Kobiljak – vrh Veliki Kobiljak

KT HPO 8.12., 1119 m

Kobiljak – vrh Veliki Kobiljak 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Kobiljak je kamenit greben obrastao gustom šumom iz koje izviruje nekoliko vrhova viših od tisuću metara. Uzdiže se nad južnim rubom Lič polja iznad ponora rječice Ličanke i sela Podkobiljaka, na razmeđi Gorskoga kotara i Hrvatskog primorja. Njegovim južnim obronkom vodi mak. cesta kojom se na istok može doći u Lukovo i Ravno, a na zapad odlazi podnožjem Medviđaka u Vinodol. Zanimljivo je da vrh koji planinari smatraju najvišim, na koji vode markacije i koji je KT HPO-a nije najviši vrh brda Kobiljaka. Naime, šumovita Kanculova glavica, koja se nalazi jugoistočno od Kobiljaka jedan je metar viša (1120 m). Kroz Kobiljak prolazi tunel Lič – Tribalj koji odvodi vodu iz jezera Bajer do hidroelektrane u Triblju i željeznički tunel na pruzi Karlovac – Rijeka (dug 522 m).


INFO

Vidik Vrh (1119 m) izviruje malo iznad šume pa se s njega iznenada pruža vidik prema Lič polju
Koordinate N 45° 15' 11.6'' E 14° 43' 31.7''
Žig Metalni žig uzidan je u stijenu na vrhu
Prilazi Lič – tunel kod ž. st. Drivenik – Kobiljak 2.15 h
Lič – Kobiljak 1.45 h
Glavni i jedini pogodni prilaz na Kobiljak započinje u Liču. Cestom koja vodi do osamljene brdske željezničke stanice Drivenik i u podnožje Medviđaka, može se prići na 1 h od vrha. Jedna varijanta uspona s te se ceste odvaja točno na račvištu cesta prema Driveniku i prema Medviđaku, a druga (nešto lakša) 2 kilometra dalje na cesti prema Medviđaku i Vinodolu.
Zemljovid Goranski pl. put, GPP (Smand / HPD Zagreb-Matica), Gorski kotar II (Bitoraj, Viševica), 12 (Smand)
KT drugih obilaznica Kobiljak nije KT drugih obilaznica

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez