Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

145 godina od osnivačkog sastanka HPD-a

utorak, 15.10.2019.

Slika.Na današnji dan, 15. listopada 1874. u zgradi Narodnog muzeja u Zagrebu, u uredu kustosa Đure Pilara održan osnivački sastanak Hrvatskog planinarskog družtva.

Prilikom svoga posjeta Kleku, prof. dr. Johannes Frischauf (1837-1924) iz Graza upoznao se u travnju 1874. u Ogulinu s književnikom Budom Budisavljevićem (1843-1919), tada tridesetogodišnjim upravnim činovnikom, i sa sinom bana Mažuranića Vladimirom Mažuranićem (1845-1928), te ih upozorio na potrebu osnivanja planinarskog društva u Hrvatskoj, po uzoru na planinarsko društvo koje je tada već postojalo u Beču.

I doista, nakon pripremnih radnji koje su potaknuli Johannes Frischauf i Bude Budisavljević, na dan 15. listopada 1874., dakle za povijesnih dana kada su osnovani Hrvatsko sveučilište, Zbor liječnika Hrvatske i Hrvatski sokol, Đuro Pilar sazvao je nekolicinu zagrebačkih građana i prijatelja prirode na osnivački sastanak Hrvatskog planinarskog društva. Na taj su se poziv odazvali Bude Budisavljević, Spiridon Brusina, Đuro Crnadak, dr. Uroš Čučković, Vaso Dizdar, Ilija Guteša, Josip Janda, dr. Petar Matković, dr. Josip Schlosser, Josip Torbar, Ljudevit Vukotinović i Pavao Žulić. Na sastanku, koji je održan u zgradi Narodnog muzeja u Demeterovoj ulici 1, u uredu kustosa Đure Pilara, zaključili su da se osnuje Hrvatsko planinsko družtvo. Pilaru, Torbaru i Vukotinoviću je povjereno da sastave dru-štvena pravila. Ta su pravila tijekom listopada sastavljena i na ponovnom sastanku prihvaćena te smjesta upućena vladi na potvrdu. Hrvatska vlada odobrila ih je 20. ožujka 1875. (jedan se primjerak i danas čuva u Arhivu Hrvatske) i već 3. travnja Vukotinović objavljuje u Obzoru ovaj apel:

„Pozivaju se svi ljubitelji prirode na pristup hrvatskom planinskom družtvu, koje od mnogih toli željeno, nedavno dobi odobrenje visoke zemaljske vlade... Tko će s gorjani u kolo, neka se za sada prijavi usmeno ili pismeno g. Gjuri Pilaru u narodnom zemaljskom muzeju.

Dne 15. listopada 1874. sakupe se prvi put na poziv g. dr. Pilara sliedeća g.: Bude Budisavljević, Spiro Brusina, Gjuro Crnadak, dr. Uroš Čučković, Vaso Dizdar, Ilija Guteša, Josip Janda, dr.Petar Matković, dr. J. Kr. Schlosser, Josip Torbar, Ljudevit Vukotinović i Pavao Žulić, da se dogovore glede osnutka planinskoga družtva. Gospodi dr. Gjuri Pilaru, Josipu Torbaru i Lj. Vukotinoviću bude povjerena izrada družtvenih pravilah, a ujedno naloženo da ih vis. kr. zem. vladi potvrde radi podnesu...“

Hrvati su tako postali deveti narod svijeta koji je imao svoju planinarsku udrugu.

Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u RH obilježeni usponom na Dinaru

Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u RH obilježeni usponom na Dinaru (24.05.2020.)

U povodu Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj 22. i 23. svibnja u Kninu i na Dinari održano je javno predstavljanje Zakona o proglašenju Parka prirode Dinara te uspon na 1831 metara visok najviši vrh Hrvatske. U sklopu svojeg obraćanja ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i njegovi suradnici posebno su istaknuli ulogu Hrvatskog planinarskog saveza u vrednovanju, popularizaciji i očuvanju prirodnih vrijednosti Dinare.

Virtualna planinarska izložba

Virtualna planinarska izložba "Tri godišnjice" u Samoborskom muzeju (20.05.2020.)

Povodom Međunarodnog dana muzeja 18. 5. 2020. Samoborski muzej objavio je virtualnu izložbu "Tri godišnjice". Tom izložbom obilježava se 145. godina od prvog planinarskog pohoda Hrvatskog planinarskog društva, 15. Japetićev pohod te 100. godišnjica rođenja planinara Miroslava Ivaniševića.

Preminuo velikan slovenskog alpinizma Tone Škarja

Preminuo velikan slovenskog alpinizma Tone Škarja (12.05.2020.)

Planinska zveza Slovenije objavila je da je 11. svibnja 2020. preminuo Tone Škarja, vođa brojnih alpinističkih ekspedicija, gorski spašavatelj i počasni član PZS-a.

Google Search


hps.hr webWeb kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2020 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.