog uključivanja javnosti u planinarstvo/penjanje i održivost

Rezultati

1. Izrada, u međunarodnom okviru, paketa materijala nužnih za promociju i provedbu edukacija u HPS-u

Koji su to materijali čije nacrte želimo testirati u međunarodnom okruženju, usvojiti i korisititi u budućnosti (te neke verificirati pri nadležnim tijelima Republike Hrvatske:

 • Program izvedbe edukacije u sportu ili aktivnosti (planinarenje, sportsko penjanje, alpinizam, čuvari prirode, vodiči, djeca, mladi i osobe s posebnim potrebama, itd.)
 • Program edukacije izvođača edukativnih aktivnosti (Instruktor planinarenja, Instruktor penjanja...) usklađen s nacionalnim zakonodavstvom.
 • Didaktička literatura za polaznike programa i za edukatore (priručnici, instruktorski priručnici, „savezne” skripte i prezentacije, biblioteke, itd.)
 • Promotivno/informativne brošure za opće, specijalističke i stručne razine te Savezne i društvene/klupske razine
 • Savezni akti usmjereni održivosti usvojenih materijala

2. Izrada, u međunarodnom okviru, akcijskih planova temeljenih na zaključcima i rezultatima projekta

Koji su to zaključci temeljem kojih želimo formirati akcijske planove i zaključci čije nacrte želimo testirati u međunarodnom okruženju, usvojiti i korisitit u budućnosti: Tijek projekta dovest će nas do više mogućih zaključaka i potencijalnih akcijskih planova, no neke možemo već sada pretpostaviti te odlučiti kroz projekt dodatno argumentirati i osnažiti buduća moguća nacionalna i EU (su)financiranja, a to su:

 • Potreba za podrškom u provedbi train-the-trainer programa u HPS-u na razini trenera, stručnih instruktora te suradnika u edukaciji za planinarenje i penjanje.
 • Potreba za opremanjem planinarskih objekata u svrhu edukacijskih aktivnosti
 • Potreba za izgradnjom i upravljanjem (HPS-a ili prema od HPS-a utvrđenim pravilima) objektima namjenjenih penjačkim aktivnostima i sportovima (dvorane za sportsko penajnje, alpinistički kampovi i sl.).
 • Stalna promotivno-didaktička podrška HPS-a društvima i klubovima na profesionalnoj razini
 • Stalna stručna podrška HPS-a izgradnji i održavanju penjačkih poligona na profesionalnoj razini

3. Promocija metodologije kvalitetnog uključivanja javnosti u planinarstvo/penjanje i održivosti

Kako bi promovirali metodologiju nužno je prvo je uspostaviti. Tijek projekta će nam svakako donijeti preciznu metodologiju no nužno je sada definirati što ista treba sadržavati, a to je:

 • Na koji način i prema kojim uvjetima organizatori provode edukativne aktivnosti tj. koje minimalne stručne i tehničke uvjete mora organizator zadovoljiti kako bi provodio edukativne aktivnosti
 • Po završetku edukacije, koje se aktivnosti smatraju obveznima da ih organizator provodi s članstvom, koje preporučenima, a koje su uvjet eventualnom daljnjem napredovanju članstva te uloga nacionalnog Saveza u podršci organizatorima i pojedincima
 • Aktivnosti koje Savez može provoditi u svrhu diseminacije metodologije među članstvom i javnosti, bilo u kontekstu podrške ili u kontekstu pokretača izvedbe mjera ili podrške onim pokretačima mjera koji su u mogućnosti iste lokalizirati kao npr. županijski i gradski planinarski savezi


Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Projekt Penjanje za sve | Ciljevi projekta
Projektne aktivnosti | Tjedni planinarstva i penjanja
Projektne novosti | Novosti iz KSP | Novosti iz KA


Pogledajte film o Tjednu penjanja u Paklenici

Pogledajte film o Tjednu penjanja u Paklenici

07.11.2017.

U sklopu međunarodnog projekta Penjanje za sve Hrvatski planinarski savez bio je u rujnu je domaćin Tjedna penjanja u Nacionalnom parku Paklenica. U Paklenici se okupilo stotianjak penjača i planinara iz Slovenije, Češke, Mađarske, Italije i Slovačke. Tjedna dana radionica, penjanja i upoznavanja na Velebitu zabilježila je i kamera iskusnog penjača i snimatelja Slovaka Martina Grajcara. Film prikazuje događaj na Paklenici u kojemu su aktivno sudjelovali i članovi HPS-a. Projekt Penjanje za sve sufinanciran je sredstvima Europske unije putem programa Erasmus+.

Opširnije
HPS za djecu i mlade tijekom Tjedna u NP Paklenici

HPS za djecu i mlade tijekom Tjedna u NP Paklenici

09.10.2017.

Tijekom Tjedna planinarenja i penjanja u NP Paklenica od 24. do 30. rujna 2017. u sklopu projekta “Penjane za sve” u organizaciji Hrvatskog planinarskog saveza u sklopu projekta koji se provodi u suradnji s planinarskim savezima iz Češke, Italije, Slovačke, Mađarske i Slovenije uz sufinanciranje EU fonda Erasmus + održana je poligonska radionica za djevojčice i dječake iz OŠ Starigrad...

Opširnije
Uspješan Tjedan planinarenja i penjanja u Paklenici

Uspješan Tjedan planinarenja i penjanja u Paklenici

02.10.2017.

U tjednu od 24. do 30. rujna 2017. na terenima NP Paklenica, u sklopu projekta “Penjanje za sve”, održan je treći Tjedan planinarenja i penjanja. Organizator Tjedna bio je Hrvatski planinarski savez.

Opširnije
Pogledajte film - Tjedan planinarstva i penjanja u Slovačkoj

Pogledajte film - Tjedan planinarstva i penjanja u Slovačkoj

02.10.2017.

Jedan od ciljeva međunarodnog projekta "Penjanje za sve", sufinanciranog iz fonda EU Erasmus+, je i izrada dokumentarnog filma o samom tijeku projekta. Snimanje filma zadaća je kolega i kolegica iz Slovačke...

Opširnije
Tjedan penjanja u Paklenici

Tjedan penjanja u Paklenici

20.09.2017.

U tjednu od 24. do 30. rujna 2017., u organizaciji Hrvatskog planinarskog saveza, na prostoru Nacionalnog parka Paklenica održat će se skup alpinista i planinara iz Hrvatske, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovačke i Slovenije. Na Tjednu penjanja i planinarstva u sklopu projekta „Penjanje za sve“ okuplja se stotinjak vrhunskih penjača...

Opširnije
Suradnja saveza u traženju odgovora na izazove te preporuke za rad s djecom i mladima

Suradnja saveza u traženju odgovora na izazove te preporuke za rad s djecom i mladima

06.07.2017.

Tijekom Tjedna planinarstva i penjanja u Slovačkoj od 18. do 24. lipnja 2017., u sklopu projekta „Penjanje za sve“ sufinanciranog od fonda Europske unije Erasmus+ održana su i radionice na temu komunikacije planinarskih saveza prema onim građanima koji se bave aktivnostima u planini izvan sustava organiziranog planinarstva, na temu suradnje s institucijama zaštite prirode te rada s djecom i mladima u penjanju...

Opširnije
 Treća životna dob te osobe s posebnim potrebama u planinarstvu

Treća životna dob te osobe s posebnim potrebama u planinarstvu

28.06.2017.

Tijekom Tjedna planinarstva i penjanja u Slovačkoj od 18. do 24. lipnja 2017., u sklopu projekta „Penjanje za sve“ sufinanciranog od fonda Europske unije Erasmus+ te šest partnerskih planinarskih saveza iz Češke, Italije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Slovačke održana je i izuzetno zanimljiva radionica na temu odnosa planinarstva i treće životne dobi te osoba s posebnim potrebama.

Opširnije
Plodna međunarodna suradnja

Plodna međunarodna suradnja

28.06.2017.

Tijekom Tjedna penjanja i planinarstva, u sklopu projekta „Penjanje za sve“ sufinanciranog od fonda Europske unije Erasmus +, koji se održao na lokalitetu Popradské Pleso od 18. do 24. lipnja 2017. radna skupina zadužena za temu Međunarodne suradnje na razini društava i klubova održala je tri radionice.

Opširnije
Izvještaj radne skupine za obuku i metodologiju (Sportsko penjanje)

Izvještaj radne skupine za obuku i metodologiju (Sportsko penjanje)

27.06.2017.

Tijekom Tjedna planinarstva i penjanja u Slovačkoj, u sklopu projekta „Penjanje za sve“ sufinanciranog od fonda Europske unije Erasmus + te šest partnerskih planinarskih saveza iz Češke, Italije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Slovačke održane su brojne tematske radionice čiji su zaključci prezentirani pretposljednjeg dana događanja, 23. 6. 2017.

Opširnije
Uspješan Tjedan planinarstva i penjanja u Visokim Tatrama

Uspješan Tjedan planinarstva i penjanja u Visokim Tatrama

26.06.2017.

U sklopu projekta „Penjanje za sve“ koji provodi šest planinarskih saveza, uz sufinanciranje iz fonda Europske unije Erasmus+, u Visokim Tatrama u Slovačkoj održan je drugi od planiranih pet Tjedana planinarstva i penjanja.

Opširnije

Google Search


hps.hr web


Web kamera Zavižan
Web kamera Platak

Copyright 2018 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.