Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Označavanje broja puta na terenu

Link na dokument: Označavanje broja puta na terenu (PDF)

Registar planinarskih putova (PP) Hrvatskog planinarskog saveza (HPS) javno je dostupan na Internetu na adresi: https://info.hps.hr/putovi/. Registar se uspješno popunjava, te njegovo kompletiranje ulazi u završnu fazu. Po uzoru na nacionalne planinarske saveze u okruženju VAVÖ (Austrija) i CAI (Italija), Komisija za planinarske putove HPS (Komisija) utvrdila je potrebu označavanja PP na terenu s pripadnim brojem iz Registra PP HPS. To je važno radi boljeg snalaženja planinara na terenu, a posebno radi lakšeg organiziranja potrage za unesrećenim osobama.

S obzirom na navedeni značaj, označavanju broja PP na terenu ne smije se pristupiti samovoljno i proizvoljno.

Označavanje broja puta na terenu moguće je tek nakon što se utvrdi broj puta, te isti objavi u Registru PP HPS. Potpune brojčane oznake u Registru PP utvrđene su u korelaciji s brojevima pojedinih planinskih područja i pojedinih planina iz Hrvatske planinarske obilaznice (HPO). Na terenu će se označavati reducirane brojčane oznake iz Registra PP, koje se sastoje od posljednje tri (iznimno dvije) znamenke. Broj puta je kombinacija broja planine i rednog broja puta.

Brojčane oznake PP upisivati će se na putokaznim pločama kao i ispod planinarskih markacija na svakih 15-tak minuta hoda, odnosno na svakih 600 do 800 m trase puta. Broj puta neophodan je na svim raskršćima planinarskih puteva. Ostali detalji regulirani su općim pravilima propisanim u udžbeniku za markaciste u izdanju HPS, a po dodatno su pojašnjeni u službenoj Uputi. Pritom će se morati paziti na ukupnu skladnost i uočljivost, a posebice kod dodavanja brojčane oznake na postojeće putokaze i putokazne ploče.

Od izdavača planinarskih i drugih tematskih zemljovida očekuje se suradnja s Komisijom za planinarske putove HPS-a u cilju da buduća izdanja zemljovida sadrže i službene brojeve planinarskih putova iz Registra PP HPS. Istovjetnost brojeva PP na zemljovidima s brojevima PP na terenu, dati će zemljovidima dodatnu kvalitetu te biti uvjet za moguću preporuku korisnicima od strane Komisije.

Na slikama su karakteristični primjeri označavanja broja PP na terenu: ispod postojećih markacija (stablo, kamen) i na novim putokazima.

Slika. Slika. Slika. Slika.

Google Search


hps.hr web

Mobilne aplikacijeWeb kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.