Izvješća o radu Komisije za speleologiju HPS-a


KOMISIJA ZA SPELEOLOLOGIJU HPS-a u 2023. GODINI

Održani sastanci Komisije za speleologiju HPS-a

U 2023. godini KS HPS je koordinirala radom 22 speleoloških odsjeka, sekcija i udruga članica koje su imale 596 članova i članica sa sljedećim speleološkim nazivima - 28 instruktora speleologije, 93 speleologa, 425 speleološka pripravnika i 50 speleološka suradnika. Koordinacija rada odvijala se putem redovnih sjednica Izvršnog odbora i godišnje Skupštine KS HPS.

KS HPS je održala 4 sjednice IO KS HPS tijekom 2023. (u siječnju, dvije u travnju, u rujnu) te redovnu godišnju Skupštinu u studenom. Marko Rakovac, dosadašnji predstavnik KS HPS pri BSU predlaže Marinu Grandić da ga zamjeni. Jednoglasno je prihvaćeno da je Marina Grandić nova predstavnica KS HPS pri BSU. Marina će obnašati dužnost hrvatskog delegata pri BSU.Na redovnoj godišnjo Skupštini 26.studenog u članstvo KS HPS primljena je nova članica, Speleološki odsjek HPD Hum sa Visa.

Ostvarene aktivnosti i rezultati

Tijekom 2023. godine članice KS HPS ukupno su provele 331 speleoloških istraživanja/monitoringa na teritoriju HR te je istraženo preko 6900m dubine i preko 15 km duljine.

Nastavljen je jedinstveni projekt KS HPS-a pod nazivom „Speleološka istraživanja hrvatskog krša 2023“. Koordinator projekta bio je pročelnik KS u suradnji s voditeljima pojedinih istraživačkih aktivnosti. Projekt se sastojao od niza speleoloških ekspedicija, logora i istraživanja na teritoriju Hrvatske koji u cjelini predstavljaju glavni rezultat rada KS. Tijekom 2023. pet SO/SS/SU u suorganizaciji KS HPS organiziralo je četiri speleološke ekspedicije, odnosno speleološka kampa i logora na kojem je sudjelovalo čak 182 sudionika iz 15 udruga iz Hrvatske, te 5 zemalja EU, dok je jedna članica projekt provela kao cjelogodišnje istraživanje Crnopca.

U razdoblju od 29.7.2023. – 13.8.2023. održana je speleološka ekspedicija „Sjeverni Velebit 2023“ na području Rožanskih kukova u NP Sjeverni Velebit, u organizaciji SO PDS Velebit. Na ekspediciji je sudjelovalo 42 speleologa iz 8 speleoloških udruga iz Hrvatske i Austrije te jedan speleološki suradnik iz SAD-a. Bazni logor bio je „istureni“, na lokaciji zapadno od Rossijeve kolibe, što je zahtijevalo specifične logističke pripreme. Prije same ekspedicije, u razdoblju od 23. do 26.6.2023., održana je predakcija tijekom koje su na lokaciju isturenog logora donešeni spremnici za pitku vodu te postavljeni sustavi za sakupljanje i filtriranje kišnice. Tijekom dva tjedna istraživalo se u 56 objekata, od čega ih je 27 topografski snimljeno. Rekognosciranjem terena pronađena su 32 nova speleološka objekta, od kojih je 16 istraženo. Izvršen je monitoring u 10 poznatih objekata s ledom. Ukupna duljina novoistraženih objekata iznosi 1212 m, a dubina 816 m.

Cjelogodišnje istraživanje Crnopca u organizaciji SO HPK Sveti Mihovil rezultiralo je sa 8 istraživanja u Jamskom sustavu Crnopac u 2023. godini te ukupno 32 dana provedena u podzemlju. Topografski je snimljeno 3.322 metara novih kanala, dok dubina ostaje ista. U istraživanju je sudjelovalo 8 udruga (5 iz Hrvatske - SU Estavela, SO HPD Sniježnica, SO HPK Sv. Mihovil, SO PDS Velebit i SO HPD Željezničar te 3 iz inozemstva - Austrija, Bugarska i BiH) sa ukupno 37 speleologa. Sa novom duljinom JSC se nalazi na 57. mjestu na svijetu World Long Caves - Cave-Exploring.Com.

Članovi SO HPD Željezničar iz Zagreba organizirali su nastavak istraživanja u Jamskom sustavu Crnopac (ulaz Oaza i ulaz Muda labudova). Projekt se održavao od lipnja do kolovoza 2023. godine. Speleolozi koji su istraživali JSC kroz ulaz Oaza tijekom speleološkog logora ukupno su topografski snimili 454 metra novih kanala. U Mudima se radilo u više kanala pa je topografski je snimljeno ukupno 490 m novih kanala i postavljen je novi bivak u kanalu Avangarda. Istraženo je i topografski snimljeno ukupno 1039 m u JSC-u. Nastavila su se istraživanja u jami Koprivnjači i monitoring Zelene jame. Održane su dvije predakcije, prva od 22. do 25. lipnja, a druga od 28. do 30. srpnja. U istraživanju Crnopca od lipnja do kolovoza 2023. je sudjelovalo ukupno 42 istraživača iz 6 speleoloških udruga.

U periodu od 28.srpnja do 6.kolovoza održana je speleološka ekspedicija ‘Srednji Velebit 2023’ u organizaciji Speleološkog kluba Ozren Lukić iz Zagreba u sklopu projekta ‘Istraživanje hrvatskog krša 2023’ Komisije za speleologiju HPS-a. Ove je godine cilj istraživanja bilo šire područje Žuljevca, Rusova, Razvršja, Pupka, Šmrčevice, Vršeljaka, Crne dulibe, Crnog vrha i padina Metle. Osim istraživanja novih područja i objekata cilj je bio i nastaviti istraživanja u jamama Like a rolling stone (-87m) i jami Crnopolis (-210m). Tijekom ekspedicije je provedeno istraživanje u 37 speleoloških objekata od kojih je čak 34 novoistraženih. Od novih objekata za sada se ni jedan ne ističe većim dimenzijama, većinom su to speleološki objekti manjih dimenzija i jednostavne morfologije uz nekoliko jama dubine 30-50 metara. Glavni rezultati ekspedicije svakako su nove dubine jame Like a Rolling stone koja trenutno iznosi oko 130 metara i jame Crnopolis čija dubina trenutno iznosi 252,5 metara i ide dalje. Tijekom deset dana druženja na Velebitu kroz kamp je prošlo 53 sudionika iz sedam speleoloških udruga.

Speleološko istraživanje u sklopu projekta “Speleološka istraživanja hrvatskog krša 2023.” SO PD Željezničara Gospić podrazumijeva zaron u jamu Borov grob u kojoj je potrebno nastaviti istraživanje u nadolazećem periodu kada podzemne vode budu niže. Zbog izrazito jakog vodenog toga u dva navrata se nije uspjelo napraviti bitnog pomaka u istraživanju. Istraživanje će se nastaviti u suradnji sa karlovačkim speleolozima. Istražena je i Bornina jama do dubine od -38m, potrebno je nastaviti istraživanje kada hidrološki uvjeti budu povoljni. Potrebno je još istražiti paralelnu vertikalu iz koje se osjeti jako strujanje zraka. Istražena je jama „Cestarica“ kod Perušića u suradnji sa SOV-om do dubine od -33m, u kojoj su pronađena minsko eksplozivna sredstva te nešto otpada. Sve je prijavljeno nadležnim službama.

Nadalje, zaštita speleoloških objekata je jedna osnovnih aktivnosti KS, i KS je ujedno i partner uključen u inicijativu Čisto podzemlje, a članice KS redovno dostavljaju informacije o onečišćenim speleološkim objektima RH što je vidljivo i na Bioportalu http://www.bioportal.hr/gis/ pod „Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima“ (ukupno se za sada nalazi 984 speleoloških objekata). U 2023. godine članice KS HPS su u okviru inicijative Čisto podzemlje očistile i djelomično očistile 15 speleoloških objekata i ukupno je izvučeno 65 kubika otpada.

Isto tako, KS sa svojim članicama je uključena u izradu Katastra speleoloških objekata HR u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja(sada je u Katastru ukupno 4559, od toga 432 unesenih speleoloških objekta, dok je 422 speleoloških objekata u provjeri). U tijeku je XII. krug predaje speleoloških objekata u katastar. Svi podaci s ograničenim brojem informacija dostupni su javnosti.

Redovito su ažurirane web stranice komisije na domeni https://www.hps.hr/speleologija/ kao i na društvenoj mreži https://www.facebook.com/KSHPS.SCCMA/. Također su, redovito, obavijesti o važnijim akcijama KS objavljene u časopisu Hrvatski planinar. Nadalje, veliki broj članova KS odnosno iz članica SO/SU s nazivom instruktor speleologije i speleolog su ujedno i spašavatelji HGSS-a te aktivni u radu Komisije za speleospašavanje HGSS-a.

Provođenje školovanja

Jedan od osnovnih zadataka KS HPS je edukacija speleologa koje se danas odvija kroz speleološke škole, stručne seminare i skupove te ispite za naziv Speleolog i Instruktor speleologije.

Svu edukaciju u okviru KS provodili su licencirani instruktori i pomoćni instruktori KS za 2023. godinu po programu odobrenom od strane Komisije. U 2023. bilo je licencirano ukupno 284 instruktora i pomoćnih instruktora, a podaci su bili javno objavljeni na web stranici HPS-a.

Sve najavljene speleološke škole u 2023. godini su i održane (11 speleoloških škola). KS i koordinatori za školovanje su prihvatili dostavljena izvješća u organizaciji sljedećih udruga: SO PDS Velebit, SO HPD Željezničar, SO PD Imber, SAK Ekstrem, SK Ozren Lukić, SO Liburnija PD Paklenica, SU Međimurje, SU Kraševski zviri, SO Sniježnica, SO Profunda, speleološka sekcija DPIOPV Osmica Karlovac na kojima je ukupno 104 polaznika steklo naziv speleološki pripravnik.

Za provođenje speleološke edukacije – speleoloških škola i stručnih seminara KS HPS ishodila je Dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: za područje ekološke mreže NATURA 2000 – stanišni tip 8310 špilje i jame zatvorene za javnost u 2023. godini (KLASA: UP/I-352-06/22-07/27, URBROJ: 517-10-2-1-22-2) od 23. prosinca 2022.

U prostorijama HGSS Stanice Zagreb, Bliznec 29, 28.siječnja 2023. godine održan je speleološki ispit Komisije za speleologiju HPS-a za speleološki naziv Instruktor speleologije i Speleolog. Domaćini ispita bili su članovi SO PDS Velebit iz Zagreba.

Prijavljeni kandidat za naziv Instruktor speleologije je uspješno obradio svoj rad i novi instruktor speleologije je Dominik Šime Samac (SO HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac, značka instruktor br. 133) s temom „Topografsko snimanje speleoloških objekata“. Od sedam prijavljenih kandidata za naziv Speleolog, šestero ih je pristupilo ispitu: Gorana Perić (SO PDS Velebit, značka broj 279), Luka Ivančić (SO PDS Velebit, značka broj 280), Damir Androić (SU Kraševski zviri, značka broj 281), Jelena Beželj (SO HPD Snijeţnica, značka broj 282), Tila Medenica (SO HPD Ţeljezničar, značka broj 283), Katica Ćerić (SO HPD Snijeţnica, značka broj 285)

U prostorijama HGSS Stanice Zagreb, Bliznec 29, 29.siječnja 2023. godine u organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a održan je stručni seminar o speleološkoj edukaciji uz domaćinstvo Speleološkog odsjeka PDS Velebit. Voditelji seminara bili su Damir Janton i Vinka Dubovečak, instruktori speleologije. Seminaru su prisustvovala 22 sudionika iz 7 speleoloških udruga. Na seminaru su održana predavanja na temu godišnjeg dopuštenja za provođenje speleološke edukacije i obaveze članica KS prema Komisiji, rezime stručnih seminara KS HPS održanih u 2022. godini, kratki pregled plana rada KS HPS na polju edukacije u 2023. i 2024. godini, osnivanje radne skupine za revidiranje Osnovog speleološkog zapisnika, osnivanje radne skupine za izradu priručnika za terensku nastavu geo-geo u okviru speleoloških škola. O svemu se raspravljalo i na održanom okruglom stolu.

U razdoblju od 18 .- 19.02. 2023., na području Vrdova, održan je stručni seminar o opremanju speleoloških objekata u organizaciji Komisije za speleologiju HPS, a pod pokroviteljstvom Komisije za speleospašavanje HGSS. Voditelj seminara je bio Damir Janton, instruktor speleologije. Domaćin seminara je bila Speleološka sekcija PD Sv Jakov iz Bitelića te je smještaj bio osiguran u planinarskoj kući Sv. Jakov na Vrdovu. Opremanje speleoloških objekata najodgovorniji je zadatak prilikom istraživanja speleoloških objekata te je tijekom seminara u više navrata naglašena sigurnost prilikom opremanja. Polaznici su imali prilike čuti kratka uvodna predavanja sa pokaznim vježbama gdje su imali prilike vidjeti kako se priprema speleološka oprema prije samog opremanja te kako se biraju mjesta za prirodna, početna i međusidrišta. Nakon uvoda, polaznici su podjeljeni u radne grupe po četiri tečajca te su prolazili zadatke koje su im zadali njihovi instruktori. Tako se vježbala izrada raznih dvostrukih sidrišta, korištenje ringova, izrada sidrišta pomoću gurtni, devijatori i sl. Cilj je bio što više vremena posvetiti praktičnom dijelu seminara. Na seminaru je ukupno sudjelovalo 42 ljudi iz 16 društava, od toga 28 polaznika, 8 instruktora i 6 ljudi zaduženih za logistiku.

Seminar i radionica - Nove metode prezentacije i popularizacije prirodnih vrijednosti u kontekstu znanstvenog obrazovanja i turizma održan je 22.7.2023. godine u Samoboru u suorganizaciji Speleološke udruge Kraševski zviri, Speleološkog društva Velebit i POU Samobor. Na seminaru smo diskutirali se raspravljalo o novijim tehnikama kojima se mogu prezentirati i popularizirati speleološki objekti u edukativnom ili turističkom kontekstu. Istaknuta je i važnost ovih aktivnosti u kontekstu suvremenog europskog znanstvenog obrazovanja, popularizacije STEM područja te geoturizma kao turističkog koncepta 21. stoljeća. Na primjeru rudnika Kraševski zviri u Hrvatskom zagorju demonstrirane su neke mogućnosti dokumentacije i prezentacije VR tehnikom te su praktično isprobane neke mogućnosti dokumentiranja LIDAR tehnologijom. Zaključeno je da će se na primjeru ovog rudnika nastaviti s novim oblicima dokumentiranja kako bi imali praktične primjere za primjenu na drugim lokacijama. Na radionici je sudjelovalo 7 sudionika iz 3 speleološke udruge.

Speleološki odsjek HPD “Sniježnica” u razdoblju od 3.-5. studenog bio je domaćin seminara na temu topografskog snimanja speleoloških objekata. Okupljene u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza i uz njezinu podršku, odazvale su se brojne speleološke organizacije u ulozi instruktora i polaznika. Seminarom su se obuhvatile osnovne tehnike topografskog snimanja speleoloških objekata koristeći pribor za mjerenje: kompas, padomjer i daljinomjer. Voditelji seminara bili su instruktor speleologije Teo Barišić iz SO HPK “Sv. Mihovil’’ i speleološka pripravnica Sandra Katić iz SO HPD “Sniježnica’’. Na seminaru je sudjelovalo 15 polaznika iz 7 speleoloških udruga te 8 instruktora speleologije i speleolog iz 5 speleoloških udruga.

U periodu od 28.6. – 2.7.2023. godine održan je 16. Balkanski speleološki skup. Kamp je bio smješten u okolici planine Zlatar i specijalnog rezervata prirode „Uvac“ nedaleko od grada Nova Varoš (zapadna Srbija). Sudjelovalo je preko 100 speleologa iz 10 zemalja (Slovenija, Rumunjska, Bugarska, Poljska, Srbija, Češka, Turska, Grčka, Hrvatska i Mađarska). Iz Hrvatske su prisustvovale dvije članice SO PDS Velebit: Barbara Trojko i Marina Grandić.

U razdoblju od 25.-26. studenog 2023., u Čakovcu je održan Skup speleologa Hrvatske 2023. u organizaciji Speleološke udruge „Međimurje“ iz Čakovca, pod pokroviteljstvom Komisije za speleologiju HPS-a, Hrvatskog speleološkog saveza, Zagrebačkog speleološkog saveza, Istarskog speleološkog saveza i Grada Čakovca. Na skupu speleologa Hrvatske sudjelovalo je 209 sudionika iz 30 različitih speleoloških društava i drugih udruga i ustanova. Sudionici su bili iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Austrije. Skup speleologa Hrvatske odvijao se kroz niz aktivnosti kroz tri dana. U petak je održano znanstveno-popularizacijsko i edukativno događanje „Istraživači 21. stoljeća“ u III. Osnovnoj školi u Čakovcu. To je 10 paralelnih radionica iz STEM područja na kojima su se djeca upoznala sa zanimljivim temama od bioraznolikosti i georaznolikosti, klimatskih promjena do speleologije.

Ostalo

Temeljem zaključaka sa speleoloških ispita, sjednica izvršnih odbora te održanih seminara, ažuriran je popis prijedloga tema za instruktorske radove, u korak s modernim metodama i vremenom. Također je napravljen i predložak za izradu instruktorskih radova, a pitanja za ispit za naziv Speleolog revidirana su i objavljena na stranicama KS HPS-a. Izmijenjen je i pravilnik vezano uz uvjete za naziv Speleolog, te se očekuju dodatne dorade na tu temu u bližoj budućnosti.

Neizvršene zadaće i poteškoće s kojima se komisija susreće u provođenju svojih aktivnosti

Poteškoće u radu KS nalazimo prilikom ažuriranja i unosa novih podataka na WEB stranici KS HPS-a https://www.hps.hr/speleologija/ zbog neprilagođenog sučelja suvremenim potrebama te sporosti učitavanja sadržaja na WEB što uzrokuje veću potrošnju vremena od potrebne. Postoje određene ideje za poboljšanje, međutim zbog poslovnih i privatnih obaveza, trenutno ne nalazimo vremena koje bi mogli posvetiti rješenju tog problema.

Proračun koji se dodjeljuje na godišnjoj razini pokriva vrlo mali dio financijskog troška koji proizvode aktivnosti i program koji KS provodi sa svojim članicama tokom cijele godine, a što uključuje škole, seminari, skupove i istraživanja. Isti bi voljeli povećati u ukupnom udjelu dodijeljenih sredstava kako bi učinkovitije mogli podupirati programe, aktivnosti i logističke zahtjeve organizatora i suorganizatora.

Probleme nam stvara i dugogodišnji spor sa HSS-om koji je kulminirao jednostranim izmjenama delegata i vice delegata od strane HSS-a u međunarodnim speleološkim organizacijama te nezainteresiranost za dogovor i suradnju u smislu zajedničkog razvitka hrvatske speleologije.


KOMISIJA ZA SPELEOLOLOGIJU HPS-a u 2022. GODINI

Održani sastanci Komisije za speleologiju HPS-a

U 2022. godini KS HPS je koordinirala radom 21 speleološkog odsjeka, sekcija i udruga članica koje su imale 588 članica i članova sa sljedećim speleološkim nazivima - 28 instruktora speleologije, 87 speleologa, 442 speleološka pripravnika i 31 speleoloških suradnika. Koordinacija rada odvijala se putem redovnih sjednica Izvršnog odbora i godišnje Skupštine KS HPS.

KS HPS je održala 3 sjednice IO KS HPS tijekom 2022. (u siječnju, svibnju, studenom) te redovnu godišnju Skupštinu 25.studenog 2022.

Članovi Izvršnog odbora Komisije za speleologiju HPS-a su na sjednici IO-a održanoj u Samoboru u 6.studenog 2022. dogovorili na koji će način doprinijeti 150. obljetnici osnutka Hrvatskog planinarskog družtva (HPD-a), a to su: natjecanje u speleo orijentaciji u špiljskom sustavu Đulin ponor-Medvedica u Ogulinu te organizacija predavanja na speleološke teme u Gradu Ogulinu, predavanja u sklopu 20 godina istraživanja jamskog sustava Crnopac te će se projekt istraživanja hrvatskog krša 2024. godine u potpunosti posvetiti obilježavanju obljetnice.

Na godišnjoj Skupštini 25.studenog usvojeno je izvješće o djelatnosti KS za 2022.godinu, te je prihvaćen plan rada i financijski program KS za 2023.godinu. Skupština i sjednica IO se pratila i putem videokonferencije. Sudjelovalo je 23 članova iz 10 speleoloških udruga te glavni tajnik HPS-a Alan Čaplar.

Planom rada predviđen je nastavak projekta 'Speleološka istraživanja hrvatskog krša' kao i tri stručna seminara na temu edukacije, tehničkog penjanja i opremanja speleoloških objekata te topografskog snimanja speleoloških objekata.

Nekoliko tjedana prije održavanja Skupštine zaprimljena je molba od strane članova HPD Kozjak iz Kaštel Sućurca da se njihov novoosnovani speleološki odsjek primi u članstvo Komisije za speleologiju HPS-a. Primanje novog odsjeka jednoglasno je prihvaćeno čime smo bogatiji za 11 novih članova.

Ostvarene aktivnosti i rezultati

Za provođenje istraživanja i obavljanja radnji u speleološkim objektima na području Hrvatske do 31.12.2022. godine KS HPS kao nositelj s 20 članica KS koje su izvođači, ima Dopuštenje (KLASA: UP/I-612-07/21-34/28, URBROJ: 517-10-2-1-21-2) od 21.12.2021. Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Dopuštenje sadrži niz uvjeta koje su u obvezi sve članice KS ispoštovati kako se navedeno dopuštenje ne bi u potpunosti ili djelomično ukinulo.

Tijekom 2022. godine članice KS HPS ukupno su provele 550 speleoloških istraživanja/monitoringa na teritoriju HR te je istraženo preko 6700 m dubine i preko 19 km duljine.

Nastavljen je jedinstveni projekt KS HPS-a pod nazivom „Speleološka istraživanja hrvatskog krša 2022“. Koordinator projekta bila je pročelnica KS u suradnji s voditeljima pojedinih istraživačkih aktivnosti. Projekt se sastojao od niza speleoloških ekspedicija, logora i istraživanja na teritoriju Hrvatske koji u cjelini predstavljaju glavni rezultat rada KS. Tijekom 2022. pet SO/SS/SU u suorganizaciji KS HPS organiziralo je četiri speleološke ekspedicije, odnosno speleološka kampa i logora na kojem je sudjelovalo čak 220 sudionika iz 11 udruga iz Hrvatske, te 7 zemalja EU, dok je jedna članica projekt provela kao cjelogodišnje istraživanje Crnopca. Od značajnijih speleoloških rezultata u 2022. godini treba izdvojiti dvije međunarodne ekspedicije na Sjevernom Velebitu u organizaciji SO PDS Velebit u jami Nedam. Tijekom dvije ekspedicije u ukupnom trajanju od tri tjedna izvedena su opsežna speleološka i speleoronilačka istraživanja kojima se došlo do dubine od -1335 m, čime je postala druga najdublja jama u Hrvatskoj te 27. najdublja jama na svijetu. Ostvarena postignuća prezentirana su javnosti putem medija i društvenih mreža. Istraženo je novih 354 m duljine i 85 m dubine, a sudjelovalo je 67 sudionika iz 15 speleoloških udruga i 8 država.

Nova istraživanja u jamskom sustavu Crnopac u 2022. godini dio su cjelogodišnjeg projekta SO HPK Sveti Mihovil kojim je ostvareno 16 istraživanja u JSC i jami Duša te je nacrtano preko 3,5 km novih kanala. Jama Duša, čija duljina iznosi preko 2,7 kilometara, svega je desetak metara tlocrtno udaljena od JSC te postoji velika mogućnost za spajanjem ta dva speleološka objekta. Trenutna duljina JSC iznosi blizu 59 km duljine, a dubina ostaje na 828 metara, što JSC stavlja na 62. mjesto najduljih speleoloških objekata na svijetu. Rezultati istraživanja predstavljeni su na 18. UIS Speleološkom kongresu u Savoie-Technolac u Francuskoj, te časopisu Subterranea Croatica. Ukupno je sudjelovalo 40 speleologa iz 5 hrvatskih i 4 bugarske speleološke udruge.

Članovi SO HPD Željezničar iz Zagreba organizirali su speleološki logor kod izvora Cetine. Ostvareni su ciljevi u pogledu ponavljanja cjelokupnog starog nacrta Rudelića špilje, ronjenje sifona u Rudelića špilji (topografski snimljeno preko 1500 m kanala), nastavka istraživanja i topografskog snimanja neistraženih dijelova špilje Kotluše (oko 500 m), ponovno topografsko snimanje Dedinog kanala u špilji Kotluši (preko 700 m), te dovršavanje nacrta Gornje Tutićeve špilje u cijelosti (topografski snimljeno 220 m). Na logoru je sudjelovalo 56 speleologa iz 6 speleoloških udruga.

Članovi SK Ozren Lukić iz Zagreba su i osmu godinu u nizu organizirali ekspediciju na području srednjeg Velebita. Tijekom ekspedicije ukupno se istraživalo u 33 speleološka objekta od čega je 30 novoistraženih. Najveće dostignuće je jama Crnopolis čija trenutna dubina iznosi 210 metara te ima perspektivu za još veću dubinu. Na ekspediciji je sudjelovalo 43 sudionika iz 7 speleoloških udruga i stanice HGSS-a.

Speleološko istraživanje Sniježnice podrazumijeva 28 novoistraženih objekata, pretežito manje do srednje jame, te penj u Plješini koji je stao nakon 70-ak metara. Istraživanje je provedeno od strane 14 sudionika iz 6 speleoloških udruga iz HR i BIH, a sve u organizaciji Speleološkog odsjeka HPD Sniježnica. U četiri dana istraženo je 760 novih metara u unutrašnjosti Sniježnice sa zajedničkom dubinom od 430 metara.

Nadalje, zaštita speleoloških objekata je jedna osnovnih aktivnosti KS, i KS je ujedno i partner uključen u inicijativu Čisto podzemlje, a članice KS redovno dostavljaju informacije o onečišćenim speleološkim objektima RH što je vidljivo i na Bioportalu http://www.bioportal.hr/gis/ pod „Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima“ (ukupno se za sada nalazi 968 onečišćenih speleoloških objekata). U 2022. godine 4 članice KS HPS (Speleo8, SO PDS Velebit, SK Ozren Lukić, SO HPS Željezničar) su u okviru inicijative Čisto podzemlje očistile i djelomično očistile 17 speleoloških objekata i ukupno je izvučeno 63 kubika otpada. Isto tako, KS sa svojim članicama je uključena u izradu Katastra speleoloških objekata HR u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja(sada je u Katastru ukupno 4991, od toga 4122 unesenih speleoloških objekta, dok je 439 speleoloških objekata u provjeri, a 430 su uneseni kao podaci iz literature). U tijeku je XI. krug predaje speleoloških objekata u katastar. Svi podaci s ograničenim brojem informacija dostupni su javnosti. Redovito su ažurirane web stranice komisije na domeni https://www.hps.hr/speleologija/ kao i na društvenoj mreži https://www.facebook.com/KSHPS.SCCMA/. Također su, redovito, obavijesti o važnijim akcijama KS objavljene u časopisu Hrvatski planinar. Nadalje, veliki broj članova KS odnosno iz članica SO/SU s nazivom instruktor speleologije i speleolog su ujedno i spašavatelji HGSS-a te aktivni u radu Komisije za speleospašavanje HGSS-a.

Vlado Božić, jedan od koordinatora za povijest, arhivsku građu i bibliografiju dostavio je izvješće za 2022. godinu. Tijekom ovog razdoblja V. Božić pripremio je članak „O speleološkom radu na području Rijeke u razdoblju 1885. – 1985.“ (to je dio materijala za knjigu koju priprema Dalibor Reš iz SU Estavela iz Kastva, a trebala bi izaći tijekom 2023. godine). Za časopis CIPELCUG (izdaje HPD „Željezničar“) V. Božić je pripremio članak „Zelinska špilja“. Za časopis SPELEOLOG V. Božić pripremio je razni povijesni materijal u članku „Riječ uredništva: 70 godina časopisa SPELEOLOG“ (izlazi početkom 2023. godine). U sklopu 30. obljetnice pogibije Ozrena Lukića organizirana je izložba na HGSS stanici Zagreb, takozvanoj “Žici”, s ciljem da se obilježi njegov život i rad, te posebno istakne njegova uloga kao inspiracije za buduća istraživanja u geologiji i speleologiji. Izložba je bila podijeljena u tri cjeline - Lukin život i djelo, Speleološka oprema kroz povijest, Suradnja geološke i speleološke zajednice, te popraćena setom predavanja. Na izložbi koju su organizirali Speleološki klub Ozren Lukić i Speleološki odsjek HPD „Željezničar“ uz pomoć Hrvatskog geološkog instituta, prisustvovalo je više od 50 sudionika. Na Hrvatskom geološkom institutu postavljena je spomen ploča Ozrenu Lukiću, a 16. srpnja organiziran je i planinarski pohod do spomen ploče postavljene u blizini Malovanskog jezera na području Nacionalnog parka Paklenica.

Provođenje školovanja

Jedan od osnovnih zadataka KS HPS je edukacija speleologa koje se danas odvija kroz speleološke škole, stručne seminare i skupove te ispite za naziv Speleolog i Instruktor speleologije.

Svu edukaciju u okviru KS provodili su licencirani instruktori i pomoćni instruktori KS za 2022. godinu po programu odobrenom od strane Komisije. U 2022. bilo je licencirano ukupno 119 instruktora i 171 pomoćnih instruktora, a podaci su bili javno objavljeni na web stranici HPS-a.

Sve najavljene speleološke škole u 2022. godini su i održane (9 speleoloških škola). KS i koordinatori za školovanje su prihvatili dostavljena izvješća u organizaciji sljedećih udruga: SO PDS Velebit, SO HPD Željezničar, SO PD Imber, SAK Ekstrem, SK Ozren Lukić, SO HPK Sveti Mihovil, SO Liburnija PD Paklenica, SU Međimurje, SU Kraševski zviri na kojima je ukupno 88 polaznika steklo naziv speleološki pripravnik.

Za provođenje speleološke edukacije – speleoloških škola i stručnih seminara KS HPS ishodila je Dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: za područje ekološke mreže NATURA 2000 – stanišni tip 8310 špilje i jame zatvorene za javnost u 2022. godini (KLASA: UP/I-612-07/20-34/34, URBROJ: 517-10-2-1-21-2) od 21. prosinca 2021.

U prostorijama HGSS Stanice Zagreb, 29. siječnja 2022. godine održan je speleološki ispit Komisije za speleologiju HPS-a za speleološki naziv Instruktor speleologije i Speleolog. Domaćini ispita bili su članovi SU Kraševski zviri iz Ivanca.

Prijavljeni kandidati za naziv Instruktor speleologije su uspješno obranili svoj rad i nove instruktori su:Dino Grozić (SO PDS Velebit, Zagreb , značka instruktor br. 131) sa instruktorskim radom „Upotreba podataka dobivenih ALS LiDAR snimanjem za pronalazak potencijalnih speleoloških objekata“ i Jure Šarić (SO HPK Sv.Mihovil, Šibenik, značka instruktor br. 132) sa instruktorskim radom „Metodika samospašavanja“. Od sedam prijavljenih kandidata za naziv Speleolog, troje ih je pristupilo ispitu, a dvoje ih je položilo ispit za speleologa: Valerija Butorac (SO HPD Željezničar Zagreb, značka broj 277) i Nikola Pongrac (SU Međimurje Čakovec, značka broj 278). U prostorijama HGSS Stanice Zagreb, 30. siječnja 2022. godine u organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a održan je stručni seminar na temu zaštite prirode i speleoloških objekata. Voditelj seminara bio je Damir Janton, instruktor speleologije. Seminaru je prisustvovalo 19 sudionika iz 6 speleoloških udruga. Na seminaru su održana tri predavanja. Lana Đud (SO HPD Željezničar) pričala je o zakonodavnim okvirima vezanima uz speleološku djelatnost te o strukturi i djelokrugu institucija unutar sektora zaštite prirode zaduženog za speleološku djelatnost. Nakon toga, Roman Leopold (SK Ozren Lukić) održao je predavanje o načinima sufinanciranja akcija čišćenja speleoloških objekata, u ovom slučaju od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zadnje predavanje održao je Ruđer Novak (SO HPD Željezničar). Tema predavanja bila je priprema, provedba i promocija akcije čistog podzemlja. Za vikend 19. - 20. veljače 2022 održan je seminar o digitalnom topografskom snimanju u Lovranskoj Dragi u organizaciji SU Estavela i SO Velebit a uz podršku Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, Hrvatskog speleološkog saveza te JU PP Učka koja je ustupila na korištenje smještaj u Domu za mlade u Lovranskoj Dragi za potrebe seminara. Voditelj seminara bio je Dino Grozić, instruktor speleologije. Seminar se sastojao od predavanja i praktičnog dijela seminara ispred Doma za mlade i digitalnog topografskog snimanja pećine Oporovina. Na seminaru je sudjelovalo 22 polaznika iz 9 speleoloških udruga te 7 instruktora/demonstratora i 3 logističara.

U razdoblju od 21. - 22. svibnja 2022. godine na vježbalištu HGSS Stanice Zagreb („Žica“) u organizaciji Komisije za speleospašavanje HGSS-a održan je seminar o tehnikama samospašavanja za speleološke udruge. Na seminaru je sudjelovalo 16 polaznika iz 9 speleoloških udruga (SO HPD Željezničar, SO PDS Velebit, SU Kraševski Zviri, SO HPK „Sv. Mihovil“, SO Liburnija SO HPD Imber, SU Estavela, SD Ćićarija, SD Proteus). Seminar je vodilo 8 članova HGSS-a. Od 24. do 31. srpnja 2022. u Poslovnom parku Savoie Tehnolac u Le Bourget-du-Lac, u Francuskoj, na južnoj obali jezera Bourget održan je 18. Svjetski međunarodni speleološki kongres u organizaciji UIS (Union Internationale de Speleologie) na kojem su sudjelovali i članice KS HPS.

U razdoblju od 4.-6.11. 2022. u Samoboru je održan Skup speleologa Hrvatske – Samobor u organizaciji Speleološkog kluba Samobor i Udruge Breganja. Pokrovitelji/suorganizatori su Grad Samobor, Pučko otvoreno učilište Samobor, Hrvatski speleološki savez (HSS) i Komisija za speleologiju HPS.

U subotu, 26. studenog 2022. godine, u prostorijama HGSS stanice Zagreb („Žica“) održao se stručni seminar o znanstvenim istraživanjima u speleološkim objektima u organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a uz domaćinstvo Speleološkog kluba Ozren Lukić. Voditelji seminara bili su Damir Janton i Vinka Dubovečak, instruktori speleologije. Glavni cilj ovog seminara bio je približiti aspekte znanstvenih istraživanja koja se mogu obavljati tijekom boravka u speleološkim objektima. Raspravljalo idejama kako se kroz projektne aktivnosti mogu sustavno izvoditi istraživanja kao što se i teme znanstvenih istraživanja mogu pretvoriti u diplomske radove, doktorate. Sudionici su imali priliku vidjeti uzorke stijena, špiljske faune koji su se mogli gledati pod mikroskopom i lupom, a bili su izloženi i razni mjerni instrumenti kojima se prikupljaju podaci za razne aspekte znanstvenih istraživanja.

U planu je organizacija seminara iste tematike u prvom kvartalu 2024. godine uz dogovor da će se uz teoretski dio seminara uvesti i praktični dio gdje će sudionici imati priliku vidjeti i sami isprobati načine prikupljanja podataka i uzoraka u speleološkim objektima. Na seminaru je sudjelovalo 36 sudionika, 8 predavača te troje ljudi koji su bili zaduženi za logistiku, a sve to iz 13 speleoloških društava iz Slovenije i Hrvatske.

U nedjelju, 27. studenog 2022.godine, nastavno na prethodni seminar, održan je Okrugli stol na temu geobaštine, georaznolikosti i speleoloških objekata koji se pokazao vrlo uspješnim u donošenju daljnjih planova, smjernica te rasprava na navedenu temu. Uviđa se potreba za osnivanjem radne skupine za speleološki zapisnik i radne skupine za izradu priručnika za terensku nastavu u okviru speleoloških škola. Prioritet je,te u kraćem vremenu izvedivije, izraditi priručnike za terene. Putem HPS-a potrebno je ići prema MINGOR-u s idejom Zakona o speleološkoj djelatnosti.

Neizvršene zadaće i poteškoće s kojima se komisija susreće u provođenju svojih aktivnosti

Poteškoće u radu KS ponajprije se javljaju od samih njenih članica, odnosno nepravovremene dostave podataka i izvješća, te nepotpunih podataka. Potiču se članice da iznesu svoje poteškoće u izradi izvješća ili provođenju određene aktivnosti kako bismo zajedno poboljšali sustav te izbjegli eventualne probleme u izradi dokumentacije prema MINGOR-u.


KOMISIJA ZA SPELEOLOLOGIJU HPS-a u 2021. GODINI

Održani sastanci Komisije za speleologiju HPS-a

U 2021. godini KS HPS je koordinirala radom 20 speleološka odsjeka, sekcije i udruga članica koje su imale 468 članova sa sljedećim speleološkim nazivima - 25 instruktora speleologije, 87 speleologa, 328 speleološka pripravnika i 18 speleološka suradnika. Koordinacija rada odvijala se putem redovnih sjednica Izvršnog odbora i godišnje Skupštine KS HPS.

KS HPS je održala 4 sjednice IO KS HPS tijekom 2021. (u siječnju, svibnju, rujnu i prosincu). Dana 3.12.2021. dužnosti je razrješena dosadašnja tajnica KS HPS Aida Barišić (SO HPK Sv. Mihovil) koja zbog privatnih obaveza nije više bila u mogućnosti obnašati dužnost. Lea Ovčarić (SO HPD Željezničar) predložena je za novu tajnicu te je prijedlog jednoglasno prihvaćen na Skupštini.

Skupština je usvojila izvješće o djelatnosti KS za 2021.godinu, te prihvatila plan rada i financijski program KS za 2022.godinu. Skupština i sjednica IO se pratila i putem videokonferencije.

Ostvarene aktivnosti i rezultati

Za provođenje istraživanja i obavljanja radnji u speleološkim objektima na području Hrvatske do 31.12.2021. godine KS HPS kao nositelj s 20 članica KS koje su izvođači, ima Dopuštenje (KLASA: UP/I-612-07/20-34/25, URBROJ: 517-05-2-1-20-2) od 10.11.2020. Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Dopuštenje sadrži niz uvjeta koje su u obvezi sve članice KS ispoštovati kako se navedeno dopuštenje ne bi u potpunosti ili djelomično ukinulo.

Tijekom 2021. godine članice KS HPS ukupno su provele 286 speleološka istraživanja/monitoringa na teritoriju HR te je istraženo preko 7000 m dubine i preko 17 km duljine.

Nastavljen je jedinstveni projekt KS HPS-a pod nazivom „Speleološka istraživanja hrvatskog krša 2021“. Koordinator projekta bila je pročelnica KS u suradnji s voditeljima pojedinih istraživačkih aktivnosti. Projekt se sastojao od niza speleoloških ekspedicija, logora i istraživanja na teritoriju Hrvatske koji u cjelini predstavljaju glavni rezultat rada KS. Tijekom 2021. sedam SO/SS/SU u suorganizaciji KS HPS organiziralo je sedam speleoloških ekspedicija, kampova i logora na kojem je sudjelovalo 165 sudionika iz 13 udruge iz Hrvatske, te 4 zemalja EU.

Od značajnijih speleoloških rezultata u 2021. godini treba izdvojiti nova istraživanja u jamskom sustavu Crnopac. Kroz 13 speleoloških istraživanja, u kojima su sudjelovali speleolozi iz brojnih udruga diljem RH novoistraženih je 2221 metara, a dosegnuta je u nova najdublja točka sustava. Trenutna duljina JS Crnopac iznosi 55.520m a dubina 828 metara. Također na Crnopcu, u jami Duša, čija istraživanja provode speleolozi SO HPK Sv.Mihovil, dosegla se duljina od 2308m i dubina od 318 metara. Jama Duša svega je desetak metara tlocrtno udaljena od JS Crnopac te postoji velika mogućnost za spajanjem ta dva speleološka objekta. Na ekspediciji na Sjevernom Velebitu u organizaciji SO PDS Velebit u jami Nedam, dosegla se nova dubina od 1250m sa perspektivom za daljnje istraživanje. Jama Nedam trenutno je treća jama po dubini u Hrvatskoj. Članovi SO Željezničara iz Zagreba organizirali su speleološku ekspediciju kod izvora Cetine. Glavni cilj ekspedicije bio je nastavak istraživanja u Gospodskoj špilji gdje je ukupno nacrtano preko 500 metara novih kanala. Treba izdvojiti i istraživanja u Gornjoj Tutićevoj špilji gdje se nacrtalo preko 500 metara kanala a u špilji ima velike perspektive za nastavak istraživanja. Članovi SK Ozren Lukić iz Zagreba su i sedmu godinu u nizu organizirali ekspediciju na području srednjeg Velebita. Glavni ovogodišnji cilj bio je nastavak istraživanja u ponoru Pepelarica gdje se uronom u sifon jama produbila za 7 metara te sada iznosi 354 metra. Ponor Pepelarica najdublji je objekt srednjeg Velebita. Uz Pepelaricu istraženo je još 20-ak novih objekata od toga tri sa dubinama većim od sto metara. SU Kraševski zviri iz Ivanca su tijekom ekspedicije na Ravnoj gori istražili i topografski snimili 14 novih speleoloških objekata. Članovi DDISKF-a ostvarili su značajne speleoronilačke rezultate u izvorima Vukovića vrila, Litno, Kusac,Bakovac i Vrnjika. Nadalje, zaštita speleoloških objekata je jedna osnovnih aktivnosti KS i KS je ujedno i partner uključen u inicijativu Čisto podzemlje a članice KS redovno dostavljaju informacije o onečišćenim speleološkim objektima RH što je vidljivo i na Bioportalu http://www.bioportal.hr/gis/ pod „Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima“ (ukupno se za sada nalazi 941 onečišćenih speleoloških objekata). U 2021. godine 3 članice KS HPS (SO PDS Velebit, SK Ozren Lukić, SO HPS Željezničar) su u okviru inicijative Čisto podzemlje očistile i djelomično očistile 7 speleoloških objekata i ukupno je izvučeno 76,5 kubika otpada. Isto tako, KS sa svojim članicama je uključena u izradu Katastra speleoloških objekata HR u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (sada je u Katastru ukupno 3.826 speleoloških objekta, dok je 721 speleoloških objekata u provjeri). Svi podaci s ograničenim brojem informacija dostupni su javnosti. Redovito su ažurirane web stranice komisije na domeni https://www.hps.hr/speleologija/ kao i na društvenoj mreži https://www.facebook.com/KSHPS.SCCMA/ . Također su, redovito, obavijesti o važnijim akcijama KS objavljene u časopisu Hrvatski planinar. Nadalje, veliki broj članova KS odnosno iz članica SO/SU s nazivom instruktor speleologije i speleolog su ujedno i spašavatelji HGSS-a te aktivni u radu Komisije za speleospašavanje HGSS-a.

Veliki broj speleologa sudjelovao je u volonterskim akcijama sanacija kuća i krovišta primjenom speleoloških tehnika nakon potresa u Banovini (Petrinja i okolica). U galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu otvorena je 25. studenog 2021. godine moguće je do 15. siječnja 2022. godine razgledavanje izložbe „Arheologija i speleologija: Iz tame podzemlja do svjetla spoznaje", autora Ivora Jankovića, Dalibora Paara i Ivana Drnića. Izložba prikazuje rekonstrukciju špilje s bogatstvom građe koja potječe iz špilja i jama, različite načine korištenja speleoloških objekata kroz pretpovijesna i kasnija razdoblja i važnost kvalitetne suradnje arheologa i speleologa bez koje bi mnogi važni arheološki nalazi iz speleoloških objekta ostali nepoznati.

Provođenje školovanja

Jedan od osnovnih zadataka KS HPS je edukacija speleologa koje se danas odvija kroz speleološke škole, stručne seminare i skupove te ispite za naziv Speleolog i Instruktor speleologije.

Svu edukaciju u okviru KS provodili su licencirani instruktori i pomoćni instruktori KS za 2021. godinu po programu odobrenom od strane Komisije. U 2021. bilo je licencirano ukupno 107 instruktora i 113 pomoćnih instruktora, a podaci su bili javno objavljeni na web stranici HPS-a.

Sve najavljene speleološke škole u 2021. godini su i održane (10 speleoloških škola). KS i koordinatori za školovanje su prihvatili dostavljena izvješća u organizaciji sljedećih udruga: SO PDS Velebit (2 speleološke škole), SO PD Imber, SO PD Profunda, SAK Ekstrem, SK Ozren Lukić, SO Liburnija PD Paklenica, SO HPD Sniježnica, SU Međimurje, SU Kraševski zviri na kojima je ukupno 96 polaznika steklo naziv speleološki pripravnik.

Za provođenje speleološke edukacije – speleoloških škola i stručnih seminara KS HPS ishodila je sljedeća Dopuštenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: • KLASA: UP/I-612-07/20-34/24, URBROJ: 517-05-2-1-20-3 od 20. studenog 2020. za područje Parka prirode Velebit i na području ekološke mreže NATURA 2000 – stanišni tip 8310 špilje i jame zatvorene za javnost u 2021. godini • KLASA: UP/I-612-07/20-34/27, URBROJ: 517-05-2-1-20-2 od 26. studenog 2020. za speleološke objekte Banova ljut, Špilja za Gromačkim vlakom, Bezdan i Glogova na području ekološke mreže NATURA 2000 – stanišni tip 8310 špilje i jame zatvorene za javnost u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2021. godini • KLASA: UP/I-612-07/20-34/29, URBROJ: 517-05-2-1-20-2 od 08. prosinca 2020. za područje ekološke mreže NATURA 2000 – stanišni tip 8310 špilje i jame zatvorene za javnost od 01.09. – 15.10.2021. godine.

U prostorijama HGSS Stanice Zagreb, Bliznec 29 održani su 30. i 31. siječnja 2021. godine speleološki ispiti Komisije za speleologiju HPS-a za speleološki naziv Instruktor speleologije i Speleolog. Domaćini ispita bili su članovi SU Međimurje iz Čakovca. Prijavljene kandidatkinje za naziv Instruktor speleologije su uspješno obranile svoj rad i nove instruktorice su: Đenis Barnjak (SO PD „Željezničar“) sa instruktorskim radom Postavljanje sigurnosne niti u napredovanju kroz potopljene špiljske kanale i Žana Marijanović (Speleo8) sa instruktorskim radom Minsko eksplozivna sredstva u speleološkim objektima. Od 13 prijavljenih kandidata za naziv Speleolog, 11 ih je pristupilo ispitu. Svih 11 kandidata su uspješno položili ispit te stekli naziv Speleolog. Novi Speleolozi su Anita Trojanović (SO HPD Sniježnica), Goran Jerković (SO HPD Sniježnica), Paško Visković (SAK Ekstrem), Stipe Maleš (SO HPD Željezničar), Valentina Kraš (SU Kraševski zviri), Domagoj Čajko (SO PDS Velebit), Ana Lipovac (SO PDS Velebit), Pava Vidić (SO PDS Velebit), Julija Capjak (SK Ozren Lukić), Zvonimir Penava (SK Ozren Lukić) te Ivor Perković (SK Ozren Lukić).

U petak 29. siječnja 2021. godine u prostorijama HGSS stanice Zagreb, na Medvednici Komisija za speleologiju HPS-a održala je Instruktorski seminar o speleološkoj edukaciji. Voditeljica seminara bila je Instruktorica speleologije Vinka Dubovečak, a domaćini SU Međimurje. Na seminaru su obrađene sljedeće teme: godišnja dopuštenja za provođenje speleološke edukacije, obveze SO/SU u vezi ispunjavanja obrazaca prema KS HPS, pregled speleoloških škola i stručnih seminara KS HPS u 2020. godini, budući stručni seminari KS HPS u 2021. godine te ideje za nove seminare, prezentacije teorijskog dijela speleološke škole prema Programu školovanja KS HPS-a. Sudjelovalo je 11 polaznika iz 5 SO/SU te 8 instruktora speleologije.

Članovi udruga članica KS HPS-a (SO PDS Velebit, SO HPD Željezničar, SO HPD Snježnica, SO PD Profunda, SS PD Sv. Jakov Bitelić, SK Ozren Lukić) sudjelovale su na seminaru o tehnikama samospašavanja u organizaciji Komisije za speleospašavanje HGSS-a 15.-16.05.2021. na speleološkom poligonu Žica u Zagrebu (prostorije HGSS Stanice Zagreb). Seminar je bio usmjeren na praktičnom uvježbavanju tehnika samospašavanja. Ukupan broj sudionika bio je 20.

U razdoblju od 25. do 29.kolovoza 2021. godine delegat Hrvatske u BSU Marko Rakovac sudjelovao je na Balkanskom speleološkom kampu u Vranskom (Slovenija) u organizaciji Balkanske speleološke unije (BSU) i speleološkog kluba Topolšica.

U razdoblju od 10.-12. rujna 2021., u Gospiću je održan Skup speleologa Hrvatske 2021. u organizaciji SO HPD Željezničar, pod pokroviteljstvom Komisije za speleologiju HPS-a, Hrvatskog speleološkog saveza i Grada Gospića. Skup je održan u prostorijama OŠ dr. Jure Turić i KIC-a gdje se odvijao niz aktivnosti kroz tri dana. U petak je održana radionica za osnovnoškolsku djecu (3. i 4. razredi) te je održan okrugli stol na temu speleoloških objekata kao dijela georaznolikosti i geobaštine u suorganizaciji s Zavodom za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. U subotu su nakon otvorenja održana tri tematska bloka u kojima je predstavljeno 18 usmenih priopćenja te posterska sekcija s ukupno 6 posterskih priopćenja. Istovremeno, u prostorijama KIC-a održavao se speleofilm festival te izložba speleofotografije. Nakon održanog stručno-znanstvenog dijela Skupa, uspješno je testirana i provedena prva tradicionalna speleoalka u parku ispred Strukovne škole Gospić. U nedjelju su veći dio speleologa posjetili Pećinski park Grabovaču.

Od 20. do 21. studenog 2021. u Planinarskom domu „Velobrdskih ledara“ u Velikom brdu (Makarska) u organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a i Speleološko-alpinističkog kluba Ekstrem iz Makarske održan je Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata. Voditelj dvodnevnog seminara bio je instruktor speleologije Teo Barišić. Na seminaru je sudjelovalo ukupno 24 speleologa, od čega 5 instruktora/demonstratora te 19 polaznika iz 10 speleoloških udruga (5 SO HPD Sniježnica, 3 SAK Ekstrem, 3 SO PDS Velebit, 2 SO PD Imber, 1 SU Kraševski zviri, 1 SO PD Profunda, 1 SO Liburnija PD Paklenica, 1 Speleo8, 1 SD Špiljar, 1 SD Istra). Na seminaru je izrađen speleološki nacrt Jerove špilje na Biokovu po timovima (oko 100-ak metara kanala) te je održana radionica gdje su polaznici seminara unosili podatke u računalne programe za obradu podataka, printali poligone, prenosili poligone te izrađivali nacrt na paus papiru olovkom.

U organizaciji KS HPS i u domaćinstvu SO HPD Željezničar, 3.-5.12.2021. održan je seminar o orijentaciji u speleologiji u prostorijama HGSS stanice Zagreb na „Žici“. Voditelj dvodnevnog seminara bio je instruktor speleologije Josip Dadić. Na seminaru je sudjelovao 24 polaznik iz 8 udruga (SO PDS Velebit, SK Ozren Lukić, SO HPD Sniježnica, SO HPD Željezničar, Speleo Osmica, SO PD Profunda, SU Međimurje, SD Zelena brda - Trebinje ) te 12 instruktora i demonstratora. Cilj seminara bio je upoznavanje polaznika sa osnovama orijentacije, kartografije, rada sa GPS uređajima, te upoznavanje sa softverima vezanim za kartografiju kao i mobilnim aplikacijama te primjena naučenog.

Neizvršene zadaće i poteškoće s kojima se komisija susreće u provođenju svojih aktivnosti

KS sa svojim članicama na partnerskoj osnovi surađuje sa svim nadležnim institucijama npr. NP, PP, MINGOR i dr. iako KS ima godišnje dopuštenje za speleološka istraživanja za 2021. te svoje aktivnosti najavljuje najmanje osam dana ranije, kako bi dodatno istraživali špilju Veternicu kojom upravlja PP Medvednica, ulaz se ograničava isključivo prvu subotu u mjesecu kada je omogućen ulaz i posjetiteljima u turistički dio od 10 do 16 sati. Iako je postignut dogovor o čemu i postoji dopis PP, udruge se preusmjeravaju na dan i vrijeme prve subote u mjesecu. KS je zbog toga zatražila mišljenje nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, tj. Zavoda za zaštitu okoliša i prirode te je u dobivenom odgovoru dobila pozitivan pomak i na temelju toga dogovoren je i sastanak sa ravnateljicom Parka. Sastanku su prisustvovali Alan Čaplar kao glavni tajnik HPS-a, Damir Janton kao pročelnik Komisije za speleologiju HPS-a te Ruđer Novak kao koordinator Komisije za speleologiju za zaštitu špilja i upravljanje špiljama. Sastanak je završio sa dogvorom da će Park uključiti speleologe u izradu dokumenta upravljanja špiljom Veternicom, parku je poslan cijeli niz radova vezanih uz samu špilju kao i kompletan popis lterature i povijesti istraživanja špilje. Na našu žalost, dogovor je ispao kao obećanje koje Park nije ispunio te su ignorirali naše daljnje mail-ove.

KOMISIJA ZA SPELEOLOLOGIJU HPS-a u 2020. GODINI

Održani sastanci Komisije za speleologiju HPS-a

U 2020. godini KS HPS je koordinirala radom 22 speleološka odsjeka, sekcije i udruga članica (na početku 2020.), dok krajem 2020. koordinira rad 20 speleološka odsjeka, sekcije i udruga članica, koje su imale 457 članova sa sljedećim speleološkim nazivima - 27 instruktora speleologije, 86 speleologa, 304 speleološka pripravnika i 44 speleološka suradnika. Koordinacija rada odvijala se putem redovnih sjednica Izvršnog odbora i godišnje Skupštine KS HPS.

KS HPS je održala 4 sjednice IO KS HPS tijekom 2020. (u siječnju, srpnju i listopadu pod ranijih vodstvom i u studenom pod novim vodstvom) i redovnu izbornu Skupštinu KS HPS 6.11.2020. ne kojoj je izabrano novo vodstvo KS na razdoblje od četiri godine 2021.-2025. Novo vodstvo je slijedeće: pročelnik KS HPS Damir Janton (SK Ozren Lukić), dopročelnica Vinka Dubovečak (SU Kraševski zviri) i tajnica Aida Barišić (SO HPK Sv. Mihovil), kao i koordinatori za pojedina područja speleologije:

 • koordinatori za speleološke tehnike: Marko Rakovac, Luka Havliček, Kristijan Hmura;
 • koordinatori za speleološku edukaciju: Dalibor Paar, Damir Basara, Vinka Dubovečak;
 • koordinatori za međunarodnu suradnju: Marko Rakovac, Teo Barišić, Aida Barišić;
 • koordinatori za katastar i speleološku dokumentaciju: Teo Barišić, Goran Rnjak, Mea Bombardelli;
 • koordinatori za povijest, arhivsku građu i bibliografiju: Vlado Božić, Mea Bombardelli;
 • koordinatori za zaštitu špilja i upravljanje špiljama: Ruđer Novak, Matea Talaja;
 • koordinatori za znanstvena istraživanja: Dalibor Paar, Velimir Ivačić;
 • koordinatori za minski sumnjiva područja i speleološke objekte zagađene minsko eksplozivnim sredstvima: Teo Barišić, Ruđer Novak.

Skupština je usvojila izvješće o djelatnosti KS za 2020.godine, te prihvatila plan rada i financijski program KS za 2021.godinu. Skupština i sjednica IO se pratila i putem videokonferencije.

Slika.

Ostvarene aktivnosti i rezultati

Za provođenje istraživanja i obavljanja radnji u speleološkim objektima na području Hrvatske do 31.12.2020. godine KS HPS kao nositelj s 22 članica KS koje su izvođači, ima Dopuštenje (KLASA: UP/I-612-07/19-34/25, URBROJ: 517-05-2-1-19-2) od 31.10.2019. te Rješenje o ispravku (KLASA: UP/I-612-07/19-34/25, URBROJ: 517-05-2-1-19-3) od 8.11.2019. Ministarstva za zaštitu okoliša i energetiku. Dopuštenje sadrži niz uvjeta koje su u obvezi sve članice KS ispoštovati kako se navedeno dopuštenje ne bi u potpunosti ili djelomično ukinulo.

Tijekom 2020. godine članice KS HPS ukupno su provele 342 speleološka istraživanja/monitoringa na teritoriju HR te je istraženo preko 8500 metara dubine i gotovo 18 km duljine.

Nastavljen je jedinstveni projekt KS HPS-a pod nazivom „Speleološka istraživanja hrvatskog krša 2020“. Koordinator projekta bila je pročelnica KS u suradnji s voditeljima pojedinih istraživačkih aktivnosti. Projekt se sastojao od niza speleoloških ekspedicija, logora i istraživanja na teritoriju Hrvatske koji u cjelini predstavljaju glavni rezultat rada KS. Tijekom 2020. sedam SO/SS/SU u suorganizaciji KS HPS organiziralo je šest speleoloških ekspedicija, kampova i logora na kojem je sudjelovalo 155 sudionika iz 22 udruge iz Hrvatske, te 5 zemalja EU i svijeta.

Najveći uspjesi u speleološkim istraživanjima ove godine odvijali su se na Crnopcu (JI Velebit), Sjevernom Velebitu i na Biokovu. Tijekom istraživanja u jamskom sustavu Crnopac ekipa od 5 speleologa (SO Željezničar, SU Estavela) uspjela je ući u prostore jame Muda labudova te time naš najdulji sustav produljiti na sada već preko 53 kilometra čime je sustav smješten na 66. mjesto po duljini u svijetu. Jamski sustav Crnopac sada ima 5 ulaza i veliku perspektivu za istraživanje na brojnim mjestima.

Slika.

Tijekom ekspedicije na Sjevernom Velebitu u organizaciji SO Velebita iz Zagreba, dubina jame Nedam povećana je na 1226 metara čime je postala treća najdublja jama u Hrvatskoj. Na dubini 1192 metra preronjen je 'viseći' sifon dubine 6 i duljine 35 metara te se nakon njega nastavlja horizontalni dio jame. Sifon je preronila Đenis Barnjak, članica SO Željezničar Gospić.

Slika.

Na Biokovu su nastavljena istraživanja u jami Njemici u organizaciji SAK Ekstrem. U zadnjoj akciji u studenom dosegnuta je dubina od 934 metra. Osim što je jama Njemica najdublji objekt Biokova, i 5. je najdublji objekt u Hrvatskoj nakon četiri 'tisućice' na Sjevernom Velebitu. Dodatna zanimljivost pri istraživanju Njemice je i sifon, prvi u jamama Biokova.

Slika.

Četiri članice KS HPS sudjelovale su na projektu 'Istraživanje i otkup standardiziranih podataka o speleološkim objektima u Nacionalnom parku Plitvička jezera' gdje se tijekom prve faze projekta istražilo preko sto speleoloških objekata.

Članovi SO Sniježnice organizirali su izložbu 'Pregled speleoloških istraživanja Općine Ston' gdje su prikazani rezultati istraživanja u 19 speleoloških objekata. Izložba je održana u Stonu i Dubrovniku.

Nadalje, zaštita speleoloških objekata je jedna osnovnih aktivnosti KS i KS je ujedno i partner uključena u inicijativu Čisto podzemlje a članice KS redovno dostavljaju informacije o onečišćenim speleološkim objektima RH što je vidljivo i na Bioportalu http://www.bioportal.hr/gis/ pod „Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima“ (ukupno se za sada nalazi 820 onečišćenih speleoloških objekata). U 2020. godine 6 članica KS HPS (Speleološka sekcija PD "Sv. Jakov", SU Kraševski zviri Ivanec, SAK „Ekstrem“ Makarska, SO HPD Željezničar Zagreb, SO PDS Velebit Zagreb, SO HPD „Sniježnica“ Dubrovnik) su u okviru inicijative Čisto podzemlje očistile 9 speleoloških objekata i ukupno je izvučeno 38,5 kubika otpada. Isto tako, KS sa svojim članicama je uključena u izradu Katastra speleoloških objekata HR u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (sada je u Katastru ukupno 2498 speleoloških objekata, dok je 485 speleoloških objekata u provjeri). Svi podaci s ograničenim brojem informacija dostupni su javnosti.

Redovito su ažurirane web stranice komisije na domeni http://www.hps.hr/specijalisticke-djelatnosti/speleologija/ kao i na društvenoj mreži https://www.facebook.com/KSHPS.SCCMA/ .

Također su, redovito, obavijesti o važnijim akcijama KS objavljene u Hrvatskom planinaru.

Nadalje, veliki broj članova KS odnosno iz članica SO/SU s nazivom instruktor speleologije i speleolog su ujedno i spašavatelji HGSS-a te aktivni u radu Komisije za speleospašavanje HGSS-a.

Provođenje školovanja (za komisije koje provode neku vrstu školovanja - popis provedenih škola/tečaja i ispita, broj educiranog članstva, angažman instruktorskog kadra)

Jedan od osnovnih zadataka KS HPS je edukacija speleologa koje se danas odvija kroz speleološke škole, stručne seminare i skupove te ispite za naziv Speleolog i Instruktor speleologije.

Svu edukaciju u okviru KS provodili su licencirani instruktori i pomoćni instruktori KS za 2020. godinu po programu odobrenom od strane Komisije. U 2020. bilo je licencirano ukupno 78 instruktora i 122 pomoćnih instruktora, a podaci su bili javno objavljeni na web stranici HPS-a.

Od najavljenih i verificiranih 11 speleoloških škola u 2020. godini, zbog pandemije koronavirusa održano je 5 speleoloških škola, a KS i koordinatori za školovanje su prihvatili dostavljena izvješća u organizaciji sljedećih udruga: SO Sv. Mihovil, SO Željezničar, SO Velebit, SO Imber i SS PD Sv. Jakov na kojima je ukupno 46 polaznika steklo naziv speleološki pripravnik. Za provođenje speleološke edukacije – speleoloških škola na području posebnog rezervata, nacionalnog parka i na području ekološke mreže NATURA 2000 – stanišni tip 8310 špilje i jame zatvorene za javnost do KS HPS ishodila je dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike do 1.6.2020. (KLASA: UP/I-612-07/19-34/36, URBROJ: 517-05-2-1-19-4), a zatim i dopuštenje za provođenje speleološke edukacije – speleoloških škola na području Parka prirode 'Velebit' i na području ekološke mreže NATURA 2000 – stanišni tip8310 špilje i jame zatvorene za javnost od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja do 31.12.2020. (KLASA: UP/I-612-07/20-34/16, URBROJ: 517-05-2-1-20-2).

U Zagrebu 25. siječnja 2020.g. održani su ispiti za naziv Instruktor speleologije i Speleolog koje su proveli 10 ispitivača – instruktora speleologije uz kandidata za instruktoricu speleologije. Domaćini ispita bili su članovi SO HPD Željezničar iz Zagreba. Nova instruktorica speleologije je Vinka Dubovečak (SU „Kraševski zviri“ Ivanec) s instruktorskim radom „Računalna obrada speleološkog nacrta u programu CorelDRAW“. Od šest prijavljenih kandidata za naziv Speleolog, pet je pristupilo ispitu a četiri kandidata su uspješno položilo ispit i stekli naziv Speleolog, dok je jedan kandidat imao dopunu ispita koju je uspješno obranio te stekao naziv speleologa. Novi Speleolozi su Nicola Rossi (SO HPD Željezničar), Lea Ovčarić (SO HPD Željezničar), Zrinka Matić (SO HPD Željezničar), Darko Rubić (SK Ozren Lukić) i Ela Kovač (SO PDS Velebit).

Slika.

U Zagrebu, 24. - 26. siječnja 2020. održan je instruktorski stručni seminar o edukaciji u organizaciji KS i domaćinstvu SO HPD Željezničar iz Zagreba, voditelj Damir Basara, instruktor speleologije. Seminar se odvijao u dva dijela, prvi dio u petak 24.01. a drugi dio u nedjelju 26.01.2020. Tijekom seminara raspravljalo se o cjelokupnoj reformi školovanja unutar Hrvatskog planinarskog saveza, koja se provodi kroz 2019. i 2020. godinu. Sudjelovalo je 11 polaznika iz 4 SO/SU te 10 instruktora speleologije.

Od 24. do 25. listopada 2020. u domu Saveza izviđača Hrvatske u Omišu u organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a i SO PD Imber iz Omiša održan je Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata. Voditelj dvodnevnog seminara bio je instruktor speleologije Teo Barišić. Na seminaru je sudjelovalo ukupno 15 speleologa, od čega 5 instruktora/demonstratora te 15 polaznika iz šest speleoloških udruga – 7 iz Hrvatske i 1 iz BiH (4 SO HPK Sv. Mihovil, 2 SO HPD Sniježnica, 2 SS Sv. Jakov Bitelić, 3 SO PD Imber, 2 SD Špiljar i 2 SD Herceg Mostar iz BiH). Seminar se odvijao u obliku predavanja te u obliku radionice, u starom rudniku karbida nakon čega su se unosili podaci u računalne programe za obradu podataka, printanje poligona, prenošenje poligona i izrađivali nacrti na paus papiru olovkom.

Slika.

U organizaciji KS HPS i u domaćinstvu SO PDS Velebit, 7.-8.11.2020. održan je seminar o opremanju speleoloških objekata na poligonu stare žičare u Zagrebu te na Gorskom zrcalu (Medvednica). Voditelj dvodnevnog seminara bio je instruktor speleologije Marko Rakovac. Na seminaru je sudjelovalo 9 polaznika iz 5 udruga (SO PDS Velebit Zagreb, SK Ozren Lukić Zagreb, SO HPD Sniježnica Dubrovnik, SO HPD Mosor Split, SO PDS Imber Omiš) te 7 instruktora i 2 speleologa kao demonstratori.

Neizvršene zadaće i poteškoće s kojima se komisija susreće u provođenju svojih aktivnosti

Zbog epidemioloških prilika otkazano je nekoliko speleoloških škola.

Zbog epidemioloških prilika otkazan je i Skup speleologa Hrvatske 2020. koji je trebao biti održan u Zagrebu pod organizacijom SO HPD Željezničar Zagreb i KS HPS-om. Također, zbog epidemioloških prilika otkazan je seminar o samospašavanju i prvoj pomoći Komisije za speleospašavanje HGSS-a na kojima u pravilu sudjeluje velik broj članova udruga KS u ulozi instruktora i polaznika.

Jedna članica je zbog neizvršavanja godišnjih obveza prestala biti članicom KS HPS-a (SO HPS Sv.Jere, Skradin), dok se jedna speleološka udruga ugasila i trajno prestala s radom (SD Đula-Medvedica, Ogulin).

KS sa svojim članicama na partnerskoj osnovi surađuje sa svim nadležnim institucijama npr. NP, PP, MINGOR i dr. iako KS ima godišnje dopuštenje za speleološka istraživanja za 2020. te svoje aktivnosti najavljuje najmanje osam dana ranije, kako bi dodatno istraživali špilju Veternicu kojom upravlja PP Medvednica, ulaz se ograničava isključivo prvu subotu u mjesecu kada je omogućen ulaz i posjetiteljima u turistički dio od 10 do 16 sati. Iako je postignut dogovor o čemu i postoji dopis PP, udruge se preusmjeravaju na dan i vrijeme prve subote u mjesecu. KS je zbog toga zatražila mišljenje nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, tj. Zavoda za zaštitu okoliša i prirode te je u dobivenom odgovoru dobila pozitivan pomak i motiv na temelju kojeg će se tražiti sastanak s vodstvom Parka gdje će biti predložen sporazum o obavljanju speleoloških aktivnosti, te provođenje stručnih i znanstvenih istraživanja u špilji Veternici.
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2019. GODINI


U 2019. godini KS HPS je koordinirala radom 22 speleološka odsjeka i udruga članica, koje su imale 439 članova sa slijedećim speleološkim nazivima:

 • 25 instruktora speleologije
 • 82 speleologa
 • 305 speleoloških pripravnika
 • 27 speleoloških suradnika

Koordinacija rada odvijala se putem redovnih sjednica Izvršnog odbora i godišnje Skupštine KS HPS.

KS HPS je održala 3 sjednice IO KS HPS tijekom 2019. (u siječnju, svibnju i studenom) i godišnju Skupštinu 24.11.2019. na kojoj je Skupština usvojila izvješće o djelatnosti KS za 2019. g., te prihvatila plan rada i financijski program KS za 2020. g. Na svim sjednicama KS bilo je prosječno 30tak prisutnih iz najmanje 10 članica KS. Za sve sjednice KS je najmanje dva tjedna prije održavanja sjednice svim članicama proslijeđen poziv s dnevnim redom kao i zapisnici sjednica. Sjednice je sazvala i vodila pročelnica KS Aida Barišić uz suvodstvo dopročelnika/tajnika Marka Rakovca koje je ujedno u 2019. i pročelnik Komisije za speleospašavanje HGSS-a.

Na temelju odluke IO KS od 25. studenog 2018. godine nastavio se jedinstveni zajednički projekt pod nazivom „Speleološka istraživanja hrvatskog krša 2019“. Koordinator projekta je pročelnica KS u suradnji s voditeljima pojedinih istraživačkih aktivnosti.
Projekt se sastoji od niza speleoloških ekspedicija, logora i istraživanja na teritoriju Hrvatske koji u cjelini predstavljaju glavni rezultat rada KS. Tijekom 2019. sedam SO/SU u suorganizaciji KS HPS organizirano je osam speleoloških ekspedicija, kampova i logora na kojem je sudjelovalo preko 200 sudionika iz 30 udruga iz 11 zemalja EU i svijeta uključujući Hrvatsku. Ukupno je prema dostavljenim izvještajima novoistražno i topografski snimljeno preko 1700 m dubine i 3500 m duljine.

Najvažniji rezultati projekta „Speleološka istraživanja hrvatskog krša 2019“ jesu:

 • novi sustav Jamski sustav Crnopac na Crnopcu (spajanje Jamskog sustava Kita Gaćešina – Draženova puhaljka sa jamom Oaza sa sadašnom duljinom preko 42,5km i dubinom od 797m i nalazi se na 1. mjestu po duljini u HR i 87. u svijetu)
 • Jama Nedam, Hajdučki kukovi, Sjeverni Velebit (četvrta tisućica u HR ukupne dubine od 1021 m i 99. u svijetu)

Prvi put je jedna članica KS HPS prijavila i dobila projekt FSE (Europski speleološki savez) “EuroSpeleo Projects FSE” – ESP 2019-06 i to upravo za istraživanje jame Nedam – SO PDS Velebit. Navedeni rezultati su kruna dugogodišnjeg rada speleologa a svi rezultati imali su veliki medijski odjek ne samo u HR nego i u svijetu.

Tijekom 2019. godine članice KS HPS ukupno su provele 331 speleološko istraživanje/monitoring na teritoriju HR za koje KS HPS kao nositelj sa 22 članice KS koje su izvođači, ima rješenje o godišnjem dopuštenju za provođenje speleoloških, stručnih i znanstvenim istraživanja na teritoriju HR izdano od strane Ministarstva za zaštitu prirode i energetiku koje vrijedi zaključno sa 31. prosincem 2019. i obavezno je dostaviti rezultate istraživanja putem tabličnog prikaza do kraja veljače 2020. godine. Dopuštenje sadrži niz uvjeta koje su u obvezi sve članice KS ispoštovati kako se navedeno dopuštenje ne bi u potpunosti ili djelomično ukinulo.

KS je tijekom 2019. organizirala održavanje izložbe „Istraživači hrvatskog podzemlja“ koja je bila postavljena u NP Paklenica, Samoboru, Zagrebu i Pazinu. Izložba kroz 20 panoa prikazuje razvoj speleoloških aktivnosti kroz 60 godina postojanja KS HPS te o hrvatskoj speleologiji i njenim istraživačima. Cilj ove izložbe je bio prikazati doprinos hrvatskih akademika, znanstvenika i stručnjaka u razvoju speleologije i srodnih disciplina kako bi se istaknuo značaj istraživanja krškog podzemlja i speleoloških objekata kao ključnih komponenti georaznolikosti i bioraznolikosti Hrvatske.

Od promotivnih aktivnosti KS tijekom 2019. godine važno je spomenuti drugo izdanje knjige, niti godinu i pol nakon prvog izdanja, „Speleologija II“, sa 792 stranice, najreprezentativnije knjige speleološke tematike u nakladi PDS Velebita, HPS-a i HGSS-a urednika Gorana Rnjaka koja je sjajan primjer kako vrijedna djela mogu nastati dobrovoljnim i volonterskim angažmanom autora. Knjiga je bogato ilustrirana, što ju čini dosad najvećim speleološkim udžbenikom na ovim prostorima i obaveznom literaturom pri stjecanju svih speleoloških naziva. Za razliku od prvog izdanja, nova knjiga ima tvrde korice. Dodano je i nekoliko novih poglavlja te veći broj ilustracija i fotografija.

Zaštita speleoloških objekata je jedna osnovnih aktivnosti KS. KS je kao partner uključena u inicijativu Čisto podzemlje a članice KS redovno dostavljaju informacije o zagađenim speleološkim objektima RH što je vidljivo i na Bioportalu http://www.bioportal.hr/gis/ pod Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima (ukupno se za sada nalazi 665 zagašenih speleoloških objekata).
KS je sa svojim članicama uključena u izradu Katastra speleoloških objekata HR u nadežnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada je u Katastru ukupno 2498 speleoloških objekata). Svi podaci s ograničenim brojem informacija dostupni su javnosti.

Redovito su ažurirane i web stranice komisije na domeni http://www.hps.hr/speleologija/ kao i na društvenoj mreži https://www.facebook.com/KSHPS.SCCMA/.
Redovito su slane i obavijesti o važnijim akcijama KS za objavu u Hrvatskom planinaru.

Veliki broj članova KS odnosno iz članica SO/SU s nazivom instruktor speleologije i speleolog su ujedno i spašavatelji HGSS-a te aktivni u radu Komisije za speleospašavanje HGSS-a.

Jedan od osnovnih zadataka Komisije za speleologiju je edukacija speleologa koje se danas odvija kroz speleološke škole, stručne seminare i skupove te ispite za naziv Speleolog i Instruktor speleologije.
Svu edukaciju u okviru KS provodili su licencirani instruktori i pomoćni instruktori KS za 2019. godinu po programu odobrenom od strane Komisije. U 2019. bilo je licencirano ukupno 100 instruktora i 188 pomoćnih instruktora. Podaci su bili javno objavljeni na web stranici HPS-a.

Od najavljenih 14 speleoloških škola u 2019. godini, KS je verificirala 9 planiranih speleoloških škola. Isto toliko je i provedeno. KS i koordinatori za školovanje su prihvatili dostavljena izvješća u organizaciji slijedećih udruga:

 • SO Sv. Mihovil
 • SO Liburnija
 • SK Ozren Lukić
 • SO Željezničar
 • SO Velebit
 • SU Međimurje
 • SU „Kraševski zviri“
 • SO Imber
 • SO Profunda

U ovim školama je ukupno 80 polaznika steklo naziv speleološki pripravnik.
Tri planirane speleološke škole nisu održane zbog manjka interesa, jedna zbog iznenadnih organizacijskih poteškoća dok je jedna prebačena za proljeće 2020. godine.

U 2019. godini održani su ispiti za naziv Instruktor speleologije i Speleolog (četiri ispita) koje su proveli 10 ispitivača – instruktora speleologije uz kandidate za instruktora speleologije.
U Zagrebu 26. siječnja 2019. g. iz 3 udruge (SO Željezničar, SO Velebit i SK Ozren Lukić) pristupilo je polaganju za naziv Instruktor speleologije 3 kandidata koji su uspješno obranili instruktorske radove uz ispunjavanje svih zadanih kriterija (svi instruktorski radovi su objavljeni na web-u HPS-a), te iz 6 udruga (SO HPK Sv. Mihovil, SAK Ekstrem, SU Kraševski zviri, SS Speleo8, SO Velebit i SK Ozren Lukić) devet kandidata je pristupilo ispitu za naziv Speleolog nakon čega je odmah 6 uspješno položilo a tri su imala dopunu ispita (tijekom ožujka 2019.), koju su uspješno obranili te stekli naziv speleolog. Sve ispite je provelo 14 ispitivača – instruktora speleologije.

U Zagrebu, 27. siječnja 2019. održan je instruktorski stručni seminar o edukaciji u organizaciji KS i domaćinstvu SK Ozren Lukić, voditeljica Aida Barišić, instruktorica speleologije i pročelnica KS, a obrađene su slijedeće teme:

 • e-škola Speleologija.hr
 • revidiranje programa specijalističkog školovanja odnosno speleološke škole za naziv speleološki pripravnik – (teorijski i praktični dio sa ispitnim pitanjima)
 • ažuriranje popisa literature za školovanje speleoloških kadrova kao i priprema za izradu metodičkog priručnika za potrebe speleoloških škola

Sudjelovalo je 33 polaznika iz 7 SO/SU te 15 instruktora speleologije KS.

U Zagrebu, 30. studenog do 1. prosinca 2019. održan je stručni seminar u organizaciji KS i domaćinstvu SK Ozren Lukić o orijentaciji u speleologiji, voditelj Damir Janton, instruktor speleologije a obrađene su slijedeće teme:

 • upoznavanje polaznika s osnovama orijentacije, kartografije, rada sa GPS uređajima
 • upoznavanje sa softverima vezanim za kartografiju i mobilnim aplikacijama
 • primjeni u organizaciji i provođenju speleoloških istraživanja

Sudjelovalo je 27 polaznika iz 9 SO/SU uz 12 instruktora/demonstratora.

U Dubravi kod Šibenika, od 14. prosinca do 15. prosinca 2019. održan je stručni seminar u organizaciji KS i domaćinstvu SO HPK Sv. Mihovil iz Šibenika o topografskom snimanju speleoloških objekata, voditelj Teo Barišić, instruktor speleologije a obrađene su slijedeće teme:

 • klasična izrada topografskog nacrta
 • digitalizacija topografskih nacrta

Sudjelovao je 21 polaznik iz 8 SO/SU iz Hrvatske i BiH uz 8 instruktora/demonstratora.

Odličnom suradnjom KS HPS i KS HGSS, u Zagrebu je i ove godine od 25. do 26. svibnja održan seminar o samospašavanju i zbrinjavanju za speleološke udruge, treću godinu za redom. Seminar je bio usmjeren na praktičnom uvježbavanju tehnika samospašavanja. Održana su i predavanja o pothlađivanju, pristupu unesrećenom i njegovom zbrinjavanju, predavanje o povijesti i organizaciji speleospašavanja u Hrvatskoj i svijetu te o organizaciji akcije speleospašavanja. Na seminaru je sudjelovalo 30tak polaznika iz 11 speleoloških udruga, a s polaznicima je radilo deset članova HGSS, od kojih su velika većina i licencirani instruktori KS HPS-a.

U Pazinu se od 22. do 24. studenog 2019. g. održao Skup speleologa Hrvatske. Radi se o zajedničkom projektu koji koordiniraju i podupiru Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza u suradnji s Hrvatskim speleološkim savezom, Zagrebačkim speleološkim savezom i Istarskim speleološkim savezom.
Ovo stručno međunarodno okupljanje speleologa se u Hrvatskoj održava jednom godišnje od 1999. godine, a po prvi puta u Pazinu. Uz glavnog organizatora Speleološkog društva „Istra“ – Pazin i suorganizatore SK „Samobor“, SD „Buje“ te SK „Ursus spelaeus“, uz potporu Grada Pazina, Hrvatskih voda, Hrvatskog speleološkog saveza, Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza, Istarskog speleološkog saveza, Jama Baredine, okupilo se preko 300 speleologa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Italije.
Tijekom samog Skupa speleologa održan je deveti po redu SpeleoFilmFestival koji redovito organizira udruga Osmica iz Karlovca, članica KS. U konkurenciji za nagrade ove godine sudjelovao je 21 film iz 13 svjetskih zemalja, a odlukom komisije od 5 članova nagrade su dodijeljene sljedećim uradcima:

 • 3.mjesto: „Tales from Underground“ autora Erena Arpacika iz Turske
 • 2.mjesto: „Reappearing River“ autora Darryla Jensena iz Kanade
 • 1.mjesto: „ Why We Go Underground“ autora Andya i Antonie Freem iz Velike Britanije

KS sa svojim članicama na partnerskoj osnovi surađuje sa svim nadležnim institucijama npr. NP, PP, MZOE i dr. iako KS ima godišnje dopuštenje za speleološka istraživanja za 2019. Svoje aktivnosti najavljuje najmanje osam dana ranije, kako bi dodatno istraživali špilju Veternicu kojom upravlja PP Medvednica. Ulaz se ograničava isključivo na prvu subotu u mjesecu kada je omogućen ulaz i posjetiteljima u turistički dio u vremenu od 10 do 16 sati. Iako je postignut dogovor o čemu i postoji dopis PP, udruge se preusmjeravaju na dan i vrijeme prve subote u mjesecu. KS će i dalje sa svojim članicama intenzivno surađivati sa PP.
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2018. GODINI


Komisija za speleologiju osnovana je pred 62. godinu, točnije 5.10.1956. te je KS u 2018. godini imala 24 aktivne udruge članice sa 432 aktivna člana (24 instruktora speleologije, 78 speleologa, 300 speleološka pripravnika i 30 speleoloških suradnika).
Rad KS je ustrojen kroz sastanke Izvršnog odbora komisije, stručno usavršavanje i edukaciju, organizaciju stručnih skupova te rad koordinatora za određena područja speleologije: speleološke tehnike, speleološko obrazovanje i međunarodnu suradnju, katastar i speleološku dokumentaciju i povijest, zaštitu špilja i upravljanje špiljama, znanstvena istraživanja, minski sumnjiva područja i speleološke objekte zagađene minsko eksplozivnim sredstvima.

Tijekom 2018. održana su 3 sastanka IO KS. 25.11.2018. je održana redovna skupština KS na kojoj je usvojeno izvješće o djelatnosti KS HPS u 2018. godini, prihvaćen plan rada kao i financijski program za 2019. godinu. Dužnost pročelnice obnašala je Aida Barišić dok je zamjenik pročelnice Marko Rakovac.

Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 8 speleoloških škola (SO Sv. Mihovil, SO Liburnija, SK Ozren Lukić, SO Željezničar, SO Velebit, SAK Ekstrem, SU Međimurje i SU „Kraševski zviri“) prošao ukupno 61 polaznik, koji su položili ispit i tako stekli naziv speleološki pripravnik. Svu edukaciju u okviru KS provodili su licencirani instruktori KS za 2018. godinu po programu odobrenom od strane Komisije.

Tijekom 2018. godine u četiri navrata održani su i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali:

 • Marina Grandić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 240)
 • Darko Španja (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 241)
 • Matea Talaja (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 242)
 • Nina Trinajstić (SK Ozren Lukić, značka speleolog br. 243)
 • Velimir Ivačić (SK Ozren Lukić, značka speleolog br. 244)
 • Katarina Koller Šarić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 246)
 • Dino Grozić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 247)
 • Dominik Šime Samac (SO HPD Ante Bedalov, značka speleolog br. 250)
 • Valentina Plemenčić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 245)
 • Roman Leopold (SK Ozren Lukić, značka speleolog br. 246)
 • Marko Ljubešić (SK Ozren Lukić, značka speleolog br. 249)

U 2018. nije bilo kandidata za Instruktora speleologije.

Od stručnih i edukacijskih seminara u 2018. godini održani su slijedeći seminari:

 • Instruktorskii seminar o speleološkoj edukaciji, (41 polaznik iz 5 udruga; voditeljica seminara: Aida Barišić) u organizaciji KS HPS
 • Seminar o samospašavanju i prvoj pomoći za speleološke udruge (26 polaznika iz 11 udruga; voditelj seminara: Mario Blatančić ) u organizaciji KS HGSS i KS HPS
 • Seminar o opremanju speleoloških objekata (44 polaznika iz 13 udruga; voditelji seminara Ana Bakšić i Marko Rakovac)
 • Seminar o osnovnoj speleološkoj dokumentaciji (44 polaznika iz 13 udruga; voditelj seminara Teo Barišić)

Seminare su vodili instruktori speleologije i kandidati za instruktore.

Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Tako su u 2018. godini članice KS zabilježile 472 akcije a od čega 179 istraživačkih akcija te 293 akcije koje su za cilj imale edukaciju članova ili monitoring speleoloških objekata.

Najvažnije istraživačke akcije u 2018. koje su provodile članice KS bile su:

 • Speleološki logor 'Vilimova jama 2018.'
 • Speleološka ekspedicija 'Srednji Velebit 2018'
 • Logor 'Muda labudova' 2018.
 • Speleološka ekspedicija 'Rožanski kukovi 2018.'
 • Logor 'Oaza' 2018.
 • Speleološka ekspedicija 'Slovačka jama 2018.'
 • Međunarodna speleoronilačka ekspedicija 'Kamene tajne 2018'
 • Speleološka istraživanja jamskog sustava Kita Gaćešina - Draženova puhaljka

Najvažniji ostvareni rezultati jesu:

 • u Jamskom sustavu Kita Gaćešina - Draženova puhaljka čija trenutna duljina iznosi 36.905 m
 • u jami Muda labudova s novom duljinom od 6.355 m
 • ujama Oaza s novih 580 m i novom dubinom od -407 m čijim bi možebitnim spajanjem dobili sustav preko 45 km

Okruglim stolom Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o „Katastru speleoloških objekata RH“ u ogulinskog gradskoj vijećnici, završili su Dani speleologije u Ogulinu od 19. do 25.11.2018.
Od popratnih događaja održane su:

 • izložbe u Gradskog knjižnici i čitaonici Ogulin o poznatim istraživačkima hrvatskog podzemlja i speleološkoj fotografiji
 • događanje 'Istraživači 21. stoljeća' za učenike osnovnih škola, učitelje i nastavnike
 • okrugli stol o Đulinom ponoru – Medvedici
 • Skup speleologa Hrvatske

Ovo stručno međunarodno okupljanje speleologa se u Hrvatskoj održava jednom godišnje od 1999. godine, a po drugi puta u Ogulinu.
Uz potporu Grada Ogulina, Hrvatskih voda i speleoloških organizacija na ovogodišnjem skupu je sudjelovalo 246 speleologa iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Srbije, a održano je 50 predavanja i prezentacija postera.
Na 8. Speleo Film Festivalu, koji se profilirao kao značajna regionalna i međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma prikazan je 21 film iz 12 svjetskih zemalja sa speleološkom tematikom. Ujedno se održala i natječajna izložba za najbolju fotografiju.
U organizaciji niza vrlo opsežnih događanja sudjelovao je niz udruga članica Komisije za speleologiju – Speleološko društvo Đula-Medvedica kao domaćin, SO HPD Željezničar, SO PDS Velebit i SK Ozren Lukić. U petak 23.11. održano je 16 različitih edukativnih radionica koje je popratilo 1100 djece iz ogulinskih osnovnih škola pod nazivom „STEAM-Istraživači 21.stoljeća“.

Od promotivnih aktivnosti KS tijekom 2018. godine važno je spomenuti održane izložbe povodom 60te obljetnice KS kao i Istraživači hrvatskog podzemlja. Izložba je bila postavljena u gradovima širom Hrvatske – od Makarske, Šibenika, Ogulina, te u NP Paklenica, a u organizaciji KS i udruga iz navedenih gradova: SAK Ekstrem, SO HPK SV. Mihovil, SD Đula-Medvedica.
Izložba kroz 20 panoa prikazuje razvoj speleoloških aktivnosti kroz 60 godina postojanja KS HPS te o hrvatskoj speleologiji i njenim istraživačima. Cilj ove izložbe je bio prikazati doprinos hrvatskih akademika, znanstvenika i stručnjaka razvoju speleologije i srodnih disciplina kako bi se istaknuo značaj istraživanja krškog podzemlja i speleoloških objekata kao ključnih komponenti georaznolikosti i bioraznolikosti Hrvatske.
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2017. GODINI


Komisija za speleologiju osnovana je pred 61. godinu, točnije 5.10.1956.

KS je u 2017. godini imala 23 aktivne udruge članice s 460 aktivnih članova (20 instruktora speleologije, 76 speleologa, 323 speleološka pripravnika i 41 speleološki suradnik).
Rad KS je ustrojen kroz sastanke Izvršnog odbora komisije, stručno usavršavanje i edukaciju, organizaciju stručnih skupova te rad koordinatora za određena područja speleologije: speleološke tehnike, speleološko obrazovanje i međunarodnu suradnju, katastar i speleološku dokumentaciju i povijest, zaštitu špilja i upravljanje špiljama, znanstvena istraživanja, minski sumnjiva područja i speleološke objekte zagađene minsko eksplozivnim sredstvima

Tijekom 2017. održana su 3 sastanka IO KS. 19.11.2017. održana je redovna skupština KS na kojoj je usvojeno izvješće o djelatnosti KS HPS u 2017. godini, prihvaćen plan rada kao i financijski program za 2018. godinu. Dužnost pročelnice obnašala je Aida Barišić dok je zamjenik pročelnice Marko Rakovac.

Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 11 speleoloških škola (SO HPD Željezničar, SO HPK Sv. Mihovil, SO PDS Velebit, SO PD Imber, SU Međimurje, SK Ozren Lukić, DINARIDI-DISKF, SO Liburnija HPD Paklenica, SAK Ekstrem, SO HPD Sniježnica i Speleo8) prošlo ukupno 84 polaznika koji su položili ispit i tako stekli naziv speleološki pripravnik.

Tijekom 2017. godine u tri navrata održani su i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali:

 • Đenis Barnjak (SO PD Željezničar-Gospić, značka speleolog br. 235)
 • Šime Sorić (SO Liburnija HPD Paklenica, značka speleolog br. 238)
 • Vedran Sudar (SK Ozren Lukić, značka speleolog br. 239)
 • Damir Janton (SK Ozren Lukić značka speleolog br. 234)
 • Dino Taras (SO Liburnija HPD Paklenica, značka speleolog br. 237)
 • Nikola Hanžek (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 236)

U 2017. nije bilo kandidata za Instruktora speleologije.

Od stručnih i edukacijskih seminara u 2017. g. održani su:

 • Instruktorski seminar o speleološkoj edukaciji, (22 polaznika iz 11 udruga; voditeljica seminara: Aida Barišić) u organizaciji KS HPS
 • Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta (19 polaznika iz 9 udruga; voditelj seminara: Damir Basara) u organizaciji KS HPS i Speleološke sekcije Speleo8 iz Karlovca
 • Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata (33 polaznika iz 13 udruga; voditelj seminara: Teo Barišić) u organizaciji KS HPS i SO HPK Sveti Mihovil iz Šibenika.

Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. U 2017. g. članice KS zabilježile 525 akcija: 196 istraživačkih akcija i 329 akcije koje su za cilj imale edukaciju članova ili monitoring speleoloških objekata.

Najvažnije istraživačke akcije u 2017. koje su provodile članice KS bile su:

 • Speleološkog Kamp Bezdan-Konavle 2017
 • Biospeleološka Eksedicija Biokovo 2017.
 • Speleološka Ekspedicija 'Pepelarica – Srednji Velebit 2017'
 • Speleološka Ekspedicija Ponor Vodeni Tobogan 2017.
 • Speleološka Ekspedicija 'Rožanski Kukovi 2017.'
 • Speleološki Logor 'Crnopac 2017.'
 • Speleološka Ekspedicija 'Ruje 2017'
 • Speleološka Istraživanja Jamskog Sustava Kita Gaćešina-Draženova Puhaljka 2017

Najvažniji ostvareni rezultati su u Jamskom sustavu Kita Gaćešina - Draženova puhaljka čija trenutna duljina iznosi 34.146 m i jami Muda labudova sa dubinom od 682 m i duljinom od 4.676 m čijim bi možebitnim spajanjem dobili sustav od skoro 39 km.

U razdoblju od 17. – 19. studenog 2017. godine održan je tradicionalni Skup speleologa Hrvatske u Čilipima (Konavle), po prvi puta uopće u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.
Skupovi speleologa održavaju se redovito svake godine od Skupa speleologa Hrvatske u Ozlju 2000. godine, odnosno Dana speleologa Hrvatske na Vodicama 1999.
Ovogodišnji Skup speleologa bio je posvećen razvoju speleološke djelatnosti u Hrvatskoj koja je započela prije 433 godine u Dubrovniku kada je dubrovački državnik, filozof i književnik Nikola Vitov Gučetić u djelu O Aristotelovim meteorima 1584. godine dao prvi znanstveni opis špilja u Hrvatskoj.
Organizator ovogodišnjeg Skupa bio je Speleološki odsjek HPD Sniježnica sa suorganizatorom Komisijom za speleologiju HPS-a. Partner ovogodišnjeg skupa je bila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko – neretvanske županije, dok su glavni pokrovitelji bili Dubrovački savez športova, Grad Dubrovnik, Hrvatski speleološki savez, Zagrebački speleološki savez i Istarski speleološki savez. Glavne aktivnosti Skupa bile su do detalja isplanirane i možemo reći da je organizacija Skupa bila na visokom nivou.

Skup je okupio 243 speleologa iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Makedonije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Održano je 35 predavanja koja su bila podijeljena u četiri tematska bloka:

 • Speleologija Dubrovačko – neretvanske županije
 • Speleološke organizacije, edukacija, film i publicistika
 • Speleološke ekspedicije i istraživanja
 • Znanstvena istraživanja i stručne aktivnosti u špiljama

Tijekom Skupa sudionici su imali priliku prisustvovati prezentaciji knjige Speleologija, vidjeti nagrađene filmove 7. Speleo Film Festivala održanog u Karlovcu, razgledati 30-tak stručnih postera kao i pet štandova udruga te sudjelovati u natječaju za najbolju speleo fotografiju godine. Bile su postavljene čak četiri izložbe speleološke tematike – „Istraživači hrvatskog podzemlja“, 20 godina rada Speleološkog društva „Karlovac“, 15 godina rada speleološkog kluba Ursus Spelaeus te Geološke i speleološke karakteristike otoka Mljeta.

U Karlovcu, u organizaciji udruge Osmica, održan je sedmi po redu Speleo Film Festival koji se profilirao kao značajna regionalna i međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma na kojem je prikazan 21 film 13 zemalja sa speleološkom tematikom.

Od promotivnih aktivnosti KS tijekom 2017. godini važno je spomenuti predstavljanje knjige „Speleologija“, najreprezentativnije knjiga speleološke tematike u nakladi PDS Velebita, HPS-a, HGSS-a i SD Velebita, urednika Goran Rnjak koja je sjajan primjer kako vrijedna djela mogu nastati dobrovoljnim i volonterskim angažmanom autora.
Održavanje tematske izložbe o 60. godina postojanja KS autora Damira Basare koja je bila postavljena u raznim gradovima širom Hrvatske – od krajnjeg juga, dakle grada Dubrovnika pa preko Omiša, Šibenika, Zadra, Gospića i Čakovca, a u organizaciji KS i udruga iz navedenih gradova: SO HPD Snježnica, SO PD Imber, SO HPK SV. Mihovil, SO Liburnija HPD Paklenica, SO PD Željezničar-Gospić i SU Međimurje.
Nadalje, u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti od rujna do studenog 2017. postavljena je izložba Komisije za speleologiju HPS-a i Zagrebačkog speleološkog saveza pod nazivom „Istraživači hrvatskog podzemlja - O hrvatskoj speleologiji i njenim istraživačima“ (urednici Dalibor Paar i Vlado Božić). Cilj ove izložbe je prikazati doprinos niza hrvatskih akademika, znanstvenika i stručnjaka razvoju speleologije i srodnih disciplina kako bi se istaknuo značaj istraživanja krškog podzemlja i speleoloških objekata kao ključnih komponenti georaznolikosti i bioraznolikosti Hrvatske.
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2016. GODINI


Komisija za speleologiju osnovana je pred 60. godina, točnije 5.10.1956. g. Stoga je i veliki dio aktivnosti KS u 2016. g. bio podređen upravo obilježavanju te vrijedne obljetnice. Tako je tijekom godine pripreman i tiskan raznovrsni promotivni materijal, održan speleološki kamp na jami Stara škola na Biokovu a vrhunac svega bila je svečana sjednica KS i skup spelologa Hrvatske gdje je promovirana nova brošura KS te otvorena prigodna izložba.

U 2016. g. nove članice Komisije za speleologiju postali su SO HPD Željezničar iz Gospića, SO HPD Sv. Jere iz Skradina i SO HPD Ante Bedalov iz Kaštel Kambelovca dok je primanje SK Ozren Lukić iz Zagreba u postupku. KS u 2016. g. imala je 20 aktivnih udruga članica.

Održana su 4 sastanka IO KS a dužnost pročelnika obnašao je Damir Basara dok je zamjenik pročelnika Dalibor Paar. 18.studenog održana je izborna skupština KS na kojoj je za novu pročelnicu izabrana Aida Barišić dok je novi zamjenik Marko Rakovac.

Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova.
Tako je kroz 8 speleoloških škola (SO HPD Željezničar, SO HPK Sv.Mihovil, SO PDS Velebit, SO PD Imber, SU Međimurje, SU Kraševski zviri, Speleo8, SO PD Profunda) prošlo ukupno 58 polaznika koji su položili ispit i tako stekli naziv speleologa-pripravnika.

Tijekom 2016. g. u dva navrata održani su i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali:

 • Ana Bajsić (SU Kraševski zviri, značka speleolog br. 225)
 • Ana Kardum (SO HPK Sv.Mihovil značka speleolog br. 226)
 • Tibor Bali (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 227)
 • Marjan Prpić Luka (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 228)
 • Darija Šarić Mustapić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 229)
 • Edo Vričić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 230)
 • Tomislav Kurečić (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 231)
 • Miran Barjaković (Speleo8-Osmica Karlovac značka speleolog br. 232)
 • Matija Horvatin (Speleo8-Osmica Karlovac značka speleolog br. 233)

Novi Instruktor speleologije je Tomica Matišić (značka br.124) (SU Kraševski zviri) s instruktorskim radom: "Kineziološki aspekti speleologije".

Od stručnih i edukacijskih seminara u 2016. g. održani su

 • Instruktorski seminar o školovanju, Seminar o organizaciji rada KS i speleoloških udruga (25 polaznika iz 9 udruga; voditelj seminara: Damir Basara) u organizaciji KS HPS
 • Seminar o opremanju speleoloških objekata (40 polaznik iz 11 udruga; voditelji seminara: Nikolina Marić, Antonio Kovačić, Damir Basara, Željko Marunčić, Frane Kožemelj, Miran Barjaković i Matija Horvatin) u organizaciji SO PD Imber iz Omiša

Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2016. koje su provodile članice KS bile su:

 • Speleološki logor Stara škola 2016 (KS HPS)
 • Ekspedicija Sjeverni Velebit (SO PDS Velebit)
 • Speleološka istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka (SO HPK Sv.Mihovil)
 • Speleološki kamp Crnopac (SO HPD Željezničar)
 • Speleološka istraživanja Srednji Velebit(Osmica Karlovac)

Najvažiji ostvareni rezultati su u Jamskom sustavu Kita Gaćešina Draženova puhaljka koja je istražena do trenutne duljine 32.227 m.

U Karlovcu je od 18.-20. studenog 2016. godine održan tradicionalni Skup speleologa Hrvatske koji je okupio 200 speleologa i istraživača krša iz Hrvatske i susjednih zemalja.
Organizatori ovogodišnjeg Skupa speleologa bili su Speleološko društvo „Karlovac" uz suorganizatore Speleološki klub Ursus spelaeus (SKUS), Speleo Osmica (Speleo8), Speleološko društvo Đula-Medvedica (SDĐM) i Speleološko društvo Veles (SDV). Pokrovitelji Skupa bili su Hrvatski speleološki savez, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza i Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac uz potporu Grada Karlovca, Turističke zajednice grada Karlovca i Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije.
Na Održano je preko 20 predavanja koja su tematski bila podijeljena u 4 bloka:

 • Povijest speleologije i primijenjena speleologija
 • Biospeleologija, geospeleologija, paleontologija i arheologija
 • Speleološka istraživanja i ekspedicije – Hrvatska i inozemstvo
 • Speleološka istraživanja i ekspedicije – Velebit

Prezentirani su stručni posteri, održana je filmska projekcija filmova sa SpeleoFilmFestivala kao i natječaj za najbolju speleo fotografiju. Održane su dvije izložbe – povodom 20 godina rada Speleološkog društva „Karlovac" i 60 godina rada KS HPS. Održan je i Okrugli stol pod temom: Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske i bibliografska baza kao i sastanci speleoloških organizacija.

U Karlovcu, u oganizaciji udruge Osmica, održan je šesti po redu Speleo Film Festival koji se profilirao kao značajna regionalna i međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma.
Od promotivnih aktivnosti KS tijekom 2016. g. važno je spomenuti izdavanje brošure „Hrvatski planinarski savez Komisija za speleologiju 1956-2016.“ koju su uredili Damir Basara i Alan čaplar, tematsku izložbu o 60. godina postojanja KS autora Damira Basare te prigodno tematsko predavanje autora Vlade Božića.
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2015. GODINI


U 2015. g. novi članovi Komisije za speleologiju postali su speleološka sekcija Speleo8 udruge Osmica iz Karlovca i speleološki odsjek Cave monsters HPD Sv.Jure iz Zagvozda. Broj aktivnih udurga članica KS je iznosio 20. Održana su 3 sastanka IO KS a dužnost pročelnika obnašao je Damir Basara dok je zamjenik pročelnika Dalibor Paar.

Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 8 speleoloških škola (SO HPD Željezničar, SO Liburnija PD Paklenica, SO HPK Sv.Mihovil, SO PDS Velebit, SO PD Imber, SU Međimurje, SU Kraševski zviri, SO HPD Snježnica) prošao ukupno 101 polaznik koji je položio ispit i tako stekao naziv speleologa-pripravnika.

Tijekom 2015. g. u dva navrata održani su i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali:

 • Marin Mustapić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 216)
 • Vinka Dubovečak (SU Kraševski zviri, SO PDS Velebit, značka speleolog br. 217)
 • Tanja Šinko (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 218)
 • Luka Havliček (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 219)
 • Vedran Ferenčak (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 220)
 • Dalibor Kušić (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 221)
 • Fran Domazetović (SO Liburnija PD Paklenica, značka speleolog br. 222)
 • Ilija Jurak (SU Međimurje, značka speleolog br. 223)
 • Stanko Škvarić (SU Kraševski zviri, značka speleolog br. 224)

Od stručnih i edukacijskih seminara u 2015. g. održani su:

 • Instruktorski seminar o školovanju
 • Seminar o samopomoći i samospašavanju (28 polaznika iz 12 udruga; voditelji seminara: Ana Bakšić, Damir Basara, Vlado Božić, Čedo Josipović, Nikolina Marić i Dalibor paar) u organizaciji KS HPS
 • Seminar o opremanju speleoloških objekata (31 polaznik iz 8 udruga; voditelj seminara Teo Barišić) u organizaciji SO PD Imber iz Omiša

Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2015. koje su provodile članice KS bile su:

 • Ekspedicija Sjeverni Velebit (SO PDS Velebit)
 • Speleološka istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka (SO HPK Sv.Mihovil)
 • Speleološka ekspedicija Meduza (SO HPD Željezničar)
 • Speleološko znanstvena ekspedicija Srednji Velebit(Osmica Karlovac)
 • Speleološki kamp Crnopac (SO HPD Željezničar)

Najvažiji ostvareni rezultati su u Jamskom sustavu Kita Gaćešina Draženova puhaljka koja je istražena do trenutne duljine 31.394 m i 717m dubine te u jami Meduzi koja je istražena do -705 m dubine.

Od stručnih i znanstvenih skupova tijekom 2015. g. članovi KS sudjelovali su na 23.Međunarodnoj školi krša "Klasični krš" u Postojni kojom je prilikom obilježena i 50.-ta obljetnica Međunarodne speleološke unije.
Na skupu smo promovirali rad KS HPS, stručnim predavanjima i posterima.

U Karlovcu, u oganizaciji udruge Osmica, održan je peti po redu Speleo Film Festival koji se profilirao kao značajna regionalna i međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma. Zagrebački speleološki savez je organizirao a KS podržala i Skup speleologa Hrvatske, Ogulin 2015 na kojem je prisustvovalo 246 sudionika iz 29 domaćih i 18 stranih udruga. Održano je 28 stručnih predavanja, dvije izložbe fotografija i retrospektiva Speleo Film Festivala). Neposredno prije skupa održan je i 9. balkanski speleološki kamp s prisustvovanjem 40-tak speleologa iz 8 zemalja: Bugarska, Rumunjska, Srbija, Turska, Njemačka, Poljska, Grčka i Hrvatska. Tom je prigodom održana i skupština Balkanske speleološke unije na kojoj su nas predstavljali Dalibor Paar i Damir Basara.

Tijekom 2015. g. prihvaćena je i Strategija razvoja hrvatskog planinarstva 2015-2025, u čijoj smo izradi sudjelovali, a donijela je smjerice razvitka hrvatske speleologije u narednom razdoblju.
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2014. GODINI


U 2014. g. Komisija za speleologiju u svoje članstvo je primila SU Međimurje iz Čakovca te je broj aktivnih udurga članica KS bio 18. Podržane su i inicijative za osnivanje dva nova speleološka odsjeka u HPD Sv. Jure iz Zagvozda i PD Psunj iz Pakraca.
Dužnost pročelnika KS obnašao je Damir Basara dok je zamjenik pročelnika Dalibor Paar.

Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 7 speleoloških škola (SO HPD Željezničar, SO Liburnija PD Paklenica, SO HPK Sv.Mihovil, SO PDS Velebit, SO PD Dubovac, SAK Ekstrem i SO PD Imber) prošlo ukupno 106 polaznika koji su položili ispit i tako stekli naziv speleologa-pripravnika.

Tijekom siječnja u Starigradu Paklenica su održani i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali:

 • Kristijan Hmura (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 211)
 • Andrija Perušić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 212)
 • Marijan Sutlović (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 213)
 • Krešimir Prskalo (SO Liburnija PD Paklenica, značka speleolog br. 214)
 • Neven Zrilić (SO Liburnija PD Paklenica, značka speleolog br. 215)

Nova instruktorica speleologije je Nikolina Marić (značka br.123) (So PD Imber) s instruktorskim radom: "Analiza postojećeg plana i programa te metodike školovanja speleoloških kadrova sa smjernicama za budućnost".

Od stručnih i edukacijskih seminara u 2014. g. održani su:

 • Instruktorski seminar o školovanju
 • Seminar o opremanju speleoloških objekata (57 polaznika iz 12 udruga; voditelj seminara Igor Jelinić) u organizaciji SO PD Dubovac iz Karlovca
 • Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta (28 polaznika iz 6 udruga; voditelji seminara Marko Budić i Dalibor Kušić) u organizaciji SO HPD Željezničar iz Zagreba

Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2014. koje su provodile članice KS su:

 • Ekspedicija Rožanski kukovi (SO PDS Velebit)
 • Speleološka istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka (SO HPK Sv.Mihovil)
 • Speleološka istraživanja špilje Munižabe (SO PDS Velebit)
 • Speleološko znanstvena ekspedicija Srednji Velebit(SO PD Dubovac)
 • Speleološki kamp Gorski kotar (SO HPD Bijele stijene)
 • Speleološki kamp Crnopac (SO HPD Željezničar)
 • Speleološki kamp Cetina (SO HPD Željezničar)
 • Speleološki kamp Ivanščica (SU Kraševski zviri)

Od stručnih i znanstvenih skupova tijekom 2014. g. članovi KS sudjelovali su na 22.Međunarodnoj školi krša "Klasični krš" u Postojni, Slovenija te na Balkanskoj speleološkoj konferenciji održanoj u Sofiji, Bugarska.
Na oba skupa predstavljen je rad članica KS stručnim predavanjima i posterima te je promoviran rad same Komisije za speleologiju HPS-a.

U Karlovcu je održan četvrti po redu Speleo Film Festival koji se profilirao kao značajna regionalna i međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma. SU Kraševski zviri iz Ivanca i SO PDS Velebit iz Zagreba organizirali su Skup speleologa Hrvatske, Lepoglava 2014 (177 sudionika iz 23 domaće udruge i 6 stranih; 28 predavanja, 12 postera, 6 projekcija filmova, Izložba fotografija Luknje, retrospektiva Speleo Film Festivala).

Delegacija ekspedicije Lukina jama Sifon 2013. 18.10.2014. bila je na prijemu u uredu Predsjednika RH dr.sc.Ive Josipovića. Tom prigodom Predsjednika su upoznali s rezultatima ekspedicije te istraživačkim planovima za budućnost. Na prijemu kod Predsjednika sudjelovali su: Branko Jalžić (voditelj ekspedicije), Vedran Jalžić (speleoronioc), Tamara Mihoci (tajnica ekspedicije), Marko Budić (član organizacijskog odbora), Damir Basara (pročelnik Komisije za speleologiju pri HPS-u) te Matej Mirkac (predsjednik Hrvatskog speleološkog saveza).
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2013. GODINI


U 2013. g. Komisija za speleologiju u svoje članstvo je primila SO HPD Bijele stijene iz Mrkoplja. SAK Ekstrem iz Makarske ponovno je pokrenuo speleološke aktivnosti u okviru svoje udruge. Ukupan broj registriranih članova (speleološki pripravnici, speleolozi, instruktori speleologije) u registru članova KS iznosio je 367. Dužnost pročelnika KS obnašao je Damir Basara dok je zamjenik pročelnika Dalibor Paar.

Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 6 speleoloških škola (SO HPD Željezničar, SO Liburnija PD Paklenica, SO HPK Sv.Mihovil, SO PDS Velebit, SU Kraševski zviri, SD Đula Medvedica) prošlo ukupno 70 polaznika koji su položili ispit i tako stekli naziv speleologa-pripravnika.

Tijekom siječnja u Omišu su održani i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali:

 • Zlatan Trokić (SO HPK Sv.Mihovil, značka speleolog br. 201)
 • Mario Blatančić (SO HPK Sv.Mihovil, značka speleolog br. 204)
 • Zvonimir Završki (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 205)
 • Robert Rosić ( SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 206)
 • Anja Žmegač (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 207)
 • Valentina Lipovec (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 208)
 • Dina Kovač (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 209)

Branimir Jukić (SO HPD Mosor) stekao je naziv speleolog nakon odrade - Predavanje u svom društvu na temu Opasnosti u speleologiji i prva pomoć pred instruktorom speleologije Marinom Gluševićem.
Novi instruktor speleologije je Vedran Vučić (značka br.115) (SD Đula Medvedica) s instruktorskim radom "Zaštita na radu i rizik u speleologiji"

Od stručnih i edukacijskih seminara u 2013. g. održani su:

 • Instruktorski seminar o školovanju i provođenju speleološke edukacije u organizaciji KS
 • Seminar o posebnim tehnikama speleoloških istraživanja (27 polaznika iz 9 udruga; voditelji seminara Tomica Matišić i Damir Basara) u organizaciji SU Kraševski zviri iz Ivanca

Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Tako su u 2013. g. članice KS zabilježile 209 istraživačkih akcija te 195 akcije koje su za cilj imale monitoring speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2013. koje su provodile članice KS su:

 • Ekspedicija Lukina jama – sifon 2013 (nositelj aktivnosti SO HPD Željezničar; rezultat: kompleksna speleoronilačka istraživanja Sustava Lukina jama-Trojama dubine -1431m)
 • Speleološka istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka (nositelj aktivnosti SO HPK Sv.Mihovil; rezultat: u 2013 istraženo je ukupno 2500m novih kanala tako da je trenutna dubina sustava -737m sa duljinom blizu 26000m)
 • Speleološka istraživanja špilje Munižabe (nositelj aktivnosti SO PDS Velebit; rezultat: kompleksna stručno-znanstvena istraživanja u špilji Munižabi trenutne duljine kanala 9357m)
 • Speleološka ekspedicija Srednji Velebit 2013 (nositelj aktivnost: SO PD Dubovac; rezultat: multidisciplinarna speleo-znanstvena istraživanja u špilji Atili trenutne duljine 2252m)
 • Speleološki kamp Velebit 2013. (nositelj aktivnosti SO PDS Velebit; rezultat: kompleksna stručno-znanstvena istraživanja područja Gromovače, istraženo 29 jama i ponovljeno istraživanje jame Sirene -281m)

Od stručnih i znanstvenih skupova tijekom 2013. g. članovi KS sudjelovali su na 21.međunarodnoj školi krša "Klasični krš" u Postojni, Slovenija te na 16. svjetskom speleološkom kongresu u Brnu, Češka.
Na oba skupa predstavljen je rad članica KS stručnim predavanjima i posterima te je promoviran rad same Komisije za speleologiju HPS-a.

U Karlovcu je održan Festival speleološkog filma kao svojevrsna retrospektiva zadnjih izdanja istog festivala te smo podržali održavanje Skupa speleologa Hrvatske u Momjanu (210 sudionika iz 31 domaće udruge i 9 stranih; 20 predavanja, 12 postera, 3 projekcije filmova) u organizaciji SD Buje.
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2012. GODINI


U 2012. g. KS u svoje članstvo primila je dvije nove udruge. Tako su redovni članovi postali SD Đula Medvedica iz Ogulina i SO HPD Imotski iz Imotskog. Ukupan broj registriranih članova (speleološki pripravnici, speleolozi, instruktori speleologije) u registru članova KS iznosio je 345.

Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 8 speleoloških škola (SO HPD Sniježnica, SO HPD Željezničar, SO Liburnija PD Paklenica, SO HPK Sv.Mihovil, SO PD Dubovac, SO PDS Velebit, SU Kraševski zviri, SO HPD Mosor) prošlo ukupno 83 polaznika koji su položili ispit i tako stekli naziv speleologa-pripravnika. Tijekom siječnja u Šibeniku su održani i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Novi Speleolozi su postali:

 • Petra Kovač Konrad (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 195)
 • Tea Selaković (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 196)
 • Marko Rakovac (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 197
 • Vladimir Milutinović (SO PDS Velebit i ASAK, značka speleolog br. 198)
 • Željko Marunčić (SO HPD Imber, značka speleolog br 199)
 • Tomica Matišić (SU Kraševski zviri, značka speleolog br. 200)

Damir Pavelić (DDISKF) stekao je naziv Speleolog 4. travnja 2012. predavanjem o postavljanju jama.
Novi instruktori speleologije su Ronald Železnjak (SO PDS Velebit) s instruktorskim radom "Sile na sidrište prilikom samospašavanja" i Antonio Kovačić (SO HPD Imber) s instruktorskim radom "Samospašavanje".

Od edukacijskih seminara u 2012. g. održani su:

 • u suradnji sa HGSS-om Seminar prve pomoći i samospašavanja (25 polaznika iz 6 udruga; voditelj seminara Ivica Radić)
 • Seminar KS o opremanju speleoloških objekata (70 sudionika iz 9 udruga; voditelj seminara: Damir Basara)

Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Tako su u 2012. g. članice KS zabilježile 340 istraživačkih akcija te 242 akcije koje su za cilj imale monitoring speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2012. koje su provodile članice KS su:

 • Speleološka ekspedicija Velebita 2012 (nositelj aktivnosti SO PDS Velebit; rezultat: kompleksna stručno-znanstvena istraživanja u Jami Velebita dubine -1026m)
 • Speleološka istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka (nositelj aktivnosti SO HPK Sv.Mihovil; rezultat: u 2012 istraženo je ukupno 1750m novih akanala tako da je trenutna dubina sustava -737m sa duljinom od 23334m)
 • Speleološka ekspedicija Srednji Velebit-Vršeljci (nositelj aktivnost: SO PD Dubovac; rezultat: kompleksna stručno-znanstvena istraživanja u špilji Atili trenutne duljine 2105m)
 • Speleološki logor Crnopac (nositelj aktivnosti SO HPD Željezničar; rezultat: speleološka istraživanja jame Muda Labudova trenutne dubine -680m sa preko 2500m kanala)
 • Speleološka ekspedicija Malezija(nositelj aktivnosti SO HPD Željezničar; rezultat: otkriveno i istraženo preko 30 objekata te se radilo na edukaciji lokalnih speleologa)

Od stručnih i znanstvenih skupova tijekom 2012 KS podržala je održavanje:

 • Znanstveno-stručnog skupa Posebne vrijednosti dubokog krša u Krasnom (128 sudionika iz 24 ustanove i 18 speleoloških udruga; održano 39 predavanja i postera)
 • Festival speleološkog filma No.2 u Karlovcu (150 sudionika, prikazano 16 filmova u konkurenciji i 5 izvan hrvatskih i stranih autora)
 • Skup speleologa Hrvatske u Drežnik gradu (245 sudionika iz 35 udruga; 29 predavanja, 24 postera, 6 projekcija filmova te dva okrugla stola)KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2011. GODINI


Članice Komisije za speleologiju HPS-a tijekom 2011. godine organizirale su 397 speleoloških ekspedicija, logora, istraživanja ili posjeta speleološkim objektima u Hrvatskoj te sudjelovale u više speleoloških ekspedicija, istraživanja, stručnih i znanstvenih skupova u svijetu.

Na ispitima Komisije za speleologiju HPS-a od 8 prijavljenih kandidata, 4 su uspješno položili ispit te stekli naziv speleolog. Održano je 9 speleoloških škola s ukupno 111 speleoloških pripravnika. Školovanje se od ove godine provodi u okviru novog dopuštenja za obavljanje edukativnih aktivnosti izdanog od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode. Organiziran je niz seminara i skupova s međunarodnim sudjelovanjem u suradnji sa speleološkim udrugama i HSS-om.

Već je bilo riječi o ekspediciji »Lukina jama« čiji je pokrovitelj bio Predsjednik Republike.
Nepovoljni vremenski uvjeti izazvali su znatnu promjenu uvjeta u potopljenom kanalu na dnu jame te nije bilo moguće ostvariti novi duboki uron kao nastavak prošlogodišnjeg istraživanja, ali su obavljena mnoga znanstvena istraživanja te napravljen video snimak jame. Jednogodišnja mjerenja razine, temperature i elektrolitičke vodljivosti vode u sifonu na dnu Lukine jame pokazuju prisutnost vrlo aktivne dinamike razine vode, kao i ostalih mjerenih parametara. Najviša zabilježena promjena razine vode je više od 100 m. Najintenzivnija istraživanja u 2011. izvedena su u jamskom sustavu Kita Gaćešina – Draženova puhaljka, koji je u proteklih godinu dana kroz 12 istraživačkih akcija produljen za 3737 m. Nova duljina je 22.046 m, čime je za više od kilometra premašena duljina Postojnske jame u Sloveniji te je ovaj jamski sustav postao najdulji u Dinaridima. Dubina sustava je povećana na 665 m. Održana je speleološka ekspedicija »Mokre noge« na Biokovu u kojoj se došlo do dubine –831 m, te je ta jama četvrta po dubini u Hrvatskoj, a nastavljena su istraživanja na Crnopcu i u špilji Munižabi. Održana je speleoronilačka ekspedicija »Cetina 2011« te speleološka ekspedicija »Srednji Velebit - Klementa 2011« koja je rezultirala pronalaskom 31 speleološkog objekta, od čega je najveći »Hunski sustav« duljine preko 1500 m.

Nastavljena je intenzivna suradnja sa speleološkim organizacijama u svijetu, a u organizaciji članica KS HPS-a, u posjetu hrvatskim špiljama ili u zajedničkim istraživanjima, bili su speleolozi iz desetak europskih zemalja i iz SAD-a. U okviru znanstvenih i stručnih aktivnosti članica KS, pored geoloških, fizikalno-kemijskih i bioloških istraživanja, izrađeno je više elaborata u okviru projekata inventarizacije u suradnji s javnim ustanovama nadležnim za područja na kojima su izvedena istraživanja.
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2010. GODINI


Članice Komisije za speleologiju HPS-a organizirale su tijekom 2010. godine ukupno 312 speleoloških ekspedicija, logora, istraživanja ili posjeta speleološkim objektima u Hrvatskoj te sudjelovali u desetak speleoloških ekspedicija, istraživanja, stručnih i znanstvenih skupova u svijetu. U 2010. godini održani su speleološki ispiti za 12 kandidata, koji su stekli naziv speleolog. Održane su speleološke škole prema programu Komisije u 9 spleleo-odsjeka, na kojima je školovan 91 pripravnik. Organiziran je niz seminara i skupova s međunarodnim sudjelovanjem i u suradnji sa speleološkim udrugama, HSS-om i HGSS-om.

Na speleološkoj ekspediciji »Lukina jama 2010« sudjelovalo je stotinjak speleologa iz 14 hrvatskih speleoloških udruga, te kolege iz Bugarske, Engleske, Slovačke, Češke i Španjolske. Ovo je bila jedna od najzahtjevnijih speleoloških ekspedicija ove godine u Europi s obzirom na logistiku i transport velike količine opreme na dno jame, u uvjetima niskih temperatura i znatne vodene aktivnosti. Rezultati ekspedicije su speleoronjenje u jezeru na dnu jame, izrada novog speleološkog nacrta i znanstvena istraživanja koja obuhvaćaju podzemnu faunu, hidrogeološka, fizikalno-kemijska i druga svojstva jame. Nova je dubina jame 1421 metar, a ukupna duljina 3731 m, čime se jama nalazi na petnaestom mjestu po dubini u svijetu.

Osim toga, 2010. godinu obilježili su veliki speleološki logori na Crnopcu, Cetini, sjevernom i južnom Velebitu, Kapeli, Braču, Omiškoj Dinari i Biokovu te niz istraživanja u suradnji s više ustanova za zaštićena područja. Jamski sustav Kita Gaćešina-Draženova puhaljka produljen je na 18.172 m ukupne duljine (13.837 m horizontalne). Time je taj sustav postao po horizontalnoj duljini druga, a po stvarnoj duljini prva špilja u Hrvatskoj.

Komisija za speleologiju intenzivno surađuje sa speleološkim organizacijama u svijetu. U organizaciji članica KS HPS-a bili su u posjetu hrvatskim špiljama ili u zajedničkim istraživanjima speleolozi iz desetak europskih zemalja. U okviru znanstvenih i stručnih aktivnosti članica Komisije izrađeno je, pored geoloških, fizikalno-kemijskih i bioloških istraživanja, više elaborata u okviru projekata inventarizacije, u suradnji s javnim ustanovama nadležnim za područja na kojima su izvedena istraživanja. Surađivalo se s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom, PMF-om, Državnim zavodom za zaštitu prirode, HBSD-om i dr.
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2009. GODINI


Članice Komisije za speleologiju (KS) su tijekom 2009. godine organizirale su 279 speleoloških istraživanja ili posjeta speleološkim objektima u Hrvatskoj, te sudjelovali u desetak speleoloških ekspedicija, istraživanja, stručnih i znanstvenih skupova u svijetu. Održana su 4 redovita sastanka KS i izborna Konferencija speleoloških odsjeka na kojoj su za idući mandat izabrani za pročelnika Dalibor Paar, a zamjenika Ante Sušić. Nova članica KS je SO HPD Sniježnica iz Cavtata. U Paklenici su 31. siječnja 2009. održani speleološki ispiti na kojima je 13 kandidata uspješno položilo ispit, te steklo naziv speleolog. Održane su speleološke škole prema programu KS u speleološkim odsjecima Željezničar, Dubovac, Sv.Mihovil, Mosor, Velebit, Sniježnica i Liburnija na kojima je školovano ukupno 94 speleoloških pripravnika.

Organiziran je niz seminara i skupova u suradnji sa speleološkim udrugama, HSS i HGSS: „Seminar o izradi i vrednovanju speleoloških nacrta“ u Samoboru, „Seminar o tehnikama speleološkog samospašavanja“ u Golubinjaku, „Seminar o stručnoj izradi nacrta speleoloških objekata“ u Omišu, „Seminar o speleološkoj organizaciji i školovanju“ na Promini, te „Skup speleologa Hrvatske“ u Višnjanu. Predstavnici KS sudjelovali su na znanstvenom skupu „17. Škola krša“ u Postojni, simpoziju o klimatskim promjenama u špiljama u Sarajevu, 15. međunarodnom speleološkom kongresu u Teksasu, te na godišnjem talijanskom speleološkom skupu na Sardiniji.

Dana 2.11.2009. godine dvojica speleologa Darko Bakšić i Robert Erhardt, članovi SO PDS Velebit i HGSS, spustili su se u najdublju jamu na svijetu – Voronju (Arabika Massif, Abkhazia). Nakon sedmodnevnog boravka u jami kao članovi međunarodne speleološke ekspedicije zajedno s jedanaestoricom speleologa iz Ukrajine, Rusije i Mađarske dosegli su dubinu od 2080 m, te su prvi hrvatski speleolozi koji su se spustili dublje od 2 km. Od drugih međunarodnih speleoloških aktivnosti, sudjelovalo se na speleološkoj ekspediciji u Venezuelu, te na istraživanjima u Austriji, BiH, Sloveniji i Crnoj Gori.

Po opsegu najveća speleološka istraživanja u Hrvatskoj, odvijala su se tijekom 2009. u organizaciji članica KS na području Crnopca. Najznačajniji rezultat je spajanje jame Kita Gaćešina i jame Draženova puhaljka u jamski sustav dubine 530 m i duljine 11 538 m (3. po duljini u Hrvatskoj). U jami Muda labudova otkriveni su novi dijelovi jame s velikim i perspektivnim kanalima na dubini 300-350 m. Nastavljena su istraživanja u Munižabi, duljina špilje je 5993 m. Intenzivna istraživanja u organizaciji SO HPK Sv. Mihovil, SO HPD Željezničar i SO PDS Velebit, a uz sudjelovanje desetak članica KS i speleoloških udruga Estavela, Spelunka i SKOL nastavit će se i u 2010. godini.

U organizaciji SO HPD Željezničar, nastavljena su istraživanja špilja na speleološkom logoru na Cetini, te su pronađeni novi perspektivni objekti na Dinari. U okviru projekta "Speleoronilačka istraživanja izvora na zapadnoj obali akumulacijskog jezera Sabljaci" organizirana je međunarodna speleoronilačka ekspedicija u organizaciji SO HPD Željezničar, HBSD i SK Samobor, uz sudjelovanje članova SO Velebit iz Zagreba te JK Železničar i JK Krka iz Slovenije. Veliko vrilo i Pećine čiji su ulazi udaljeni 200 m ronjenjem su spojeni u potopljeni špiljski sustav, koji je trenutno istražen u duljini 1035 m i nastavlja se dalje kako pod vodom tako i u novo otkrivenom suhom kanalu. U vrelu Bistrac dosad je istraženo oko 400 metara potopljenog kanala do dubine 55 m. Njegovi kanali nalaze se u neposrednoj blizini Zagorske Mrežnice (1170 m potopljenih kanala), ali zasad nisu povezani. U okviru ekspedicije čišćen je krupni otpad iz jednog od najvećih staništa čovječje ribice u Hrvatskoj - ponora Rupečice.

U organizaciji SO PDS Velebit uz sudjelovanje ukupno 89 speleologa iz 9 speleoloških udruga iz Hrvatske, Španjolske i Poljske, održana je speleološka ekspedicija „Lubuška jama 2009“. Speleološko istraživanje odvijalo se u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit na području Hajdučkih kukova s težištem na Lubušku jamu gdje se spustilo do dubine -508 m. Nova duljina jame je 1225 m. Na -430 m dubine bio je postavljen bivak te su u njemu 5 dana boravili istraživači koji su uz speleološko istraživanje i filmski snimili jamu od ulaza do dna. U jezeru na dnu je pronađena nova vrsta podzemne pijavice te slijedi njeno determiniranje. U jami su izvedena fizikalno-kemijska mjerenja. Istraživan je niz jama u tom području, a više puta se ulazilo u sustav Lukina jama-Trojama. Ulaz Lukina jama bio je zatvoren snijegom i ledom na dubini oko 50 m.

Na speleološkom logoru na području Velikog Rujna (SO Liburnija HPD Paklenica), istraženo je 5 jama od kojih je najdublja jama Malo zlo (-200 m). Na žalost, u nekim objektima zabilježeno je smeće najrazličitijeg podrijetla, od plastike do klaoničkog otpada. Istraženo je više jama na području Omiške Dinare i Biokova (SO HPD Imber). U Jami mokrih nogu došlo se do dubine 180 m. Organizirano je izvlačenje smeća iz jame Bezdanke kod Bekavca. Na speleološkom logoru na otoku Braču (SK Ozren Lukić i SO PD Profunda), u okviru projekta ''podzemna geobaština otoka Brača'' izvedena su speleološka i geospeleološka istraživanja na Vidovoj Gori i u okolici Pražnica, te su izrađeni nacrti 14 objekata, među kojima su 3 jame dubine oko 100 m. Na području Lipovca (Papuk, SO HPD Mališćak) pronađeno je više speleoloških objekata, a istraživanja će se nastaviti u suradnji s PP Papuk. Nastavljena su istraživanja u rudniku boksita Kalun koja intenzivno traju od 2006. godine u organizaciji SO HPK Sv. Mihovil i SO HPD Mosor, a u kojima je do sada sudjelovalo 10 udruga članica KS. Duljina objekta je 2037 m.

U 2009. godini nastavljena je intenzivna suradnja sa speleološkim organizacijama u svijetu, a u organizaciji članica KS, u posjeti hrvatskim špiljama ili u zajedničkim istraživanjima, bili su speleolozi iz Španjolske, Bugarske, Poljske, Švicarske i Slovenije. U okviru znanstvenih i stručnih aktivnosti članica KS, pored geoloških, fizikalno-kemijskih i bioloških istraživanja, izrađeno je više elaborata u okviru projekata inventarizacije u suradnji s javnim ustanovama nadležnim za područja na kojima su izvedena istraživanja. Surađivalo se sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejom, PMF-om, Državnim zavodom za zaštitu prirode, HBSD i dr.KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2008. GODINI


Članice Komisije za speleologiju u proteklih godinu dana organizirale su 218 speleoloških istraživanja ili posjeta speleološkim objektima u Hrvatskoj, te sudjelovali u nekoliko logora i ekspedicija u inozemstvu. Detaljan pregled s imenima sudionika dan je u tablici u prilogu.

Najznačajnija aktualna speleološka istraživanja:

 • Tijekom 2008. nastavljena su speleološka istraživanja u trenutno najperspektivnijoj 465 m dubokoj jami Kiti Gaćešini na Južnom Velebitu, koja je ove godine produljena preko 10 km. Trenutna horizontalna duljina jame je 10603 m te je 3. po duljini u Hrvatskoj. U istraživanjima su sudjelovali SO HPD Sv. Mihovil, SO PDS Velebit, SO HPD Mosor, SO HPD Imber, SO HPD Profunda, SO HPD Promina, SO Liburnija HPD Paklenica i PK Split. Intenzivna istraživanja će se nastaviti i u 2009. godini.
 • Na speleološkom logoru SO HPD Željezničara održanog od 19.7. do 4.8.2008. u jami M.Labudova na Crnopcu došlo se do dubine -260 m (horizontalna duljina 82 m, stvarna duljina 347 m) i jama ide dalje u dubinu. Jama je otkrivena na logoru 2006. godine, a proširenjem suženja na ovom logoru prošlo se dalje. U istraživanjima su sudjelovali članovi SO HPD Željezničar, SU Estavela i SU Spelunka. Ulaz ove jame je 113 m viši od ulaza u jamu Kita Gaćešina, a mjesto do kojeg se došlo je oko 180 m južno od zadnje točke kanala Novi val u Kiti Gaćešini.
 • Održan je speleološki logor na Cetini (19.7.-4.8.2008., organizator SO HPD Željezničar) na kojem se istraživalo u Špilji Kotluši, Vukovića Vrilu i izvoru Cetine.
 • Na speleološkom logoru u organizaciji SO HPD Mosora održanog od 9.-17.8.2008. u jami Nevidna voda u BiH na Dinari došlo se do dubine -653 m gdje se nalazi duboko jezero (dublje od 20 m) koje se sastoji od dva dijela: prvog površine 40x15 m eliptičnog oblika, te drugog zakrivljenog površine 30x12m. Jezera su međusobno spojena manjim prolazom u razini vode duljine oko 4 m, te velikim otvorom dimenzija 15x20 m u stropu završne dvorane, tako da zid između njih čini prirodni most. Temperatura jezera je 8 oC. U jezeru su primijećene potopljene sige, što ukazuje na mogućnost da voda u jezero dolazi iz ponora u rubu Livanjskog polja. Daljnje napredovanje moguće je ronjenjem. Jama Nevidna voda je trenutno najdublja jama u BiH.
 • U kolovozu 2008. na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit na Rožanskim kukovima, SO PDS Velebit je organizirao novu speleološku ekspediciju u Jamski sustav Velebita. Glavni ciljevi ekspedicije bili su nastavak speleoloških istraživanja u gornjim dijelovima Velebite, te rekognosciranje i istraživanje drugih jama u okolici Premužićevog tornja i Crikvene. Poligonska duljina novoistraženih dijelova iznosi 616 m, a horizontalna duljina 241 m tako da je sada ukupna poligonska duljina Jamskog sustava Velebita 3176 m, a horizontalna duljina 1206 m. Meandar u kojem su izvedena istraživanja, još nije u potpunosti istražen pa se narednih godina planira nastavak istraživanja. U početnim dijelovima meandra pronađen se prolaz kojim se meandar sasvim sigurno spaja na 513 m duboku Vertikalu Divke Gromovnice.
 • Speleološka istraživanja unutar posebno zaštićenih područja obavljana su suradnji s nadležnim ustanovama (NP Sjeverni Velebit, NP Paklenica, PP Velebit, PP Žumberak, PP Biokovo). U pojedinim istraživanjima izvođena su meteorološka i fizikalna mjerenja.
 • U 2008. bilo je više posjeta stranih speleologa. Kao značajniju posjetu možemo izdvojiti posjetu jami Patkov gušt 7. do 10. 8. 2008. godine od strane slovačkih i čeških speleologa iz udruge Kota 1000, koji su ujedno i članovi CaveX tima. Oni su se pridružili ljetnom speleološkom kampu na sjevernom Velebitu koji je u suradnji s Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit organizirao SO PDS Velebit. Dok je cilj hrvatskih speleologa bio nastavak speleoloških istraživanja u jamskom sustavu Velebita, cilj češko-slovačke ekipe bio je spuštanje na dno jame Patkov gušt, druge vertikale po dubini u svijetu (-553 m). Pri tome su snimljeni kvalitetni foto materijali.

Seminari, speleološke škole i skupovi:

 • U periodu od 13. do 15. lipnja 2008. godine u općini Selca na otoku Braču održan je u organizaciji Speleološkog odsjeka PD Profunda seminar Komisije za speleologiju pod nazivom „Proklesavanje u speleološkim objektima bez upotrebe eksploziva“. Polaznici seminara su detaljno upoznati sa tehnikama razbijanja kamena ekspanzivnim klinovima (punćoti) te ostalim klasičnim tehnikama razbijanja kamena, s različitim alatima koji se koriste u kamenarstvu, a bez upotrebe strojeva i eksploziva. U svibnju 2008. u Golubinjaku kraj Lokvi održan je Seminar o postavljanju jama u organizaciji SO HPD Dubovac.
 • Na godišnjem skupu speleologa koji je održan od 29.10. do 2.11.2008. u Sant'Omobono Terme (Bergamo) u Italiji prezentiran je rad članica Komisije za speleologiju HPS, te Komisije za speleološko spašavanje HGSS. U okviru programa skupa prikazana su dva filma o istraživanjima u Jamskom sustavu Velebita i jami Kiti Gaćešini i snimke s vježbe speleološkog spašavanja u jami Kiti Gaćešini. Uspostavljeni su novi kontakti s talijanskim speleolozima i spašavateljima i dogovorena daljnja suradnja unutar Međunarodne speleološke unije.
 • Skup speleologa Hrvatske održan je u Kamanju od 21.-23.11. 2008. godine, gdje se okupilo 230 speleologa i zainteresiranih za istraživanja špilja i jama u Hrvatskoj i svijetu. Skup je organiziran od strane SD Karlovac, uz potporu Komisije za speleologiju HPS i Hrvatskog speleološkog saveza. Na skupu su prezentirani rezultati speleoloških istraživanja održanih u protekloj godini.
 • Tijekom 2008. godine održane su speleološke škole po programu Komisije za speleologiju u SO HPD Sv. Mihovil, SO PDS Velebit, SO HPD Mosor, SO HPD Željezničar i SO HPD Dubovac, tijekom kojih je školovano ukupno 80 novih speleologa-pripravnika.
 • 16. međunarodna škola krša "Klasični krš", koja je održana od 16. do 20. lipnja 2008. u Postojni, tradicionalni je znanstveni skup kojeg jednom godišnje organizira Institut za istraživanje krša Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Ovogodišnjem skupu je prisustvovalo 170 znanstvenika i studenata iz 34 države. Tema bili su krški sedimenti - površinski i špiljski. Na skupu je sudjelovao Dalibor Paar s posterom grupe autora iz SO PDS Velebita o fizikalno-kemijskim istraživanjima Jamskog sustava Velebita.

U 2008. godini održana su 3 redovita sastanka Komisije za speleologiju. Nova članica Komisije za speleologiju je SO PD Mališćak iz Velike.KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2007. GODINI


Članice Komisije za speleologiju u proteklih godinu dana organizirale su 223 speleološka istraživanja ili posjete speleološkim objektima.

Najznačajnija aktualna speleološka istraživanja:

Speleološka istraživanja u špilji Kiti Gaćešini na Crnopcu u organizaciji SO Sv. Mihovila, SO Velebita i SO Mosora i sudjelovanje SO Imber, SO Split, SO Liburnija i SK Samobor nastavila su se tijekom 2007. godine tijekom kojih se došlo do nove duljine 8360 m, čime je postala treća po duljini špilja u Hrvatskoj. Dubina ove špilje je -465 m. Područje Crnopca postalo je jedna od najznačajnijih speleoloških lokacija u Hrvatskoj s najvećim podzemnim prostorima u Hrvatskoj (u Munižabi i Kita Gaćešini). U jami Munižabi na Crnopcu se u organizaciji SO Velebita u lipnju 2007. izrađivao novi topografski nacrt i izvodila fizikalno-kemijska mjerenja. Nova duljina Munižabe je 5993 m.

U ekspediciji u jamu Velebitu u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit održanoj od 4. 8. do 19. 8. 2007. godine jama je istražena do nove dubine -1034 m. Velebita je sada treća jama dublja od tisuću metara u Hrvatskoj. Na dosegnutom dnu došlo se do dvorane dimenzija 85x60 m, a uočen je nastavak meandra u stropu te dvorane, tako da postoje perspektive za daljnje istraživanje. Ekspediciju je organizirao SO Velebit, a uz 35 članova SO Velebita sudjelovalo je 6 članova SO Mosora, 3 člana SO Željezničara, te po jedan član SK Samobor i SO PK Split.

SO Željezničar je od 11.-16.8.2007. organizirao speleološki logor Crnopac 2007 gdje su nastavljena istraživanja u Jami malaksalih speleologa do dubine oko -160 m. Na tom logoru došlo je do nestanka sudionice logora Ksenije Frbežar između 13. i 15.8.2007., te je bio u potražnoj akciji angažiran HGSS. Komisija za speleologiju je analizirajući događaj zaključila da je on isključivo posljedica postupaka same sudionice koji nisu bili u skladu s uputama članova SOŽ i pravilima ponašanja u prirodi koja je učila na speleološkoj školi koju je završila ove godine.

SO Željezničar je u od 17.-25.8.2007. organizirao speleološki logor Svilaja/Cetina 2007. Istraženi su novi kanali u Dragića pećini 1 i 2, te u Kotluši.

SO Liburnija-HPD Paklenica je istraživao tijekom proljeća i ljeta 2007. na području Mali Vaganac, NP Paklenica gdje je do sada je ukupno istraženo 86 speleoloških objekata.

U špilji Adios na Kordunu istraženo je u rujnu 2007. oko 2400 m kanala (SO Velebit).

Održan je speleološki logor Vjetrenica 2007. (Ravno, BiH) od 19.-26.8.2007. uz sudjelovanje tridesetak speleologa i biospeleologa iz 6 zemalja. Iz Hrvatske je sudjelovalo 8 speleologa iz SO Velebita i SO Dubovca. U špilji Vjetrenici je istraženo novih 200 m kanala.

Speleološka istraživanja unutar posebno zaštićenih područja obavljana su suradnji s nadležnim ustanovama (NP Sjeverni Velebit, NP Paklenica, PP Velebit, PP Žumberak, PP Biokovo). U pojedinim istraživanjima izvođena su meteorološka i fizikalna mjerenja.

U 2007. bilo je više posjeta stranih speleologa. U posjeti su bili Švicarski speleolozi, u jami Munižabi, Cerovačkim špiljama i Modrić špilji. Domaćini su im bili SO Velebit, SO Liburnija i SD Lika. Austrijski speleolozi posjetili sa članovima SO Željezničara Jopićevu špilju, Baračevu špilju i Plitvice. Poljski speleolozi su sudjelovali u speleološkoj ekspediciji Velebita 2007.

Tijekom sudjelovanja u istraživanju jame Piagga Bella u gorju Marguareis u Italiji, ozlijedio se Igor Jelinić (SO Dubovac) 8.8.2007. na dubini oko 400 m, a uspješna akcija spašavanja završila je 12.8. kada je izvučen iz jame. Treba istaknuti veliki trud preko stotinu talijanskih spašavatelja tijekom te akcije, na čemu im dugujemo veliku zahvalnost.


Seminari, speleološke škole i skupovi:


U Starigradu-Paklenici i Rovanjskoj održan je od 24.-26. veljače 2007. Seminar o izradi speleološkog nacrta. Domaćin je SO Liburnija HPD Paklenica, a sudjelovalo je 44 speleologa iz 7 članica Komisije za speleologiju. Uvježbavala se izrada speleološkog nacrta na terenu te njegova kasnija obrada na računalu.

U Novoj Vasi pored jame Baredine održan je od 25. do 27. svibnja 2007. prvi zajednički seminar Komisije za speleologiju HPS-a, Hrvatskog speleološkog saveza i Komisije za speleološko spašavanje HGSS-a. Ovaj seminar na kojem su sudjelovala 64 speleologa iz 15 speleoloških klubova ili odsjeka značajan je iz više razloga. Po prvi puta je došlo do konkretne suradnje između hrvatskih krovnih speleoloških organizacija, koja će se nastaviti i drugim tematikama od zajedničkog interesa.

Sudjelovalo se na godišnjem skupu speleologa u Italiji od 1.-4.11.2007. i na Skupu speleologa Hrvatske u Kastavu od 30.11.-2.12.2007. u organizaciji SU Estavela, uz potporu Komisije za speleologiju HPS i Hrvatskog speleološkog saveza.

Tijekom ove godine održano je 6 speleoloških škola po programu Komisije za speleologiju, u SO Sv. Mihovil, SAK Ekstrem, SO Velebit, SO Mosor, SO Željezničar i SO Liburnija, tijekom kojih je školovano ukupno 91 novih speleologa-pripravnika.

Na znanstvenom skupu Time in Karst u Sloveniji od 14. do 18.3. 2007. bio je Dalibor Paar. Tema skupa bila je upotreba različitih fizikalnih metoda u datiranju krša i špiljskih sedimenata.

Na svjetskom kongresu speleološkog spašavanja u Mađarskoj od 16-18.5.2007. godine bili su Darko Bakšić, Filip Filipović, Ivica Radić i Ivica Ćukušić. Održali su prezentaciju i prikazali film.

Predavanje o špiljskom sustavu Đulin ponor – Medvedica u Ogulinu 30.3. 2007. godine imali su Dalibor Paar i Branko Jalžić. Cilj predavanja je bio potaknuti grad Ogulin na aktivniji rad na zaštiti špilje i uklanjanju otpada s ulaznih dijelova.

Nastavilo se raditi na izradi zajedničke baze podataka speleoloških objekata.

19.5.2007. godine na Promini održani su ispiti za naziv speleolog, te instruktorski seminari. Instruktori na ispitu bili su Goran Gabrić, Darko Bakšić, Ana Bakšić i Dalibor Paar.
Naziv speleolog stekli su:

 • Marko Budić, SO Željezničar
 • Marin Lukas, SO Željezničar
 • Matija Čepelak, SO Velebit
 • Joso Gracin, SO Sv. Mihovil

Naziv instruktor speleologije stekli su uz instruktorske radove:

 • Aida Barišić, SO Sv. Mihovil: Bivakiranje u podzemlju
 • Marin Glušević, SO Mosor: Tehnike postavljanja jama
 • Filip Filipović SO Velebit: Komunikacijske tehnike u podzemlju
 • Dinko Novosel SO Dubovac: Organizacija akcija speleološkog spašavanja

U 2007. održana su 4 redovita sastanka Komisije za speleologiju. Nove članice Komisije su SO HPD Imber iz Omiša i SO PD Profunda iz Selca na Braču.

SO HPD Dubovac je u Karlovcu od 23-24. studenog 2007. uz prigodni skup i izložbu (otvorenu 6.11.), prezentirajući svoju bogatu aktivnost, obilježio svoju 50. godišnjicu rada.
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2006. GODINI

Članice Komisije za speleologiju u proteklih godinu dana organizirale su 193 speleoloških istraživanja i posjeta speleološkim objektima.

Najznačajnija aktualna speleološka istraživanja:

 • Istraživanja u špilji Kiti Gaćešini na Crnopcu u organizaciji SO Sv. Mihovil, SO Velebit i SO Mosor odvijala su se tijekom 2006. godine tijekom kojih se došlo do duljine 5903 m i dubine -465 m
 • U kolovozu 2006. godine nastavljena su istraživanja u jami Nevidna Voda na Dinari te se došlo do dubine 557 m, čime je ta jama postala najdublja u BiH. Organizator istraživanja je SO Mosor, a u istraživanjima su sudjelovali članovi SO Velebit, SO Sv. Mihovil, SO Split i SO Dubovac, te PD iz Livna.
 • U ljetošnjoj ekspediciji na Hajdučkim kukovima u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit održanoj od 29. 7. do 12. 8. 2006. godine istraživalo se u Lubuškoj jami dubokoj 521 m. Ekspediciju je organizirao SO Velebit, a uz tridesetak članova SO Velebit sudjelovali su i članovi SO Mosor i SO Dubovac. Nije se došlo do dna Lubuške jame budući da je nacrt koji su prije 5 godina izradili Poljski speleolozi bio nepotpun. Pronađeno je desetak jama na području Hajdučkih kukova. U Lukinoj jami je snježni čep na oko -60 m onemogućio daljnji prolazak Belgijskih speleologa. Poljski speleolozi su prošli ledeni čep u Pakovom guštu, ali su stali 30-tak metara iznad dna kada su ostali bez užeta. Došlo je do nesreće Belgijskog speleologa koji je pao u vrtači na Hajdučkim kukovima. Akcija spašavanja HGSS, izvlačenje na rub vrtače i transport helikopterom, izvedena je uspješno.
 • SO Željezničar je u kolovozu organizirao speleološki logor podno Svilaje. Istraživalo se u Dragića pećini, nacrtano je 1625 m i špilja ide dalje. U okolici postoje minirana područja pa tijekom boravka na tom terenu treba biti na oprezu. Pored članova SOŽ u istraživanjima su sudjelovali članovi SOV, HBSD i DDISKF. Na speleološkom logoru na području izvorišta rijeke Cetine ronilo se u Gospodskoj špilji i u Kotluši te je uspostavljena veza s već poznatim dijelovima špilja. Pronađene su nove jame i špilje. Članovi SOŽ sudjelovali su i u istraživanjima na Zrmanji (DISKF Dinaridi).
 • U organizaciji SOV istraživalo se u špilji Vjetrenici (Ravno, BiH), istražen je novi kanal duljine 140 metara, obližnja pećina Gladulja duljine 141 metar te jedna jama na površini iznad Vjetrenice (Jama pod Zakučjem) dubine 54 metara.
 • Istraživanja unutar posebno zaštićenih područja obavljana su suradnji s nadležnim ustanovama (NP Sjeverni Velebit, PP Velebit, PP Žumberak, PP Biokovo). U pojedinim istraživanjima izvođena su meteorološka i fizikalna mjerenja.

Seminari i skupovi:

 • Seminar o osnovama tehnika speleološkog spašavanja održan je 28. i 29. listopada 2006. u Šibeniku.
 • Sudjelovalo se na skupu speleologa u Italiji (Casola, 1-5.11.2006.) i na skupu speleologa u Kamanju (17-19.11.2006.). Vlado Božić je u rujnu sudjelovao na ALCADI skupu u Mađarskoj. Igor Jelinić je sudjelovao u ekspediciji DISKF Zagreb u Libanon (travanj-svibanj), gdje su sudjelovali na 2. simpoziju speleologa Bliskog istoka i 5-6 dana obilazili speleološke objekte.
 • U Šibeniku je 4. i 5. ožujka 2006. održan seminar o spelološkoj dokumentaciji, na kojem je formirana baza podataka speleoloških objekata, dogovoren način rada i uvjeti pristupanja bazi.
 • Tijekom 2006. održane su speleološke škole u SO Velebitu, SO Željezničaru, SO Mosoru, SO Liburnija, SO Sv.Mihovil tijekom kojih je školovano oko 80 novih speleologa-pripravnika.
 • U 2006. održana su 3 sastanka Komisije i Konferencija speleoloških odsjeka.
 • Na Konferenciji speleoloških odsjeka održanoj 29. listopada 2006. u Šibeniku jednoglasno je prihvaćeno razrješenje pročelnika Igora Jelinića i zamjenika Dalibora Paara kojima je zahvaljeno na dosadašnjem radu. Jednoglasno je prihvaćeno novo rukovodstvo Komisije – pročelnik Dalibor Paar (SOV) i zamjenica Martina Borovec (SOŽ). Novi pročelnik je ukratko izložio planove Komisije u idućem razdoblju koji obuhvaćaju komunikaciju s Ministarstvom u vezi godišnjih dozvola i izvješća, poticanje na radu na Bazi podataka speleoloških objekata, koordinaciju označavanja speleoloških objekata pločicama, definiranje novih uvjeta za organizaciju speleoloških istraživanja i posjeta za strane speleologe, definiranje uloge i sudjelovanja Komisije u radu UIS, proširenje suradnje s HSS, razmatranje zaštite speleološkog nacrta i drugih rezultata istraživanja kao autorskog djela, organizaciju seminara (tehnike spašavanja i speleospašavanja, speleološke tehnike, dokumentacija), poticanje zaštite ugroženih speleoloških objekata.

Prihvaćena je molba članova PD IMBER-Mosor u Omišu za osnivanje SO-a. Prihvaćen je prijem u članstvo u Komisiji SO IMBER-Mosor.

Dopisom Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture, Komisiji za speleologiju HPS-a, odnosno njenim članicama izdano je godišnje dopuštenje za obavljanje znanstvenih i stručnih istraživanja speleoloških objekata na podrucju RH. Dopuštenje vrijedi do 22. listopada 2007. godine.

50. obljetnica Komisije za speleologiju obilježena je 16. prosinca 2006. u Zagrebu.
KOMISIJA ZA SPELEOLOGIJU HPS-a U 2005. GODINI

Održana su četiri redovna sastanka Komisije.

Održane su četiri speleološke škole i to u SOHPD Mosor - Split (16), SOHPK Sveti Mihovil – Šibenik (10), SOHPD Željezničar - Zagreb(17), i SO PDS Velebit – Zagreb (21). U zagradi je broj tečajaca koji su stekli naziv speleolog – pripravnik (ukupno 64). U dva su navrata održani ispiti za stjecanje naziva speleolog. Ispit je uspješno položilo jedanaestoro kandidata i to iz SO Željezničar 4, iz SO Velebit 4, iz SO Sv. Mihovil 2 i iz SO Dubovac iz Karlovca 1.

Jedan speleolog je na instruktorskom seminaru stekao naziv instruktora speleologije ( Ivica Ćukušić iz SOPDS Velebit)

U KSHPS je primljen i novoosnovani speleološki odsjek osnovan u HPD Promina u Drnišu.

Ostvarena je speleološka ekspedicija na Kubu koja je započela još krajem 2004. godine, u organizaciji SOPDS Velebit, speleološka ekspedicija u južni Meksiko ( SOPD Dubovac) i ekspedicija u BiH (SOPD Dubovac).

Organizirano je nekoliko ljetnih istraživačkih logora:

 • u jami Velebiti na Crikvenoj (Sj. Velebit) koja je s ovogodišnjim istraživanjima dosegla dubinu od 941 metar (SOV)
 • u jami Munižabi na Crnopcu čija dužina nakon ovogodišnjih istraživanja iznosi preko 4500 metara (SOV)
 • u jami Kiti Gaćešinoj na Crnopcu koja je dosegla dubinu od 423 metra uz dužinu od 1765 metara (SO Sv Mihovil)
 • oko vrha Crnopac gdje je istraženo 7 novih jama (SOŽ)
 • oko izvora rijeke Cetine gdje je ronjenjem istraženo više stotina metara novih, uglavnom potopljenih kanala u nekoliko speleoloških objekata (SOŽ)

Održan je stručni skup speleologa i istraživača krškog reljefa na kojem je sudjelovalo preko 50 speleologa iz Hrvatske i Slovenije.

Udruge - članice KSHPS svoj su rad putem predavanja, filmskih i foto-projekcija iprezentirale na najvećem međunarodnom skupu speleologa u Italiji, kao i na skupu speleologa Hrvatske u Kamanju gdje se okupilo oko 250 speleologa iz Hrvatske, BiH i Italije.

Sudjelovali smo u većini istraživanja organiziranih od strane hrvatskih speleoloških udruga koje nisu članice HPS-a.

Zbog prebukiranosti termina planirani seminari o speleološkom spašavanju i o topografskom snimanju speleoloških objekata će biti održan 2006. godine.Starija izvješća objavljena su u časopisu Hrvatski planinar i pohranjena u arhivu HPS-a.Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Komisija za speleologiju | Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a | Speleološki akti i obrasci | Nositelji naziva speleolog
Povijest speleologije | Speleološko školovanje | Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe
Izvješća o radu KS HPS-a | Zaštita speleoloških objekata | Najveći speleološki objekti u HrvatskojProjekt 'Speleološka istraživanja hrvatskog krša 2024'

Projekt 'Speleološka istraživanja hrvatskog krša 2024'

12.07.2024.

U nastavku se nalazi više informacija o planovima istraživanja u sklopu projekta 'Speleološka istraživanja hrvatskog krša 2024' koji se ove godine provodi u znaku velike obljetnice 150 godina organiziranog planinarstva u Hrvatskoj.

Seminar o digitalnom topografskom snimanju speleoloških objekata

Seminar o digitalnom topografskom snimanju speleoloških objekata

03.03.2024.

Za vikend 24.- 25. veljače 2024 održan je seminar o digitalnom topografskom snimanju u Lovranskoj Dragi u organizaciji Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza u domaćinstvu SU Estavela i JU Park prirode Učka koja je ustupila na korištenje smještaj u Domu za mlade u Lovranskoj Dragi za potrebe seminara. Voditelj seminara bio je Dino Grozić, instruktor speleologije.

Izvješće sa speleoloških ispita za nazive Instruktor speleologije i Speleolog

Izvješće sa speleoloških ispita za nazive Instruktor speleologije i Speleolog

30.01.2024.

U prostorijama HGSS Stanice Zagreb, 27. siječnja 2024. godine održani su speleološki ispiti Komisije za speleologiju HPS-a za speleološki naziv Instruktor speleologije i Speleolog.

Poziv na seminar o digitalnom topografskom snimanju

Poziv na seminar o digitalnom topografskom snimanju

29.01.2024.

U cilju upoznavanja i popularizacije tehnika digitalnog topografskog snimanja (korištenje digitalnih crtaćih uređaja i DistoX-a) među širom speleološkom javnosti, 24. i 25. veljače 2024. održati će se Seminar o digitalnom topografskom snimanju u Lovranskoj Dragi. Voditelj seminara će biti Dino Grozić, instruktor speleologije. Seminar organizira Komisija za speleologiju HPS-a u domaćinstvu SU Estavela i Parka prirode Učka.

Stručni seminar o speleološkoj edukaciji

Stručni seminar o speleološkoj edukaciji

29.01.2024.

U nedjelju 28. siječnja 2024. godine u prostorijama HGSS stanice Zagreb („Žica“) održao se stručni seminar o speleološkoj edukaciji u organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a uz domaćinstvo Speleološkog odsjeka HPD Željezničar iz Zagreb. Voditelj seminara bio je Damir Janton, instruktor speleologije. Seminar je bio otvorenog tipa te su bili pozvani svi članovi speleološke zajednice.

Donesena prva presuda u povijesti Hrvatske za zagađenje neke jame!

Donesena prva presuda u povijesti Hrvatske za zagađenje neke jame!

06.01.2024.

Zagađenje speleoloških objekata veliki je i dugogodišnji problem na području primorske i gorske Hrvatske. Zahvaljujući volonterskom radu speleologa, kroz inicijativu Čisto podzemlje, zabilježeno je preko 1000 špilja i jama na teritoriju Republike Hrvatske koje su direktno ugrožene ilegalnim odlaganjem otpada. Takva praksa zabranjena je Zakonom o zaštiti prirode te su po istom zakonu propisane novčane kazne za ova nedjela. Koliko nam je poznato, do današnjeg dana, u Hrvatskoj nitko nije bio kažnjen za ilegalno bacanje otpada u krško podzemlje. Prije nekoliko dana donesena je presuda za ilegalno odložen otpad u speleološkom objektu, prva u modernoj povijesti Hrvatske.

Održan Skup speleologa Hrvatske u Čakovcu 2023. godine

Održan Skup speleologa Hrvatske u Čakovcu 2023. godine

27.11.2023.

U razdoblju od 25.-26. studenog 2023., u Čakovcu je održan Skup speleologa Hrvatske 2023. u organizaciji Speleološke udruge „Međimurje“ iz Čakovca, pod pokroviteljstvom Komisije za speleologiju HPS-a, Hrvatskog speleološkog saveza, Zagrebačkog speleološkog saveza, Istarskog speleološkog saveza i Grada Čakovca. Na skupu speleologa Hrvatske sudjelovalo je 209 sudionika iz 30 različitih speleoloških društava i drugih udruga i ustanova. Sudionici su bili iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Austrije.

Stručni seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata u Mokošici

Stručni seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata u Mokošici

06.11.2023.

Speleološki odsjek Hrvatskog planinarskog društva ‘’Sniježnica’’ ovog vikenda 3.-5. studenog bio je domaćin seminara na temu topografskog snimanja speleoloških objekata. Okupljene u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza i uz njezinu podršku, odazvale su se brojne speleološke organizacije u ulozi instruktora i polaznika.

Skup speleologa Hrvatske 2023 u Čakovcu- najava

Skup speleologa Hrvatske 2023 u Čakovcu- najava

01.11.2023.

Skup speleologa Hrvatske najveće je godišnje okupljanje speleologa iz naše i susjednih zemalja na kome se prezentiraju rezultati aktualnih speleoloških istraživanja i obrađuju stručni aspekti speleološke djelatnosti. Ovogodišnji Skup speleologa Hrvatske održat će se u Čakovcu od 24.-26.11.2023. godine u organizaciji Speleološke udruge "Međimurje" iz Čakovca.

Održan seminar i radionica: Nove metode prezentacije i popularizacije prirodnih vrijednosti u kontekstu znanstvenog obrazovanja i turizma

Održan seminar i radionica: Nove metode prezentacije i popularizacije prirodnih vrijednosti u kontekstu znanstvenog obrazovanja i turizma

28.07.2023.

Seminar je održan u Samoboru 22.7.2023. u suorganizaciji Speleološke udruge Kraševski zviri, Speleološkog društva Velebit i POU Samobor.

1 2 3...14   footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez