Sastanci i radionice UIAA, EUMA-e i BMU-a u Skoplju. Hrvatska domaćin glavne skupštine EUMA-e 2024.

srijeda, 04.05.2022.

Slika.U Skoplju je od 29. travnja do 2. svibnja održan niz sastanaka triju međunarodnih planinarskih asocijacija – UIAA, EUMA-e i BMU-a. Planinarski savez Sjeverne Makedonije kao domaćin organizirao je i ugostio glavnu skupštinu Europske planinarske asocijacije (EUMA), glavnu skupštinu Balkanske planinarske unije (BMU), sastanke stručnih komisija i radnih skupina Međunarodne penjačke i planinarske federacije (UIAA) te završnu radionicu Erasmus+ projekta „EUMA – Poboljšanje dobrog upravljanja penjanjem i planinarenjem u Europi“.

Slika.Na središnjem događaju, glavnoj skupštini EUMA-e 30. travnja svima okupljenima obratili su se predsjednik UIAA Peter Muir, predsjednik EUMA-e Roland Stierle, predsjednik BMU-a Martin Šolar i predsjednik Planinarskog saveza Sjeverne Makedonije Jovica Ugrinovski. Na Skupštini je raspravljeno prihvaćeno izvješće o radu te plan rada i financijski plan za iduće razdoblje, a uz potporu Cluba Arc Alpin (zajednice alpskih planinarskih saveza, CAA) i Balkanske planinarske unije (BMU) dogovoren je i usvojen nov ustroj EUMA-e koji omogućuje bolje integriranje i operativnije djelovanje i zastupanje regionalnih planinarskih udruženja u okvirima EUMA-e. Donesene su odluke o usklađivanju statuta s belgijskim zakonom o udrugama te o promjeni službenog imena organizacije pa ona sada glasi: European Mountaineering Associations. Potpredsjednik EUMA-e Bojan Rotovnik predstavio je povijesni pregled razvoja i postignuća suradnje između europskih planinarskih saveza. Skupštine EUMA-e i BMU-a su jednoglasno prihvatile prijedlog da Hrvatski planinarski savez 2024. godine, kada će se obilježavati 150. obljetnica hrvatskog planinarstva, bude domaćin glavnih skupština tih asocijacija.

Slika.U sklopu Skupštine EUMA-e i na dodatnoj dvodnevnoj tematskoj radionici predstavljeni su i raspravljeni rezultati zajedničkog projekta „EUMA – Poboljšanje dobrog upravljanja penjanjem i planinarenjem u Europi“ (EUMA – improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe), sufinanciranog sredstvima Europske unije. Nositelji projekta bili su EUMA, ERA, planinarski savezi iz Češke, Slovenije i Makedonije te Sveučilište u Pragu. HPS je, zajedno sa drugim savezima, aktivno sudjelovao u prikupljanju podataka o planinarskim kućama, putovima i penjalištima, kao i u tematskim radionicama na kojima su se utvrđivale zajednička stajališta i smjernice za razvoj planinarske infrastrukture u planinama Europe. Prikupljeni podaci o planinarskim kućama širom Europe dostupni su na web stranici EUMA-e, a u pripremi su i odgovarajući kartografski pregledi planinarskih putova i penjališta. U sklopu projekta analizirano je 1568 planinarskih objekata, od kojih čak 158 iz Hrvatske. EUMA je na temelju analize prikupljenih podataka i pokazatelja te iskustava nacionalnih planinarskih saveza utvrdila osnovne funkcije i standarde planinarskih kuća, posebno imajući u vidu posebne uvjete poslovanja u visinskim i teško pristupačnim područjima te s time povezane ekološke okolnosti. Jedan od ishoda projekta su i usvojene smjernice i preporuke EUMA-e za upravljanje planinarskom infrastrukturom, koje će EUMA zastupati u tijelima Europske unije. Osobito vrijedna bila je i neposredna razmjena iskustava o izazovima upravljanja planinarskim objektima u različitim zemljama i planinama.

Na sastanku Balkanske planinarske unije 29. travnja predstavnici nacionalnih planinarskih saveza analizirali su aktivnosti u razdoblju od prošle Skupštine BMU-a, usvojili financijski plan te dogovorili zajednička stajališta za djelovanje unutar EUMA-e.

Hrvatski planinarski savez predstavljali su dopredsjednica Jadranka Čoklica i glavni tajnik Alan Čaplar. Domaćin susreta bio je Planinarski savez Sjeverne Makedonije, a sudionici su posjetili vrh Krstovar (1066 m) na planini Vodno i kanjon Matke.

Slika.

Najnovije vijesti

Održana 34. sjednica Skupštine HPS-a

Održana 34. sjednica Skupštine HPS-a

22.05.2022.

U subotu 21. svibnja održana je u Zagrebu 34. sjednica Skupštine HPS-a. Na sjednici su prema dnevnom redu iznesena i usvojena redovna izvješća o radu HPS-a u proteklom razdoblju, kao i godišnji program rada i financijski plan za 2023. godinu. Uz redovne godišnje izvještajne i planske dokumente usvojeni su i pravilnici Komisije za vodiče i Komisije za zaštitu prirode te Deklaracija o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina.

Donesena Deklaracija o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina

Donesena Deklaracija o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina

21.05.2022.

Skupština HPS-a 21. svibnja 2022. usvojila je Deklaraciju o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina. Imajući u vidu trajno zalaganje i postignuća organiziranog djelovanja planinara i planinarskih udruga u Republici Hrvatskoj u području zaštite prirode i okoliša, tim programskom dokumentom HPS-a utvrđena su načela, opredjeljenja i smjernice za djelovanje u zaštiti planinske prirode, a ujedno je istaknuta povijesna i sadašnja uloga planinarske udruge i planinara u zaštiti prirode.

Dani hrvatskih planinara 27. - 29. svibnja 2022. u Vrgorcu

Dani hrvatskih planinara 27. - 29. svibnja 2022. u Vrgorcu

20.05.2022.

Hrvatski planinarski savez i HPD Vrgorac pozivaju sve zainteresirane planinare na Dane hrvatskih planinara 2022. koji će se održati od 27. do 29. svibnja 2022. u Vrgorcu, s organiziranim usponima u Vrgorskom gorju i na Biokovu.

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.