Natječaj za potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata u 2022. godini

utorak, 18.01.2022.

Odlukom Izvršnog odbora HPS-a raspisan je Natječaj za potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata u 2022. godini

Hrvatski planinarski savez sufinanciranjem materijala iz sredstava HPS-a pruža potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata kojima su vlasnici ili upravljači planinarske udruge članice HPS-a.

Ovdje možete preuzeti:


IZNOS SREDSTAVA

Ukupni iznos sredstava u natječaju je 205.000,00 kuna. Sredstva se osiguravaju od članskih markica HPS-a, sukladno Programu rada i Financijskom planu HPS-a.

PRIJAVITELJI

Na natječaj se mogu javiti registrirani upravljači planinarskih objekata upisanih u Popisu planinarskih objekata HPS-a.

POSTUPAK PRIJAVE

Rok za prijavu na natječaj je 1. ožujka 2022.

Prijave i prateća dokumentacija šalju se:

 • preporučenom poštom na Hrvatski planinarski savez (uz naznaku „za natječaj za planinarske objekte“), Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, ili
 • elektroničkom poštom na e-adresu hps@hps.hr.

UVJETI ZA PRIJAVU

Uvjeti za prijavu su:

 • nepostojanje dugovanja za dospjele račune HPS-a,
 • aktivna suradnja udruge s Komisijom za planinarske objekte HPS-a,
 • na objektu postavljena jedinstvena natpisna ploča Hrvatskog planinarskog saveza.

Prijava se predaje na Obrascu za prijavu (DOC format).

Uz osnovne podatke o prijavitelju i objektu koji se prijavljuje, prijava obavezno mora sadržavati aktualnu dokumentaciju o objektu i potrebama njegove obnove, održavanja ili izgradnje, i to:

 1. presliku vlasničke isprave za objekt koji se prijavljuje ili presliku ugovora o zakupu ili korištenju objekta, sklopljenu s vlasnikom na rok od 5 godina ili duže, a u slučaju da udruga na posjeduje nijedan od tih dokumenata, izjavu s detaljnim objašnjenjem statusa objekta,
 2. presliku police osiguranja objekta koji se prijavljuje,
 3. sažetu pisanu informaciju ili elaborat o stanju objekta i potrebnim radovima na objektu s pratećim nacrtima, fotodokumentacijom i sl.
 4. troškovnik materijala za potrebne radove na objektu, za koji se traži potpora HPS-a,
 5. izjavu kojom prijavitelj, u slučaju odobrenja potpore na natječaju HPS-a, preuzima sljedeće obveze: a) pribaviti ostala potrebna sredstava za podmirenje troškova obnove, održavanja ili izgradnje, b) pribaviti najpovoljniju ponudu ili predračun za građevinski ili drugi potreban materijal, koji će platiti HPS, c) pribaviti i u Ured HPS-a dostaviti valjani račun, naslovljen na HPS, najkasnije za sedam dana od plaćanja predračuna, d) prihvatiti nadzor HPS-a za namjenski utrošak sredstava, e) sastaviti i dostaviti pisano izvješće i fotodokumentaciju o obavljenim radovima u Ured HPS-a, najkasnije mjesec dana od obavljenih radova, f) odreći se odobrenih sredstava ako ih ne iskoristi do kraja mjeseca studenoga, g) u slučaju odustajanja od radova, svu robu plaćenu iz sredstava HPS-a vratiti HPS-u.
 6. KRITERIJI ODABIRA

  Potpora HPS-a odobrava se isključivo za neposrednu nabavku građevinskog i drugog materijala, sukladno valjanom troškovniku odnosno ponudi ili predračunu dobavljača. Potpora se ne dodjelujuje za proširenje ili poboljšanje tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u planinarskom objektu, troškove sitnog inventara, za troškove rada fizičkih osoba ili građevinskih tvrtki niti slične neizravne troškove.

  Pri ocjenjivanju zahtjeva za potporu Komisija za planinarske objekte HPS-a imat će u vidu značaj pojedinog objekta, sukladno kategorizaciji na objekte od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja, koju je 16. rujna 2019. utvrdio Izvršni odbor HPS-a.

  DONOŠENJE ODLUKE

  Odluku o raspodjeli novčanih sredstava iz natječaja donijet će Izvršni odbor HPS-a na prijedlog Komisije za planinarske objekte. O odluci će biti obavješteni svi sudionici natječaja, a objavit će se i na mrežnoj stranici Hrvatskog planinarskog saveza www.hps.hr.

  Novčana sredstva bit će na raspolaganju od stupanja na snagu odluke Izvršnog odbora HPS-a, do 30. studenoga 2022.

  UVJETI ZA REALIZACIJU

  S udrugama koje budu odabrane sklopit će se pisani ugovor o korištenju sredstava sukladno uvjetima natječaja.

  Osnovni uvjet za realizaciju potpore je da u trenutku HPS-ovog plaćanja po predračunu dobavljača, udruga koja upravlja objektom prema HPS-u nema dugovanja za dospjele račune HPS-a.

  Ponuda ili predračun za nabavku materijala, kao i račun koji će dobavljač izdati nakon uplate, moraju biti naslovljeni na Hrvatski planinarski savez, Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, OIB 77156514497.

  DODATNE INFORMACIJE

  Za sve informacije vezane uz popunjavanje troškovnika i / ili izrade elaborata ili projekta možete se obratiti članovima Komisije za planinarske objekte Robertu Loheru (rloher@gmail.com), Marinu Stojanoviću (marin@radionica-s-mayer.hr) ili Teu Božikoviću (teo@tdstudio.hr).

Najnovije vijesti

Novosti u Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Novosti u Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

09.08.2022.

Interaktivna planinarska karta Hrvatske na mrežnoj stranici HPS-a proširena je ovoga ljeta podacima o svim planinarskim udrugama članicama HPS-a. Na novom sloju karte, označenom crveno-bijelom pribadačom nalik na planinarsku markaciju, dostupan je pregled geolokacija svih planinarskih udruga u Hrvatskoj.

115 godina od pronalaska velebitske degenije

115 godina od pronalaska velebitske degenije

17.07.2022.

Dana 17. srpnja 1907., prije točno 115 godina, mađarski prirodoslovac Árpád von Degen otkrio je na Velebitu jedan od najpoznatijih hrvatskih biljnih endema, danas poznat pod imenom velebitska degenija (Degenia velebitica).

100 godina planinarske markacije

100 godina planinarske markacije

01.07.2022.

Prije točno stotinu godina (1922.) slovenski planinar Alojz Knafelc uveo je u uporabu jednoobraznu planinarsku markaciju – bijelu točku s crvenim prstenom. Ta se oznaka, poznata kao Knafelčeva markacija, i danas primjenjuje u svim zemljama koje povezuje Dinarsko gorje i jedan je od prepoznatljivih simbola planinarstva u Sloveniji, Hrvatskoj i drugim zemljama.

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.