Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Veliki Kozjak – vrh

KT HPO 11.10., 1629 m

Veliki Kozjak – vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Veliki Kozjak je po obliku jedan od najslikovitijih i najatraktivnijih velebitskih vrhova. Njegove okomite stijene privlače pogled izdaleka, a najljepše se vide s V. Lubenovca, upotpunjujući ljepotu te kotline. Stijene Velikog Kozjaka zanimljive su i za penjače te je u njima izvedeno nekoliko desetaka smjerova raznih težina.INFO

Vidik Vidik s vrha obuhvaća sve veće vrhove srednjeg i sjevernog Velebita, a osobito je impresivan vidik u dubinu na šumsko prostranstvo Štirovače i na Veliki Lubenovac
Koordinate N 44° 43' 59.1'' E 15° 2' 7.6''
Žig Na vrhu je uzidan metalni žig
Prilazi Veliki Lubenovac – Veliki Kozjak 1.30 h
Pl. kuća Alan – Veliki Kozjak 2 h
Mrkvište – Vranjkova draga – Veliki Kozjak 2.30 h
Najpogodniji su pristupi s Velikog Lubenovca i s V. Alana. Pristup Lubenovcu počinje kod Careve kuće na štirovačkoj cesti. Od nje do ruba Velikog Lubenovca ima 8 km makadama. Cestom treba poći najprije malo u smjeru Alana, pa za markacijama l. strmo uzbrdo u šumu. Put dva puta siječe cestu Alan – Lubenovac, prolazi mimo Lubenovačke ruje i nakon 30' uspona stiže do ceste koja ovamo stiže s V. Alana. Postoje dvije varijante uspona prema vrhu. Atraktivnija ali zahtjevnija je varijanta preko Oblog kuka, no jednostavnija je varijanta koja ulazi u šumu na prijevoju ceste prema Vranjkovoj dragi. Puteljak se uspinje na hrbat obrastao travom na zapadnom grebenu Kozjaka, odakle se ukazuje stijena vrha. Dalje put vodi polukružno, prateći desno greben i zaobilazeći duboku ponikvu, da bi vrhu prišao s južne strane. Uspon završava alpskim stilom kroz stijenu.
Zemljovid Sjeverni Velebit, 16 (Smand), Nacionalni park Sjeverni Velebit, 16a (Smand)
KT drugih obilaznica Velebitska obilaznica

Google Search


hps.hr web

Mobilne aplikacijeWeb kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.