Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Seminar o opremanju speleoloških objekata 7.- 8.11.2020.

petak, 13.11.2020.

Marko Rakovac, Valentina Plemenčić (SO PDS Velebit, KS HPS), Foto: Željko Marunčić

Praktičan rad na stijeni-demonstracija“

U organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a i u domaćinstvu SO PDS Velebit, 7.-8.11.2020. održan je seminar o opremanju speleoloških objekata na poligonu stare žičare u Zagrebu te na Gorskom zrcalu. Voditelj dvodnevnog seminara bio je instruktor speleologije Marko Rakovac.

Na seminaru je sudjelovalo 9 polaznika iz 5 udruga (SO PDS Velebit Zagreb, SK Ozren Lukić Zagreb, SO HPD Sniježnica Dubrovnik, SO HPD Mosor Split, SO PDS Imber Omiš) te 7 instruktora i 2 speleologa kao demonstratori.

Prvi dan cijeli program održan je na prostoru stare žičare tzv. „Žice“ te u prostorijama HGSS stanice Zagreb. Polaznici su imali predavanje o osobnoj opremi speleologa, društvenoj opremi te o pripremi postavljača nakon čega je svaki postavio liniju za napredovanje. Nakon ručka i pauze demonstrirana im je izrada priječnice te su svi osim jednog polaznika postavili svoju priječnicu na stropnoj gredi poligona. Dio polaznika za to vrijeme vježbao je izradu Sv. Bernarda i tirolske priječnice. Zadnja demonstracija dana bilo je tehničko penjanje. Nakon večere, instruktor speleologije Teo Barišić održao je predavanja o specifičnostima opremanja speleoloških objekata te o pripremi i izboru sidrišnog mjesta.

Drugi dan seminara instruktor speleologije Marko Rakovac održao je predavanje o užetima u speleologiji i karakteristikama uzlova. Praktični dio seminara održao se na stijeni Gorsko zrcalo gdje je svaki polaznik postavio svoju liniju za napredovanje.

Zaključci – smjernice – preporuke:

• mali broj polaznika omogućuje kvalitetniji rad i individualniji pristup, te samim time i veću korist za polaznika

• s obzirom na kapacitet stijene za vježbanje ovo je optimalan broj polaznika; s većim brojem polaznika trebalo bi razmisliti o podjeli u grupe te naizmjeničnom radu grupa na stijeni

• s obzirom na to da je danas u trendu porast napredovanja tehničkim penjanjem, potrebno je napraviti zaseban seminar o istom u trajanju od najmanje jedan dan, dok bi se drugi dan (ako je u pitanju vikend) iskoristio za neki drugi vid edukacije ili seminara.

Svim polaznicima seminara uručene su potvrde o sudjelovanju te je provedena anonimna anketa sa ciljem poboljšanja izvedbe i organizacije stručnih seminara Komisije za speleologiju HPS-a.

POPIS INSTRUKTORA

1 Teo Barišić

2 Ana Bakšić

3 Damir Janton

4 Vinka Dubovečak

5 Marko Rakovac

6 Valentina Plemenčić

7 Aida Barišić

8 Željko Marunčić

9 Nikolina Marić

POPIS POLAZNIKA

1 Anita Trojanović

2 Goran Jerković

3 Maja Marinić

4 Miro Marijanović

5 Jonathan Gabris

6 Katarina Azinović

7 Agata Poganj

8 Ante Vidović

9 Milan Karmelić

Slika 1 od 11.Slika 2 od 11.Slika 3 od 11.Slika 4 od 11.Slika 5 od 11.Slika 6 od 11.Slika 7 od 11.Slika 8 od 11.Slika 9 od 11.Slika 10 od 11.Slika 11 od 11.
Informacije za planinarske udruge

Informacije za planinarske udruge (30.11.2020.)

Na službene elektroničke adrese svih osnovnih planinarskih udruga upućene su obavijesti o naručivanju i distribuciji članskog materijala za 2021. godinu, prikupljanju i evidentiranju članstva, provođenju planinarskih aktivnosti u uvjetima epidemije, zidnim kalendarima te planiranju aktivnosti u 2021. godini. Pozivamo dužnosnike planinarskih udruga da redovito prate službenu elektroničku poštu na domeni hps.hr te da o svim temama i novostima redovito informiraju članstvo svojih udruga. Osnovne informacije također su dostupne i ovdje.

 Odlični rezultati hrvatskih penjača na EP-u u Moskvi

Odlični rezultati hrvatskih penjača na EP-u u Moskvi (28.11.2020.)

Od 21. do 28. studenoga 2020. održano je u Moskvi u organizaciji Međunarodne sportsko penjačke federacije (IFSC) Europsko prvenstvo u sportskom penjajnju. Hrvatsku su predstavljali članovi hrvatske sportsko penjačke reprezentacije Vana Piccini (SPK Marulianus, Split) i Nikola Kramarić (SPK Lapis, Split), ostvarivši vrlo dobre rezultate...

 Zaštita zdravlja na prvom mjestu

Zaštita zdravlja na prvom mjestu (28.11.2020.)

Radi povećanog brojnih upita Hrvatskom planinarskom savezu tijekom proteklih dana ponavljamo i podsjećamo sve posjetitelje planina na Preporuke za zaštitu zdravlja pri planinarskim i penjačkim aktivnostima. Hrvatski planinarski savez od početka epidemije redovito poziva i podsjeća sve posjetitelje planina da prate i odgovorno primjenjuju mjere, upute i preporuke kojima je cilj zaštita zdravlja.

Google Search


hps.hr web

Mobilne aplikacijeWeb kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2020 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.