Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Održan sastanak pročelnika komisija i savjetovanje o sustavu školovanja u HPS-u

subota, 22.02.2020.

U Domu HPS-a u Zagrebu 22. veljače održani su sastanak članova Izvršnog odbora s pročelnicima komisija HPS-a i interdisciplinarno savjetovanje o reformi sustava školovanja u HPS-u.

Slika.U uvodnom obraćanju predsjednik Izvršnog odbora HPS-a prof. dr. sc. Darko Grundler istaknuo je iznimnu ulogu komisija u razvoju i dosezima organiziranog hrvatskog planinarstva, budući da je stručni rad Saveza utemeljen upravo na ustrajnom radu velikog broja entuzijasta - volontera u 13 komisija HPS-a. Na sastanku su zatim iznesene informacije i upute Izvršnog odbora za rad komisija, a naposlijetku su se pročelnici pojedinačno predstavili i kratko iznijeli svoje inicijative za unaprjeđenje rada komisija i osnaživanje suradnje između komisija.

U nastavku je održano interdisciplinarno savjetovanje o reformi sustava školovanja u HPS-u. Uz predsjednika, dopredsjednicu i glavnog tajnika HPS-a, predsjednika i članove Izvršnog odbora HPS-a sudjelovali su pročelnici i instruktori iz komisija koje provode školovanje u HPS-u (komisije za školovanje, vodiče, planinarske putove, alpinizam, sportsko penjanje, speleologija, planinsko skijanje i za zaštitu prirode). Programom rada HPS-a 2019 - 2023. koji je usvojila Skupština HPS-a reforma sustava školovanja u HPS-u zadana je kao jedna od prioritetnih zadaća u radu Saveza.

Slika.Glavni tajnik HPS-a Alan Čaplar predstavio je glavne ciljeve i izazove reforme sustava školovanja te tumačenje Zakona o sportu o sportskim djelatnostima u planinarstvu a zatim su raspravljena brojna pitanja o školovanju u HPS-u, kao npr. sadržaj Pravilnika o školovanju, struktura programa za sve vrste škola, stručni sadržaji u programima opće planinarske škole, uključivanje određenih nastavnih tema u specijalističkih škola i tečaja, edukacija i licenciranje nastavnog osoblja (voditelja, trenera, instruktora, predavača, asistenata i sl.), izradi standardiziranih prezentacija i metodičkih priručnika. Razgovaralo se također i o vanjskom certificiranju i aktivnom provođenju programa školovanja, osposobljavanju instruktora u odgovarajućem učilištu za obrazovanje odraslih, kao i o drugim izazovima povezanim sa školovanjem članova HPS-a.

Prošle je godine u HPS-u izvedeno oko 100 škola i tečaja s više od 2100 polaznika. Tako velika zainteresiranost svjedoči o tome da članstvo ima velika očekivanja od školovanja u Savezu i da se programi HPS-a prepoznaju po svojoj kvaliteti, ali istodobno i obvezuje da se školovanje na sustavan način dodatno unaprijedi i usavrši.

Svi koji sudjeluju u školovanju u komisijama i planinarskim udrugama članicama HPS-a pozvani su da svoja iskustva, zapažanja i prijedloge o iznesenim temama upute pisanim putem Komisiji za školovanje i Izvršnom odboru HPS-a.

Podsjećamo, informacije o reformi sustava školovanja, kao i o drugim temama od interesa za planinarske udruge, svim osnovnim planinarskim udrugama članicama HPS-a upućene su i raznije putem službenih adresa elektroničke pošte na domeni HPS-a, a prijedlozi i zapažanja koja su zaprimljena od komisija, instruktora i od planinarskih udruga raspravljeni su na savjetovanju te će na odgovarajući način biti ugrađeni u nacrte pravilnika i programa školovanja.

On-line anketom putem mobilne aplikacije koju je pripremio predsjednik IO HPS-a Darko Grundler sudionici su odmah ocjenjivali iznesene teme, sadržaj i ishode savjetovanja. Za sva anketna pitanja (svrha reforme, osnovne smjernice reforme, jasnoća izlaganja i kvaliteta rasprave) sudionici su dali najviše ocjene.

Sastanak i savjetovanje zaključeni su pohvalama predsjednika HPS-a Darka Berljaka o radu i postignućima komisija, posebno imajući u vidu da tako velik spektar rezultata ne bi bilo moguće ostvariti bez zalaganja mnogobrojnih volontera u provođenju raznovrsnih akcija i programa HPS-a, a na korist cjelokupnog članstva naše planinarske udruge.

Odgoda planiranih akcija

Odgoda planiranih akcija (30.03.2020.)

Izvršni odbor Hrvatskog planinarskog saveza donio je 30.3.2020. odluku o odgađanju svih akcija tijekom slijedeća dva mjeseca kojima je organizator ili suorganizator Hrvatski planinarski savez.

Obavijest o novim mjerama za suzbijanje epidemije

Obavijest o novim mjerama za suzbijanje epidemije (19.03.2020.)

Prateći i primjenjujući mjere Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatski planinarski savez apelira na planinarske udruge, vlasnike i upravljače planinarskih objekata da i dalje redovito prate aktualne informacije i odgovorno primjenjuju mjere koje donose i objavljuju nadležne službe.

Skupština HPS-a

Skupština HPS-a (16.03.2020.)

Redovna Skupština HPS-a bila je planirana za 18. travnja 2020. u hotelu Panorama Zagreb s uobičajenim dnevnim redom i pisanim materijalima koje priprema Izvršni odbor. Dnevni red objavljuje se sukladno Statutu HPS-a 30 dana prije održavanja sjednice, međutim zbog javno-zdravstvenih okolnosti sjednica Skupština se odgađa dok se ne steknu uvjeti za njezino održavanje, o čemu će udruge članice biti pravovremeno obaviještene.

Google Search


hps.hr web

Vrijeme: Zavižan |Platak

Copyright 2020 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.