Obruč – vrh

KT HPO 9.11., 1376 m

Obruč – vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Obruč je najviši vrh cijeloga masiva popularno zvanog »Grobničke Alpe«. Oko Obruča mogu se susresti divokoze čije je stanište na padini sjeverno od vrha. Na vrhu je prirodno stanište runolista. Sama vršna točka označena je malenim mramornim križem.


INFO

Vidik Zahvaljujući visini, s vrha se pruža osobit vidik na sjeverni Jadran, Kastavštinu, Grobinštinu, Učku i Pakleno
Koordinate N 45° 27' 33.5'' E 14° 27' 57.0''
Žig Žig je u tuljcu na vrhu. Na vrhu je i metalni žig
Prilazi Podkilavac – Hahlić – Obruč 4 h
Studena – Obruč 2:30 h
Gumance – Trstenik – Obruč 3.15 h
Tradicionalni je prilaz na Obruč s Grobničkog polja usponom iz Podkilavca preko Hahlića (4 h), no kraći i lakši je uspon sa šumske ceste koja povezuje Klanu i Platak. S te ceste postoji nekoliko varijanti uspona. Uspon se može započeti na visoravni Gumance ili na Trsteniku. Na početku Gumanca, neposredno iza tunela za utovar tereta, desno se odvaja kolnik kojim se može prići najbliže vrhu (manje od 1 h uspona). Nešto je duži, ali zanimljiviji uspon s livade Trstenik. On počinje oko 50 m od i. kraja livade, gdje se s ceste desno odvaja uspon prema Obruču. Markacija vodi nekadašnjim graničarskim stazama, obronkom vrha Trstenika (1240 m) na železna vrata, gdje izlazi na šumsku cestu koja dolazi zdesna od Gumanca (od tunela). Cestom se, lagano se penjući, ide gotovo cijeli sat. Cesta nastavlja još 2 km do ruba Paklena, a markirana staza skreće d. uspinjući se još 30' kamenim obroncima na vrh Obruča.
Zemljovid Goranski pl. put, GPP (Smand / HPD Zagreb-Matica), Općina Jelenje, OJ (Smand)
KT drugih obilaznica Pl. putevi Hahlića, Klanjski pl. put, 40 vrhova za 40 godina PD Kamenjak, 10 vrhova 10 godina PD Obruč, Riječka obilaznica, Transverzala Končarevac

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez