Predložak statuta planinarske udruge


Predložak statuta planinarske udruge dostupan je za preuzimanje na OVOJ POVEZNICI.


O OGLEDNOM PREDLOŠKU STATUTA PLANINARSKE UDRUGE

Kao pomoć planinarskim udrugama kod donošenja njihovog statuta, Hrvatski planinarski savez pripremio je ogledni primjer statuta osnovne planinarske udruge (planinarskog društva ili kluba), usklađen sa Zakonom o udrugama, Zakonom o sportu i Statutom Hrvatskog planinarskog saveza.

U statutu se u pravilu treba suzdržati od ponavljanja zakonskih odredbi ili neprovedivo detaljnog utvrđivanja svih detalja vezanih uz rad Društva, već Statut treba biti funkcionalan a ujedno dovoljno jasan i jednoznačan okvir za organiziranje cjelokupnog rada Društva.

Statut osnovne planinarske udruge ne treba striktno pratiti ogledni primjer, već on treba poštivanjem zakonskih odredbi odražavati volju članstva i specifičnosti organiziranog planinarskog djelovanja. Kod donošenja Statuta ujedno treba uvažiti i odredbe iz Statuta HPS-a (posebice izgled pečata i članstvo samo fizičkih osoba u osnovnoj planinarskoj udruzi).

Ogledni primjerak statuta izrađen je temeljem kontakata u uredu državne uprave nadležnom za registraciju udruga. U pripremi donošenja statut, po potrebi konzultirajte nadležne urede, kao i Ured HPS-a.


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez