O Savezu

Slika. Hrvatski planinarski savez (HPS) krovna je planinarska udruga i jedini nacionalni sportski savez za planinarstvo u Republici Hrvatskoj. Savez okuplja planinarske udruge sa svojstvom pravnih osoba, vodi brigu o planinarskim kućama i putovima u hrvatskim planinama, izdaje časopis Hrvatski planinar i planinarsku literaturu, organizira, registrira i verificira opće i stručne škole i tečaje, utvrđuje standarde za planinarske djelatnosti, predstavlja i zastupa zajedničke interese planinarske udruge pred državnim i javnim tijelima, usklađuje i unaprjeđuje rad planinara, alpinista, speleologa, vodiča, markacista i čuvara planinske prirode.

Hrvatski planinarski savez udružen je u sljedeće asocijacije:

  • HOO – Hrvatski olimpijski odbor,
  • UIAA – Međunarodna penjačka i planinarska federacija,
  • EUMA – Europska planinarska federacija,
  • ERA – Europska pješačka asocijacija,
  • BMU – Balkanska planinarska unija.

HPD-ova piramida na Sljemenu Hrvatski planinarski savez tradicijski je i pravni sljednik Hrvatskog planinskog družtva osnovanog 1874. godine. Osnutkom HPD-a Hrvati su deveti narod svijeta i prvi u jugoistočnoj Europi koji je imao svoju planinarsku udrugu.

Sjedište Hrvatskog planinarskog saveza je u Zagrebu, u Kozarčevoj ulici 22. Ondje se nalazi Ured HPS-a, uredništvo časopisa Hrvatski planinar, sjedište Vodičke službe HPS-a i komisija za planinarske putove, planinarske objekte, alpinizam, spelologiju, planinarsko skijanje, zaštitu prirode, promidžbu i izdavačku djelatnost, školovanje, priznanja, povijest planinarstva i dr. U Uredu HPS-a mogu se dobiti sve informacije o hrvatskom planinarstvu, planinarskim udrugama, kućama i putovima te drugim planinarskim pitanjima, a može se nabaviti ili naručiti planinarska literatura.Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Ustroj HPS-a | Statut HPS-a | Udruge članice HPS-a | Iz planinarske prošlosti


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez