Senjsko bilo – vrh Jadičeva plan

KT HPO 11.1., 1416 m

Senjsko bilo – vrh Jadičeva plan 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Jadičeva plan je brdo obraslo šumom u vršnom dijelu Senjskog bila, a samo je vrh kamenit, no nema vidika. Podrijetlo i značenje naziva vrha nije jasno, a često se može čuti i varijanta naziva Jadičev plan. To nije najviši vrh Senjskog bila, nego je najviši Bijeli vrh (1492 m) koji je orijentiran prema Lici, ali nije planinarski obrađen. U području Senjskog bila najzanimljivija je uzdužna tura od Vratnika do Oltara, ali i put koji se s polovice te ture spušta prema Sijasetskoj dragi i gradu Senju (trasa Senjske obilaznice). Iako pripada Velebitu, područje Senjskoga bila možemo smatrati tek predgorjem Velebita zbog manje visine i siromašnije morfologije.


INFO

Vidik S vrha nema vidika
Koordinate N 44° 55' 2.0'' E 15° 1' 18.8''
Žig Na vršnoj stijeni je uzidan metalni žig
Prilazi Vratnik – žukalj – Jadičeva plan 3.30 h
Oltare – Tuževac – Jadičeva plan 3:30 h
Najpogodnije je ishodište za uspon osamljeno selo žukalj. Asfaltna cesta za žukalj i Stolac odvaja se od ceste Senj - Vratnik ispod Majorije, malo prije jednog oštrog desnog zavoja. Cestom treba prići do početka polja u kojemu je zaselak žukalj, tj. do mjesta gdje markacija iz Sijasetske drage siječe cestu. Markacije kod žuklja nije jednostavno pronaći, no za snalaženje je važno znati da one vode iznad žuklja po šumskoj cesti (izohipsa, 15' od žuklja) pa se ondje mogu potražiti. To je put koji prolazi preko livade Rujice, gdje je na rubu livade tzv. Krajačeva kuća. Sa šumske ceste, na proširenju 15' od Krajačeve kuće, put se počinje uspinjati šumom, prelazi preko jedne livade i na drugoj većoj livadi dostiže hrbat. Livadom treba ići desno do ruba šume na hrptu i tu pronaći nastavak markacije, pa još 5' šumom strmije do vrha.
Zemljovid Sjeverni Velebit, 16 (Smand), Nacionalni park Sjeverni Velebit, 16a (Smand)
KT drugih obilaznica Senjska obilaznica

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez