U Pragu održana glavna skupština Europske unije planinarskih saveza (EUMA)

utorak, 12.10.2021.

Slika.U Pragu je od 8. do 10. listopada održana glavna skupština Europske unije planinarskih saveza (EUMA) a također i glavna skupština Balkanske planinarske unije (BMU). EUMA utvrđuje i zastupa pred institucijama Europske unije i Europskog parlamenta zajedničke planinarske interese učlanjenih planinarskih saveza. Ukupno u savezima udruženima u EUMA-u djeluje više od 2,6 milijuna registriranih članova. Sjedište EUMA-e nalazi se u Bruxellesu u Belgiji, a Ured u prostorima DAV-a u Münchenu. Hrvatski planinarski savez jedan je od osnivača EUMA-e.

S istekom četverogodišnjeg mandata, na Skupštini EUMA-e provedeni su izbori za predsjednika, dopredsjednike i članove Izvršnog odbora. Za predsjednika je ponovno izabran Roland Stierle (Njemački planinarski savez), za zamjenika predsjednika Jan Bloudek (Češki planinarski savez) te za članove Predsjedništva Ingrid Hayek (Austrijski planinarski savez), Bojan Rotovnik (Planinska zveza Slovenije) i Juan Jesús Ibánez Martín (Španjolski planinarski savez). Na Skupštini je prihvaćeno izvješće o radu te plan rada i financijski plan za iduće razdoblje, a raspravljalo se o preseljenju sjedišta EUMA-e. Na inicijativu CAA-a razmatran je status i način uključivanja i djelovanja regionalnih planinarskih udruženja u okvirima EUMA. Odlukom Skupštine pokrenut je postupak upisa europskih ledenjaka u UNESCO-ovu listu zaštićene i ugrožene svjetske prirodne baštine.

U sklopu Skupštine predstavljeni su prvi rezultati zajedničkog projekta „EUMA - Poboljšanje dobrog upravljanja penjanjem i planinarenjem u Europi“ (EUMA – improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe), sufinanciranog sredstvima Europske unije. HPS je aktivno sudjelovao u prikupljanju podataka o planinarskim kućama, putovima i penjalištima, kao i u tematskim radionicama na kojima su se utvrđivale zajednička stajališta i smjernice za razvoj planinarskih kuća, putova i penjališta. S obzirom na neusklađenosti u definiciji planinarskih kuća utvrđeno je da se planinarskim kućama smatraju one kojima upravljaju planinarske udruge ili koje su priznate od strane nacionalnih planinarskih saveza sukladno nacionalnim kriterijima. Prikupljeni podaci o planinarskim kućama širom Europe dostupni su na web stranici EUMA-e, a u pripremi su i odgovarajući kartografski pregledi planinarskih putova i penjališta. EUMA će u idućem periodu na temelju analize prikupljenih podataka i pokazatelja te iskustava nacionalnih planinarskih saveza utvrditi osnovne funkcije i standarde planinarskih kuća, posebno imajući u vidu posebne uvjete poslovanja u visinskim i teško pristupačnim područjima te s time povezane ekološke okolnosti. Jedan od ishoda projekta bit će i utvrđivanje zajedničkih preporuka za uređivanje planinarskih putova, definiranje težina planinarskih putova, standarda pristupačnosti i prohodnosti, uvjeta zaštite okoliša i uvezivanje putova s planinarskim kućama te istaknuti primjere dobre prakse. Cilj projekta a ujedno i cjelokupnog djelovanja EUMA-e je osigurati prikladan model potpore planinarskim udrugama iz izvora Europske unije za planinarske kuće, putove i penjališta.

Na sastanku Balkanske planinarske unije 8. listopada. predstavnici nacionalnih planinarskih saveza analizirali su aktivnosti u razdoblju od prošle Skupštine BMU-a 2019. u Korči (Albanija), usvojili financijski plan te dogovorili zajednička stajališta za djelovanje unutar EUMA-e. Na Skupštini BMU-a predstavljeni su i analizirani pokazatelji o planinarskim kućama na području jugoistočne Europe te uspoređeni s podacima za ostatak Europe.

Hrvatski planinarski savez predstavljali su dopredsjednica Jadranka Čoklica i glavni tajnik Alan Čaplar. Domaćin susreta bio je Češki planinarski savez.

Najnovije vijesti

Prikupljanje podataka za kalendar akcija HPS-a

Prikupljanje podataka za kalendar akcija HPS-a

15.10.2021.

HPS od 2001. izrađuje godišnji kalendar akcija koji obuhvaća važnije akcije udruga članica HPS-a. Na taj način omogućuje se zainteresiranim planinarima da pravovremeno planiraju svoje sudjelovanje u pohodima i akcijama tijekom godine. U 2021. godini kalendar akcija bio je zbog nemogućnosti planiranja većih akcija u okolnostima epidemije bolesti Covid-19 samo djelomično u funkciji. Sva planinarska društva pozvana su da isplaniraju i u pripremljeni obrazac unesu podatke o većim akcijama...

Inventarizirana planinarska građa u Samoborskom muzeju

Inventarizirana planinarska građa u Samoborskom muzeju

11.10.2021.

Imajući u vidu da sva dokumentacija Hrvatskog planinarskog društva (HPD), kojemu je HPS tradicijski i pravni sljednik, kao i novija dokumentacija, predstavlja povijesnu građu od posebnog interesa za planinarsku udrugu u Hrvatskoj, HPS je u suradnji sa Samoborskim muzejom proveo inventarizaciju planinarske građe pohranjene u tom muzeju...

Listopadski broj Hrvatskog planinara

Listopadski broj Hrvatskog planinara

09.10.2021.

Zlatnom bojom obojana šuma na Petrovoj gori, koja krasi naslovnicu listopadskog broja Hrvatskog planinara, podsjeća da jesen u planinama može itekako ponuditi lijep doživljaj. U novom broju pročitajte najnovije doživljaje naših suradnika...

footer
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.