Standardizirane prezentacije za opću planinarsku školu

Hrvatski planinarski savez izradio je standardizirane prezentacije za sve nastavne teme i Metodički priručnik za opću planinarsku školu. Standardizirane prezentacije usklađene su s Programom opće planinarske škole i sadržajem Planinarskog udžbenika. Prezentacije su spremljene u PDF formatu te se preporučuje prikazivanje pomoću programa Adobe Reader. Prezentacije su po potrebi dorađuju a starije verzije nadomještaju se novijima. Predavačima se zato preporučuje da uoči predavanja s weba HPS-a preuzmu i koriste najaktualniju verziju prezentacije.

Predavanja o prvoj pomoći i o spašavanju u planinama i HGSS-u drže stručni predavači za te nastavne teme (liječnik, spašavatelj HGSS-a) sa svojim prezentacijama.

Prezentacije su namijenjene predavačima i nisu zamjena za planinarsku literaturu. Polaznike škola upućujemo da za učenje koriste Planinarski udžbenik i drugu literaturu gdje su sve teme obrađene na cjelovitiji način.


PREZENTACIJE ZA OPĆU PLANINARSKU ŠKOLU (PDF)


Napomena: Pri otvaranju prezentacije prikazuje se pitanje prihvaćate li da se prezentacija otvori u »Full screen« modu. Kako bi se prezentacija ispravno otvorila u punoj veličini kliknite na »YES«. Preporučljivo je da kvačicom označite i opciju »Remember as my default option for this document«. U postavkama Adobe Acrobata (File > Preferences > Zoom) možete program podesiti da ne postavlja to pitanje pri svakom otvaranju dokumenta prilagođenog za »Full screen« prikaz.


METODIČKI PRIRUČNIKStandardizirane prezentacije i metodički priručnik izrađeni su u sklopu projekta »Penjanje za sve«, sufinanciranog sredstvima Europske unije putem programa Erasmus+.

Slika.

KORISNE POVEZNICE


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez