Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Zaštita speleoloških objekata


Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a
Povijest speleologije | Speleološka edukacija| Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe| Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica


Jedan od strateških ciljeva Republike Hrvatske je očuvanje krša i krškog podzemlja, biološke i krajobrazne raznolikosti krškoga područja kao prostora od globalne razine vrijednosti. Jedan od glavnih ciljeva djelatnosti hrvatskih speleologa upravo je zaštita krškog podzemlja, praćenje stanja u špiljama i jamama i obavještavanje nadležnih institucija i javnosti o stanju u njima.
Popis najugroženijih krških fenomena napravljen je da se istakne potreba dodatnih napora ustanova za zaštitu prirode za poboljšanje njihove zaštite te kontinuirano radi na preventivi i edukaciji. Višegodišnjim uvidom u stanje na terenu speleolozi su pronašli veći broj ugroženih špilja i jama, od čega ima najviše ugroženih otpadom koji se namjerno baca u njih, zagađenim vodama i geotehničkim zahvatima u okolišu. Premda su svi speleološki objekti zaštićeni zakonom, ovim popisom želimo istaknuti neke posebno značajne objekte, da bi kroz njih istaknuli potrebu sustavnog rada na zaštiti svih krških fenomena u Hrvatskoj.
MedvedicaOgulin2003_Foto_T_Rataj.jpg Zaštita špilja je složena tematika koja obuhvaća niz aspekata. U posebno zaštićenim područjima Hrvatske nalazi se veliki broj špilja koje su adekvatno zaštićene i pod nadzorom stručnjaka. Dakle radi se o tisućama špilja koje imaju adekvatnu zaštitu, čak i puno kvalitetniju nego sto je prosječna praksa u EU. Stoga se stanje ne može generalizirati kroz pojedinačne slučajeve koji su izdvojeni ovim popisom, ali ih treba isticati kako bi se zaštitili ti posebno vrijedni i ugroženi speleološki objekti
Treba naglasiti da postoji interes niza lokalnih zajednica i inicijativa da se ugrožene špilje zaštite i saniraju problemi poput otpada u njima. Stoga je potreban stručni i financijski poticaj da se kroz projekte zaštite takve špilje lociraju i saniraju.

<a href= Važan doprinos zaštiti krškog podzemlja daje i speleološka inicijativa Čisto podzemlje koja se bavi problemom divljih deponija otpada u špiljama i jamama.

SPELEOLOŠKI OBJEKTI DIREKTNO UGROŽENI DESTRUKTIVNIM AKTIVNOSTIMA ILI JE POTREBNO SANIRATI OŠTEĆENJA NASTALA RADOM KAMENOLOMA
•Špilja u kamenolomu Tounj, Tounj
•Grgosova špilja 2, Samobor
•Špilja Debeljača, Lovinac

SPELEOLOŠKI OBJEKTI UGROŽENI OTPADOM, ZAGAĐENIM VODAMA ILI DRUGIM VIDOVIMA ZAGAĐENJA
•Špiljski sustav Đulin ponor-Medvedica, Ogulin
•Pazinska jama, Pazin
•Jama Omerovica, Kučići, Rabotek
•Špilja Pijavica, Senj

SPELEOLOŠKI OBJEKTI UGROŽENI PLANIRANIM ILI VEĆ IZVEDENIM GEOTEHNIČKIM ZAHVATIMA U OKOLIŠU
•Munižaba i jama Kita Gaćešina, Crnopac, J. Velebit
•Špiljski sustav Vilina špilja - Ombla, Dubrovnik
•Ponorno područje rijeke Gacke
•Speleološki objekti na rijeci Dobri uzvodno od buduće HE Lešće

SPELEOLOŠKI OBJEKTI KAO UGROŽENA STANIŠTA ENDEMSKE FAUNE ILI UGROŽENE ARHEOLOŠKE / PALEONTOLOŠKE LOKACIJE / NEADEKVATNO UPRAVLJANJE TURISTIČKIM ŠPILJAMA
•Markova špilja na Hvaru
•Špilja Vindija, Varaždin
•Špilja Šipun kod Cavtata
•Ponor Uviraljka, Papuk

INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE ODGOVORNE ZA ZAŠTITU KRŠKIH FENOMENA
•Uprava za zaštitu prirode
•Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode
•Državni zavod za zaštitu prirode
•Javne ustanove nacionalnih parkova
•Javne ustanove parkova prirode
•Javne ustanove županija
•Javne ustanove gradova i općina

Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a
Povijest speleologije | Speleološka edukacija| Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe| Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica

Google Search


hps.hr web

Vrijeme: Zavižan |Platak

Copyright 2020 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.