Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Speleološka edukacija


Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a | Speleološki akti i obrasci
Povijest speleologije | Speleološka edukacija | Speleološki priručnici | Instruktorski radovi | Savjeti za speleologe | Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica


logo KS HPS Jedan od osnovnih zadataka Komisije je edukacija speleologa koje se danas odvija kroz speleološke škole, stručne seminare i skupove te ispite za naziv Speleolog i Instruktor speleologije. Prvi speleološki tečaj organiziran je 1957. godine u Ogulinu, zatim u Donjoj Cerovačkoj špilji 1958. te u Tounju 1960. godine. Organizacija speleoloških škola po programu Komisije započinje 1966., a od osnutka Zagrebačke speleološke škole 1971. godine one se organiziraju svake godine u Zagrebu, Splitu, Karlovcu, Šibeniku i drugim gradovima. Redovito se organiziraju seminari radi unapređenja znanja iz pojedinih područja speleologije, a članovi Komisije sudjeluju na skupovima i seminarima u inozemstvu. Uz poticaj Komisije izdano je više stručnih publikacija i priručnika za potrebe speleološke edukacije. Stručna literatura dostupna je u web trgovini a speleološki priručnici u digitalnom izdanju ovdje. Do 2021. godine je pod Komisijom steklo naziv 68 instruktora speleologije, 267 speleologa, a edukacijom na speleološkim školama svake godine se školuje oko 90 speleoloških pripravnika.


• Popis licenciranih instruktora speleologije HPS-a

• Popis speleologa HPS-a

• Plan speleološke edukacije za tekuću godinu moguće je pronaći na stranicama Speleološka edukacija u 2021. godini.


• Svi akti, obrasci i dokumentacija Komisije za speleologiju HPS-a dostupni sa na

Akti i obrasci Komisije za speleologiju HPS-a


POVIJEST ŠKOLOVANJA (Vlado Božić)

Davne 1957. KS održala je Prvi speleološki tečaj u Ogulinu. No prije toga prvo zvanično školovanje obavili su članovi Speleološke sekcije Planinarskog društva "Željezničar" iz Zagrebu, godinu dana ranije tj. od 16.-18.ožujka 1956., organiziravši za članove Speleološkog društva "Bosna" iz Tuzle, ali i za svoje članove, kratki "speleološki kurs" u društvenim prostorijama Sekcije u Zagrebu i u špilji Veternici. Iza tog Prvog speleološkog tečaja slijedilo ih je još nekoliko od kojih posebno treba istaknuti speleološki tečaj održan 1961. u Tounju, jer je to bio Prvi jugoslavenski speleološki tečaj, čime je KS PSH postala začetnik speleološkog školovanja članova planinarskih udruga u bivšoj Jugoslaviji. Sredinom šezdesetih godina, promijenjen je oblik školovanja. Tečaj spašavanja Jopićeva špilja, 1971.g.Dogovoreno je da speleološke tečajeve (održavanje nastave neprekidno tjedan dana na terenu) i speleološke škole (održavanje teoretskog dijela nastave u sjedištu udruge tokom tjedna, a praktični dio nastave vikendom na terenu) ubuduće organiziraju pojedini speleološki odsjeci, ili više njih zajedno, a Komisija da organizira dopunu osnovnog školovanja u obliku raznih stručnih seminara i savjetovanja. Tako je prvu speleološku školu organizirao SOŽ 1966, od kada su SO-i gotovo svake godine organizirali svoje speleološke škole (npr. SOV od 1971. organizira speleološke škole redovito svake godine, a povremeno i drugi SO-i u Zagrebu, Karlovcu, Splitu, Rijeci, Šibeniku i drugim gradovima). Razne seminare organizirala je KS PSH, odnosno KS HPS za članove hrvatskih planinarskih udruga, ali i razna savjetovanja koja su bila organizirana preko koordinacijske komisije za speleologiju Planinarskog saveza Jugoslavije (KKS PSJ) pa su na njima sudjelovali i predstavnici drugih republika ondašnje Jugoslavije. Domaćin ili neposredni organizator tih seminara i savjetovanja bio je neki od speleoloških odsjeka, dok je KS PSH odnosno KS HPS ili KKS PSJ bila organizator stručnog dijela (npr. osigurala predavače, instruktore, financijsku pomoć). KS PSH / KS HPS je radi usavršavanja znanja iz pojedinih područja speleologije članove pojedinih SO-a upućivala i na razne tečajeve, seminare i savjetovanja koje su organizirale druge speleološke udruge u zemlji i inozemstvu. Poneki simpoziji i kongresi imali su karakter seminara ili savjetovanje pa su i oni dio edukacije.

ORGANIZACIJA ŠKOLOVANJA

Osnovni stupanj školovanja speleološkog kadra (speleološke škole) organizirano provode speleološki odsjeci planinarskih društava i speleološke udruge članice Hrvatskog planinarskog saveza. Osobe ovlaštene za provođenje programa školovanja moraju biti licencirani instruktori i predavači od strane pojedine udruge za tekuću godinu a potvrđeni od Komisije za speleologiju sukladno Odluci o licenciranju nastavnog kadra u speleološkoj edukaciji. Školovanje se obavlja na temelju godišnjeg dopuštenja koje izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za obavljanje edukativnih aktivnosti. Po završetku osnovnog stupnja polaznici polažu ispit za naziv Speleološki pripravnik pred komisijom sastavljenom od ovlaštenih instruktora udruge koja provodi edukaciju.Vježba speleološke škole na Gorskom zrcalu. Foto: Damir Basara Ispiti za više stupnjeve školovanja za nazive Speleolog i Instruktor speleologije organiziraju se po potrebi a najmanje jednom u dvije godine na nivou KS. Ispitnu komisiju sačinjavaju Instruktori speleologije a predlaže ju pročelnik KS. KS vodi registar Speleologa i Instruktora speleologije. Na prijedloge ispitne komisije IO KS potvrđuje stjecanje naziva.

UVJETI ZA UPIS U SPELEOLOŠKU ŠKOLU:

Speleologija je aktivnost koja ima određene zahtjeve i rizike. Kandidati za upis u speleološku školu moraju potpisati izjavu da su tjelesno i duševno zdravi, te da pristupaju školovanju na vlastitu odgovornost. Donja dobna granica za upis je navršenih 15 godina. Za polaznike mlađe od 18 godina života tu izjavu potpisuju njegovi roditelji ili staratelji uz suglasnost da pristaju da njihovo dijete polazi školu. Polaznici su obavezni biti članovi društva koje djeluje unutar Hrvatskog planinarskog saveza.

SPELEOLOŠKI NAZIVI:

Speleološko školovanje se sastoji od 3 stupnja. Prvi stupanj kojim se stječe speleološki naziv speleološki pripravnik stiče se izobrazbom u okviru speleološke škole. Drugi stupanj se stiče pohađanjem specijalističkih seminara i terenskim aktivnostima, te polaganjem ispita za naziv speleolog. Treći stupanj se stiče terenskim aktivnostima, aktivnostima u edukaciji, pisanjem instruktorskog rada te polaganjem instruktorskog ispita.
Speleološki pripravnik može postati svaki član speleološkog odsjeka ili društva stariji od 15 godina, uz pismenu suglasnost roditelja (ako je mlađi od 18 godina) nakon završene speleološke škole-tečaja prema Programu školovanja KS HPS. Program školovanja putem speleoloških škola se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Speleološka škola je teorijska i praktična nastava koji se provodi prema Programu školovanja KS, a organizira ga speleološki odsjek ili speleološka udruga. Dopuštenje za organizaciju speleološke škole izdaje KS HPS. Edukaciju na speleološkoj školi provode instruktori speleologije, speleolozi i demonstratori licencirani od strane KS HPS za tekuću godinu te stručne osobe za pojedine nastavne teme. Naziv speleološki pripravnik daje vodstvo speleološke škole, a KS HPS ga potvrđuje speleološkom iskaznicom.
Speleolog može postati svaki speleološki pripravnik stariji od 18 godina,sa ispunjenim speleološkim kartonom, koji je sudjelovao na 20 speleoloških istraživanja,koji je sudjelovao na najmanje 2 stručna seminara KS HPS, topografski snimio najmanje 5 speleoloških objekata, a od toga najmanje jedan srednje veličine, koji ima ukupnu dubinu spuštanja u jame bez ponavljanja najmanje 500 m, a od toga 250 m u novo istraženim objektima i spuštanje u jednu jamu s vertikalom većom od 50 m, ukupnu dužinu u više špilja bez ponavljanja veću od 4000 m, od čega 1000 m novo istraženih dijelova (dozvoljena je zamjena 500 m dužinskih sa 100 m prijeđene vertikale i obratno), Polaganje ispita za naslov Speleolog. Foto: Damir Basarapoloženi ispit prema Programu školovanja KS HPS. Naziv speleolog potvrđuje se speleološkom iskaznicom, uvjerenjem i značkom pod brojem na kojoj piše Hrvatski planinarski savez – speleolog. Speleološki naziv Speleolog je trajan. Prijedlog za polaganje ispita daje pismenim putem matični speleološki odsjek ili udruga. Ispitna komisija se sastoji od najmanje tri instruktora speleologije koje imenuje KS HPS.
Instruktor speleologije može postati svaki Speleolog sa najmanje dvije godine aktivnog staža kao Speleolog, koji posjeduje pedagoške sposobnosti, aktivno sudjeluje u organizaciji i radu speleoloških škola, aktivno sudjeluje na najmanje 3 stručna seminara KS HPS u nazivu Speleolog, uz prijedlog odsjeka ili udruge u kojoj djeluje, kao i izrađen instruktorski rad i obranjen pred ispitnom komisijom koja se sastoji od najmanje tri instruktora speleologije koje imenuje IO KS HPS. Naziv instruktor speleologije HPS je trajan. Međutim, pravo obavljanja instruktorske djelatnosti je privremeno i ono se obavlja u skladu s Pravilnikom KS HPS, a na prijedlog KS HPS. Naziv instruktor speleologije potvrđuje se speleološkom iskaznicom, uvjerenjem i značkom, na kojoj piše Hrvatski planinarski savez - instruktor, a na poleđini ime i prezime nositelja.

Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a | Speleološki akti i obrasci
Povijest speleologije | Speleološka edukacija | Speleološki priručnici | Instruktorski radovi | Savjeti za speleologe | Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica


Google Search


hps.hr web

Mobilne aplikacijeWeb kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.