Održavanje i osnivanje planinarskih putova

Komisija za planinarske putove HPS-a aktivno surađuje s planinarskim udrugama rješavajući brojna praktična pitanja o osnivanju i održavanju planinarskih putova i planinarskih obilaznica u Hrvatskoj. HPS je, surađujući s planinarskim udrugama, izradio opsežan i sadržajan Registar planinarskih putova u Hrvatskoj, koji je dostupan na web adresi https://info.hps.hr/putovi.

Programom rada HPS-a utvrđeno je temeljno opredjeljenje planinarske udruge u Hrvatskoj da planinarske putove prvenstveno treba redovito i kvalitetno održavati, a nove trasirati i obilježavati samo uz objektivnu procjenu opravdanosti i suglasnost Komisije za planinarske putove HPS-a.

OSNIVANJE NOVIH PUTOVA UZ PROCJENU OPRAVDANOSTI

Mnoga planinarska društva žele markirati novi planinarski put ili osnovati planinarsku obilaznicu i na taj način dati svoj doprinos planinarstvu. To je razumljivo, ali treba imati u vidu da velik broj planinarskih društava, a pogotovo nova društva, uglavnom nemaju ili imaju razmjerno skromno iskustvo s brigom o planinarskim putovima, a često nemaju ni osposobljenih markacista. Briga o svakom planinarskom putu je odgovorna trajna obveza za planinarsku udrugu i ne smije biti samo projekt kratkog daha jednog zainteresiranog pojedinca ili skupine pojedinaca.

Slika.O postupku kako planirati, trasirati, urediti i označiti novi planinarski put, i što sve treba učiniti da se osnuje planinarska obilaznica, razrađena su i propisana pravila, a sve u cilju što bolje obaviještenosti i sigurnosti planinara. Kod uspostave novog puta prvi je korak svoju želju i ideju predstaviti Komisiji, koja će, razmotrivši potrebu za novim planinarskim putovima, pružiti odgovarajuću stručnu pomoć, dati preporuke i svoju suglasnost. Za osnivanje novih planinarskih putova, osobito na planinama na kojima ih nema, u pravilu nikad nema značajnih zapreka ako se uredno poštuje određeni postupak. Samo uz suradnju planinarske udruge i Komisije za planinarske putove HPS-a novi put može biti upisan u Registar planinarskih putova HPS-a.

Planiranje, uređivanje, označavanje i registriranje novog planinarskog puta podrobnije je opisano u dokumentu dostupnom na poveznici:


ODRŽAVANJE PUTOVA KAO PRIORITETNA ZADAĆA

Slika.Hrvatski planinari uspostavili su kroz desetljeća vrlo razgranatu mrežu planinarskih putova te je izrazito potrebno i važno redovito ih i kvalitetno održavati. Pozivamo zato sva, a posebno novoosnovana planinarska društva, da se aktivno uključe upravo u ovu aktivnost.

Kvalitetno održavani planinarski putovi ogledalo su društava koja su o njima preuzela brigu, dok, nasuprot tome, i najljepši novoosnovani planinarski put koji se ne održava stoji kao tužan spomenik nebrige njegovog osnivača.

Također pozivamo sve planinarske udruge i planinare da aktivno pomažu u osvježavanju podataka u Registru planinarskih putova.Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za planinarske putove | Novosti iz Komisije za planinarske putove | Markacije | Markacisti
Planinarske obilaznice | Hrvatska planinarska obilaznica | Hrvatski vrhovi - KT HPO-a


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez