Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142Komisija za speleologiju


Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a
Povijest speleologije | Speleološka edukacija| Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe| Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica

logo KS HPSE-mail: speleologija@hps.hr

Web: www.speleologija.hps.hr

Pročelnica: Aida Barišić - 098 445 502

Zamjenik: Marko Rakovac

Koordinatori za speleološke tehnike: Marin Glušević, Darko Bakšić
Koordinatori za speleološko obrazovanje i međunarodnu suradnju: Dalibor Paar, Damir Basara
Koordinatori za katastar i speleološku dokumentaciju: Teo Barišić, Goran Rnjak, Vlado Božić
Koordinatori za zaštitu špilja i upravljanje špiljama: Ruđer Novak, Ana Mijić
Koordinatori za znanstvena istraživanja: Marko Budić, Dalibor Paar
Koordinator za minski sumnjiva područja i speleološke objekte zagađene minsko eksplozivnim sredstvima: Hrvoje Grgić
Plan akcija KS HPS-aSpeleološka edukacija Komisije za speleologiju HPS-a
Instruktori speleologijeInstruktori speleologije i drugi nastavni kadar s licencom HPS-a
Nositelji naziva speleologNositelji stručnog naziva speleolog

On-line obrasci za speleološke odsjeke i udruge


Speleologija

Speleologija je skup aktivnosti kojima je cilj istraživanje špilja, jama i drugih podzemnih krških fenomena. Riječ speleologija dolazi od starogrčke riječi spelaion koja označava prirodnu podzemnu šupljinu. Primarni cilj speleološkog istraživanja je izrada speleološkog nacrta špilje ili jame na temelju istraživanja te mjerenja dimenzija i pružanja špiljskih kanala, kao i redoviti monitoring te dokumentiranje opaženih geoloških, morfoloških, hidroloških i drugih svojstava. Složenost špilja i jama zahtijeva posebne tehnike i obučenost timova speleologa, te se u dubokim jamama i složenim špiljama aktivnost speleologa može opisati nekom vrstom podzemnog alpinizma.Kojina jama U tom smislu, dio speleoloških aktivnosti se poput alpinizma može smatrati sportskom djelatnošću. Stručno i znanstveno istraživanje u speleologiji obuhvaća proučavanje procesa okršavanja (nastanka špilja i jama), hidrogeologije krša, te bogate špiljske faune (koja je zbog izoliranih uvjeta izuzetno zanimljiva, te je često endem pojedinog područja). Glavna zadaća Komisije za speleologiju je koordinacija rada speleoloških odsjeka i udruga članica te usmjeravanje njihova rada. Naše najvažnije aktivnosti su: speleološka edukacija(speleološke škole, organizacija stručnih seminara, speleoloških ispita i dodjela speleoloških naziva - speleolog pripravnik, speleolog, instruktor speleologije), ishođenje dozvola za speleološka istraživanja, koordinacija i pomoć kod organizacije kompleksnih speleoloških istraživanja i ekspedicija, posredovanje kod posjeta stranih speleologa(uvjeti speleoloških istraživanja i posjeta špilja i jama u Republici Hrvatskoj), suradnja s hrvatskim i međunarodnim speleološkim udrugama (Međunarodnom speleološkom unijom (UIS), Europskom speleološkom federacijom (FSE), Balkanskom speleološkom unijom (BSU) te drugim državnim i javnim ustanovama), stručna i znanstvena istraživanja u kršu i speleološkim objektima, zaštita speleoloških objekata, razmjena i objavljivanje podataka o speleološkim istraživanjima (speleološke publikacije i izrada Katastra speleoloških objekata RH).


Članice Komisije za speleologiju HPS-a: (stanje siječanj, 2018.)

AKTIVNE/NEAKTIVNE - status aktivne udruge stječe se ispunjavanjem godišnjih obaveza članica KS HPS.

TRAJNO NEAKTIVNE - udruge koje 3 godine zaredom imaju status neaktivne te se time brišu iz službenog popisa aktivnih članica KS


Ovakva kategorizacija je neophodna iz razloga što neke od članica nemaju zabilježenu speleološku aktivnost (trajno neaktivne) ili postoji aktivnost, a ne dostavljaju se potrebna izvješća (neaktivne), što je od strane KS koja je po godišnjem dopuštenju zakonski odgovorna za obavljanje speleološke djelatnosti neprihvatljivo. Po ovakvoj kategorizaciji godišnje dopuštenje bi se odnosilo samo na članice sa aktivnim statusom.

Godišnje dopuštenje za 2018

AKTIVNE ČLANICE

SO HPD Sv.Jere; HR - 22222 Skradin, Dr. F. Tuđmana 33 e-mail
SO HPD Ante Bedalov; HR - 21214 Kaštel Kambelovac, Brce 31 e-mailweb stranica
SO PD Željezničar Gospić; HR - 53000 Gospić, Donja Kaniža 2 e-mailweb stranica
SO Cave Monsters HPD Sv.Jure; HR - 21270 Zagvozd, F.tuđmana 66 e-mailweb stranica
Speleo8 - Speleološka sekcija Osmica Karlovac; HR - 47000 Karlovac, Baščinska cesta 3 e-mailweb stranica
Speleološko društvo Đula-Medvedica; HR - 47300 Ogulin, Bolnička 11 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Imber; HR - 21310 Omiš, Cetinska cesta 38 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Imotski; HR - 21260 Imotski, Blajburška 26 e-mailweb stranica
Speleološka udruga Kraševski zviri; HR - 42240 Ivanec, Bedenec 39 e-mail
Speleološki odsjek Liburnija PD Paklenica; HR - 23000 Zadar, Ulica majke Margarite 8 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Mosor; HR - 21000 Split, Sinovčićeva 2, P.P. 233 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek PD Promina; HR - 22320 Drniš, Trg A. Kačića Miošića 2 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Sniježnica; HR - 20210 Cavtat, Stjepana radića 81 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPK Sveti Mihovil; HR - 22000 Šibenik, 8. dalmatinske udarne brigade 52 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek PDS Velebit; HR - 10000 Zagreb, Radićeva 23 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Željezničar; HR - 10000 Zagreb, Trnjanska 5B e-mailweb stranica
Speleološko alpinistički klub Ekstrem; HR - 21300 Makarska, Put Umca 14 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek PD Profunda-Brač; HR - 21410 Postira, Porat 21 e-mail
Speleološki odsjek HPD Bijele stijene; HR - 51315 Mrkopalj, PP 9 e-mail
Speleološka udruga Međimurje; HR - 40000 Čakovec, L. Ružičke 48 e-mail
Dinaridi - Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena (DDISKF); HR - 10000 Zagreb, Frana Alfirevića 13 e-mailweb stranica
Speleološki klub Ozren Lukić; HR - 10090 Zagreb, Hercegovačka ulica 109 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Biokovo; HR - 21300 Makarska, Dalmatinska 5. PP 75 e-mailweb stranica
Speleološka sekcija PD "Sv. Jakov"; HR - 21233 Hrvace, Gornji Bitelić b.b. e-mail

NEAKTIVNE ČLANICE

TRAJNO NEAKTIVNE ČLANICE

Speleološki odsjek PD Dubovac; HR - 47000 Karlovac, Strossmayerov trg 2. P.P. 77 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek PD Mališčak; HR - 34330 Velika, Vilima Korajca 16 e-mailweb stranica
Speleološko društvo Lika; HR - 53000 Gospić, Vrtlarska 37 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Malačka; HR - 21216 Kaštel Stari, Obala kralja Tomislava 55, P.P. 61 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Spivnik; HR - 20271 Blato, Korčula e-mailweb stranica
Speleološki odsjek PK Split; HR - 21000 Split, Osječka 11, P.P. 365 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Dubrovnik; HR - 20000 Dubrovnik, Braće Andrijića 7, PP 224
Speleološki odsjek HPD Japetić; HR - 20000 Dubrovnik, Braće Andrijića 7, PP 224 web stranica
Speleološki odsjek HPD Kamenar; HR -22000 Šibenik, Kralja Zvonimira 42, P.P. e-mailweb stranica

Dokumenti Komisije za speleologiju:

Pravilnik KS HPS

Logo KS HPS

Program specijalističkog školovanja u speleologiji - speleološka škola

Ispitna pitanja za stjecanje naziva Speleološki pripravnik

Ispitna pitanja za stjecanje naziva Speleolog

Pravilnik o licenciranju instruktora i pomoćnih instruktora u speleološkom školovanju

Pravilnik o speleološkoj iskaznici

Popis speleološke i namjenske literature...

PDF brojevi udruga za pločice


Aktualna speleološka istraživanja i rezultati rada članica Komisije za speleologiju detaljno su predstavljeni na portalu www.speleologija.hr.


Načela rada Komisije za speleologiju:

  1. Suradnja između speleologa, bez obzira u kojoj organizaciji djeluju.
  2. Rezultati speleoloških istraživanja su vrijedni bez obzira tko ih je izveo. Promocija rezultata speleoloških istraživanja svih udruga i pojedinaca važna je za daljnji razvoj speleologije.
  3. KS je za dogovor s HSS-om, ZSS-om te ISS-om o zajedničkom predstavljanju Hrvatske u međunarodnim organizacijama.
  4. Nije prihvatljivo onemogućavanje bilo kojeg speleologa ili udruge u obavljanju speleološke djelatnosti ili uspostave suradnje, bilo u Hrvatskoj ili izvan nje.
  5. Uvaživši sve rezultate prethodnih generacija speleologa i ne umanjujući ničiji značaj, smatramo da daljnje djelovanje treba biti usmjereno prema postizanju novih rezultata speleoloških istraživanja, poboljšanju statusa hrvatske speleologije, promociji rezultata istraživanja, te unaprjeđenju speleološkog školovanja, a neopterećeno povijesnim sukobima i osobnim animozitetima.
  6. S obzirom na zamršenu zakonsku regulativu u Hrvatskoj bitno je da hrvatski speleolozi imaju usklađeno djelovanje prema državnim i javnim ustanovama neovisno u kojim organizacijama djelovali.
  7. Moguće ujedinjenje hrvatskih speleologa je proces koji se može odvijati u pozitivnoj atmosferi uspješne zajedničke suradnje.

Speleologija u Hrvatskoj

Čovjek je od davnina ulazio u špilje. U špilji Šandalji kod Pule akademik Malez je pronašao tragove pračovjeka stare oko 900 000 godina. Prvi pisani podatak o hrvatskoj špilji datira iz 1096. godine, a prvo znanstveno djelo o špiljskim pojavama napisao je dubrovački filozof Nikola Gučetić 1584. godine. Organizirana speleološka djelatnost u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, što je rijetkost u Europskim okvirima. 1900. godine počela je s radom speleološka sekcija pri Planinarsko turističkom društvu »Liburnija« koja je organizirala ne samo istraživanja špilja, već i zahtjevnije projekte poput prve hrvatske speleološke ekspedicije po Kornatskom otočju 1903. godine. Na tim principima speleološke udruge djeluju i danas - kao speleološki odsjeci pri planinarskim društvima i speleološki klubovi. Znatan dio tih udruga organizirano djeluje unutar Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza (osnovane 1956. godine). Članice Komisije su do danas istražile više tisuća speleoloških objekata, a posebno su značajna istraživanja na speleološkim ekspedicijama i speleološkim logorima u Hrvatskoj i svijetu. Rezultati istraživanja dubokih jama zapaženi su u svjetskim okvirima. 

Ulaz u Lukinu jamu, najdublju jamu u Hrvatskoj

Špilje i jame u Hrvatskoj

Hrvatska je iznimno bogata speleološkim objektima U Hrvatskoj je do 2013. godine poznato preko 9000 špilja i jama, no precizni podaci o njima još nisu objedinjeni u okviru državnog speleološkog katastra. Hrvatski krš je poznat u svijetu po dubokim jamama. U Hrvatskoj su do sada istražene 54 jame dublje od 250 m, od čega su 3 jame dublje od 1000 m - Jamski sustav Lukina jama-Trojama (-1431 m), Slovačka jama (-1320 m) i Jamski sustav Velebita (-1026 m), a ukupno ih je 18 dubljih od 500 m. Najveći broj dubokih jama nalazi se na planinama Velebit i Biokovo. Speleolozi svake godine pronalaze veći broj do sada neistraženih špilja i jama. Od aktualnih istraživanja, u nekim velikim špiljama i jamama ona traju godinama (npr. špilje Kita Gaćešina i Munižaba, jamski sustav Velebita). Također, u dijelu najvećih speleoloških objekata postoje perspektive za daljnja istraživanja. Stoga unatoč tisućama do sada istraženih špilja i jama, daleko smo od nekog konačnog broja istraženih objekata. Najdulje hrvatske špilje su prema podacima iz 2013. Jamski sustav Kita Gaćešina - Draženova puhaljka (trenutna stvarna duljina 36.284 m), Špiljski sustav Đulin ponor – Medvedica (horizontalna duljina 16.4 km) i Špiljski sustav Panjkov ponor- Kršlje (Muškinja - Varićakova špilja) (horizontalna duljina 12.9 km). Popis najvećih špilja i jama dostupan je na Najveće hrvatske špilje i na Najdublje hrvatske jame .

Uloga speleologa

Glavne zadaće speleologa su istraživanje i zaštita špilja i jama Monitoring i zaštita špilja su među osnovnim zadacima speleološke djelatnosti. Višegodišnjim uvidom u stanje na terenu speleolozi su pronašli veći broj ugroženih špilja i jama, od čega ima najviše ugroženih otpadom koji se namjerno baca u njih, zagađenim vodama, te geotehničkim zahvatima u okolišu. Speleolozi vode popis najugroženijih krških fenomena s ciljem da se istakne potreba dodatnih napora nadležnih ustanova za rad na njihovoj zaštiti i saniranju onečišćenja, te puno više radi na preventivi i edukaciji.

Speleološkom djelatnošću se mogu baviti isključivo educirani speleolozi, što je regulirano Zakonom o zaštiti prirode temeljem kojeg se izdaju dopuštenja za speleološke aktivnosti. Jedan od osnovnih zadataka Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza je školovanje speleologa koje se danas odvija kroz speleološke škole, seminare, ispite za naziv speleolog i instruktorske seminare. Prvi speleološki tečaj organiziran je 1957. godine u Ogulinu, zatim u Donjoj Cerovačkoj špilji 1958. te u Tounju 1960. godine. Organizacija speleoloških škola po programu Komisije započinje 1966., a od osnutka Zagrebačke speleološke škole 1971. godine one se organiziraju svake godine u Zagrebu, Splitu, Karlovcu, Šibeniku i drugim gradovima. Redovito se organiziraju seminari radi unaprjeđenja znanja iz pojedinih područja speleologije, a članovi Komisije sudjeluju na skupovima i seminarima u inozemstvu. Uz poticaj Komisije izdano je više stručnih publikacija i priručnika za potrebe speleološke edukacije. Od 1970. do 2016. godine je pod Komisijom za speleologiju steklo naziv 62 instruktora speleologije, 231 speleolog, a edukacijom na speleološkim školama svake godine se školuje oko 90tak novih speleoloških pripravnika.


Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a
Povijest speleologije | Speleološka edukacija| Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe| Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica


SpeleoFilmFestival 2018.

SpeleoFilmFestival 2018.

03.12.2018.

Festival speleološkog filma kontinuirano se održava od 2011.g. a smotra je igranog i dokumentarnog speleološkog filma duljine od 3 do 15 minuta. Svojom kvalitetom i dosljednošću poprimio je zapažen nacionalni i međunarodni karakter, kao jedan od rijetkih Festivala s tom tematikom u svijetu. Na dosadašnjim Festivalima prikazano je ukupno 154 speleološka filma iz 28 zemalja svijeta. Redovitom organizacijom Speleo Film Festivala želja organizatora je motivirati hrvatske speleologe da snimaju u podzemlju a da rad i trud koji kao speleolozi ulažemo u to snimanje i produkciju te vrste filma približimo što većem krugu speleologa - ljubitelja dokumentarnog filma a posebno ga želimo približiti običnim ljudima, eventualnim budućim istraživačima podzemlja.

Opširnije
Završeni Dani speleologije u Ogulinu 2018.

Završeni Dani speleologije u Ogulinu 2018.

26.11.2018.

Okruglim stolom Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o „Katastru speleoloških objekata RH“ u ogulinskoj gradskoj vijećnici, završili su Dani speleologije u Ogulinu (19. - 25. 11. 2018.). Ovo stručno međunarodno okupljanje speleologa se u Hrvatskoj održava jednom godišnje od 1999. godine, a po drugi puta u Ogulinu. Uz potporu Grada Ogulina, Hrvatskih voda i speleoloških organizacija na ovogodišnjem skupu je sudjelovalo 246 speleologa iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Srbije, a održano je 50 predavanja i prezentacija postera, Speleo Film Festival te izložba i natječaj za najbolju fotografiju.

Opširnije
Održan skup speleologa Italije „Nuvole“ – Speleopolis 2018

Održan skup speleologa Italije „Nuvole“ – Speleopolis 2018

06.11.2018.

U talijanskom gradiću Casola Valsenio, pokrajina Emilia – Romagna održao se godišnji skup Italijanske speleološke federacije (Societa speleologica Italiana - SSI) „Nuvole“ – Speleopolis 2018 na kojem je bilo preko 2.900 speleologa, a među njima i 30tak iz cijele Hrvatske.

Opširnije
SpeleoFilmFestival 2018. - poziv

SpeleoFilmFestival 2018. - poziv

29.10.2018.

Poštovane kolegice i kolege speleolozi, pozivamo Vas na osmi po redu SpeleoFilmFestival koji će se održati u sklopu godišnjeg Skupa speleologa Hrvatske koji će se održati od 23. - 25. studenog 2018. u Ogulinu.

Opširnije
Skup speleologa Hrvatske 2018. - najava

Skup speleologa Hrvatske 2018. - najava

03.10.2018.

Poštovani kolegice i kolege speleolozi, pozivamo Vas na sudjelovanje na Skupu speleologa Hrvatske koji će se održati od 23. do 25. studenog 2018. godine u Ogulinu. Središnji dio Skupa održati će se u centru grada Ogulina, u prostoru Školske športske dvorane (Josipa bana Jelačića 1).

Opširnije
Održan 12. „EuroSpeleo 2018“ u Austriji

Održan 12. „EuroSpeleo 2018“ u Austriji

04.09.2018.

Komisija za speleologiju HPS-a sa svojim članicama sudjelovala je na dvanaestom skupu „EuroSpeleo Forum 2018“ u organizaciji Europske speleološke federacije (European Speleological Federation - FSE) koji se održao u razdoblju od 23-26. kolovoza 2018. godine u mjestu Ebensee u Austriji pod motom "Speleology - Connecting Science".

Opširnije
Održan 12. Balkanski speleološki kamp u Rumunjskoj

Održan 12. Balkanski speleološki kamp u Rumunjskoj

13.07.2018.

Od 2. - 8. srpnja 2018. godine je održan 12. Balkanski speleološki kamp u organizaciji Rumunjske speleološke federacije u mjestu Baru Mare, regiji Het, Rumunjska. Tijekom kampa bile su organizirani izleti u nekoliko špilja i jama gdje su gostujuće speleologe vodili rumunjski domaćini. Jame su bile horizontalnog i vertikalnog karaktera, dok je isto tako bila bogata ponuda špilja sa polupotopljenim kanalima.

Opširnije
Završila još jedna izložba povodom 60 godina rada KS HPS

Završila još jedna izložba povodom 60 godina rada KS HPS

16.04.2018.

Makarska je osmi grad koji je ovih dana, točnije od 23.03.2018 do 10.04.2018. „ugostio“ navedenu izložbu, a prigodno posvećena i Svjetskom danu zaštite voda koji je obilježen dan prije otvaranja izložbe, odnosno 22.03.2018.

Opširnije
U Šibeniku postavljena izložba Istraživači hrvatskog podzemlja

U Šibeniku postavljena izložba Istraživači hrvatskog podzemlja

06.03.2018.

U prizemlju Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku od 5. do 21. ožujka 2018. postavljena je izložba „Istraživači hrvatskog podzemlja“ o hrvatskoj speleologiji i njenim istraživačima. Izložbu je moguće posjetiti radnim danom od 8 do 20 sati i subotom do 13 sati.

Opširnije
Održan ispit za naziv Speleolog

Održan ispit za naziv Speleolog "Zagreb 2018"

30.01.2018.

U prostorijama HGSS Stanice Zagreb, Bliznec b.b. 27. siječnja 2018. godine je održan speleološki ispit Komisije za speleologiju HPS na kojima su provjerena teorijska i praktična znanja za speleološki naziv Speleolog. Domaćini ispita bili su članovi SO PDS Velebit iz Zagreba a ispitnu komisiju su sačinjavali instruktori speleologije: Ana Bakšić, Aida Barišić, Teo Barišić, Vlado Božić, Čedo Josipović, Nikolina Marić i Filip Filipović te kandidati za instruktora speleologije Marijan Sutlović, Damir Janton i Marko Rakovac.

Opširnije

Google Search


hps.hr webVrijeme: Zavižan |Platak

Copyright 2018 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.