Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142Komisija za speleologiju


Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a
Povijest speleologije | Speleološka edukacija| Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe| Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica

logo KS HPSE-mail: speleologija@hps.hr

Web: www.speleologija.hps.hr

Pročelnica: Aida Barišić - 098 445 502

Zamjenik: Marko Rakovac

Koordinatori za speleološke tehnike: Marin Glušević, Darko Bakšić
Koordinatori za speleološko obrazovanje i međunarodnu suradnju: Dalibor Paar, Damir Basara
Koordinatori za katastar i speleološku dokumentaciju: Teo Barišić, Goran Rnjak, Vlado Božić
Koordinatori za zaštitu špilja i upravljanje špiljama: Ruđer Novak, Ana Mijić
Koordinatori za znanstvena istraživanja: Marko Budić, Dalibor Paar
Koordinator za minski sumnjiva područja i speleološke objekte zagađene minsko eksplozivnim sredstvima: Hrvoje Grgić
Plan akcija KS HPS-aSpeleološka edukacija Komisije za speleologiju HPS-a
Instruktori speleologijeInstruktori speleologije i drugi nastavni kadar s licencom HPS-a
Nositelji naziva speleologNositelji stručnog naziva speleolog

On-line obrasci za speleološke odsjeke i udruge


Speleologija

Speleologija je skup aktivnosti kojima je cilj istraživanje špilja, jama i drugih podzemnih krških fenomena. Riječ speleologija dolazi od starogrčke riječi spelaion koja označava prirodnu podzemnu šupljinu. Primarni cilj speleološkog istraživanja je izrada speleološkog nacrta špilje ili jame na temelju istraživanja te mjerenja dimenzija i pružanja špiljskih kanala, kao i redoviti monitoring te dokumentiranje opaženih geoloških, morfoloških, hidroloških i drugih svojstava. Složenost špilja i jama zahtijeva posebne tehnike i obučenost timova speleologa, te se u dubokim jamama i složenim špiljama aktivnost speleologa može opisati nekom vrstom podzemnog alpinizma.Kojina jama U tom smislu, dio speleoloških aktivnosti se poput alpinizma može smatrati sportskom djelatnošću. Stručno i znanstveno istraživanje u speleologiji obuhvaća proučavanje procesa okršavanja (nastanka špilja i jama), hidrogeologije krša, te bogate špiljske faune (koja je zbog izoliranih uvjeta izuzetno zanimljiva, te je često endem pojedinog područja). Glavna zadaća Komisije za speleologiju je koordinacija rada speleoloških odsjeka i udruga članica te usmjeravanje njihova rada. Naše najvažnije aktivnosti su: speleološka edukacija(speleološke škole, organizacija stručnih seminara, speleoloških ispita i dodjela speleoloških naziva - speleolog pripravnik, speleolog, instruktor speleologije), ishođenje dozvola za speleološka istraživanja, koordinacija i pomoć kod organizacije kompleksnih speleoloških istraživanja i ekspedicija, posredovanje kod posjeta stranih speleologa(uvjeti speleoloških istraživanja i posjeta špilja i jama u Republici Hrvatskoj), suradnja s hrvatskim i međunarodnim speleološkim udrugama (Međunarodnom speleološkom unijom (UIS), Europskom speleološkom federacijom (FSE), Balkanskom speleološkom unijom (BSU) te drugim državnim i javnim ustanovama), stručna i znanstvena istraživanja u kršu i speleološkim objektima, zaštita speleoloških objekata, razmjena i objavljivanje podataka o speleološkim istraživanjima(speleološke publikacije i izrada baze podataka speleoloških objekata).


Članice Komisije za speleologiju HPS-a: (stanje siječanj, 2017.)

AKTIVNE/NEAKTIVNE - status aktivne udruge stječe se ispunjavanjem godišnjih obaveza članica KS HPS.

TRAJNO NEAKTIVNE - udruge koje 3 godine zaredom imaju status neaktivne te se time brišu iz službenog popisa aktivnih članica KS


Ovakva kategorizacija je neophodna iz razloga što neke od članica nemaju zabilježenu speleološku aktivnost (trajno neaktivne) ili postoji aktivnost, a ne dostavljaju se potrebna izvješća (neaktivne), što je od strane KS koja je po godišnjem dopuštenju zakonski odgovorna za obavljanje speleološke djelatnosti neprihvatljivo. Po ovakvoj kategorizaciji godišnje dopuštenje bi se odnosilo samo na članice sa aktivnim statusom.

Godišnje dopuštenje - 2016-2017

Godišnje dopuštenje za nove članice 2017

AKTIVNE ČLANICE

SO HPD Sv.Jere; HR - 22222 Skradin, Dr. F. Tuđmana 33 e-mail
SO HPD Ante Bedalov; HR - 21214 Kaštel Kambelovac, Brce 31 e-mailweb stranica
SO PD Željezničar Gospić; HR - 53000 Gospić, Donja Kaniža 2 e-mailweb stranica
SO Cave Monsters HPD Sv.Jure; HR - 21270 Zagvozd, F.tuđmana 66 e-mailweb stranica
Speleo8 - Speleološka sekcija Osmica Karlovac; HR - 47000 Karlovac, Baščinska cesta 3 e-mailweb stranica
Speleološko društvo Đula-Medvedica; HR - 47300 Ogulin, Bolnička 11 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Imber; HR - 21310 Omiš, Cetinska cesta 38 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Imotski; HR - 21260 Imotski, P.Vrdoljaka 17 e-mailweb stranica
Speleološka udruga Kraševski zviri; HR - 42240 Ivanec, Bedenec 39 e-mail
Speleološki odsjek Liburnija PD Paklenica; HR - 23000 Zadar, Ulica majke Margarite 8 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Mosor; HR - 21000 Split, Sinovčićeva 2, P.P. 233 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek PD Promina; HR - 22320 Drniš, Trg A. Kačića Miošića 2 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Sniježnica; HR - 20210 Cavtat, Stjepana radića 81 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPK Sveti Mihovil; HR - 22000 Šibenik, 8. dalmatinske udarne brigade 52 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek PDS Velebit; HR - 10000 Zagreb, Radićeva 23 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Željezničar; HR - 10000 Zagreb, Trnjanska 5B e-mailweb stranica
Speleološko alpinistički klub Ektrem; HR - 21300 Makarska, Put Umca 14 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek PD Profunda-Brač; HR - 21410 Postira, Porat 21 e-mail
Speleološki odsjek HPD Bijele stijene; HR - 51315 Mrkopalj, PP 9 e-mail
Speleološka udruga Međimurje; HR - 40000 Čakovec, L.Ružičke 48 e-mail
Dinaridi - Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena (DDISKF); HR - 10000 Zagreb, Frana Alfirevića 13 e-mailweb stranica
Speleološki klub Ozren Lukić; HR - 10090 Zagreb, Ulica D.Gervaisa 23 13 e-mailweb stranica

NEAKTIVNE ČLANICE

Speleološki odsjek PD Dubovac; HR - 47000 Karlovac, Strossmayerov trg 2. P.P. 77 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek PD Mališčak; HR - 34330 Velika, Vilima Korajca 16 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Biokovo; HR - 21300 Makarska, Dalmatinska 5. PP 75 e-mailweb stranica

TRAJNO NEAKTIVNE ČLANICE

Speleološko društvo Lika; HR - 53000 Gospić, Vrtlarska 37 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Malačka; HR - 21216 Kaštel Stari, Obala kralja Tomislava 55, P.P. 61 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Spivnik; HR - 20271 Blato, Korčula e-mailweb stranica
Speleološki odsjek PK Split; HR - 21000 Split, Osječka 11, P.P. 365 e-mailweb stranica
Speleološki odsjek HPD Dubrovnik; HR - 20000 Dubrovnik, Braće Andrijića 7, PP 224
Speleološki odsjek HPD Japetić; HR - 20000 Dubrovnik, Braće Andrijića 7, PP 224 web stranica
Speleološki odsjek HPD Kamenar; HR -22000 Šibenik, Kralja Zvonimira 42, P.P. e-mailweb stranica

Dokumenti Komisije za speleologiju:

Pravilnik KS HPS

Logo KS HPS

Program specijalističkog školovanja u speleologiji - speleološka škola

Ispitna pitanja za stjecanje naziva Speleološki pripravnik

Ispitna pitanja za stjecanje naziva Speleolog

Pravilnik o licenciranju instruktora i pomoćnih instruktora u speleološkom školovanju

Pravilnik o speleološkoj iskaznici

Popis speleološke i namjenske literature...

PDF brojevi udruga za pločice


Aktualna speleološka istraživanja i rezultati rada članica Komisije za speleologiju detaljno su predstavljeni na portalu www.speleologija.hr.


Načela rada Komisije za speleologiju:

  1. Suradnja između speleologa, bez obzira u kojoj organizaciji djeluju.
  2. Rezultati speleoloških istraživanja su vrijedni bez obzira tko ih je izveo. Promocija rezultata speleoloških istraživanja svih udruga i pojedinaca važna je za daljnji razvoj speleologije.
  3. KS je za dogovor s HSS-om o zajedničkom predstavljanju Hrvatske u međunarodnim organizacijama.
  4. Nije prihvatljivo onemogućavanje bilo kojeg speleologa ili udruge u obavljanju speleološke djelatnosti ili uspostave suradnje, bilo u Hrvatskoj ili izvan nje.
  5. Uvaživši sve rezultate prethodnih generacija speleologa i ne umanjujući ničiji značaj, smatramo da daljnje djelovanje treba biti usmjereno prema postizanju novih rezultata speleoloških istraživanja, poboljšanju statusa hrvatske speleologije, promociji rezultata istraživanja, te unaprjeđenju speleološkog školovanja, a neopterećeno povijesnim sukobima i osobnim animozitetima.
  6. S obzirom na zamršenu zakonsku regulativu u Hrvatskoj bitno je da hrvatski speleolozi imaju usklađeno djelovanje prema državnim i javnim ustanovama neovisno u kojim organizacijama djelovali.
  7. Moguće ujedinjenje hrvatskih speleologa je proces koji se može odvijati u pozitivnoj atmosferi uspješne zajedničke suradnje.

Speleologija u Hrvatskoj

Čovjek je od davnina ulazio u špilje. U špilji Šandalji kod Pule akademik Malez je pronašao tragove pračovjeka stare oko 900 000 godina. Prvi pisani podatak o hrvatskoj špilji datira iz 1096. godine, a prvo znanstveno djelo o špiljskim pojavama napisao je dubrovački filozof Nikola Gučetić 1584. godine. Organizirana speleološka djelatnost u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, što je rijetkost u Europskim okvirima. 1900. godine počela je s radom speleološka sekcija pri Planinarsko turističkom društvu »Liburnija« koja je organizirala ne samo istraživanja špilja, već i zahtjevnije projekte poput prve hrvatske speleološke ekspedicije po Kornatskom otočju 1903. godine. Na tim principima speleološke udruge djeluju i danas - kao speleološki odsjeci pri planinarskim društvima i speleološki klubovi. Znatan dio tih udruga organizirano djeluje unutar Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza (osnovane 1956. godine). Članice Komisije su do danas istražile više tisuća speleoloških objekata, a posebno su značajna istraživanja na speleološkim ekspedicijama i speleološkim logorima u Hrvatskoj i svijetu. Rezultati istraživanja dubokih jama zapaženi su u svjetskim okvirima. 

Ulaz u Lukinu jamu, najdublju jamu u Hrvatskoj

Špilje i jame u Hrvatskoj

Hrvatska je iznimno bogata speleološkim objektima U Hrvatskoj je do 2013. godine poznato preko 9000 špilja i jama, no precizni podaci o njima još nisu objedinjeni u okviru državnog speleološkog katastra. Hrvatski krš je poznat u svijetu po dubokim jamama. U Hrvatskoj su do sada istražene 54 jame dublje od 250 m, od čega su 3 jame dublje od 1000 m - Jamski sustav Lukina jama-Trojama (-1431 m), Slovačka jama (-1320 m) i Jamski sustav Velebita (-1026 m), a ukupno ih je 18 dubljih od 500 m. Najveći broj dubokih jama nalazi se na planinama Velebit i Biokovo. Speleolozi svake godine pronalaze veći broj do sada neistraženih špilja i jama. Od aktualnih istraživanja, u nekim velikim špiljama i jamama ona traju godinama (npr. špilje Kita Gaćešina i Munižaba, jamski sustav Velebita). Također, u dijelu najvećih speleoloških objekata postoje perspektive za daljnja istraživanja. Stoga unatoč tisućama do sada istraženih špilja i jama, daleko smo od nekog konačnog broja istraženih objekata. Najdulje hrvatske špilje su prema podacima iz 2013. Jamski sustav Kita Gaćešina - Draženova puhaljka (duljina 32.6 km trenutno), Špiljski sustav Đulin ponor – Medvedica (horizontalna duljina 16.4 km) i Špiljski sustav Panjkov ponor- Kršlje (Muškinja - Varićakova špilja) (horizontalna duljina 12.9 km). Popis najvećih špilja i jama dostupan je na www.speleologija.hr/popis.

Uloga speleologa

Glavne zadaće speleologa su istraživanje i zaštita špilja i jama Monitoring i zaštita špilja su među osnovnim zadacima speleološke djelatnosti. Višegodišnjim uvidom u stanje na terenu speleolozi su pronašli veći broj ugroženih špilja i jama, od čega ima najviše ugroženih otpadom koji se namjerno baca u njih, zagađenim vodama, te geotehničkim zahvatima u okolišu. Speleolozi vode popis najugroženijih krških fenomena s ciljem da se istakne potreba dodatnih napora nadležnih ustanova za rad na njihovoj zaštiti i saniranju onečišćenja, te puno više radi na preventivi i edukaciji.

Speleološkom djelatnošću se mogu baviti isključivo educirani speleolozi, što je regulirano Zakonom o zaštiti prirode temeljem kojeg se izdaju dopuštenja za speleološke aktivnosti. Jedan od osnovnih zadataka Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza je školovanje speleologa koje se danas odvija kroz speleološke škole, seminare, ispite za naziv speleolog i instruktorske seminare. Prvi speleološki tečaj organiziran je 1957. godine u Ogulinu, zatim u Donjoj Cerovačkoj špilji 1958. te u Tounju 1960. godine. Organizacija speleoloških škola po programu Komisije započinje 1966., a od osnutka Zagrebačke speleološke škole 1971. godine one se organiziraju svake godine u Zagrebu, Splitu, Karlovcu, Šibeniku i drugim gradovima. Redovito se organiziraju seminari radi unaprjeđenja znanja iz pojedinih područja speleologije, a članovi Komisije sudjeluju na skupovima i seminarima u inozemstvu. Uz poticaj Komisije izdano je više stručnih publikacija i priručnika za potrebe speleološke edukacije. Od 1970. do 2016. godine je pod Komisijom za speleologiju steklo naziv 62 instruktora speleologije, 225 speleologa, a edukacijom na speleološkim školama svake godine se školuje oko 90 novih speleoloških pripravnika.


Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a
Povijest speleologije | Speleološka edukacija| Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe| Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica


Skup speleologa Hrvatske 2017. - najava

Skup speleologa Hrvatske 2017. - najava

24.02.2017.

Speleološki odsjek Hrvatskog planinarskog društva Sniježnica u studenome 2017.g. domaćin je skupa speleologa Hrvatske. Najveće godišnje okupljanje speleologa iz naše i susjednih zemalja po prvi put održat će se u Dubrovniku.

Opširnije
Speleološka edukacija u 2017. godini

Speleološka edukacija u 2017. godini

06.02.2017.

Jedan od osnovnih zadataka Komisije za speleologiju je edukacija speleologa koje se danas odvija kroz speleološke škole, stručne seminare i skupove te ispite za naziv Speleolog i Instruktor speleologije. Temeljna edukacija provodi se kroz organizaciju speleoloških škola u udrugama članicama KS. U 2017. godini najavljeno je održavanje 14 regionalnih speleoloških škola koje će voditi licencirani instruktori Komisije za speleologiju HPS-a.

Opširnije
SO HPK Sv. Mihovil organizirao izložbu

SO HPK Sv. Mihovil organizirao izložbu

01.02.2017.

U ambijentalnom izložbenom prostoru Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku od 19.-31.1.2017. održana je izložba o 60. godina rada Komisije za speleologiju HPS i o speleološkoj djelatnosti u organizaciji Speleološkog odsjeka HPK Sv. Mihovil, članice KS od 1996. godine.

Opširnije
Poziv na Speleološki kamp Plješina jama 2017.

Poziv na Speleološki kamp Plješina jama 2017.

31.01.2017.

Speleološki odsjek HPD Sniježnica u suradnji s udrugom Breganja, Hrvatskim biospeleološkim društvom i u suorganizaciji s Komisijom za speleologiju HPS-a i HGSS stanicom Dubrovnik planira speleološki kamp na području Sniježnice Konavoske u trajanju od četiri dana s ciljem nastavka istraživanja Plješine jame ( -173m ). Pored istraživanja Plješine jame, rekognoscirati će se okolno područje i istraživati pronađeni speleološki objekti.

Opširnije
Održan ispit za naziv Speleolog na Baškim Oštarijama

Održan ispit za naziv Speleolog na Baškim Oštarijama

30.01.2017.

U planinarskoj kući Vila Velebita, Baške Oštarije, 28. siječnja 2017. godine je održan speleološki ispit Komisije za speleologiju HPS, na kojima su provjerena teorijska i praktična znanja za speleološki naziv Speleolog. Domaćini ispita bili su članovi SO PD Željezničar – Gospić a ispitnu komisiju su sačinjavali instruktori speleologije: Ana Bakšić, Aida Barišić, Teo Barišić, Vlado Božić, Čedo Josipović, Dalibor Paar i Goran Rnjak te instruktorski kandidati Mario Blatančić, Damir Janton i Marko Rakovac.

Opširnije
Izložba o 60.godina KS HPS u Dubrovniku

Izložba o 60.godina KS HPS u Dubrovniku

27.12.2016.

Od 14. do 19. prosinca 2016. godine u dvorani Visia u starom gradu Dubrovniku bila je postavljena izložba povodom 60.-te obljetnice Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza. Postavljanje izložbe organizirao je Speleološki odsjek HPD Sniježnica, aktivni član Komisije za speleologiju HPS-a od 2009.g. Ovim putem organizatori zahvaljuju Kinematografima Dubrovnik na ustupljenom prostoru i Planinarskom društvu HPD Sniježnica na velikoj podršci!

Opširnije
Svečana (izborna) Skupština KS HPS

Svečana (izborna) Skupština KS HPS

22.11.2016.

Pred 60 godina, točnije 5.10.1956., osnovana je Komisija za speleologiju Planinarskog saveza Hrvatske (danas HPS) te je time započeo koordinirani rad speleoloških sekcija i odsjeka unutar planinarske organizacije. Tijekom 2016. godine cijelim nizom aktivnosti obilježena je ova vrijedna obljetnica. Početkom godine otisnuti su promotivni materijali koji su korišteni na svim aktivnostima KS a tijekom ljeta održan je Speleološki kamp na jami Stara škola. U petak, 18.11.2016., u 18.30 sati u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić u Karlovcu održana je Svečana Skupština KS HPS. Ujedno, ova skupština je bila i izborna na kojoj se izabralo novo vodstvo Komisije za speleologiju HPS-a u slijedećem četverogodišnjem mandatu.

Opširnije
Održan Skup speleologa Hrvatske

Održan Skup speleologa Hrvatske

22.11.2016.

U Karlovcu je od 18.-20. studenog 2016. godine održan tradicionalni Skup speleologa Hrvatske koji je okupio speleologe i istraživače krša iz Hrvatske i susjednih zemalja. Skupovi speleologa održavaju se redovito svake godine od Skupa speleologa Hrvatske u Ozlju 2000. godine, odnosno Dana speleologa Hrvatske na Vodicama 1999. Ujedno, pred 60 godina, točnije 5.10.1956., osnovana je Komisija za speleologiju Planinarskog saveza Hrvatske te je time započeo koordinirani rad speleoloških sekcija i odsjeka unutar planinarske organizacije i povodom 60 godina rada KS HPS održana je i svečana (i izborna) skupština te prigodna izložba.

Opširnije
Održan 6. Speleo Film Festival

Održan 6. Speleo Film Festival

26.09.2016.

KARLOVAC , Stari grad Dubovac U subotu, 24.09.2016. na starom gradu Dubovac održan je 6. po redu Speleo Film Festival u organizaciji udruge Osmica iz Karlovca. Ovogodišnje izdanje Festivala privuklo je stotinjak ne samo planinara i speleologa iz raznih dijelova Hrvatske već i drugih zaljubljenika u prirodne ljepote iz Karlovca i okolice. Pokrovitelji Festivala bili su Grad Karlovac, Turistička zajednica Grada Karlovca i Hrvatski planinarski savez.

Opširnije
Održan speleološki logor KS na jami Stara škola, Biokovo

Održan speleološki logor KS na jami Stara škola, Biokovo

01.07.2016.

Povodom obilježavanja 60.-te obljetnice KS u razdoblju od 18.-26.06.2016.g. održan je speleološki logor Komisije za speleologiju na jami Stara škola na Biokovu. Organizatori istraživanja bili su SO PD Imber iz Omiša, KS HPS-a i PP Biokovo. Istraživanja su koordinirali Nikolina Marić i Željko Marunčić – Bospor. Postavljeni ciljevi logora bili su izrada novog topografskog nacrta jame, nastavak istraživanja na dnu jame, izrada foto i video dokumentacije, znanstvena uzorkovanja sa naglaskom na biospeleološkim istraživanjima te rekognosciranje okolnog terena sa ciljem pronalaska novih ulaza u jamu.

Opširnije

Google Search


hps.hr web


Web kamera Zavižan
Web kamera Platak

Copyright 2017 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.