Održana 34. sjednica Skupštine HPS-a

nedjelja, 22.05.2022.

Slika.U subotu 21. svibnja održana je u Zagrebu 34. sjednica Skupštine HPS-a. Skupštinu sačinjavaju predstavnici 339 planinarskih udruga - punopravnih članica HPS-a. Uoči Skupštine svim udrugama članicama upućeni su pisani materijali prema točkama dnevnog reda.

Na sjednici su prema dnevnom redu iznesena i usvojena redovna izvješća o radu HPS-a u proteklom razdoblju, kao i godišnji program rada i financijski plan za 2023. godinu. Uz redovne godišnje izvještajne i planske dokumente usvojeni su i pravilnici Komisije za vodiče i Komisije za zaštitu prirode te Deklaracija o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina. Izmjenama dvaju pravilnika bolje se uređuju unutarnji ustroj, sustav školovanja i licenciranja i druga pitanja iz djelokruga rada tih komisija. Deklaracijom o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina na jednom su mjestu utvrđena načela, opredjeljenja i smjernice za djelovanje u zaštiti planinske prirode, a ujedno istaknuta povijesna i sadašnja uloga planinarske udruge i planinara u zaštiti prirode.

Predsjednik HPS-a Darko Berljak u Programskom izvješću o radu Saveza naglasio je da je u Savez u 2021. bilo udruženo 340 udruga članica; među njima bilo je ukupno 289 planinarskih društava i klubova, 12 županijskih i gradskih planinarskih saveza, 13 stanica vodiča te Hrvatska gorska služba spašavanja, njenih 25 stanica i jedna pridružena članica. Prošlu godinu HPS je završio s ukupno 34599 članova, od čega ukupno 21.053 seniora, 5892 mladih i 7654 umirovljenika.

U izvješću su također sažeto predstavljena neka od postignuća proizašlih iz kontakata HPS-a s državnim i javnim tijelima. Na inicijativu HPS-a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ugradilo je u Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštićenih područja odredbu da planinarske putove unutar zaštićenih područja obilježavaju HPS i planinarske udruge članice HPS-a sukladno standardima koje utvrđuje HPS. Time se neko državno tijelo po prvi put jasno opredijelilo da se planinarski putovi trebaju obilježavati upravo prema standardima koji se u HPS-u primjenjuju već stotinu godina. U tom Ministarstvu HPS je inicirao i raspisivanje javnog natječaja za izradu projektne dokumentacije za obnovu postojeće planinarske i posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima koje se provodi kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na taj način stvaraju se preduvjeti za obnovu vrlo značajnih domova na Snježniku, Risnjaku, Zavižanu, Visočici, Begovači, Japetiću, Lipi, Strahinjčici, Omanovcu, Mljetu i na Brezovcu na Dinari. Nadalje, HPS kao nositelj projekta u suradnji s HGSS-om provodi projekt opremanja planinarskih skloništa koji se financira pretežito iz sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Obuhvaćeno je ukupno 15 skloništa na Velebitu, Dinari i Biokovu (Rossijevo sklonište, Ograđenica, Skorpovac, Dušice, Visočica, Tatekova koliba, Struge, Kale, Zlatko Prgin, Vjetar s Dinare, Pume, Bili cvitak, Drago Grubač, Rupe i Sveti Mihovil na Žlabini). S Ministarstvom turizma i sporta surađivalo se na izradi Pravilnika o jedinstvenoj turističkoj infrastrukturi i izradi Strategije razvoja turizma u Republici Hrvatskoj kojima je sada jasno definirano planinarska infrastruktura dio javne turističke infrastrukture i da je HPS-ov Registar planinarskih putova jedini službeni i relevantni izvor podataka o planinarskim putovima u Hrvatskoj. Taj pravilnik ujedno je uporište za Program sufinanciranja projekata za obnovu, uređenje i opremanje registriranih planinarskih putova kroz koji je iz sredstava Ministarstva turizma u državnom proračunu osigurano dva milijuna kuna, a koja će uskoro biti izravno dostupna planinarskim udrugama koje brinu o registriranim planinarskim putovima. Potreba za takvim javnim ulaganjem je vrlo logična jer planinarski putovi ne služe samo planinarima kao nekad, nego sve više i drugim posjetiteljima koji o njima ne brinu ali podrazumijevaju i očekuju da se planinari i dalje brinu o prohodnosti i sigurnosti putova. U cilju primjene najviših standarda HPS je izradio detaljan Operativni program upravljanja planinarskom infrastrukturom kojim su definirani ciljevi, načela, aktivnosti, uvjeti, kriteriji i prioriteti koji se primjenjuju kod upravljanja planinarskom infrastrukturom, a koji nadležnim ministarstvima i HPS-u predstavlja glavno uporište za ulaganja u planinarsku infrastrukturu.

U Financijskom planu za 2023. godinu planirano je znatnije povećanje prihoda i rashoda, pri čemu su najviše povećane stavke koje se odnose na ulaganja u planinarsku infrastrukturu, daljnje unaprjeđenje sustava školovanja i pripreme za obilježavanje 150. obljetnice hrvatskog planinarstva u 2024. godini.

Slika.U cilju boljeg upoznavanja i razumijevanja brojnih pitanja o upravljanju planinarskom infrastrukturom pročelnik Komisije za planinarske objekte HPS-a Robert Loher održao je kratku prezentaciju o stanju i upravljanju planinarskim objektima, u kojoj je iznio pokazatelje o broju i imovinsko-pravnom statusu planinarskih objekata u Hrvatskoj, uz usporedbu s pokazateljima iz drugih europskih zemalja. Podrobnije informacije o tome dostupne su na webu HPS-a u priručniku za upravljače i domaćine planinarskih objekata, analizi statusa, izazovi i perspektive upravljanja planinarskim objektima u hrvatskim planinama i Operativnom programu upravljanja planinarskom infrastrukturom, a Komisija za planinarske objekte i dužnosnici HPS-a stalno su na raspolaganju planinarskim udrugama upravljačima planinarskih objekata za pomoć u rješavanju raznovrsnih pitanja vezanih uz upravljanje njihovim objektima. U prezentaciji je istaknuto da je putem redovnih godišnjih natječaja iz sredstava HPS-a dosad uloženo više od 3,5 milijuna kuna za 250 pojedinačnih projekata obnove, održavanja i izgradnje planinarskih objekata. Osim toga, znatna sredstva za planinarske objekte pribavljena su i namjenski iskorištena i iz drugih izvora, od donacija, posredstvom HGSS-a i na druge načine. U raspravi o upravljanju planinarskim objektima i odgovoru na pitanja predsjednika HPD-a MIV iz Varaždina Gorana Tišljara o planinarskom domu u Jablancu glavni tajnik HPS-a Alan Čaplar, predsjednik Izvršnog odbora HPS-a prof. dr. sc. Darko Grundler i zamjenik pročelnika Komisije za planinarske objekte Vladimir Novak iznijeli su objektivne činjenice o poslovanju i upravljanju te pozvali HPD MIV i sve druge upravljače planinarskih objekata da se uz konstruktivnu suradnju s Komisijom za planinarske objekte na održiv, zakonit i transparentan način odgovorno brinu o planinarskim objektima, budući da je zajednički interes svih planinara, planinarskih udruga i HPS-a da objekti ostanu u planinarskoj funkciji i da se poboljša njihovo stanje i ponuda u njima.

Na kraju Skupštine predsjednik HPS-a i predstavnica HPD-a Vrgorac pozvali su sve okupljene na Dane hrvatskih planinara koji će se održati u Vrgorcu i okolnom gorju 27. – 29. svibnja.

Zapisnik Skupštine bit će objavljen u časopisu Hrvatski planinar i na web stranici HPS-a.

Najnovije vijesti

100 godina planinarske markacije

100 godina planinarske markacije

01.07.2022.

Prije točno stotinu godina (1922.) slovenski planinar Alojz Knafelc uveo je u uporabu jednoobraznu planinarsku markaciju – bijelu točku s crvenim prstenom. Ta se oznaka, poznata kao Knafelčeva markacija, i danas primjenjuje u svim zemljama koje povezuje Dinarsko gorje i jedan je od prepoznatljivih simbola planinarstva u Sloveniji, Hrvatskoj i drugim zemljama.

Preporuke za sigurno i ugodno planinarenje

Preporuke za sigurno i ugodno planinarenje

23.06.2022.

Kako bi planinarenje bilo sigurno i ugodno, za svaki odlazak u planinu potrebno je kvalitetno se pripremiti i opremiti te primjenjivati osnovna planinarska pravila. U cilju sigurnosti na početku ljeta podsjećamo sve planinare i posjetitelje planina na pravila koja su primjenjiva za sve odlaske u planine.

U jami Nedam dosegnute nove dubine

U jami Nedam dosegnute nove dubine

20.06.2022.

Tijekom istraživanja jame Nedam na Velebitu otkriveni su i istraženi novi podzemni kanali te je u jami premašena dubina od 1300 metara. Istraživanja se provode u sklopu projekta Speleološka Istraživanja hrvatskog krša kojemu je cilj istražiti i prikupiti nova saznanja o krškom podzemlju.

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.