Bijela kosa – vrh

KT HPO 8.3., 1289 m

Bijela kosa – vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Bijela kosa jedan je od brojnih vrhova u prostranom šumovitom i nenaseljenom dijelu Velike Kapele između Kleka i Vrbovskog. Prepoznatljiva je sa stare riječke ceste iznad Vrbovskog kao greben koji se proteže desno od Mirkovice na kojoj je iz daleka vidljiv odašiljač. Na obronku pod vrhom šuma je bila iskrčena za skijalište, ali ono nikad nije dovršeno. Sam vrh je kamena gromada na kojoj se nalaze metalni žig i tuljac za gumeni žig. Najveću ljepotu cijeloga šireg područja čine šume.


INFO

Vidik Šumska prosjeka na sjevernoj strani omogućuje vidik prema Vrbovskom i Lovniku
Koordinate N 45° 19' 27.5'' E 15° 1' 14.8''
Žig Na vrhu Bijele kose nalaze se tuljac sa žigom Goranskog planinarskog puta i metalni žig vrha
Prilazi Vrbovsko – Bijela kosa 3.30 h
Pl. dom Klek – Bijela kosa 5.30 h
Bijela kosa podosta je udaljena od glavnih prometnica i većih naselja. Glavnu okosnicu za planinarenje u tom dijelu Velike Kapele predstavlja markirani put Klek - Vrbovsko, no valja imati na umu da je vrlo dug i da na njemu nema pogodnih odmorišta. Budući da je izlet iz Vrbovskog kroz kanjon Kamačnik na Bijelu kosu razmjerno težak zbog dugotrajnog neprekidnog uspona, većina planinara se koristi cestom iz Jablana preko Gluhih draga, kojom se može prići na markaciju 1 h pod vrhom (od sela Jablana do lovačke kuće Gluhe drage, skrećući uvijek d. na križanjima, ima 5,5 km asf. i mak. ceste te nakon toga još 5,5 km makadama). Zbog brojnih križanja šumskih cesta i putova u području ispod Bijele kose za uspon se svakako treba opskrbiti dobrim zemljovidom.
Zemljovid Goranski pl. put, GPP (Smand / HPD Zagreb-Matica)
KT drugih obilaznica Goranski planinarski put (GPP)

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez