Javni poziv na podnošenje ponuda za zakup planinarskog doma Bijele stijene u Tuku kod Mrkoplja

ponedjeljak, 17.05.2021.

Slika.

Hrvatski planinarski savez poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na iskazivanje interesa i davanje ponuda za zakup planinarskog doma Bijele stijene u mjestu Tuk kod Mrkoplja.

Planinarski dom koji se daje u zakup nalazi na adresi Tučka ulica 30, Tuk u općini Mrkopalj. Objekt je upisan na č.k.br. 1463/1 kao zgrada i dvorište u Tuku površine 135 čhv i č.k.br. 1463/2 zgrada i dva dvorišta kbr. 60 u Tuku, površine 35 čhv upisane u z.k.ul. 148 k.o. Begovo Razdolje. Objekt koji se daje u zakup sastoji se od prizemlja, kata, potkrovlja i tavana, ukupne bruto korisne površine 297,51 m2.

Opći uvjeti

 • Zakupnik u domu treba organizirati i osigurati pružanje ugostiteljskih usluga za planinare u skladu s propisima koji se odnose na pružanje ugostiteljskih usluga i Pravilnikom o upravljanju i poslovanju planinarskih objekata u HPS-u.
 • S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu. Ugovorom o zakupu bit će regulirani uvjeti održavanja i korištenja prostora, kao i djelatnost koja će se obavljati u prostoru planinarskog doma.
 • Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme do 10 (deset) godina.
 • Zakupnik je dužan plaćati mjesečnu zakupninu, koja ne može biti manja od 750 kn/mjesečno. Na ugovoreni iznos zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 • Osim zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove tekućeg održavanja prostora kao što su redovno održavanje, manji popravci instalirane opreme, uređaja i unutarnjih instalacija, čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski radovi, popravci oštećenja koja su prouzročena krivnjom zakupnika, kao i drugi troškovi preinaka kojima se ne mijenja konstrukcija, raspored, namjena ili vanjski izgled objekta.
 • Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz redovnog korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, komunalna naknada, vodna naknada i drugo).
 • Zakupodavac nije odgovoran za ishođenje uvjerenja o minimalnim tehničkim uvjetima za ugostiteljske ili druge djelatnosti, ni za druga uvjerenja ili dozvole, ni za dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje istih.

Sadržaj ponude

Ponuda treba sadržavati:
 • ime ponuditelja, prebivalište/sjedište, OIB te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
 • dokaz o registriranoj djelatnosti koju će ponuditelj obavljati u prostoru planinarskog doma, a koja mora biti dopuštena sukladno propisima,
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne može biti niži od početnog iznosa navedenog u javnom pozivu,
 • plan upravljanja i ulaganja u objekt,
 • prijedlog trajanja ugovora.

Način podnošenja ponude

 • Ponuda za zakup poslovnog prostora podnosi se na adresu: Hrvatski planinarski savez, Kozarčeva 22, 10000 Zagreb ili elektroničku adresu hps@hps.hr.
 • Rok za podnošenje ponuda je 10. lipnja 2021.
 • Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da HPS može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i zakupa planinarskog doma, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 • Slika.

  Postupak izbora

  • Odluku o izboru najbolje ponude na temelju mišljenja Komisije za planinarske objekte HPS-a donosi Izvršni odbor HPS-a.
  • Korištenje objekta može započeti od 1. srpnja 2021.

  Informacije

  Informacije o objektu i natječaju mogu se zatražiti radnim danom od 8:00 do 15:00 sati u Uredu HPS-a na brojeve telefona 01/48-23-624 ili 01/48-24-142, ili putem elektroničke pošte hps@hps.hr.

  Javni poziv na podnošenje ponuda za zakup planinarskog doma Bijele stijene u Tuku (PDF)

Slika 1 od 6.Slika 2 od 6.Slika 3 od 6.Slika 4 od 6.Slika 5 od 6.Slika 6 od 6.

Najnovije vijesti

Planinarski objekti u službi sigurnosti u planinama

Planinarski objekti u službi sigurnosti u planinama

29.02.2024.

Planinarski domovi, kuće i skloništa nezamjenjiva su planinarska, posjetiteljska, turistička i sigurnosna infrastruktura u našim planinama. Uvijek iznova treba podsjetiti da je njihovo postojanje i funkcioniranje nezamislivo bez neizmjernog zalaganja planinara i planinarskih udruga te je 150. obljetnica organiziranog planinarstva u Hrvatskoj prilika za vrednovanje i iskazivanje zahvalnosti svima koji su svojim djelovanjem doprinijeli izgradnji, obnavljanju, održavanju, upravljanju i općenito funkcioniranju planinarskih objekata.

 Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

14.02.2024.

Hrvatski planinarski savez poziva sve planinare i planinarske udruge na sudjelovanje na usponu na Klek kod Ogulina, koji će s održati u subotu 13. travnja 2024. Taj uspon jedna je od središnjih akcija koje se organiziraju povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj.

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

14.02.2024.

U cilju obnove i uređenja registriranih planinarskih putova i planinarskih objekata u hrvatskim planinama HPS uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 398.200 eura provodi projekt „Sigurna i održiva planinarska infrastruktura 2023/24.“ Sa skorim dolaskom toplijih dana projekt ulazi u fazu intenzivnijih terenskih aktivnosti pa pozivamo planinarske udruge da pravovremeno planiraju i pripremaju svoje akcije na obnovi i uređenju putova i objekata.


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez