Natječaj za uslugu tiska časopisa Hrvatski planinar

ponedjeljak, 23.09.2019.

Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog planinarskog saveza od 16. rujna 2019. raspisuje se

NATJEČAJ ZA USLUGU TISKA ČASOPISA HRVATSKI PLANINAR

1. Naručitelj: Hrvatski planinarski savez, Kozarčeva 22, 10000 Zagreb

2. Opis predmeta nabave: usluga tiska časopisa „Hrvatski planinar“.

Časopis se tiska prema sljedećim obilježjima:
- Naklada: 1300 primjeraka (broj primjeraka malo varira tijekom godine (+/– 30 primjeraka), uoči tiska svakog broja naručitelj javlja broj primjeraka i dostavlja adrese za isporuku)
- Priprema: PDF od naručitelja
- Format: 17 x 24 cm (uspravni)
- Opseg: 48 stranice + omot
- Papir i tisak: knjižni blok: kunstdruck matt 115 gr., 4/4 (CMYK)
- Omot: kunstdruck matt 150 gr., 4/4 (CMYK)
- Uvez: klamano
- Pakiranje: prozirna PVC vrećica + ispis adresa na listić prema dostavljenoj bazi u Excel formatu. Na 30-ak adresa šalju se po dva ili više primjeraka. -
Isporuka cca 1250 primjeraka na poštu prema prijamnoj knjizi, višak (cca 50 primjeraka) na adresu naručitelja (Kozarčeva 22). Trošak poštarine plaća naručitelj.

3. Rokovi: Radi planiranja dinamike grafičke pripreme koju provodi naručitelj, u ponudi treba navesti zajamčeni rok isporuke, od trenutka zaprimanja PDF-a do isporuke u poštu.

4. Količina predmeta nabave: 11 brojeva godišnje. Časopis izlazi svaki mjesec, u srpnju i kolovozu kao dvobroj, ali istog opsega 48+4 stranica.

5. U ponudi treba navesti uvjete plaćanja. Ako ponuditelj nudi pogodnosti za avansno plaćanje, u ponudi treba naznačiti iznos rabata za avansno plaćanje.

6. Rok za dostavu ponuda: 15. listopada 2019.

7. Ponude se dostavljaju poštom na na adresu Hrvatski planinarski savez, Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, ili na elektroničku adresu Hrvatskog planinarskog saveza: hps@hps.hr.

8. Osnovni kriteriji za izbor ponuđača su: najpovoljnija cijena, kvaliteta tiska i rokovi isporuke

9. Povjerenstvo za provedbu natječaja obići će tiskare koje ponude najpovoljnije uvjete radi provjere ponuditelja i upoznavanja s proizvodnim kapacitetima.

10. Odluku o izboru ponuđača donijet će Izvršni odbor HPS-a.

S odabranim ponuđačem sklopit će se pisani ugovor.

Najnovije vijesti

Planinarski objekti u službi sigurnosti u planinama

Planinarski objekti u službi sigurnosti u planinama

29.02.2024.

Planinarski domovi, kuće i skloništa nezamjenjiva su planinarska, posjetiteljska, turistička i sigurnosna infrastruktura u našim planinama. Uvijek iznova treba podsjetiti da je njihovo postojanje i funkcioniranje nezamislivo bez neizmjernog zalaganja planinara i planinarskih udruga te je 150. obljetnica organiziranog planinarstva u Hrvatskoj prilika za vrednovanje i iskazivanje zahvalnosti svima koji su svojim djelovanjem doprinijeli izgradnji, obnavljanju, održavanju, upravljanju i općenito funkcioniranju planinarskih objekata.

 Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

14.02.2024.

Hrvatski planinarski savez poziva sve planinare i planinarske udruge na sudjelovanje na usponu na Klek kod Ogulina, koji će s održati u subotu 13. travnja 2024. Taj uspon jedna je od središnjih akcija koje se organiziraju povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj.

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

14.02.2024.

U cilju obnove i uređenja registriranih planinarskih putova i planinarskih objekata u hrvatskim planinama HPS uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 398.200 eura provodi projekt „Sigurna i održiva planinarska infrastruktura 2023/24.“ Sa skorim dolaskom toplijih dana projekt ulazi u fazu intenzivnijih terenskih aktivnosti pa pozivamo planinarske udruge da pravovremeno planiraju i pripremaju svoje akcije na obnovi i uređenju putova i objekata.


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez