U Zagrebu održan sastanak predstavnika PZS-a i HPS-a

četvrtak, 26.01.2012.

Slika.

U sjedištu HPS-a u Zagrebu 25. siječnja održan je sastanak dužnosnika Planinske zveze Slovenije i Hrvatskog planinarskog saveza. Kao predstavnici PZS-a sudjelovali su predsjednik Bojan Rotovnik, potpredsjednici Slavica Tovšak, Borut Peršolja i generalni sekretar Matej Planko, a HPS su predstavljali predsjednik Hrvoje Kraljević, dopredsjednik Tomislav Čanić, predsjednik Izvršnog odbora Vladimir Novak, glavni tajnik Darko Berljak te pročelnik Komisije za promidžbu i izdavaštvo te urednik Hrvatskog planinara Alan Čaplar.

Slika.

Na sastanku su razmijenjena iskustva o organizacijskoj strukturi i operativnom funkcioniranju oba saveza te je izraženo uzajamno uvažavanje postignuća i rezultata. Uz razgovor o dosadašnjoj plodnoj suradnji HPS-a i PZS-a, posebno u vremenu od 1991. kada su PZS i HPS dobili novu ulogu kao krovne planinarske udruge u samostalnim državama, utvrđeno je da oba saveza dijele iste ciljeve i stajališta o raznim pitanjima o kojima se raspravlja i odlučuje unutar naših saveza te u međunarodnim planinarskim asocijacijama.

Razgovaralo se o iskustvima s članstvom u raznim međunarodnim asocijacima i neformalnim forumima kao što su UIAA, Europski planinarski forum, ARC Alpine (suradnja među alpskim državama), Balkanska planinarska unija i ERA (Europski pješački putovi) te je dogovoreno je da u tijelima UIAA, a i drugdje gdje je to potrebno, u slučajevima kada na sastancima ne može sudjelovati predstavnik HPS-a ili PZS-a interese obaju saveza kao zajednički delegat predstavlja prisutni predstavnik HPS-a ili PZS-a. Cilj usklađenog djelovanja i svih oblika međunarodne suradnje, a pogotovo suradnje na europskim razinama, je postići snažniji utjecaj na donošenje dokumenata o temama važnim za planinarstvo na najvišoj razini u EU te drugdje gdje se takve odluke donose. Dio razgovora posvećen je i mogućnostima provođenja mreže europskih pješačkih putova kroz Hrvatsku, pri čemu su predstavnici PZS-a predstavili svoja iskustva i ponudili daljnju pomoć u prenošenju iskustava, budući da je izvedba i u Hrvatskoj moguća samo kroz sličan model kakav postoji u Sloveniji, a koji obuhvaća organizacijsku, financijsku i izvedbenu zainteresiranost, usklađenost i suradnju najviših državnih, turističkih, šumarskih, ugostiteljskih i planinarskih ustanova i udruga. Sastanak je obuhvatio i razgovor o iskustvima sa zakonskom regulativom vezanom uz gorsku službu spašavanja, planinarske putove i planinarske kuće.

Uz potvrdu vrlo dobre višedesetljetne prakse, potvrđen je sporazum o reciprocitetu pri noćenju u planinarskim kućama u Hrvatskoj i Sloveniji za članove HPS-a i PZS-a. Također je dogovoreno da se od proljeća ove godine uspostavi prodaja slovenske planinarske literature, priručnika i zemljovida u Uredu HPS-a u Zagrebu i putem web-trgovine HPS-a te istovjetna prodaja hrvatske planinarske literature u sjedištu PZS-a u Ljubljani i na webu PZS-a, čime će korisne informacije biti još dostupnije članovima obaju saveza.

Slika.

Potvrđeno je da dosad uspješnu suradnju treba nastaviti na svim razinama, kroz sudjelovanje predstavnika HPS-a i PZS-a na protokolarnim skupovima (skupštine, obljetnice, dani planinara i sl.), kroz sastanke uredništava Planinskog vestnika i Hrvatskog planinara, suradnju i razmjenu iskustava između srodnih komisija obaju saveza, sudjelovanje članova na idućim školama, tečajima i alpinističkim ekspedicijama u organizaciji HPS-a i PZS-a te kroz izravnu suradnju između planinarskih društava (pogotovo onih u blizini zajedničke granice). U cilju snažnijeg povezivanja dogovoreni su i konkretni oblici suradnje na idućim skupovima HPS-a i PZS-a te u časopisima "Hrvatski planinar" i "Planinski vestnik", gdje će biti objavljeni i opsežniji osvrti na sastanak dužnosnika HPS-a i PZS-a.

Slika.

Slika 1 od 3.Slika 2 od 3.Slika 3 od 3.

Najnovije vijesti

Ulaganja u planinarsku infrastukturu u 2023. godini

Ulaganja u planinarsku infrastukturu u 2023. godini

07.03.2023.

Na svojoj 21. sjednici 6. ožujka 2023. Izvršni odbor HPS-a je, na temelju prijedloga stručnih komisija za planinarske putove i za planinarske objekte odobrio provedbu nabave i distribuciju potrebne građe, materijala, alata i pribora prema iskazanim prihvatljivim potrebama planinarskih udruga za uređenje planinarske infrastrukture u skladu s uvjetima projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura.

Obilježavanje obljetnica povezanih s osnivanjem podružnica HPD-a prije Drugog svjetskog rata

Obilježavanje obljetnica povezanih s osnivanjem podružnica HPD-a prije Drugog svjetskog rata

07.03.2023.

Izvršni odbor HPS-a na 21. sjednici 6. ožujka 2023. utvrdio je činjenice i preporuke za obilježavanje obljetnica povezanih s osnivanjem podružnica HPD-a prije Drugog svjetskog rata

Poziv na iskazivanje potreba za uređenje planinarskih putova i objekata

Poziv na iskazivanje potreba za uređenje planinarskih putova i objekata

24.01.2023.

Hrvatski planinarski savez poziva planinarske udruge - upravitelje i održavatelje planinarskih putova i objekata na iskazivanje potreba za obnovu, održavanje, uređenje i opremanje planinarske infrastrukture, u cilju organizirane nabave materijala, alata i pribora za te namjene.

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.