Rezervat biosfere Mura - Drava - Dunav

četvrtak, 21.10.2021.

15. rujna 2021., na UNESCO MAB ICC sastanku u Abuji (Nigerija), proglašen je prvi petodržavni rezervat biosfere u svijetu pod nazivom Rezervat biosfere Mura - Drava - Dunav.

Aktivnosti na uspostavljanju rezervata službeno su započele 2011. godine, kada su ministri zaštite okoliša 5 zemalja (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Srbija) potpisali Deklaraciju o uspostavi prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Riječ je o najvećem riječnom zaštićenom području u Europi, koje pokriva gotovo milijun hektara i 700 kilometara riječnih tokova, u kojem živi oko 900.000 stanovnika.

2012. godine proglašen je hrvatsko-mađarski prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav koji je primjer dobre suradnje dviju država. Na području Republike Srbije je 2017. godine proglašen Rezervat biosfere Bačko Podunavlje, na području Republike Slovenije 2018. godine Rezervat biosfere Mura, a na području Republike Austrije 2019. godine Rezervat biosfere Štajerska Mura, čime su ispunjeni preduvjeti za zajedničku nominaciju svih 5 zemalja. Koordinacijski odbori svih 5 zemalja tijekom 2019. godine izradili su nominacijski obrazac za proglašenje 1. petodržavnog rezervata biosfere u Svijetu koji je finaliziran na sastanku Koordinacijskih odbora 5 zemalja u rujnu 2019. godine u Posjetiteljskom centru Dravska priča te potpisan u proljeće 2020. godine od strane nadležnih ministara svih 5 zemalja.

Petodržavni rezervat biosfere ujedinjuje više od 10 pojedinih zaštićenih područja Mure, Drave i Dunava s ciljem zajedničkog upravljanja riječnim ekosustavom na održiv način. Koncept rezervata definira oko 300.000 hektara područja jezgre i utjecajnog područja te dodatnih 700.000 hektara prijelaznog područja. Područje jezgre je zakonom zaštićeno i sastoji se od postojeće mreže zaštićenih područja kao osnove rezervata.

Rezervati biosfere su područja kopnenih i morskih ekoloških sustava koja promoviraju rješenja usklađena s ciljevima očuvanja biološke raznolikosti i održivim razvojem. Međunarodno su priznati oblik zaštite i nominirani su od nacionalnih vlada te ostaju pod suverenom nadležnošću država u kojima se nalaze. Svi rezervati biosfere čine Svjetsku mrežu rezervata biosfere, unutar koje se potiče razmjena informacija i iskustava. Svaki rezervat biosfere mora ispuniti tri temeljne funkcije koje se međusobno nadopunjuju, a to su: zaštitna funkcija, razvojna funkcija i logistička funkcija koje promoviraju skladan suživot čovjeka i prirode, očuvanje iznimnih prirodnih vrijednosti te biološke i krajobrazne raznolikosti, daju podršku istraživanju, monitoringu i razmjeni podataka te pronalaze rješenja za usklađivanje očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskog razvoja.

Područje rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav obiluje rijetkim i ugroženim staništima i vrstama, a dugogodišnji napori rezultirali su uspješnom regionalnom suradnjom i povezivanjem 5 zemalja oko istog cilja – zaštite i očuvanja prirode.

Iako područje nije primarno planinarsko, planinari kao ljubitelji prirode ga rado posjećuju. Ove su godine Dani hrvatskih planinara održani upravu u Podravini, u Đurđevcu i okolici.

Slika.

Najnovije vijesti

Novosti na Hrvatskoj planinarskoj obilaznici

Novosti na Hrvatskoj planinarskoj obilaznici

26.11.2021.

Hrvatska planinarska obilaznica (HPO) je najveća i ujedno najpopularnija planinarska obilaznica u Hrvatskoj. Obuhvaća najatraktivnije vrhove u svim hrvatskim planinama. Namjera Hrvatskog planinarskog saveza kod osnivanja obilaznice nije bila samo dovesti što više ljudi na zanimljive vrhove nego ih uputiti da ljepote hrvatskih planina upoznaju sustavno, ciljano i osmišljeno. Obilazak HPO-a idealan je način za temeljito i sustavno upoznavanje svih hrvatskih planina i njihovih najatraktivnijih vrhova pa su planinari koji dovrše obilazak i steknu sva priznanja HPO-a u pravilu ponajbolji poznavatelji planinskih ljepota Hrvatske.

Iz tiska izašao Planinarski kalendar HPS-a za 2022.

Iz tiska izašao Planinarski kalendar HPS-a za 2022.

24.11.2021.

U Hrvatskom planinarskom savezu dostupan je atraktivan zidni kalendar HPS-a za 2022. godinu s odabranim fotografijama hrvatskih planina. Na svakoj se stranici, uz kalendarij za pojedini mjesec nalazi velika fotografija i podaci o planiranim akcijama planinarskih udruga u tom mjesecu. Motivi su raznoliki a obuhvaćena su omiljena planinarska odredišta na Velebitu, Učki, Risnjaku, Bijelim stijenama, Kleku, Mosoru, Pelješcu, Ziru i na drugim mjestima.

Ususret 2022. godini - informacije za članstvo

Ususret 2022. godini - informacije za članstvo

16.11.2021.

Putem svojih službenih adresa elektroničke pošte na domeni hps.hr osnovne planinarske udruge obaviještene su o dostupnosti članskog materijala za 2022. godinu i drugim temama od interesa za cjelokupno članstvo HPS-a. Pozivamo dužnosnike udruga da redovito prate obavijesti upućene putem službene elektroničke pošte, a u slučaju da trebaju podršku ili pomoć u pristupu pošti da se jave Uredu HPS-a. Od informacija izdvajamo sljedeće.

footer
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.