Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142Licenciranje vodiča

Slika. Licenca vodiča je ovlaštenje (pravo) za samostalno vođenje planinara na terenima i u uvjetima obuhvaćenim odgovarajućim standardom osposobljenosti (A, B, C, D, E, F, G). Licenca traje tri kalendarske godine. Licencu izdaje i u vodičkoj iskaznici ovjerava Komisija za vodiče HPS-a.

Uvjeti za licenciranje i način licenciranja uređeni su Postupkom licenciranja vodiča.

Osnovni uvjeti za potvrdu (produljenje) licence su:

  • aktivan rad u matičnoj udruzi članici HPS-a - 10 kvalitetnih tura u akcijama vođenja, vježbama ili drugim aktivnostima u svojstvu vodiča (predavanja, vježbe, seminari i sl.) u razdoblju od tri godine,
  • obnavljanje i usavršavanje znanja i vještina vođenja putem zborova vodiča, tečaja, seminara ili vježbi stanica u Vodičkoj službi HPS-a - sudjelovanje u bar jednom seminaru, predavanju ili vježbi u razdoblju od godinu dana,
  • sudjelovanje u edukaciji ili vježbi prve pomoći - sudjelovanje u barem jednom edukativnom predavanju, radionici ili vježbi u razdoblju od tri godine,
  • rad u skladu s propisima Republike Hrvatske, Statutom HPS-a i aktima Komisije pri organiziranju izleta, tura i pohoda te u akcijama vođenja.

Dodatni uvjet za produljenje licence za vođenje po terenima opisanim standardima vođenja B, C, D, E, F i G je:

  • 5 kvalitetnih radnih dana u akcijama vođenja, vježbama ili drugim planinarskim aktivnostima na terenima i u uvjetima odgovarajućeg standarda u prethodne tri godine.

Kvalitetnom turom smatra se planinarska tura po terenima i u uvjetima opisanima standardom u trajanju od najmanje 4 sata/dan. Za standarde C, D, E i F kvalitetnim turama smatra se penjanje ili vođenje u smjer na specijalističkim školama i tečajima te ispenjani smjerovi.

Vodiča koji ne zadovoljava uvjete za produljenje licence matična stanica planinarskih vodiča uputit će na seminare i vježbe putem kojih će zadovoljiti potrebne uvjete za potvrdu licence.

Uloga stanica vodiča u licenciranju

Stanice su dužne provoditi postupak licenciranja za sve vodiče i pripravnike sa svojeg područja djelovanja, nezavisno o tome jesu li oni članovi stanice. Članstvo u stanici vodiča NIJE uvjet za licenciranje.

Vodič zainteresiran za produljenje licence matičnoj stanici planinarskih vodiča dostavlja:

  • osobno izvješće o akcijama vođenja, potvrdu matične planinarske udruge ili drugi dokumentarni dokaz o izvedenim akcijama vođenja i zadovoljenim uvjetima za produljenje licence.
  • vodičku iskaznicu
  • člansku iskaznicu osnovne planinarske udruge - na uvid

Na temelju podataka iz osobnih izvješća te praćenja aktivnosti vodiča u radu u matičnoj planinarskoj udruzi i na vježbama i seminarima organiziranim u okviru Vodičke službe HPS-a stanica planinarskih vodiča izrađuje skupno izvješće s popisom vodiča koji zadovoljavaju uvjete za potvrđivanje (produljenje) licence.

Prema potrebi, dodatna pojašnjenja o licenciranju vodiča mogu se zatražiti izravno od Komisije za vodiče HPS-a.


Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Vodički standardi | Školovanje vodiča | Licenciranje vodiča
Abecedni popis vodiča | Popis vodiča po stanicama i društvima
Vijesti iz Komisije za vodiče

Google Search


hps.hr web


Web kamera Zavižan
Web kamera Platak

Copyright 2018 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.