Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142Natječaj za radove obnove i uređenja doma HPS

ponedjeljak, 23.09.2019.

Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog planinarskog saveza od 16. rujna 2019. raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADOVE OBNOVE I UREĐENJA DOMA HRVATSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

1. Naručitelj: Hrvatski planinarski savez, Kozarčeva 22, 10000 Zagreb

2. Predmet natječaja su radovi obnove i uređenja zgrade HPS-a u Kozarčevoj 22 u Zagrebu. Radovi uključuju zamjenu vanjske stolarije (prozori, vrata), električarske, parketarske i soboslikarske radove na 1. katu te uređenje sanitarnog čvora u prizemlju.

3. Podroban opis radova dostupan je u Excel formatu, u obliku detaljno specificiranog troškovnika. Troškovnik se sastoji od dva dijela – Prizemlje i prvi kat, svaki u zasebnoj tablici - Troskovnik.xls

4. Zainteresirani ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje objekta svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

5. Rokovi: Radovi će se provoditi u proljeće i ljeto 2020. godine.

6. Nadzor: Radovi će se provoditi uz stručni nadzor naručitelja.

7. Na natječaj se mogu javiti isključivo pravne osobe koje su registrirane za građevinske radove.

8. Ponuda treba sadržavati:
- Rješenje o registraciji građevinske tvrtke ili obrta iz kojega je vidljiva njegova registrirana djelatnost
- Ispunjeni troškovnik, koji sadrži popunjene sve rubrike prema specificiranim stavkama.
- Pisanu informaciju o uvjetima i dinamici plaćanja.
Nepotpune ponude i ponude koje se odnose samo na dio radova iz troškovnika neće se uvažavati.

9. Ponude se dostavljaju poštom na na adresu: Hrvatski planinarski savez
Kozarčeva 22, 10000 Zagreb ili na elektroničku adresu Hrvatskog planinarskog saveza: hps@hps.hr

10. Rok za dostavu ponuda je 31. listopada 2019.

11. Odluka o opsegu radova bit će donesena na temelju prikupljenih ponuda, ocjene sposobnosti zainteresiranih ponuđača i analize potrebnih radova, odnosno opsega radova i prihvatljivih troškova. Odluku o izboru ponuđača donijet će Izvršni odbor HPS-a. Osnovni kriteriji za izbor ponuđača su: najpovoljnija cijena, ponuđeni uvjeti plaćanja, zajamčena kvaliteta radova i zajamčeni rokovi realizacije radova. S odabranim ponuđačem sklopit će se pisani ugovor.

145 godina od osnivačkog sastanka HPD-a

145 godina od osnivačkog sastanka HPD-a (15.10.2019.)

Na današnji dan, 15. listopada 1874. u zgradi Narodnog muzeja u Zagrebu, u uredu kustosa Đure Pilara održan osnivački sastanak Hrvatskog planinarskog družtva.

Obnova Rossijevog skloništa u Rožanskim kukovima

Obnova Rossijevog skloništa u Rožanskim kukovima (15.10.2019.)

Za vikend 12. i 13. listopada provedena je akcija obnove Rossijevog skloništa u Rožanskim kukovima na Sjevernom Velebitu. Vrijedni članovi PD-a Gromovača iz Otočca su zajedno s Ivanom Juretićem prionuli zamjeni pokrova na Rossijevoj kolibi, koji je nastradao proljetos u neveri.

Prikupljanje podataka za kalendar akcija HPS-a

Prikupljanje podataka za kalendar akcija HPS-a (01.10.2019.)

Radi prikupljanja podataka za kalendar akcija HPS-a na elektroničke adrese svih planinarskih udruga poslan je poziv za unošenje podataka o većim akcijama koje udruge planiraju organizirati u idućoj godini. Za razliku od prethodnih godina, podaci o planiranim akcijama prikupljaju se isključivo putem web obrasca na webu HPS-a. Kalendar akcija objavit će se u zidnom kalendaru HPS-a, u časopisu »Hrvatski planinar« te na webu HPS-a www.hps.hr.

Google Search


hps.hr webVrijeme: Zavižan |Platak

Copyright 2019 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.