Trtar – vrh Krtolin

KT HPO 18.1.a, 503 m

Trtar – vrh Krtolin
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Krtolin je najviši vrh Trtra. Na vrhu je telekomunikacijski objekt, a na susjednom je vršku kutija s planinarskim žigom. Na Trtru kao KT HPO a vrijedi žig Orlovače ili Krtolina.


INFO

Vidik Vidik s Krtolina sličan je onome s Orlovače, a pogled najviše zaokupljaju goleme vjetrenjače elektrane Trtar–Krtolin
Koordinate N 43° 44' 21.2'' E 15° 59' 45.5''
Žig Na vrhu je kutija sa žigom
Prilazi Pl. kuća Ćićo – Orlovača – Krtolin 2 h
Najpogodnije polazište za uspon na Trtar je selo Rupići, u kojem se nalazi planinarska kuća Ćićo (220 m) šibenskih planinara iz HPD a Kamenar. U neposrednoj blizini sela i kuće prolazi autocesta Zagreb – Split, a baš tu je i izlaz s autoceste za Skradin i Šibenik. Planinarska kuća Ćićo je posljednja u selu i na najvećoj nadmorskoj visini. Od nje za uspon na Trtar postoji više markiranih staza. Najpoznatije su ona koja od kuće vodi desno preko lokve ili, druga, koja lijevo od kuće vodi preko promatračnice iz Domovinskog rata zvane Oko sokolovo i dalje hrptom brda na vrh Orlovaču. Od Orlovače se dalje može nastaviti hrptom 1 h do vrha Krtolina. Na Krtolin se može izabrati i put koji na taj vrh vodi izravno od planinarske kuće (ne preko Orlovače). Mnogi dobro markirani putovi omogućavaju ugodne kružne ture s početkom i završetkom u Rupićima ili drugdje. Na vršni hrbat Trtra, do kamenoloma između Orlovače i Krtolina, može se stići i cestom.
Zemljovid Trtar nije obuhvaćen nijednim planinarskim zemljovidom
KT drugih obilaznica Krtolin nije KT nijedne obilaznice osim HPO-a

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez