Planinarske obilaznice u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je do danas otvoreno više od 150 planinarskih obilaznica. One su razlikuju po težini i trajanju, a obično omogućuju planinaru da, krećući se najlakšim ili najatraktivnijim putovima, upoznaju najvrednije planinarske ciljeve u nekoj planini ili regiji. Također, mnoge planinarske obilaznice omogućuju izbor zanimljivih planinarskih ciljeva po nekom uvjetu ili kriteriju koji određuje organizator obilaznice. Ovdje možete pronaći podatke o svim dosad otvorenim planinarskim obilaznicama u Hrvatskoj, nezavisno o njihovom statusu. Podrobniji podatci o registriranim planinarskim obilaznicama dostupni su u Registru planinarskih putova koji vodi Komisija za planinarske putove HPS-a.Pola stoljeća PD Kamenjaka

PD Kamenjak, Rijeka
  • Tip obilaznice: Točkasta
  • Kontrolnih točaka: ukupno 49 (obaveznih: 2, uvjetnih: 2, izbornih: 45)
  • Kontrolne točke: Obavezne KT: 1. Kamenjak (837 m), 2. Planinarska kuća Ferbežari, Tršće (824 m), Uvjetne KT: 3. Rudnik (1011 m) ili Sokolske stijene (961 m)
  • Uvjeti za stjecanje priznanja: Uzdvije obavezne i jednu uvjetnu KT, potrebno je obići još 45 vrhova po vlastitom izboru te sudjelovati na pohodima "Učka" i "Žene u planinu" koje organizira PD Kamenjak
  • Gojzerica: Šifra: 1505 / Bodovi: 55
footer
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.