Kiza – vrh

KT HPO 12.6., 1274 m

Kiza – vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Kiza je atraktivan vapnenački greben u kojem se isprepleću brojni okomiti kukovi različitih oblika. Greben je dugačak oko 2 kilometra, a na njemu je nekoliko istaknutih kukova (žuti kuk, Vranji kuk, Grabar...), dobro vidljivih od Kubusa na Oštarijskim vratima.


INFO

Vidik Iako u odnosu na druge velebitske vrhove nije osobito visok, zahvaljujući istaknutom položaju, vrh Kize vrlo je dobar vidikovac
Koordinate N 44° 32' 54.7'' E 15° 9' 35.2''
Žig Metalni žig Kize nije na vrhu, nego na stijeni uz rub vršne livade (5' prije vrha, na mjestu odakle se prvi put pruža vidik na nazubljeni niz Dabarskih kukova). Zbog položaja u stijeni do žiga je manje iskusnim planinarima teško doći pa se oni mogu fotografirati pod stijenom na kojoj se nalazi tuljac sa žigom
Prilazi Baške Oštarije – Stupačinovo – Kiza 1.30 h
Od hotela Velebno ide se 200 m prema Karlobagu, pa desno preko mosta na potoku Ljubici na put za Stupačinovo. Markacija skraćuje dio ceste, a zatim opet stiže na nju u blizini ozidanog izvora Petrovca. Nastavljamo ravno 20' do desnog zavoja ceste, gdje se lijevo odvaja markacija za uspon na sedlo Alaginac (do toga se mjesta može prići automobilom). Nakon 10' uspona l. se odvaja markacija na Kizu, a glavŹna markacija nastavlja ravno 5' na sedlo i zatim se spušta u Crni Dabar. Naš put vodi najprije strmo uzbrdo kroz šumu do čistine, a zatim nešto blaže podno stijena i preko livade pod vršnu stijenu.
Zemljovid Srednji Velebit, 17 (Smand), Dabarski kukovi (Srednji Velebit), 17a (Smand), Južni Velebit I, 18 (Smand)
KT drugih obilaznica Pl. put Velebno, Velebitska obilaznica, 40 vrhova za 40 godina PD Kamenjak

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez