Rudnik – vrh

KT HPO 9.5., 1052 m

Rudnik – vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Rudnik je istaknuto šumovito brdo iznad Tršća, u malo poznatom, ali vrlo slikovitom sjevernom dijelu Gorskog kotara. Na istočnoj padini Rudnika Hrvatske šume uredile su dva skijaška spusta i žičaru, a u podnožju restoran Brvnara. Sam vrh je ravna livada iznad skijališta, a vršna točka obilježena je tuljcem za žig i pločom na stablu 20 m dalje. Iako je vrh travnat, vidik s vrha zaklanjaju okolna stabla, ali se sa skijališta lijepo vidi Tršće. Unatoč imenu, na njemu nikada nije bilo rudokopa niti ima rudače. U zaselku Frbežari u Tršću je planinarska kuća PD a Kamenjak, koja može poslužiti za smještaj planinara. U zimskom razdoblju Tršće se pretvara u skijaški centar, a u ljetno doba orijentirano je na lovstvo i lovački turizam.


INFO

Vidik S livade na vrhu pogled privlači Snežnik u Sloveniji
Koordinate N 45° 33' 53.0'' E 14° 36' 34.9''
Žig Žig je u tuljcu na sredini vršne livade, a oznaka vrha na dominantnom stablu na njenom rubu. Na vrhu je i metalni žig
Prilazi Tršće – Rudnik 45'
Do Tršća se stiže cestama iz Gornjeg Jelenja ili iz Delnica za Čabar i Prezid (te se dvije ceste spajaju u Crnom Lugu pod Risnjakom). Tršće je od Delnica udaljeno 34 km, a od Prezida 8 km. Iz središta Tršća treba krenuti pokraj crkve oko 200 m do prve asfaltne ceste koja lijevo vodi u Frbežare, proći pokraj planinarske kuće Frbežari i nastaviti do restorana Brvnara. Tu se skreće na kolni put koji dolazi do podnožja skijališta. Markacije se dalje uspinju skijaškom prosjekom do gornje stanice žičare od koje za 5' dolaze na vrh.
Zemljovid Goranski pl. put, GPP (Smand / HPD Zagreb-Matica)
KT drugih obilaznica Goranski planinarski put (GPP)
footer
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.