Ispit za vodiče na zimsko planinarenje (B standard) 26.-27. veljače 2022.

srijeda, 12.01.2022.

Slika.

Komisija za vodiče HPS-a u terminu 26. i 27. veljače 2022. organizira ispit za vodiče na zimsko planinarenje (B standard). Ispit će se provoditi na području s dovoljnom količinom snijega potrebnom za provođenje istog. Ispit se provodi po Programu školovanja vodiča na zimskom planinarenju (B standard), a namijenjen je pripravnicima koji su pohađali tečaj za vodiča B standarda te ispunjavaju uvjete za pristupanje ispitu.

Uvjeti za pristup na ispit

  • članstvo u planinarskoj udruzi članici HPS-a - dokazuje se članskom iskaznicom s članskom markicom za tekuću godinu
  • članstvo u matičnoj stanici vodiča u tekućoj godini
  • položen ispit za vodiča na ljetno planinarenje (A standard)
  • uspješno završen tečaj za vodiče na zimsko planinarenje (B standard)
  • 10 kvalitetnih tura u akcijama vođenja, vježbama po terenima i u uvjetima B standarda – po mogućnosti u svojstvu pomoćnika vodiču (mentoru), ili izvođenje drugih vodičkih aktivnosti (predavanja, seminari i sl.), uključujući vježbe stanice vodiča, u razdoblju od završenog tečaja do ispita

Ocjenjivanje znanja i vještina

Ispitna ocjena obuhvaća ocjenu osposobljenosti kandidata za samostalno i sigurno vođenje na terenima i u uvjetima koji su opisani B standardom. Pri ocjenjivanju znanja i vještina kandidata primjenjuje se sljedeći sustav ocjenjivanja:

  • zadovoljio/la: znanje ili vještina su dostatni da se kandidatu može povjeriti vođenje na terenima i u uvjetima koji su opisani B standardom
  • nije zadovoljio/la: znanje ili vještina nisu dostatni da se kandidatu povjeri vođenje na terenima i u uvjetima koji su opisani B standardom

Uspješno položenim ispitom smatra se ispit u kojem znanje ili vještina kandidata ni u jednoj nastavnoj temi nisu ocijenjeni ocjenom „nije zadovoljio/la“. Ako su određena znanja ili vještine kandidata na ispitu ocijenjene ispitnom ocjenom nije zadovoljio/la“, voditelj ispita uputit će kandidata na ponavljanje ispita iz određenih nastavnih tema ili na ponavljanje cijeloga ispita.

Uspješnim polaganjem ispita član stječe:

  • uvjerenje o položenom ispitu, odnosno diplomu HPS-a o stečenoj vodičkoj kategoriji B standarda
  • vodičku licencu B standarda

Prijava

Prijave se primaju putem on-line prijavnice za ispit u Vodičkoj službi do 15. veljače 2022. godine ili do popunjavanja kapaciteta. Broj sudionika je ograničen, a upis se provodi nakon dostave uvjeta za pristup ispitu prema redoslijedu prijave. Prijava je valjana nakon dostave uvjeta za pristup ispitu.

Troškovi

Troškove smještaja i prehrane polaznici snose sami, uplaćuju se izravno domaćinu u planinarskoj kući, te se baziraju na cijeni polupansiona (večera - noćenje – doručak) i iznose do 220,00 HRK po danu. Noćenje u planinarskoj kući obavezno je za sve sudionike ispita.

Posebni uvjeti ispita

Ispit i ispitna tura će se izvoditi na terenima koji pružaju odgovarajuće snježne uvjete. U slučaju nedostatka snijega lokacija izvođenja ispita se može promijeniti. O izboru lokacije za ispit će odlučiti neposredno voditelj ispita na temelju dostupnih podataka o snježnim uvjetima i vremenskoj prognozi. Voditelj ispita će prijavljene kandidate pravovremeno obavijestiti o predviđenoj lokaciji za ispit.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili nedostatka snijega termin održavanja ispita se može promijeniti.

Kontakt

Komisija za vodiče HPS-a, skolovanje.vodica@hps.hr
Voditelj ispita: Dražen Mlinarić, mob: +385 91 212 3029

Najnovije vijesti

Natječaj za potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata u 2022. godini

Natječaj za potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata u 2022. godini

18.01.2022.

Odlukom Izvršnog odbora HPS-a raspisan je Natječaj za potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata u 2022. godini. HPS svake godine sufinanciranjem materijala iz sredstava HPS-a pruža potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata kojima su vlasnici ili upravljači planinarske udruge članice HPS-a.

Donesen Operativni program upravljanjanja planinarskom infrastrukturom

Donesen Operativni program upravljanjanja planinarskom infrastrukturom

18.01.2022.

Izvršni odbor usvojio je Operativni program upravljanjanja planinarskom infrastrukturom u kojemu su sažeto iskazani ciljevi, načela, uvjeti, kriteriji i prioriteti koji se primjenjuju kod upravljanja planinarskom infrastrukturom i korištenja sredstava za uređenje planinarske infrastrukture.

Novi broj Hrvatskog planinara 01/2022

Novi broj Hrvatskog planinara 01/2022

06.01.2022.

S dolaskom prvog snijega stigao je u poštanske sandučiće pretplatnika, prvi broj Hrvatskog planinara u 2022. godini. Uredništvo svim planinarima želi Sretnu Novu godinu i mnogo lijepih doživljaja u planinama. U novom broju pročitajte...

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.