Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Česta pitanja

Svoja pitanja prema HPS-u najjednostavnije možete postaviti putem e-mail adrese hps@plsavez.hr. Pitanja vezana uz određene djelatnosti, odnosno komisije HPS-a, možete izravno postaviti i putem e-mail adresa dostupnih na stranici Ustroj HPS-a. Pitanja vezana uz planinarsku udrugu, planinarstvo ili planine možete postaviti i pismom, faksom ili telefonom u radno vrijeme Ureda HPS-a.

Odgovori na mnoga česta pitanja mogu se pronaći u Statutu HPS-a, temeljnom aktu HPS-a.

U nastavku su odgovori na neka od najčešćih pitanja zainteresiranih građana, planinara i predstavnika planinarskih udruga udruženih u HPS-u.

Pitanja i odgovori


Nisam član nijednog planinarskog društva, mogu li se pridružiti nekom izletu?

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, planinarska udruga može organizirati izlete samo za svoje članove. Tko želi sudjelovati na organiziranim društvenim izletima treba se najprije učlaniti u planinarsku udrugu.


Može li mi netko zabraniti da sudjelujem na izletu organiziranom unutar nekog planinarskog društva?

Organizator ili vodič izleta imaju pravo zabraniti sudjelovanje u slučaju procjene da sudionik izleta nije dostatno opremljen ili ocijeni da nije spreman za savladavanje očekivanih teškoća na putu.


Imam primjedbu na ponašanje domaćina u planinarskom domu. Kome se mogu požaliti?

Planinarskim kućama u Hrvatskoj upravljaju planinarske udruge (ili rjeđe druge pravne ili fizičke osobe) na temelju Pravilnika o upravljanju planinarskim objektima. U svim planinarskim kućama na snazi je jedinstven kućni red, kojeg se trebaju pridržavati i domaćini i posjetitelji.
U slučaju problema, posjetitelj se treba najprije obratiti upravljaču (društvu koje brine za kuću). Imena upravljača upisana su u Popisu planinarskih kuća na webu HPS-a.


Planinarski put je zarastao ili loše obilježen. Kome se mogu požaliti?

Brigu o održavanju planinarskih putova vode zadužena planinarska društva i Komisija za planinarske putove HPS-a. Zapažanja se mogu javiti izravno društvu koje održava putove ili Komisiji za planinarske putove na e-mail putovi@plsavez.hr.


Nema žiga na vrhu. Kome se mogu požaliti?

Brigu o pečatima na kontrolnim točkama Hrvatske planinarske obilaznice i na drugim mjestima vode zadužena planinarska društva koja markiraju putove na nekoj planini, te Komisija za planinarske putove HPS-a. Zapažanja se mogu javiti izravno društvu koje održava putove ili Komisiji za planinarske putove na e-mail putovi@plsavez.hr.


Na webu HPS-a našao sam pogrešan podatak. Kome da javim ispravak?

Ispravke i zapažanja molimo javite uredniku weba na e-mail: admin@hps.hr ili posredstvom Ureda HPS-a.


Želim se pretplatiti na "Hrvatski planinar". Kome da se javim?

Informacije o pretplati mogu se naći na stranici Pretplata na "Hrvatski planinar", a mogu se dobiti i izravno od Ureda HPS-a.
Želite li se pretplatiti, za početak je dovoljno da se telefonom, mailom ili preko narudžbenice na webu javite Uredu HPS-a s osnovnim podacima (ime i prezime, adresa, za pravne osobe potreban je i OIB).


Zašto nitko ne reagira na pitanje koje sam postavio na Planinarskom forumu?

Planinarski forum namijenjen je razmjeni iskustava i informacija o planinama i planinarstvu. Kao javno otvoren prostor, forum ne može zamijeniti redovni način rada u HPS-u koji je propisan Zakonom o udrugama, Statutom HPS-a i brojnim drugim organizacijskim aktima, niti je operativno izvedivo da HPS prati i odgovara na sva pitanja postavljena putem javno otvorenog foruma. HPS stoji na raspolaganju za odgovore na sva konkretna pitanja upućena putem e-maila, faksa, pisma ili telefona.


Kako se ostvaruje pravo na osiguranje u slučaju nesreće u planini?

Svaki član planinarske udruge udružene u HPS osiguran je u »Croatia osiguranju« za slučaj nesreće na planinarskim izletima u Hrvatskoj ili inozemstvu na 40.000 kn u slučaju invaliditeta i 20.000 kn u slučaju smrti. Naknada se ostvaruje dostavom ispunjenog obrasca »Prijava nesretnog slučaja« koji se može dobiti u svakoj poslovnici »Croatia osiguranja« s priloženim preslikama liječničke dokumentacije i članske iskaznice HPS-a u Ured HPS-a (preporučenom poštom ili osobno). Nakon što Ured HPS-a ovjeri dokumentaciju sve daljnje kontakte s oštećenim »Croatia osiguranje« obavlja izravno.


Kakav je ustroj planinarske organizacije?

Planinarska organizacija u Hrvatskoj osniva se na planinarskim društvima i klubovima koja kao svoje članove okupljaju zainteresirane građane koji se bave planinarenjem. Planinarska društva i klubovi su sportske udruge, registrirane kao neprofitne pravne osobe.
Osim osnovnih planinarskih udruga, planinarsku organizaciju čine i županijski i gradski savezi, Hrvatska gorska služba spašavanja te njezine stanice i stanice planinarskih vodiča, ostale pridružene članice te krovni nacionalni savez (Hrvatski planinarski savez). Osnovne planinarske udruge mogu se udruživati u županijske ili gradske planinarske saveze, a obavezno moraju biti članice Hrvatskog planinarskog saveza. Također, članice HPS-a moraju biti svi županijski i gradski planinarski savezi, HGSS i njegove stanice te stanice planinarskih vodiča.
Ustroj HPS-a predstavljen je na web stranici Ustroj HPS-a.
HPS je članica Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), članica međunarodne asocijacije planinarskih organizacija (UIAA), asocijacije za sportsko penjanje (IFSC) i asocijacije za planinarsko skijanje (ISMF).


Kako djeluje HPS?

Hrvatski planinarski savez donosi odluke kao i svaka druga udruga, posredstvom svojih nadležnih tijela i dužnosnika.
Tijela Saveza su Skupština, Glavni, Izvršni i Nadzorni odbor te Sud časti. Za izvršavanje zadaća koje određuju Skupština i Glavni odbor HPS-a i donošenje operativnih odluka nadležan je Izvršni odbor, Nadzorni odbor nadležan je za nadzor rada ostalih tijela i dužnosnika, a Sud časti za odlučivanje u slučajevima povrede planinarske časti. Osim tih tijela, za izvršenje zadaća u specijalističkim djelatnostima, postoje stručne i organizacijske komisije, a po potrebi se osnivaju i radne skupine ili komisije koje djeluju na izvršenju određene zadaće. Uz ta tijela i komisije, na izvršavanju svojih zadaća u HPS-u djeluju još i Urednički odbor časopisa »Hrvatski planinar«, te Hrvatska gorska služba spašavanja sa svojim stanicama.
Administrativne, stručne, tehničke i pomoćne poslove obavlja Ured HPS-a.


Zašto je u adresaru članica HPS-a upisana "netočna" adresa mojeg društva?

Mnoga društva u svojemu djelovanju koriste istodobno nekoliko adresa:

 • adresu sjedišta na koju su prema statutu registrirani u Uredu za opću upravu
 • adresu na kojoj se sastaju članovi (adresu društvenih prostorija)
 • adresu za primanje pošte (neka društva imaju i poštanski pretinac, no najčešće se, ako društva nemaju svojih prostorija, radi o adresi predsjednika ili tajnika, koja se mijenja sa svakom promjenom uprave društva).

Idealno je i poželjno da je društvo registrirano na adresi na kojoj se sastaju članovi i na tu adresu prima svu poštu. U službeni popis članica HPS-a naziv i sjedište društva registrira se onako kako su ti podaci navedeni u njegovom statutu. Ako društvo promijeni naziv (uključujući i PD u HPD ili slično) ili sjedište, potrebno je da nakon ovjere u Uredu za opću upravu, dostavi HPS-u novi statut s točnim podacima.
HPS ima i adresar na koji se šalje službena pošta, časopis »Hrvatski planinar« te naručene članske iskaznice i markice, i taj adresar je dostupan na web-stranici Članice HPS-a.
U slučaju promjene podatka ili netočnosti, ispravak za taj adresar treba javiti u Ured HPS-a.


Kakva je procedura za osnivanje planinarskog društva?

Osnivanje, način rada i zakonske obveze društava, klubova, udruženja, saveza i drugih udruga u Hrvatskoj uređene su Zakonom o udrugama. Uz njega, djelovanje planinarskih udruga regulirano je i Zakonom o športu te Statutom HPS-a.
Zapisnik osnivačke skupštine (uz popis prisutnih s OIB-ovima), statut i podatke o osobama ovlaštenim za zastupanje treba dostaviti u nadležni Ured za opću upravu. Nakon provjere tih dokumenata taj ured izdaje Rješenje o upisu u Registar udruga RH.
Nakon toga, udruga treba poslati zahtjev za učlanjenje u HPS.
Zahtjev za učlanjenje u HPS treba sadržavati:

 • presliku statuta ovjerenog pri nadležnom Uredu za opću upravu
 • rješenje o registraciji udruge koju izdaje Ured za opću upravu
 • odluku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u koji izdaje Državni zavod za statistiku.
 • odluku skupštine o udruživanju u HPS, ako to nije spomenuto u statutu
 • Ako je statut udruge u skladu sa Statutom HPS-a Izvršni odbor HPS-a donosi odluku o primanju društva u članstvo HPS-a.

  Ako neka odredba nije u skladu sa Statutom HPS-a, statut društva će biti vraćen na usklađivanje. Nakon unošenja traženih izmjena u Statut potrebno je ponoviti ovjeru statuta kod Ureda za opću upravu, te potom dostaviti ovjereni statut u HPS.


  Na što treba posebno pripaziti pri pisanju statuta novoga društva?

  Pri osnivanju, udruga donosi statut koji predstavlja pisani temelj njezina djelovanja. Radi složene i dugotrajne registracijske procedure, uputno je još prije usvajanja dostaviti nacrt statuta Uredu za opću upravu i HPS-u radi provjere je li sve u skladu sa spomenutim aktima.
  Statut svake planinarske udruge mora biti usklađen sa Zakonom o udrugama, Zakonom o športu i Statutom HPS-a.
  Posebno skrećemo pozornost na najčešće pogreške:

  • učlanjenje pravnih osoba. Članovi planinarskog društva mogu biti samo fizičke osobe. Razloga za to je mnogo: od jedinstvene članske iskaznice HPS-a (samo za fizičke osobe), automatskog životnog osiguranja naših članova iz plaćene članarine, povlastica na noćenju i sl. pa sve do toga da kada bi i pravne osobe mogle biti članovi, teoretski se u društvo može upisati neko drugo planinarsko društvo ili klub neke druge sportske djelatnosti, što je u suprotnosti sa Zakonom o športu.
  • pogrešan pečat udruge. Pečat svih planinarskih udruga mora biti promjera 30 mm, s nazivom u obodu pečata, te sa znakom HPS u sredini (ne sa znakom društva!). Za administrativne poslove koristi se pečat istog sadržaja, promjera 20 mm.


  Poveznice
  Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
  HPS - Info | Statut HPS-a | Akti i obrasci

Google Search


hps.hr web


Web kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2020 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.