Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142Članstvo

Dobro došli! Članom planinarske udruge u Republici Hrvatskoj može postati svaka zainteresirana fizička osoba. Članom planinarske udruge postaje se dobrovoljnim pristupom i uplatom članarine u planinarskom društvu ili klubu udruženom u HPS. Pravila o članstvu, članskim iskaznicama i markicama uređena su Pravilnikom o članskoj iskaznici i članskim markicama u HPS-u.

Članske iskaznice i markice

Članstvo u planinarskoj udruzi dokazuje se članskom iskaznicom HPS-a s ovjerenom članskom markicom za tekuću godinu. S prednje strane iskaznice nalaze se znakovi HPS-a i UIAA, prostor za osobnu fotografiju te prostor za ispisivanje imena i prezimena člana, datuma rođenja, adrese stanovanja i godine učlanjenja. Na poleđini iskaznice nalazi se prostor za ispisivanje naziva planinarske udruge, za registracijske brojeve te za uljepljivanje odgovarajuće markice i ovjeravanje pečatom.

Članska iskaznica HPS-a

Članska markica sastoji se od znaka HPS-a i naznake kalendarske godine za koju vrijedi. Nalijepljena članska markica ovjerava se pečatom osnovne planinarske udruge tako da je pola žiga otisnuto preko markice, a pola preko iskaznice.

Članske markice postoje za sljedeće kategorije:

 • djeca i mladež do završetka redovnog školovanja - zelene boje
 • umirovljenici - crvene boje
 • ostali članovi - tzv. seniori - plave boje

Planinarska društva i klubovi ne mogu svojom odlukom mijenjati ove kategorije.

Članski materijal osnovna planinarska udruga naručuje prema svojim potrebama u Uredu HPS-a. Osnovna planinarska udruga dužna je redovito plaćati račune za članske markice HPS-a koje uzima za svoje članove.

Članarina

Članarina se sastoji od osnovne cijene koja je prihod HPS-a i dodatne cijene koju određuje i za svoju djelatnost koristi osnovna planinarska udruga. Dio članarine koji se uplaćuje HPS-u koristi se za namjenske troškove komisija Saveza za ostvarivanje akcija namijenjenih članstvu. Planinari na izletu

Članska prava

Član planinarske udruge ima pravo:

 • sudjelovati u radu planinarske udruge
 • koristiti popust od 50% na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Hrvatskoj;
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinske zveze Slovenije koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Sloveniji kao i članovi PZS-a;
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinarskog saveza Herceg-Bosne koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima kojima upravljaju udruge članice tog saveza, isto kao i članovi PSHB-a;
 • koristiti člansko osiguranje u slučaju nesreće na planinarskom izletu u Hrvatskoj,
 • posredstvom skupštine u svojoj planinarskoj udruzi odlučivati o izboru dužnosnika i tijela svoje osnovne planinarske udruge te koristiti njezine članske povlastice,
 • ostvarivati ostale članske povlastice.
Organizirana planinarska skupina

Članske dužnosti

Član planinarske udruge dužan je:

 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike i čuvati čast i ugled planinarske udruge;
 • podmirivati članarinu u svojoj osnovnoj planinarskoj udruzi;
 • predočiti člansku iskaznicu na zahtjev dužnosnika svoje osnovne planinarske udruge i opskrbnika planinarskih kuća;
 • izvršavati dužnosti i obveze koje utvrde tijela njegove osnovne planinarske udruge;
 • poštivati i izvršavati odluke tijela HPS-a.

Osiguranje članova

Članovi planinarskih udruga udruženih u HPS osigurani su posredstvom HPS-a za slučaj nesreće na planinarskim izletima u Hrvatskoj ili inozemstvu za slučajeve invaliditeta (do 40.000 kn) i smrti (20.000 kn). Naknada se ostvaruje dostavom ispunjenog obrasca za prijavu nesretnog slučaja s priloženim preslikama liječničke dokumentacije i članske iskaznice HPS-a u Ured HPS-a. Nakon ovjere dokumentacije u Uredu HPS-a sve daljnje kontakte izravno obavljaju oštećeni i osiguravatelj.

Ostale napomene

Članstvo u planinarskoj udruzi prestaje dobrovoljnim odstupom, neplaćanjem članarine ili isključenjem.

Osnovna planinarska udruga (planinarsko društvo ili klub) ne može za članove imati pravne osobe.

Stanice HGSS-a i stanice vodiča mogu za članove imati samo fizičke osobe koje su istovremeno i članovi neke osnovne planinarske udruge.

Pravilnik o članskoj iskaznici i članskim markicama

Podrobnije informacije o članstvu, članskoj iskaznici i članskim markicama sadrži Pravilnik o članskoj iskaznici i članskim markicama u HPS-u.Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Adresar članica HPS-a | Postani planinar! | Osnove planinarstva | HPS - Info

Google Search


hps.hr web

Vrijeme: Zavižan |Platak

Copyright 2019 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.