Natječaj za potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata u 2022. godini

utorak, 18.01.2022.

Odlukom Izvršnog odbora HPS-a raspisan je Natječaj za potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata u 2022. godini

Hrvatski planinarski savez sufinanciranjem materijala iz sredstava HPS-a pruža potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata kojima su vlasnici ili upravljači planinarske udruge članice HPS-a.

Ovdje možete preuzeti:


IZNOS SREDSTAVA

Ukupni iznos sredstava u natječaju je 205.000,00 kuna. Sredstva se osiguravaju od članskih markica HPS-a, sukladno Programu rada i Financijskom planu HPS-a.

PRIJAVITELJI

Na natječaj se mogu javiti registrirani upravljači planinarskih objekata upisanih u Popisu planinarskih objekata HPS-a.

POSTUPAK PRIJAVE

Rok za prijavu na natječaj je 1. ožujka 2022.

Prijave i prateća dokumentacija šalju se:

 • preporučenom poštom na Hrvatski planinarski savez (uz naznaku „za natječaj za planinarske objekte“), Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, ili
 • elektroničkom poštom na e-adresu hps@hps.hr.

UVJETI ZA PRIJAVU

Uvjeti za prijavu su:

 • nepostojanje dugovanja za dospjele račune HPS-a,
 • aktivna suradnja udruge s Komisijom za planinarske objekte HPS-a,
 • na objektu postavljena jedinstvena natpisna ploča Hrvatskog planinarskog saveza.

Prijava se predaje na Obrascu za prijavu (DOC format).

Uz osnovne podatke o prijavitelju i objektu koji se prijavljuje, prijava obavezno mora sadržavati aktualnu dokumentaciju o objektu i potrebama njegove obnove, održavanja ili izgradnje, i to:

 1. presliku vlasničke isprave za objekt koji se prijavljuje ili presliku ugovora o zakupu ili korištenju objekta, sklopljenu s vlasnikom na rok od 5 godina ili duže, a u slučaju da udruga na posjeduje nijedan od tih dokumenata, izjavu s detaljnim objašnjenjem statusa objekta,
 2. presliku police osiguranja objekta koji se prijavljuje,
 3. sažetu pisanu informaciju ili elaborat o stanju objekta i potrebnim radovima na objektu s pratećim nacrtima, fotodokumentacijom i sl.
 4. troškovnik materijala za potrebne radove na objektu, za koji se traži potpora HPS-a,
 5. izjavu kojom prijavitelj, u slučaju odobrenja potpore na natječaju HPS-a, preuzima sljedeće obveze: a) pribaviti ostala potrebna sredstava za podmirenje troškova obnove, održavanja ili izgradnje, b) pribaviti najpovoljniju ponudu ili predračun za građevinski ili drugi potreban materijal, koji će platiti HPS, c) pribaviti i u Ured HPS-a dostaviti valjani račun, naslovljen na HPS, najkasnije za sedam dana od plaćanja predračuna, d) prihvatiti nadzor HPS-a za namjenski utrošak sredstava, e) sastaviti i dostaviti pisano izvješće i fotodokumentaciju o obavljenim radovima u Ured HPS-a, najkasnije mjesec dana od obavljenih radova, f) odreći se odobrenih sredstava ako ih ne iskoristi do kraja mjeseca studenoga, g) u slučaju odustajanja od radova, svu robu plaćenu iz sredstava HPS-a vratiti HPS-u.
 6. KRITERIJI ODABIRA

  Potpora HPS-a odobrava se isključivo za neposrednu nabavku građevinskog i drugog materijala, sukladno valjanom troškovniku odnosno ponudi ili predračunu dobavljača. Potpora se ne dodjelujuje za proširenje ili poboljšanje tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u planinarskom objektu, troškove sitnog inventara, za troškove rada fizičkih osoba ili građevinskih tvrtki niti slične neizravne troškove.

  Pri ocjenjivanju zahtjeva za potporu Komisija za planinarske objekte HPS-a imat će u vidu značaj pojedinog objekta, sukladno kategorizaciji na objekte od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja, koju je 16. rujna 2019. utvrdio Izvršni odbor HPS-a.

  DONOŠENJE ODLUKE

  Odluku o raspodjeli novčanih sredstava iz natječaja donijet će Izvršni odbor HPS-a na prijedlog Komisije za planinarske objekte. O odluci će biti obavješteni svi sudionici natječaja, a objavit će se i na mrežnoj stranici Hrvatskog planinarskog saveza www.hps.hr.

  Novčana sredstva bit će na raspolaganju od stupanja na snagu odluke Izvršnog odbora HPS-a, do 30. studenoga 2022.

  UVJETI ZA REALIZACIJU

  S udrugama koje budu odabrane sklopit će se pisani ugovor o korištenju sredstava sukladno uvjetima natječaja.

  Osnovni uvjet za realizaciju potpore je da u trenutku HPS-ovog plaćanja po predračunu dobavljača, udruga koja upravlja objektom prema HPS-u nema dugovanja za dospjele račune HPS-a.

  Ponuda ili predračun za nabavku materijala, kao i račun koji će dobavljač izdati nakon uplate, moraju biti naslovljeni na Hrvatski planinarski savez, Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, OIB 77156514497.

  DODATNE INFORMACIJE

  Za sve informacije vezane uz popunjavanje troškovnika i / ili izrade elaborata ili projekta možete se obratiti članovima Komisije za planinarske objekte Robertu Loheru (rloher@gmail.com), Marinu Stojanoviću (marin@radionica-s-mayer.hr) ili Teu Božikoviću (teo@tdstudio.hr).

Najnovije vijesti

Održana 34. sjednica Skupštine HPS-a

Održana 34. sjednica Skupštine HPS-a

22.05.2022.

U subotu 21. svibnja održana je u Zagrebu 34. sjednica Skupštine HPS-a. Na sjednici su prema dnevnom redu iznesena i usvojena redovna izvješća o radu HPS-a u proteklom razdoblju, kao i godišnji program rada i financijski plan za 2023. godinu. Uz redovne godišnje izvještajne i planske dokumente usvojeni su i pravilnici Komisije za vodiče i Komisije za zaštitu prirode te Deklaracija o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina.

Donesena Deklaracija o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina

Donesena Deklaracija o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina

21.05.2022.

Skupština HPS-a 21. svibnja 2022. usvojila je Deklaraciju o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina. Imajući u vidu trajno zalaganje i postignuća organiziranog djelovanja planinara i planinarskih udruga u Republici Hrvatskoj u području zaštite prirode i okoliša, tim programskom dokumentom HPS-a utvrđena su načela, opredjeljenja i smjernice za djelovanje u zaštiti planinske prirode, a ujedno je istaknuta povijesna i sadašnja uloga planinarske udruge i planinara u zaštiti prirode.

Dani hrvatskih planinara 27. - 29. svibnja 2022. u Vrgorcu

Dani hrvatskih planinara 27. - 29. svibnja 2022. u Vrgorcu

20.05.2022.

Hrvatski planinarski savez i HPD Vrgorac pozivaju sve zainteresirane planinare na Dane hrvatskih planinara 2022. koji će se održati od 27. do 29. svibnja 2022. u Vrgorcu, s organiziranim usponima u Vrgorskom gorju i na Biokovu.

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.