Komisija za priznanja

Komisija za priznanja prikuplja i obrađuje zahtjeve za dodjelu priznanja HPS-a te odlučuje o dodjeli priznanja zaslužnim pojedincima i udrugama za njihov doprinos razvoju planinarstva. Priznanja se dodjeljuju u skladu s kriterijima iz Pravilnika o dodjeli priznanja HPS-a.


E-mailpriznanja@hps.hr
PročelnikSlavko Korman
ZamjenikVladimir Horvat

Zlatni znak HPS-aDOKUMENTI


OBRASCI


POPISI


O PRIZNANJIMA HPS-a

Hrvatski planinarski savez za postignute uspjehe, rezultate i zasluge za razvitak planinarstva planinarima i planinarskim udrugama dodjeljuje priznanja. Priznanja HPS-a su Brončani, Srebrni i Zlatni znak te Plaketa HPS-a, a iznimno se osobi s osobitim zaslugama za unapređenje i razvoj planinarstva u Hrvatskoj, može odlukom Skupštine HPS-a dodijeliti Povelja počasnog člana HPS-a.

Plaketa Hrvatskog planinarskog saveza Radovna priznanja HPS-a dodjeljuje Izvršni odbor HPS-a na temelju obrazloženog prijedloga i mišljenja Komisije za priznanja. Dodjelu priznanja mogu putem Komisije za priznanja predložiti planinarske udruge članice HPS-a te tijela i komisije HPS-a. Savez dodjeluje priznanja i drugim, ustanovama, udrugama i i pojedincima izvan planinarske organizacije za njihov doprinos razvoju planinarstva.

Dodjeljivanje priznanja predlaže se na propisanom obrascu popraćenom planinarskim životopisom iz kojeg je vidljiv neposredni doprinos osobe razvoju planinarstva, u cjelini i u vremenu od prethodno dodijeljenog priznanja. Po primitku prijedloga Komisija razmatra i ocjenjuje svaki pojedini prijedlog te provjerava jesu li ispunjeni svi uvjeti iz Pravilnika o dodjeli priznanja HPS-a.

Na ovim stranicama dostupan je i Pregled dodijeljenih priznanja HPS-a.Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Pregled dodijeljenih priznanja HPS-a | Pravilnik o dodjeli priznanja HPS-a
Obrazac za predlaganje dodjele priznanja HPS-a


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez