Dinara – vrh Badanj

KT HPO 17.6., 1281 m

Dinara – vrh Badanj 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Badanj je izdaleka vidljiv i prepoznatljiv vrh između Suvog polja i Brezovca. Sa svih je strana strm, a kako je gol, pruža širok vidik prema Kninu i okolici.
INFO

Vidik S vrha se dobro vidi prostrani dolac Brezovac u kojem je danas maleno planinsko naselje s desetak vikendaških kuća i planinarskom kućom Brezovac o kojoj brine HPD Dinara iz Knina.
Koordinate N 44° 5' 46.9'' E 16° 20' 49.5''
Žig Na kamenu iza natpisa vrha je metalni žig.
Prilazi Suvo polje – Brezovac – Badanj 2.30 h
Pl. kuća Brezovac – Badanj 1 h
Uspon na vrh Badanj je pogodna dopuna pri usponu od Suvog polja (Markova groba) prema Brezovcu i dalje prema vrhu Dinare. Polazište za uspon na Dinaru iz smjera Knina je Suvo polje, prostrana visoravan na pola visine planine. Iz Knina treba automobilom od zavoja ceste Zagreb – Split kod sela Kovačića (na rubu Knina). Cestom l. u smjeru Grahova 1,5 km do zaselka Jelića, pa tu desno seoskom cestom kroz zaselak Guge prema Dinari. Odmah iza zadnje kuće u Gugama prestaje asfalt, a naša cesta skreće desno preko mostića. Dalje slijedi 18 km uspona širokim makadamom sve do Suvog polja, gdje treba parkirati. Iz Guga se do Suvog polja može ići i pješice markacijom koja skraćuje cestu, no to je dug i naporan prilaz. Markacija dalje vodi preko livada, a poslije slabom cestom prema Brezovcu i za 1.30 h stiže u podnožje Badnja. Glavni put vodi 15' sredinom doline zaobilazeći Badanj s lijeve strane, a zatim se 20' spušta u dolac Brezovac, na čijem je d. rubu planinarska kuća. Neposredno prije početka spuštanja u Brezovac, desno se preko livade odvaja markacija za uspon na Badanj (40'). Uspon je strm, ali kratak i lak za orijentaciju.
Zemljovid Dinara, 40 (Smand)
KT drugih obilaznica Badanj nije KT drugih obilaznica

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez