Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Standardizirane prezentacije za opću planinarsku školu

Ovdje su dostupne standardizirane prezentacije za sve nastavne teme i Metodički priručnik za opću planinarsku školu. Standardizirane prezentacije usklađene su s programom školovanja i sadržajem Planinarskog udžbenika. Standardizirane prezentacije spremljene su u PDF (Adobe Acrobat), SWF (Adobe Flash) i EXE formatu (samoizrvršna datoteka). Preporučuje se korištenje prezentacija u PDF formatu i prikazivanje pomoću programa Adobe Reader.

Prezentacije su namijenjene prvenstveno predavačima i nisu zamjena za planinarsku literaturu. Polaznike škola upućujemo da za učenje koriste Planinarski udžbenik i drugu literaturu gdje su sve teme obrađene na cjelovitiji i pregledniji način.

Prezentacije su po potrebi dorađuju a starije verzije nadomještaju se novijima. Predavačima se zato preporučuje da uoči svojih predavanja s weba HPS-a preuzmu i koriste najaktualniju verziju prezentacije.


Standardizirane prezentacije za opću planinarsku školu
Povijest planinarstva PDF SWF EXE
Planinarska organizacija PDF SWF EXE
Poznavanje planina PDF SWF EXE
Zaštita prirode PDF SWF EXE
Meteorologija PDF SWF EXE
Oprema PDF SWF EXE
Pripreme za odlazak u planinu PDF SWF EXE
Boravak u planinama PDF SWF EXE
Kretanje u planinama PDF SWF EXE
Opasnosti u planinama PDF SWF EXE
Prva pomoć PDF SWF EXE
Osnove spašavanja i HGSS PDF SWF EXE
Korištenje tehničke opreme PDF SWF EXE
Orijentacija PDF SWF EXE
Osnove speleologije PDF SWF EXE
Organizatori i voditelji općih planinarskih škola sve prezentacije (paket) mogu zatražiti od Komisije za školovanje HPS-a.
Dodatak: Metodički priručnik za opću planinarsku školu (PDF)

Napomena:
Pri otvaranju prezentacije prikazuje se pitanje prihvaćate li da se prezentacija otvori u »Full screen« modu. Kako bi se prezentacija ispravno otvorila u punoj veličini kliknite na »YES«. Preporučljivo je da kvačicom označite i opciju »Remember as my default option for this document«. U postavkama Adobe Acrobata (File > Preferences > Zoom) možete program podesiti da ne postavlja to pitanje pri svakom otvaranju dokumenta prilagođenog za »Full screen« prikaz.


Korisni linkovi

Google Search


hps.hr web

Mobilne aplikacijeWeb kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.