Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Godišnje obveze članica Komisije za speleologiju HPS-a


Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a | Speleološki akti i obrasci
Povijest speleologije | Speleološka edukacija | Speleološki priručnici | Instruktorski radovi | Savjeti za speleologe | Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica• Pridržavati se Statuta HPS-a, Pravilnika o radu KS te svih ostalih normativnih akata HPS-a koji se mogu naći ovdje.

• Redovito prisustvovati sastancima Izvršnog odbora Komisije za speleologiju.

• Do 15.11. tekuće godine dostaviti godišnji izvještaj o radu SO/SU – osnovni podaci, članstvo, članski sastanci, istraživačke akcije, akcije posjeta, školovanje i ostalo na propisanom obrascu KS.

• Voditi evidenciju svojih članova i jednom godišnje je dostavljati Komisiji za speleologiju u obliku on line tablice. Obavijestiti Komisiju o izdanim speleološkim iskaznicama za speleološke pripravnike putem propisanog obrasca. Popis članova uvjet je za sufinanciranje speleoloških aktivnosti od strane HPS-a.

• Redovito voditi evidenciju svojih speleoloških aktivnosti i do 15.01. tekuće godine dostaviti godišnje izvješće za proteklu godinu o radu u obliku excel tablice speleoloških istraživanja i monitoringa za potrebe dobivanja godišnjeg dopuštenja za speleološka istraživanja. Ako neka udruga nije imala aktivnosti u prethodnoj godini, o tome također treba kratko obavijestiti Komisiju putem elektroničke pošte.

• Udruge koje provode speleološku edukaciju dužne su:
1. do 31.10. tekuće godine dostaviti okvirni plan edukacije za iduću godinu s popisom speleoloških objekata ili područja te okvirnim terminima održavanja edukacije zbog potrebe ishođenja godišnjeg dopuštenja u obliku on line tablice kao i popis licenciranih instruktora za provođenje speleološke edukacije u idućoj godini u obliku on line tablice.
2. cjelovit plan edukacije potrebno je dostaviti 30 dana prije početka edukacije kako bi ga potvrdili i odobrili koordinatori za edukaciju KS HPS-a putem propisanog obrasca za registraciju / prijavu.
3. u roku od 30 dana po završetku edukacije potrebno je Komisiji dostaviti izvješće o održanoj edukaciji propisanog obrasca za verifikaciju / izvješće.

• Poticati svoje članove da sudjeluju na seminarima Komisije, te da ispunjavaju osobne speleološke kartone (osobni karton, speleo-karton) i pripremaju se na polaganja za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Ispiti se održavaju svake godine tradicionalno zadnji vikend u mjesecu siječnju.

• Poticati svoje članove da ispunjavaju Osnovni speleološki zapisnik
nakon speleoloških istraživanja kao dio arhive svakog SO/SU a koji su obvezni i pri polaganju za speleološki naziv Speleolog.

• Korištenje sredstava iz proračuna HPS-a:
1. Za aktivnosti sufinanciranje projekta usmjerenog na speleološko istraživanje HR krša iz proračuna HPS-a, članice Komisije dostavljaju Prijavu.
2. Za aktivnosti za koje su odobrena financijska sredstva iz proračuna HPS-a članice Komisije imaju obavezu dostaviti Izvještaj.
3. Sve navedeno Komisiji za speleologiju dostaviti e-mailom. Više o postupku u Uputi za prijavitelje.

• Udruge koje ne dostave potrebna izvješća ili ne ispune svoje obveze smatrati će se neaktivnima te ne mogu sudjelovati u programu sufinanciranja aktivnosti iz proračuna HPS-a u narednoj godini. Ukoliko se neka udruga vodi kao neaktivna kroz razdoblje od 3 godine brisati će se iz popisa aktivnih članica KS.

Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a | Speleološki akti i obrasci
Povijest speleologije | Speleološka edukacija | Speleološki priručnici | Instruktorski radovi | Savjeti za speleologe | Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica

Google Search


hps.hr web

Mobilne aplikacijeWeb kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.