Priznanja

Srebrni znak HPS-a

Planinarima i planinarskim udrugama koje su se istaknule radom i doprinosom razvoju planinarstva Hrvatski planinarski savez od 1962. dodjeljuje svoja priznanja. To su brončani, srebrni i zlatni znak te plaketa HPS-a. Osim tih priznanja, HPS je evidentirao posebna priznanja HPS-a te priznanja bivšeg Planinarskog saveza Jugoslavije koja su bila dodijeljena hrvatskim planinarima i planinarskim udrugama.

Evidenciju o dodijeljenim priznanjima vodi Komisija za priznanja HPS-a. Na ovoj stranici nalazi se popis udruga čiji su članovi primili priznanja HPS-a. Klikom na odabranu udrugu otvara se popis članova koji su primili priznanja HPS-a.
Za dodatna pojašnjenja i ispravke možete se obratiti na e-mail priznanja@hps.hr.


HPD MIV Varaždin

Nositelj priznanjaBrončaniSrebrniZlatniPlaketaOstalo
Andabaka, Predrag2021    
Benkus, Mira20152021   
Bogojević, Dragutin2000    
Božinović, Milan2015    
Canjuga, Nada200520102015  
Češnjaj, Vladka2021    
Čoklica, Jadranka201020152021 Ostala priznanja:
2019. primila srebrni znak PZS
Detoni, Vladimir1995200020052021 
Dračić, lrma2021    
Dražić, Dragica20102021   
Druško, Boris2021    
Dugi, Grozdana20052010   
Dugi, Stanko20052010   
Đurasek, Julio1990    
Erjavec, Katica199520002010  
Erjavec, Mijo1995200020052021 
Galinec, Branko2021    
Galinec, Mladen2021    
Garafolić, Terezija2021    
Golubić, Vlado20152021   
Grković, Đorđe200520102021  
Horvat, Josip19952000   
HPD MIV, Varaždin    Ostala priznanja:
2000. najbolji upravitelj planinarskog objekta
2014. najbolja planinarska udruga
2015. priznanje u svrhu poticanja mladih u sekcije
Hunjek-Juranko, Estela1995    
Janušić, Krunoslav(1975)(1984)(1989)2008 
Jurkin, Mirjana2010    
Kaniški, Josip2021    
Kliček, Liljana200520102015  
Kopasić, Ljubo2010    
Kos, Danica1990    
Kovačić, Josip20102021   
Marasović, Josip200020102021  
Marijanović, Josip1990    
Marinković, Tomica1995200020102021 
Marinković, Zlata1995200020102021 
Martinčević, Dubravka2021    
Martinčević, Josip2021    
Martinez, Darko20052010   
Mežnarić, Damir2021    
Mikec, Verica20052010   
Miličić, Siniša2021    
Miškulin, Milica2000    
Novak, Ladislav201020152021  
Novak, Željka2021    
Perši, Branko19901995   
Perši, Rudica200020052010  
Peršić, Goran2021    
Peršić, Jasenka1990199520002021 
Peršić, Tomislav200520102015  
Peršić, Zlatko1990199520002015 
Posavec, Velimir1995    
Priher Miroslav, Priher Miroslav2021    
Rogina, Liljana1995    
Rogina, Petar1995    
Sajko, Anica1995    
Sajko, Stjepan19952000   
Sekulić, Srećko2021    
Skenderović, Hranislav2000200520102021 
Smuđ, Marija2000    
Smuđ, Miroslav19952000   
Smuđ, Slavko2000    
Stupar, Drago20152021   
Šargač, Ljubica2021    
Šebrek, Nikola20152021   
Šimunić, Zlatko2010    
Špoljarić, Dragutin19952000   
Tišljar, Pero20102021   
Tolić, Darinka1990    
Tolić, Mladen1990    
Tomac, Ivanka20102021   
Turek, Franjo2015    
Turkalj, Franjo1995200020052021 
Turkalj, Milan(1967)(1970)(1973)2010Srebrni PSJ 1990
Turkalj-Makaj, Blaženka(1973)199019952015 
Žnidarić, Ana199520002021  
Žnidarić, Franjo19952000   

KRATICE
Bron. = BRONČANI ZNAK; Sreb. = SREBRNI ZNAK; Zlatni = ZLATNI ZNAK; Plak. = PLAKETA

NAPOMENA
Brojevi ispisani u zagradama označavaju priznanja koja je planinar dobio kao član (ili na prijedlog) neke druge planinarske udruge.Povratak na popis udruga čiji su članovi primili priznanja HPS-a

Pogledajte i Popis dobitnika godišnjih nagrada Izvršnog odbora HPS-a (PDF).


Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za priznanja | Akti i obrasci | Obrazac za predlaganje priznanja


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez