Javni poziv na podnošenje ponuda za zakup planinarskog doma Bijele stijene u Tuku kod Mrkoplja

ponedjeljak, 17.05.2021.

Slika.

Hrvatski planinarski savez poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na iskazivanje interesa i davanje ponuda za zakup planinarskog doma Bijele stijene u mjestu Tuk kod Mrkoplja.

Planinarski dom koji se daje u zakup nalazi na adresi Tučka ulica 30, Tuk u općini Mrkopalj. Objekt je upisan na č.k.br. 1463/1 kao zgrada i dvorište u Tuku površine 135 čhv i č.k.br. 1463/2 zgrada i dva dvorišta kbr. 60 u Tuku, površine 35 čhv upisane u z.k.ul. 148 k.o. Begovo Razdolje. Objekt koji se daje u zakup sastoji se od prizemlja, kata, potkrovlja i tavana, ukupne bruto korisne površine 297,51 m2.

Opći uvjeti

 • Zakupnik u domu treba organizirati i osigurati pružanje ugostiteljskih usluga za planinare u skladu s propisima koji se odnose na pružanje ugostiteljskih usluga i Pravilnikom o upravljanju i poslovanju planinarskih objekata u HPS-u.
 • S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu. Ugovorom o zakupu bit će regulirani uvjeti održavanja i korištenja prostora, kao i djelatnost koja će se obavljati u prostoru planinarskog doma.
 • Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme do 10 (deset) godina.
 • Zakupnik je dužan plaćati mjesečnu zakupninu, koja ne može biti manja od 750 kn/mjesečno. Na ugovoreni iznos zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 • Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove tekućeg održavanja prostora kao što su redovno održavanje, manji popravci instalirane opreme, uređaja i unutarnjih instalacija, čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski radovi, popravci oštećenja koja su prouzročena krivnjom zakupnika, kao i drugi troškovi preinaka kojima se ne mijenja konstrukcija, raspored, namjena ili vanjski izgled objekta.
 • Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz redovnog korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, komunalna naknada, vodna naknada i drugo).
 • Zakupodavac nije odgovoran za ishođenje uvjerenja o minimalnim tehničkim uvjetima za ugostiteljske ili druge djelatnosti, ni za druga uvjerenja ili dozvole, ni za dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje istih.

Sadržaj ponude

Ponuda treba sadržavati:
 • ime ponuditelja, prebivalište/sjedište, OIB te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
 • dokaz o registriranoj djelatnosti koju će ponuditelj obavljati u prostoru planinarskog doma, a koja mora biti dopuštena sukladno propisima,
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne može biti niži od početnog iznosa navedenog u javnom pozivu,
 • plan upravljanja i ulaganja u objekt,
 • prijedlog trajanja ugovora.

Način podnošenja ponude

 • Ponuda za zakup poslovnog prostora podnosi se na adresu: Hrvatski planinarski savez, Kozarčeva 22, 10000 Zagreb ili elektroničku adresu hps@hps.hr.
 • Rok za podnošenje ponuda je 10. lipnja 2021.
 • Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da HPS može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i zakupa planinarskog doma, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 • Slika.

  Postupak izbora

  • Odluku o izboru najbolje ponude na temelju mišljenja Komisije za planinarske objekte HPS-a donosi Izvršni odbor HPS-a.
  • Korištenje objekta može započeti od 1. srpnja 2021.

  Informacije

  Informacije o objektu i natječaju mogu se zatražiti radnim danom od 8:00 do 15:00 sati u Uredu HPS-a na brojeve telefona 01/48-23-624 ili 01/48-24-142, ili putem elektroničke pošte hps@hps.hr.

  Javni poziv na podnošenje ponuda za zakup planinarskog doma Bijele stijene u Tuku (PDF)

Slika 1 od 6.Slika 2 od 6.Slika 3 od 6.Slika 4 od 6.Slika 5 od 6.Slika 6 od 6.

Najnovije vijesti

75 godina Dana hrvatskih planinara

75 godina Dana hrvatskih planinara

28.09.2022.

Prije točno 75 godina, dana 28. 9. 1947. po prvi put je održana manifestacija pod imenom Dan planinara. Središnja planinarska manifestacija hrvatskih planinara održana je 1947. na Ponikvama na Medvednici, a na njoj se okupilo oko 3000 planinara.

22. natječaj planinarske fotografije HPD-a Mosor

22. natječaj planinarske fotografije HPD-a Mosor

26.09.2022.

HPD Mosor i ove godine raspisuje 22. natječaj za najbolju fotografiju iz područja planinarstva, alpinizma, speleologije, te planinske flore i faune. Natječaj je međunarodnog karaktera, odnosno na njemu mogu sudjelovati građani Republike Hrvatske i drugih zemalja, a namijenjen je amaterskim i profesionalnim fotografima te ljubiteljima prirode i fotografije.

EUMA i ERA objavile priručnik o signalizaciji na planinarskim putovima u Europi

EUMA i ERA objavile priručnik o signalizaciji na planinarskim putovima u Europi

19.09.2022.

Europska planinarska asocijacija (EUMA) i Europska pješačka asocijacija (ERA) izradile su i objavile priručnik o signalizaciji na planinarskim putovima u Europi. Tekstom, ilustracijama i fotografijama predstavljene su oznake koje se koriste za obilježavanje planinarskih i pješačkih putova u 34 europske zemlje.

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.