Sustav školovanja u HPS-u

U Hrvatskom planinarskom savezu postoji razrađen i dobro organiziran sustav planinarskog školovanja za članstvo planinarske udruge. Školovanje članstva provodi se prema najvišim standardima za planinarske djelatnosti, temeljem Pravilnika o školovanju u HPS-u i podrobno razrađenim programima školovanja za sve vrste škola i tečaja.

Cilj školovanja je prijenos znanja i vještina potrebnih za siguran boravak, odmor i rekreaciju u planinama i na drugim terenima gdje se mogu primijeniti planinarska i penjačka znanja i vještine, kao i za obavljanje drugih zadaća koje doprinose sigurnosti kretanja i boravka u planinama.

Školovanje se provodi se putem škola, tečaja, seminara, radionica i vježbi. Škole i tečaji su programom uređene vrste poduke kojima se stječu stručna znanja, vještine, sposobnosti i navike. Seminari, radionice i vježbe su povremene edukativne akcije manjeg opsega i kraćeg trajanja. U HPS-u postoje opće i specijalističke vrste škola za različite djelatnosti. Komisije koje provode školovanje imaju i razvijene stručne kriterije obučavanja i imenovanja i modele usavršavanja i licenciranja nastavnog osoblja (instruktora i asistenata).

Slika.

Školovanje u HPS-u ima karakter internog neformalnog obrazovanja za članove planinarske udruge. Potrebno je napomenuti kako u Hrvatskoj još uvijek ne postoji formalno priznavanje neformalnoga obrazovanja, ali se kvalifikacije stečene školovanjem u HPS-u već desetljećima uvažavaju u brojnim situacijama i okolnostima gdje je razumljivo da su upravo znanja i vještine stečene planinarskim školovanjem najbolja osnova za sigurno i svrsishodno djelovanje u planinskom okruženju. Prema mišljenju Središnjeg državnog ureda za sport o sportskim djelatnostima u planinarstvu od 9. prosinca 2019. planinarske škole i izleti organizirani u planinarskim udrugama ne smatraju se sportskom djelatnošću niti stručnom poslom u sportu te osobe koje provode navedene aktivnosti ne moraju imati stručne kvalifikacije sukladno odredbama Zakona o sportu. Sustav školovanja u HPS-u usklađen je sa standardima Međunarodne penjačke i planinarske federacije (UIAA) te preporukama i iskustvima proizašlim iz projekta "Penjanje za sve" sufinanciranim sredstvima Europske unije iz programa Erasmus+ i suradnje s partnerskim nacionalnim planinarskim savezima europskih zemalja.

Sustav školovanja u HPS-u obuhvaća i raznovrsne planinarske udžbenike i priručnike u izdanju HPS-a, kao i didaktički materijal za nastavno osoblje (metodičke priručnike i standardizirane prezentacije za predavanja).


PRAVILNIK O ŠKOLOVANJU

Način organiziranja, registriranja i verificiranja škola uređen je Pravilnikom o školovanju u HPS-u. Posebno skrećemo pozornost da su organizatori i voditelji škola obavezni školu pravovremeno registrirati (prije početka) i verificirati (na kraju) te provoditi u skladu s programom odgovarajuće vrste škole. Cilj registracije i verifikacije nije samo izdavanje uvjerenja i diploma polaznicima, nego utvrđivanje i potvrđivanje da se kod organizacije i izvođenja škola primjenjuju edukacijski i sigurnosni standardi.


PROGRAMI ŠKOLOVANJA

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.