Godišnje obveze članica Komisije za speleologiju HPS-a


 • Pridržavati se Statuta HPS-a, Pravilnika Komisije za speleologiju HPS-a te svih ostalih normativnih akata HPS-a koji se mogu naći ovdje.

 • Redovito prisustvovati sastancima Izvršnog odbora Komisije za speleologiju.

 • Do 15. 11. tekuće godine dostaviti:
 • godišnji izvještaj o radu SO/SU – osnovni podaci, članstvo, članski sastanci, istraživačke akcije, akcije posjeta, školovanje i ostalo na propisanom obrascu KS
 • Jedinstvenu excel tablicu (4 lista/sheeta):
  - List 1. Popis članova SO/SU
  - List 2. Izdane speleološke iskaznice za speleološke pripravnike
  - List 3. okvirni plan edukacije za iduću godinu s popisom speleoloških objekata ili područja te okvirnim terminima održavanja edukacije zbog potrebe ishođenja godišnjeg dopuštenja
  - List 4. popis licenciranih instruktora za provođenje speleološke edukacije u idućoj godini
  Popis članova uvjet je za sufinanciranje speleoloških aktivnosti od strane HPS-a.

 • Redovito voditi evidenciju svojih speleoloških aktivnosti i do 15. 01. za proteklu godinu dostaviti godišnje izvješće o radu u obliku excel tablice speleoloških istraživanja i monitoringa za potrebe dobivanja godišnjeg dopuštenja za speleološka istraživanja. Ako neka udruga nije imala aktivnosti u prethodnoj godini, o tome također treba kratko obavijestiti Komisiju putem elektroničke pošte.

 • Udruge koje provode speleološku edukaciju dužne su:
  1. Do 15.11. tekuće godine dostaviti okvirni plan edukacije za iduću godinu s popisom speleoloških objekata ili područja te okvirnim terminima održavanja edukacije zbog potrebe ishođenja godišnjeg dopuštenja (List 3. jedinstvene tablice) kao i popis licenciranih instruktora za provođenje speleološke edukacije u idućoj godini u obliku (List 4. jedinstvene tablice).
  2. Cjelovit plan edukacije potrebno je dostaviti 30 dana prije početka edukacije kako bi ga potvrdili i odobrili koordinatori za edukaciju KS HPS-a putem excel obrasca za registraciju (List 2).
  3. U roku od 30 dana po završetku edukacije potrebno je Komisiji dostaviti izvješće o održanoj edukaciji putem excel obrasca za verifikaciju (List 3).

 • Poticati svoje članove da sudjeluju na seminarima Komisije, te da ispunjavaju osobne speleološke kartone (osobni karton, speleo-karton) i pripremaju se na polaganja za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Ispiti se održavaju svake godine tradicionalno zadnji vikend u mjesecu siječnju.

 • Poticati svoje članove da ispunjavaju Osnovni speleološki zapisnik nakon speleoloških istraživanja kao dio arhive svakog SO/SU, a koji su obvezni i pri polaganju za speleološki naziv Speleolog.

 • Korištenje sredstava iz proračuna HPS-a:
  1. Za aktivnosti sufinanciranje projekta usmjerenog na speleološko istraživanje HR krša iz proračuna HPS-a, članice Komisije dostavljaju Prijavu.
  2. Za aktivnosti za koje su odobrena financijska sredstva iz proračuna HPS-a članice Komisije imaju obavezu dostaviti Izvještaj.
  3. Sve navedeno Komisiji za speleologiju dostaviti e-mailom. Više o postupku u Uputi za prijavitelje.

 • Udruge koje ne dostave potrebna izvješća ili ne ispune svoje obveze smatrat će se neaktivnima te ne mogu sudjelovati u programu sufinanciranja aktivnosti iz proračuna HPS-a u idućoj godini. Ako se neka udruga vodi kao neaktivna kroz razdoblje od 3 godine brisat će se iz popisa aktivnih članica KS HPS-a.


Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za speleologiju | Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a | Speleološki akti i obrasci | Nositelji naziva speleolog
Povijest speleologije | Speleološko školovanje | Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe
Izvješća o radu KS HPS-a | Zaštita speleoloških objekata | Najveći speleološki objekti u Hrvatskoj


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez