Mrsinj – vrh Nikina plasa

KT HPO 14.6., 1268 m

Mrsinj – vrh Nikina plasa
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Nikina plasa je najviši vrh brda Mrsinja koje se proteže smjerom sjever – jug na prijelaznom području između Male Kapele i Ličkog sredogorja. Vršna točka obilježena je natpisom na kamenu. S vršnog dijela pruža se pregledan vidik prema Velebitu.


INFO

Vidik s vrha se pruža vidik prema Velebitu
Koordinate N 44° 43' 40.8'' E 15° 40' 01.5''
Žig Metalni žig nalazi se na vršnom kamenu, ispod natpisa "Nikina plasa".
Prilazi Korenica - Mrsinj-grad - Nikina plasa 3.30 h
Krbavica - Nikina plasa 2.30 h
Najčešće se za prilaz koristi put iz Korenice preko Mrsinj-grada. Markirani put počinje na ulazu u Korenicu iz smjera Plitvičkih jezera, odmah nakon benzinske postaje. Prve markacije uočljive su s glavne ceste, a vode Ulicom bana Derenčina. Nakon zadnjih kuća put vodi preko livade, ulazi u šumu kroz koju vodi postupno sve strmije do Mrsinj grada. Od Mrsinja se put nastavlja usponom na prijevoj a zatim silazi do mak. ceste na slikovitoj travnatoj visoravni Poljica (oko 1 h od Mrsinj grada). Prateći cestu po d. rubu Poljica ulazi se ponovno u šumu. Oko 100 m od ulaza u šumu nalazi se križanje: l. put uspinje se 30’ na Nikinu plasu, a d. put silazi 2 h u Krbavicu. Prilazni put od izvora Krbavice počinje u zaselku Panjkovići, uspinje se postupno kroz visoku bukovu šumu i po travnatim proplancima. Nakon 2 h, na mjestu gdje put izlazi na mak. cestu u blizini ruba visoravni Poljica d. je odvojak za vrh Nikinu plasu (30’), dok se prateći cestu može nastaviti 1 h do Mrsinj grada.
KT drugih obilaznica: Nikina plasa nije kontrolna točka nijedne druge planinarske obilaznice.

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez