Ivanščica – vrh Veliki Lubenjak

KT HPO 3.3., 590 m

Ivanščica – vrh Veliki Lubenjak 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Veliki Lubenjak je osamljeni vrh na jugoistočnom dijelu Ivanščice. Iako sam vrh nije osobito privlačan jer ne pruža vidik, cijelo šire područje Lubenjaka pruža dobre planinarske mogućnosti jer se na padinama vrha nalazi stari grad Grebengrad - jedna od najvećih starih gradina u Hrvatskoj, te planinarski dom »Grebengrad« o kojem brigu vode planinari iz Novog Marofa.


INFO

Vidik Sam vrh zapravo i nije osobito zanimljiv jer je vidik s tri strane ograničen šumom, a s četvrte strane vidi se samo dio livade pod Lubenjakom i u daljini područje oko Novog Marofa
Koordinate N 46° 10' 50.8'' E 16° 17' 3.7''
Žig Metalni žig uzidan je na geodetskom stupiću na vrhu
Prilazi Podrute – Spomen obilježje promatračima EZ a – pl. dom Grebengrad – V. Lubenjak 2 h
Mađarevo – pl. dom Grebengrad – V. Lubenjak 1.30 h
Novi Marof – pl. dom Grebengrad – V. Lubenjak 2.45 h
(ž. st. Krušljevec –) Podevčevo – Čevo – Veliki Lubenjak (– Grebengrad) 2.45 h
Iz središta sela Mađareva na jugoistočnom podnožju Ivanščice do pl. doma Grebengrad postoje dva podjednako lagana puta (1.15 h). Lijeva varijanta kod crkve se nastavlja ravno uzbrdo strmom cestom do kraja i dalje kroz šumu. Od doma »Grebengrad« za 8' stiže se do ruševina Grebengrada, a za daljnjih nekoliko minuta na livadu u podnožju Velikog Lubenjaka. Tom livadom, mimo raspela, i potkraj kroz šumu, za 8' stiže se na vrh, gdje je (malo desno) geodetski stupić.
Zemljovid Ivanščica, 02 (Smand)
KT drugih obilaznica 30 za 30 (PD »MIV« Varaždin). Gradina Grebengrad i pl. dom Grebengrad su KT Zagorskog planinarskog puta, Pl. puta Grebengrad - Čevo te obilaznice Po starim gradovima Ivanščice (Grebengrad) te Hrvatske pl. kuće (HPK) - pl. dom
footer
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.