Banska kosa (Bansko brdo) – vrh Kamenjak

KT HPO 1.10., 244 m

Banska kosa (Bansko brdo) – vrh Kamenjak
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Kamenjak je najviši vrh Banskog brda. Vrh je blago zaobljeni vršni dio brežuljka Kamenjaka u središnjem dijelu Banske kose (Banskog brda), u domaćem govoru zvanog i Planina, koja se proteže uzduž sjeverne Baranje od Belog Manastira do Batine. Iako nije visok, vrh se odlikuje dalekim vidicima. Na vrhu se nalazi geodetska piramida. To je i kontrolna točka Baranjske planinarske obilaznice koju održava PD Zanatlija iz Osijeka. U nekim izvorima (Bösendorfer, 243 m), najviši vrh Kamenjaka na Banskoj kosi (Banskom brdu) naziva se i Banski stol.
INFO

Vidik s vrha se pruža vidik na prostranu ravnicu koja okružuju Bansko brdo
Koordinate N 45° 48' 06.8'' E 18° 42' 03.2''
Žig Žig se nalazi na drvenom stupiću udaljenom desetak metara od ciglene piramide s kapitelom. Planirano je da se u blizini piramide postavi novi betonski stup s pečatom vrha, putokaz te info pano s kartom Baranjske planinarske obilaznice.
Prilazi Karanac 3 h
Odašiljač Belje Đuro Podboj 40 min
Popovac (Svetište Marije Lurdske kod Popovca)
Najpogodniji i najkraći je prilaz od odašiljača Belje Đuro Podboj na vršnom dijelu Banskog brda. Vrh se nalazi na trasi Baranjske planinarske obilaznice koja vodi uzduž cijeloga Banskog brda, od Karanca do Batine.
Postoji i mogućnost dolaska do vrha Kamenjaka sa sjeverne strane (cesta Podolje - Branjina, lovački dom Studenac - KT 7 BPO pa KT 6 BPO Kamenjak).
Zemljovid Bansko brdo nije obuhvaćeno nijednim planinarskim zemljovidom
KT drugih obilaznica Baranjska planinarska obilaznica

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez