Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Zaštita speleoloških objekata


Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a | Speleološki akti i obrasci
Povijest speleologije | Speleološka edukacija | Speleološki priručnici | Instruktorski radovi | Savjeti za speleologe | Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica


Jedan od strateških ciljeva Republike Hrvatske je očuvanje krša i krškog podzemlja, biološke i krajobrazne raznolikosti krškoga područja kao prostora od globalne razine vrijednosti. Jedan od glavnih ciljeva djelatnosti hrvatskih speleologa upravo je zaštita krškog podzemlja, praćenje stanja u špiljama i jamama i obavještavanje nadležnih institucija i javnosti o stanju u njima.
Popis najugroženijih krških fenomena napravljen je da se istakne potreba dodatnih napora ustanova za zaštitu prirode za poboljšanje njihove zaštite te kontinuirano radi na preventivi i edukaciji. Višegodišnjim uvidom u stanje na terenu speleolozi su pronašli veći broj ugroženih špilja i jama, od čega ima najviše ugroženih otpadom koji se namjerno baca u njih, zagađenim vodama i geotehničkim zahvatima u okolišu. Premda su svi speleološki objekti zaštićeni zakonom, ovim popisom želimo istaknuti neke posebno značajne objekte, da bi kroz njih istaknuli potrebu sustavnog rada na zaštiti svih krških fenomena u Hrvatskoj.
MedvedicaOgulin2003_Foto_T_Rataj.jpg Zaštita špilja je složena tematika koja obuhvaća niz aspekata. U posebno zaštićenim područjima Hrvatske nalazi se veliki broj špilja koje su adekvatno zaštićene i pod nadzorom stručnjaka. Dakle radi se o tisućama špilja koje imaju adekvatnu zaštitu, čak i puno kvalitetniju nego sto je prosječna praksa u EU. Stoga se stanje ne može generalizirati kroz pojedinačne slučajeve koji su izdvojeni ovim popisom, ali ih treba isticati kako bi se zaštitili ti posebno vrijedni i ugroženi speleološki objekti
Treba naglasiti da postoji interes niza lokalnih zajednica i inicijativa da se ugrožene špilje zaštite i saniraju problemi poput otpada u njima. Stoga je potreban stručni i financijski poticaj da se kroz projekte zaštite takve špilje lociraju i saniraju.

<a href= Važan doprinos zaštiti krškog podzemlja daje i speleološka inicijativa Čisto podzemlje koja se bavi problemom divljih deponija otpada u špiljama i jamama.

SPELEOLOŠKI OBJEKTI DIREKTNO UGROŽENI DESTRUKTIVNIM AKTIVNOSTIMA ILI JE POTREBNO SANIRATI OŠTEĆENJA NASTALA RADOM KAMENOLOMA
•Špilja u kamenolomu Tounj, Tounj
•Grgosova špilja 2, Samobor
•Špilja Debeljača, Lovinac

SPELEOLOŠKI OBJEKTI UGROŽENI OTPADOM, ZAGAĐENIM VODAMA ILI DRUGIM VIDOVIMA ZAGAĐENJA
•Špiljski sustav Đulin ponor-Medvedica, Ogulin
•Pazinska jama, Pazin
•Jama Omerovica, Kučići, Rabotek
•Špilja Pijavica, Senj

SPELEOLOŠKI OBJEKTI UGROŽENI PLANIRANIM ILI VEĆ IZVEDENIM GEOTEHNIČKIM ZAHVATIMA U OKOLIŠU
•Munižaba i jama Kita Gaćešina, Crnopac, J. Velebit
•Špiljski sustav Vilina špilja - Ombla, Dubrovnik
•Ponorno područje rijeke Gacke
•Speleološki objekti na rijeci Dobri uzvodno od buduće HE Lešće

SPELEOLOŠKI OBJEKTI KAO UGROŽENA STANIŠTA ENDEMSKE FAUNE ILI UGROŽENE ARHEOLOŠKE / PALEONTOLOŠKE LOKACIJE / NEADEKVATNO UPRAVLJANJE TURISTIČKIM ŠPILJAMA
•Markova špilja na Hvaru
•Špilja Vindija, Varaždin
•Špilja Šipun kod Cavtata
•Ponor Uviraljka, Papuk

INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE ODGOVORNE ZA ZAŠTITU KRŠKIH FENOMENA
•Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
•Uprava za zaštitu prirode
•Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode
•Javne ustanove nacionalnih parkova
•Javne ustanove parkova prirode
•Javne ustanove županija
•Javne ustanove gradova i općina

Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a | Speleološki akti i obrasci
Povijest speleologije | Speleološka edukacija | Speleološki priručnici | Instruktorski radovi | Savjeti za speleologe | Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica

Google Search


hps.hr web

Mobilne aplikacijeWeb kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.