Vlaški grad – vrh

KT HPO 13.8., 1383 m

Vlaški grad – vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Vlaški grad je istaknut stjenovit vrh iznad Male Paklenice i jedan od najslikovitijih vidikovaca na području cijelog NP-a Paklenica. Sa svih strana je vrlo strm, a prepoznatljiv je po kamenitom vršnom dijelu koji strši iznad šume. U šumarku nadomak sedla pod vrhom nalazi se planinarsko sklonište Vlaški grad koje su podigli članovi HPD a Paklenica. To je pogodno uporište za uspone na Sveto brdo, ali treba računati na to da nije opskrbljeno pa sve namirnice i opremu za noćenje (vreće za spavanje) treba nositi sa sobom. Voda se uzima s izvora pedesetak metara od skloništa, na stazi prema Ivinim vodicama.


INFO

Vidik S vrha se posebno lijepo vide Sveto brdo i klanac Male Paklenice
Koordinate N 44° 19' 29.9'' E 15° 33' 2.2''
Žig Na vrhu je uzidan metalni žig. žig utisnut u pl. skloništu Vlaški grad se ne priznaje
Prilazi Malo Libinje – pl. sklonište Vlaški grad – Vlaški grad 2.20 h
Pl. dom Paklenica – pl. skl. Ivine vodice – pl. skl. Vlaški grad – Vlaški grad 4.20 h
Posjet Vlaškom gradu obično se povezuje s posjetom Svetom brdu. Za prilaz do Vlaškoga grada, kao i za uspon na Sveto brdo, najpogodniji je prilaz s Malog Libinja. Cesta za Libinje započinje kao odvojak na oštrom zavoju neposredno prije ulaska iz smjera Maslenice među prve kuće u Modriću. Od proširenja na Velikom Libinju gdje se parkiraju automobili treba pješice nastaviti slabijim kolnikom u sjeverozapadnom smjeru na Malo Libinje. Na sredini Malog Libinja treba pronaći markaciju koja se iz Modrića diže prema Vlaškome gradu i njome nastaviti travnatim terenom do planinarskog skloništa Vlaški grad. Put za uspon na vrh počinje malo ispod sedla, na padini okrenutoj prema Libinju (početak uspona nije dobro označen).
Zemljovid Paklenica (Astroida), Nacionalni park Paklenica, 19 (Smand)
KT drugih obilaznica Paklenički pl. put, Hrvatske pl. kuće (pl. sklonište pod vrhom)

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez