Skupština HPS-a

Dana 26. travnja 2021. završena je 33. redovna sjednica Skupštine HPS-a. Unatoč želji i namjeri da se sjednica Skupštine organizira u tradicionalnom terminu i na uobičajeni način – fizičkim okupljanjem svih predstavnika punopravnih udruga članica HPS-a koje najučinkovitije omogućuje neposrednu raspravu i odlučivanje o svim temama od interesa za planinarske udruge članice HPS-a – to nažalost i dalje nije bilo moguće zbog nastavka zahtjevne epidemiološke situacije, pa je sukladno mjerama za suzbijanje širenja bolesti Covid-19 i članku 32., stavku 6. Statuta HPS-a, redovna 33. sjednica Skupštine HPS-a održana elektronički.

U vremenu od 20. do 26. travnja 2021. predstavnici punopravnih udruga članica HPS-a izjašnjavali su se o predloženih sedam odluka o usvajanju izvješća, planova i pravilnika prema sedam točaka dnevnog reda i pisanim materijalima koji su upućeni svim punopravnim udrugama članicama HPS-a 2. travnja 2021.

U radu Skupštine sudjelovali su predstavnici ukupno 107 udruga članica HPS-a, te su većinom glasova usvojili sve predložene odluke. U prvih šest točaka prihvaćena su redovna godišnja izvješća i planovi – Programsko izvješće o radu HPS-a u 2020. godini, Financijsko izvješće za 2020. godinu, Izvješće Nadzornog odbora, Izvješće Suda časti, Plan rada i raspodjelu sredstava za rad komisija u 2021. godini te Financijski plan za 2022. godinu. Uz te odluke, radi usklađivanja sa Statutom HPS-a, a ujedno i radi stvaranja boljih uvjeta za djelovanje Komisije za planinarsko skijanje te za razvoj te djelatnosti u HPS-u, Izvršni odbor HPS-a i Komisija za planinarsko skijanje predložili su i odluku o usvajanju pravilnika te komisije. Informacije o planinarskom skijanju, kao i usvojeni Pravilnik Komisije za planinarsko skijanje dostupni su na web stranici Komisije.

Svi glasovi predstavnika u Skupštini dostupni su OVDJE.Pisani materijali za 33. sjednicu Skupštine HPS-a

Svi pisani materijali za Skupštinu HPS-a su, sukladno članku 31., stavku 2. Statuta HPS-a upućeni punopravnim članicama HPS-a. Materijali su 2. travnja 2021. upućeni na službene adrese elektroničke pošte na domeni hps.hr., a dostupni su također i ovdje:

footer
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.