Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Markacisti

Markacisti su planinari koji obilježavaju i održavaju planinarske putove. Djeluju u osnovnim planinarskim udrugama i u županijskim, gradskim i regionalnim planinarskim savezima, a njihov rad koordinira Komisija za planinarske putove HPS-a.

Zadaci markacista

 • Obilježavaju planinarske putove do vrhova planina
 • Obilježavaju putove i do drugih lijepih mjesta u planinama
 • Sve to rade da planinari ne zalutaju
 • Kada obilježavaju putove rade to za sve planinare - a ne samo za domaće, koji ionako poznaju svoj kraj
 • Markacisti teško i naporno rade jer: a) jednom obilježeni put obaveza je stalnog održavanja; b) na neodržavanom putu oznake propadaju, a planinari lutaju, ljute se, a ponekad ih mora tražiti GSS.
Markacist na zadatku

Organizacija markacista

Povjerenik za planinarske putove

 • Vodi popis putova koje njegova planinarska udruga održava
 • Redovito organizira akcije uređivanja markiranih putova
 • Ispunjava obrazac markiranog puta (MS Word) / (PDF) nakon svake obnove
 • Vodi popis markacista i njihovih aktivnosti
 • Podnosi godišnje izvješće o radu (MS Word) / (PDF)svom planinarskom društvu, županijskom, gradskom ili regionalnom planinarskom savezu te Komisiji za planinarske putove HPS-a

Školovanje markacista

Školovati se treba da biste doznali kako dobro markirati.
To znači naučiti da:

 • sve putove treba markirati na isti način,
 • sve oznake trebaju biti lijepe i uredne,
 • sve oznake iste vrste trebaju biti jednake veličine,
 • na početku puta treba napisati kamo put vodi na putokazu i na drvetu ili kamenu (u slučaju da putokaz nestane),
 • na cilju treba napisati kamo je planinar stigao na ploči, kamenu ili stablu,
 • naglo skretanje markiranog puta treba naglasiti strelicom,
 • prije raskrižja planinarskih putova stavite znak " X " (upozorenje da dolazimo na raskrižje markiranih putova),
 • na raskrižju treba staviti putokaze, a na stablu ili kamenu još napisati kamo koji put vodi (ako putokaz nestane),
 • treba proći tečaj za makaciste koji traje dva vikenda položiti ispite: jedan (mali) pismeni i praktični, na terenu.
 • Već ste završili prvi dio školovanja pa ćete dobiti potvrdu o završenom tečaju i iskaznicu "markacist'' - time stječete naziv ''markacist ''
 • Ako ste tijekom dvije godine završili planinarsku školu i bili jako vrijedni pa sudjelovali u deset (jednodnevnih) akcija markiranja računajući i one od prije završenog tečaja, naučili ste puno o markiranju i došli do kraja školovanja. Svakako trebate završiti i opću planinarsku školu.
 • Na samom kraju školovanja dobit ćete značku ''markacist'' i naziv "markacist voditelj''.
 • Za markaciste voditelje organiziraju se dopunski tečajevi za obnovu znanja.


Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za planinarske putove | Novosti iz Komisije | Markacije
Planinarske obilaznice | Hrvatska planinarska obilaznica | Hrvatski vrhovi

Google Search


hps.hr web

Mobilne aplikacijeWeb kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.