Planinarske obilaznice u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je do danas otvoreno više od 150 planinarskih obilaznica. One su razlikuju po težini i trajanju, a obično omogućuju planinaru da, krećući se najlakšim ili najatraktivnijim putovima, upoznaju najvrednije planinarske ciljeve u nekoj planini ili regiji. Također, mnoge planinarske obilaznice omogućuju izbor zanimljivih planinarskih ciljeva po nekom uvjetu ili kriteriju koji određuje organizator obilaznice. Ovdje možete pronaći podatke o svim dosad otvorenim planinarskim obilaznicama u Hrvatskoj, nezavisno o njihovom statusu. Podrobniji podatci o registriranim planinarskim obilaznicama dostupni su u Registru planinarskih putova koji vodi Komisija za planinarske putove HPS-a.Slavonski planinarski put

Udruga Slavonski planinari (Slavonski planinarski savez), Osijek
  • Tip obilaznice: Vezna
  • Kontrolnih točaka: ukupno 35 (obaveznih: 35)
  • Kontrolne točke: 1. Planinarski dom Petrov vrh (547 m), Zapadni Papuk, 2. Veliki Javornik (717 m), Zapadni Papuk, 3. Čaklovačka kula (390 m), Psunj, 4. Planinarski dom Omanovac (655 m), Psunj, 5. Velika poljana, Psunj, 6. Brezovo polje (985 m), Psunj, 7. Planinarska kuća Strmac (350 m), Psunj, 8. Gračanica (402 m), Požeška gora, 9. Kapavac (618 m), Požeška gora, 10. Maksimov hrast (615 m), Požeška gora, 11. Klikun (343 m), Požeška gora, 12. Lovčić, Sv. Martin (280 m), Dilj gora, 13. Planinarska kuća Pljuskara (278 m), Dilj gora, 14. Planinarski dom Đuro Pilar (169 m), Dilj gora, 15. Čardak (421 m), Dilj gora, 16. Planinarska kuća Borovik (155 m), Krndija, 17. Lonđica (242 m), Krndija, 18. Bedemgrad (407 m), Krndija, 19. Lončarski vis (482 m), Krndija, 20. Dobra voda (601 m), Krndija, 21. Petrov vrh (701 m), Krndija, 22. Ružica grad (378 m), Krndija - neobavezna KT, 23. Kapovac (790 m), Krndija, 24. Javor (712 m), Papuk, 25. Češljakovački vis (825 m), Papuk, 26. Planinarski dom Lapjak (335 m), Papuk - neobavezna KT, 27.Lapjak (667 m) - neobavezna KT, 28. Planinarski dom Jankovac (475 m), Papuk, 29. Ivačka glava (913 m), Papuk, 30. Papuk (954 m) - neobavezna KT, 31. Lom (887 m), Papuk, 32. Novo Zvečevo (460 m), Papuk, 33. Ljutoč (697 m), Zapadni Papuk, 34. Crni vrh (865 m), Zapadni Papuk, 35. Vrani kamen (712 m), Zapadni Papuk
  • Uvjeti za stjecanje priznanja: Obilazak svih kontrolnih točaka (od 4. izdanja dnevnika 2021.)
  • Dužina (sati hoda): 85
  • Gojzerica: Šifra: 1620 / Bodovi: 64

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez