Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Godišnje obveze članica Komisije za speleologiju HPS-a


Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a
Povijest speleologije | Speleološka edukacija| Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe| Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica• Pridržavati se Statuta HPS-a, Pravilnika o radu KS te svih ostalih normativnih akata HPS-a koji se mogu naći ovdje.

• Redovito prisustvovati sastancima Izvršnog odbora Komisije za speleologiju.

• Voditi evidenciju svojih članova i jednom godišnje je dostavljati Komisiji za speleologiju u obliku on line tablice. Obavijestiti Komisiju o potrebi izdavanja novih speleoloških iskaznica putem obrasca. Popis članova uvjet je za sufinanciranje speleoloških aktivnosti od strane HPS-a.

• Redovito voditi evidenciju svojih speleoloških aktivnosti i do 15.11. tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o radu u obliku excel tablice speleoloških istraživanja i monitoringa za potrebe dobivanja godišnjeg dopuštenja za speleološka istraživanja. Ako neka udruga nije imala aktivnosti u prethodnoj godini, o tome također treba kratko obavijestiti Komisiju putem elektroničke pošte.

• Do 15.11. tekuće godine dostaviti okvirni plan speleoloških aktivnosti za iduću godinu s popisom speleoloških objekata ili područja gdje se planiraju istraživanja te okvirnim terminima za potrebe ishođenja godišnjeg dopuštenja u obliku on line tablice.

• Udruge koje provode speleološku edukaciju dužne su do 15.11. tekuće godine dostaviti okvirni plan rada školovanja za iduću godinu s popisom speleoloških objekata ili područja te okvirnim terminima održavanja edukacije zbog potrebe ishođenja godišnjeg dopuštenja u obliku on line tablice kao i popis licenciranih instruktora za provođenje speleološke edukacije u idućoj godini u obliku on line tablice. Cjelovit plan rada škole potrebno je dostaviti 30 dana prije početka školovanja kako bi ga potvrdili i odobrili koordinatori za školovanje KS HPS-a. U roku od 30 dana po završetku edukacije potrebno je Komisiji dostaviti izvješće o održanoj speleološkoj edukaciji (obrazac).

• Poticati svoje članove da sudjeluju na seminarima Komisije, te da ispunjavaju osobne speleološke kartone (osobni karton, speleo-karton) i pripremaju se na polaganja za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Ispiti se održavaju svake godine tradicionalno zadnji vikend u mjesecu siječnju.

• Poticati svoje članove da ispunjavaju Osnovni speleološki zapisnik
nakon speleoloških istraživanja kao dio arhive svakog SO/SU a koji su obvezni i pri polaganju za speleološki naziv Speleolog.

• Za aktivnosti za koja su odobrena financijska sredstva iz proračuna HPS-a članice Komisije imaju sljedeću obavezu:
1. Dostaviti R1 račune naslovljene na Hrvatski planinarski savez (Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, OIB: 77156514497) na odobreni iznos u najkraćem mogućem roku nakon obavljene aktivnosti ili predračun za nabavku opreme ili potrošnog materijala prije aktivnosti. Nova preporuka je da to budu: računi za nabavku potrošnog materijala (spitevi, fixevi), računi za benzin (uz račune treba ići i ispunjeni putni nalog), računi za hranu. Realizacija potraživanja prije aktivnosti moguće je samo putem plaćanja po predračunu.
2. Komisiji za speleologiju dostaviti e-mailom skraćeno izvješće o sufinanciranom speleološkom istraživanju ili seminaru (s rezultatima, popisom svih sudionika te tablicom troškova) najkasnije 15 dana nakon obavljanja aktivnosti.

• Udruge koje ne dostave potrebna izvješća ili ne ispune svoje obveze smatrati će se neaktivnima te ne mogu sudjelovati u programu sufinanciranja aktivnosti iz proračuna HPS-a u narednoj godini. Ukoliko se neka udruga vodi kao neaktivna kroz razdoblje od 3 godine brisati će se iz popisa aktivnih članica KS.

Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a
Povijest speleologije | Speleološka edukacija| Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe| Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica


Google Search


hps.hr web

Vrijeme: Zavižan |Platak

Copyright 2020 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.