Natječaj za radove obnove i uređenja doma HPS

ponedjeljak, 23.09.2019.

Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog planinarskog saveza od 16. rujna 2019. raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADOVE OBNOVE I UREĐENJA DOMA HRVATSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

1. Naručitelj: Hrvatski planinarski savez, Kozarčeva 22, 10000 Zagreb

2. Predmet natječaja su radovi obnove i uređenja zgrade HPS-a u Kozarčevoj 22 u Zagrebu. Radovi uključuju zamjenu vanjske stolarije (prozori, vrata), električarske, parketarske i soboslikarske radove na 1. katu te uređenje sanitarnog čvora u prizemlju.

3. Podroban opis radova dostupan je u Excel formatu, u obliku detaljno specificiranog troškovnika. Troškovnik se sastoji od dva dijela – Prizemlje i prvi kat, svaki u zasebnoj tablici - Troskovnik.xls

4. Zainteresirani ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje objekta svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

5. Rokovi: Radovi će se provoditi u proljeće i ljeto 2020. godine.

6. Nadzor: Radovi će se provoditi uz stručni nadzor naručitelja.

7. Na natječaj se mogu javiti isključivo pravne osobe koje su registrirane za građevinske radove.

8. Ponuda treba sadržavati:
- Rješenje o registraciji građevinske tvrtke ili obrta iz kojega je vidljiva njegova registrirana djelatnost
- Ispunjeni troškovnik, koji sadrži popunjene sve rubrike prema specificiranim stavkama.
- Pisanu informaciju o uvjetima i dinamici plaćanja.
Nepotpune ponude i ponude koje se odnose samo na dio radova iz troškovnika neće se uvažavati.

9. Ponude se dostavljaju poštom na na adresu: Hrvatski planinarski savez
Kozarčeva 22, 10000 Zagreb ili na elektroničku adresu Hrvatskog planinarskog saveza: hps@hps.hr

10. Rok za dostavu ponuda je 31. listopada 2019.

11. Odluka o opsegu radova bit će donesena na temelju prikupljenih ponuda, ocjene sposobnosti zainteresiranih ponuđača i analize potrebnih radova, odnosno opsega radova i prihvatljivih troškova. Odluku o izboru ponuđača donijet će Izvršni odbor HPS-a. Osnovni kriteriji za izbor ponuđača su: najpovoljnija cijena, ponuđeni uvjeti plaćanja, zajamčena kvaliteta radova i zajamčeni rokovi realizacije radova. S odabranim ponuđačem sklopit će se pisani ugovor.

Najnovije vijesti

Planinarski objekti u službi sigurnosti u planinama

Planinarski objekti u službi sigurnosti u planinama

29.02.2024.

Planinarski domovi, kuće i skloništa nezamjenjiva su planinarska, posjetiteljska, turistička i sigurnosna infrastruktura u našim planinama. Uvijek iznova treba podsjetiti da je njihovo postojanje i funkcioniranje nezamislivo bez neizmjernog zalaganja planinara i planinarskih udruga te je 150. obljetnica organiziranog planinarstva u Hrvatskoj prilika za vrednovanje i iskazivanje zahvalnosti svima koji su svojim djelovanjem doprinijeli izgradnji, obnavljanju, održavanju, upravljanju i općenito funkcioniranju planinarskih objekata.

 Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

14.02.2024.

Hrvatski planinarski savez poziva sve planinare i planinarske udruge na sudjelovanje na usponu na Klek kod Ogulina, koji će s održati u subotu 13. travnja 2024. Taj uspon jedna je od središnjih akcija koje se organiziraju povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj.

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

14.02.2024.

U cilju obnove i uređenja registriranih planinarskih putova i planinarskih objekata u hrvatskim planinama HPS uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 398.200 eura provodi projekt „Sigurna i održiva planinarska infrastruktura 2023/24.“ Sa skorim dolaskom toplijih dana projekt ulazi u fazu intenzivnijih terenskih aktivnosti pa pozivamo planinarske udruge da pravovremeno planiraju i pripremaju svoje akcije na obnovi i uređenju putova i objekata.


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez